Beklædning til huset

Træ er en smuk og holdbar beklædning til dit hus. Men traditioner og smag afgør, hvilken type du vælger. Vi viser dig her fire varianter og fortæller kort om dem, samt hvordan de monteres hver især. Det er nemlig ikke svært.

Formålet med en beklædning uden på huset er at holde vind og vand ude af konstruktionen. Til det formål har træ været anvendt siden tidernes morgen, for rigtigt opsat holder det i århundreder.

LÆS OGSÅ: Klinkbeklædning - den klassiske træbeklædning

Når du sætter brædder uden på huset, skal du huske, at der ud over isolering og vindpap skal opsættes afstandslister, så du får luft imellem isolering og træ. Den luft, som cirkulerer på bagsiden af beklædningen, er med til at tørre træet hurtigt, hvis det er blevet fugtigt, og dermed sikrer det træet lang levetid.

LÆS OGSÅ:Vindpap forbedrer din isolering med 10 %

Nyt “tøj” til huset?

Her kan du få inspiration til ny beklædning af facaden.

Det er også godt at vide, at når brædderne opsættes lodret, skal årerne vende nedad (som et stort smil med mundvigene opad), så vandet løber af og ikke ind i træet. Det er i øvrigt modsat af den vej, det vender, mens det står ude i naturen og venter på at blive fældet og skåret op. Hvis du skal være rigtig god, så skærer du dine lodrette brædder skråt af i bunden i et 15° smig, så vil regnvand løbe af i stedet for at løbe rundt og trænge ind i endetræet, som er mere åbent og porøst end de flade sider på brædderne.

Har du en meget høj gavl, som skal beklædes, og brædderne ikke kan nå, sætter du et vandret bræt ind med en 15° hældning (lidt ligesom en sålbænk under et vindue) hele vejen hen over facaden. Brættet virker som en vandnæse, der leder regnvand væk fra væggen under brættet og sørger for, at der ikke kommer vand ind i den vandrette samling.

En sidste ting, der er god at huske, er at male/oliebehandle alle brædder på alle fire sider og i enderne før opsætning. Så undgår du lyse striber i samlingerne, når træet arbejder i svingende luftfugtighed.

Et på to-brædder - den traditionelle

To lag brædder, som hver for sig kan arbejde efter vind og vejr. De inderste brædder sømmes i siderne, så sømmene bliver dækket af de yderste brædder. Derefter sømmer du de yderste brædder på - i midten - så sømmene går ned i mellemrummet.

Grunden til, at du ikke må sømme gennem to brædder, er, at de så ikke kan arbejde selvstændigt efter de skiftende vejrforhold, og de vil hurtigere revne.

Denne type beklædning er let at have med at gøre, da du kan justere mellemrummene, så antallet af brædder går nøjagtigt op.

Planker og lister - tæt og let

Listebeklædning, som det også kaldes, består af brede planker (fx 25 cm), som sømmes på tværgående lister med maks. 2 cm’s afstand. Plankerne sømmes i zigzag, det vil sige, at man sømmer plankerne ude i siderne, men ikke to søm lige ud for hinanden i samme bræt. Så undgår man nemlig, at sømmene holder så godt fast i brædderne, at disse revner, hvis de slår sig, når luftfugtigheden ændrer sig.

Kraftige planker, hvor samlingerne dækkes af smalle lister, har været brugt på landet i hundrede år.

Samlingen mellem brædderne dækkes af 6 cm brede lister, der har samme tykkelse som plankerne. Listerne sømmes midtpå, lige ned i mellemrummet.

Brædder på plader - hurtigt og vindtæt

En hurtig løsning bestående af krydsfinerplader, som er sømmet eller skruet på afstandslisterne og beklædt med brædder eller lister.

Det smarte ved denne type træbeklædning er, at den er meget hurtig at sætte op. Start med at sætte alle pladerne på, og mal dem så med grunder og maling, før du slår brædder eller lister på, og slut af med endnu en gang maling. Så skal man rigtig tæt på for at se, at det ikke er en af de traditionelle beklædninger, du har sat op.

Husk at bruge høvlede brædder eller lister, da uhøvlede vil skille sig ud fra de glatte plader.

Klinkbeklædning - flot men lidt svært

Klinkbeklædning er en bræddebeklæd-ning, hvor brædderne ligger vandret og lapper ind over hinanden, så regnvand ikke kan trænge ind mellem brædderne.

Klinkbeklædning kommer oprindeligt fra bådebygning, hvor overlapningen gav en mulighed for at bruge tyndere brædder og dermed få lettere både.

Du kan enten investere i specielle klink-brædder, som vi har vist på tegningen her. Det er brædder, som er tyndere foroven end forneden, og som er forsynet med fer og not, så de dels lapper over, dels låser hinanden fast. Du kan dog også vælge at bruge almindelige brædder på 95 mm’s bredde, som opsættes med et overlap på 30 mm.

Det er ikke voldsomt svært at lave en klinkbeklædning, bortset fra i hjørnerne og omkring vinduerne, hvor du skal sætte lister op, inden klinkbrædderne kommer på. Disse lister skal brædderne stødes op til, så endetræet er beskyttet mod regn og sol.

    Andre læser lige nu ...