SPØRGSMÅL:

Jeg skal købe noget trykimprægneret træ og er stødt på begrebet NTR-mærkning. Hvad dækker det over?

SVAR:

NTR er en fælles nordisk mærkning, der stiller krav til imprægnering, tørring og miljøet. Den er mere restriktiv end den fælleseuropæiske P-mærkning.

NTR står for Nordisk Træbeskyttelses Råd, og selve mærkningen består af disse tre bogstaver efterfulgt af en klasse, der enten kan hedder AB, A, M eller Gran.

Læs mere om træ

DET BETYDER MÆRKERNE

NTR-AB

INGEN JORDKONTAKT

Velegnet til vindskeder, bundremme, stave i hegn og stakitter (og beklædning der ikke kun kan beskyttes af maling).
NTR-A

JORDKONTAKT

Velegnet til stolper i jorden eller i ferskvand, åbne terasser og gangbrædder til broer. En af de mest almindelige at støde på.
NTR-M

SALTVAND

Ekstra beskyttet. Velegnet til både- og badebroer og kajanlæg i saltvand.
NTR-Gran

GRAN - EKSTRA STÆRK

Specialimprægning af min. 25 mm tykke brædder, fx til hegn og stakitter.

Alt afhængigt af hvad du skal bruge træet til, kan du vælge den rette klassifikation. Jo bedre beskyttet træet er, desto dyrere vil det naturligvis også typisk være, så “NTR AB” er billigst.

Du kan godt købe trykimprægneret træ, der ikke er mærket efter NTR- eller P-mærkningen, men så har du ingen garanti for, hvor belastende imprægneringen har været for miljøet, eller for hvor du kan bruge træet, og hvor længe du kan forvente, at det kan holde.