Nyt tag eller giv det gamle 10 år mere?

Et tag kan holde i mange år. Men hvornår er det tid til at smide håndklædet i ringen og erstatte det gamle med et nyt – og hvornår kan du udskyde udgiften og give taget bare lidt flere år at leve i?

Hvor meget længere kan taget på dit hus egentlig holde, før regnen begynder at pible ind gennem revner og sprækker? Hvis du ved, hvornår taget er lagt, og hvilken type tagbelægning der er tale om, kan du nemt finde tagets forventede levetid. Den kan være alt mellem 35 og 100 år, afhængigt af om taget er beklædt med fx eternit eller tegl.

Men det er selvfølgelig ikke helt så simpelt, for “forventet levetid” er jo bare en statistisk betragtning. Dit tag kan være mere slidt end gennemsnittet, og så skal det måske skiftes nu. Eller det kan – meget sandsynligt – få lidt længere levetid, selvom det på papiret har nået sin pensionsalder.

Her tager vi udgangspunkt i det sidste: at dit tag med en smule hjælp kan leve 10 år mere, så du kan udskyde den uundgåelige regning.

Hvis du har været god til jævnligt at tjekke tagets tilstand og lappe fejl og mangler, så er du rigtig godt kørende. Har du ladet stå til i årevis, er din opgave lige nu større, og risikoen for fiasko nærmere. Men selv da kan der meget vel være 10 år mere i det gamle tag.

Disse begreber skal du kende

Før vi kan snakke om dit tag, skal vi være enige om, hvad der er hvad. Der findes nemlig et væld af fagudtryk, når vi bevæger os op på toppen af huset.

Her kan du se de vigtigste dele, som du skal kende til, inden du kan udføre dit tagtjek og sikre dit tag en lidt længere levetid.

 1. Skotrende: I vinklen mellem to tagflader sørger skot­render for at lede vandet ned i tagrenden.
 2. Rygning: Toppen af taget, som lukker af der, hvor de to tagflader mødes. Rygningen er særligt udsat for vejr og vind.
 3. Inddækning: Omkring gennemføringer som taghætter til udluftning eller skorstene sidder der inddækninger af metal eller kunststof.
 4. Sternbrædder: Langs tagfoden sidder sternbrædderne. I nogle tilfælde er tagrenden fastgjort til sternbrædderne med konsoljern.
 5. Undertag: For at sikre et tæt tag anbefales det at etablere et undertag. Det kan være af plader, brædder eller af kunststofdug.
 6. Vindskeder: I gavlene på et vinklet tag lukker vindskederne af og sørger for at holde regn og sne ude. Vindskeder af træ vil, på grund af deres placering, have en begrænset levetid.

Betontegl

Herunder kan du læse mere om betontegl. Vi viser også, hvordan du selv skifter en rygningssten.

Betontagsten eller betontegl er en efterligning af de klassiske teglsten i brændt ler, blot støbt i beton. Betonen gør stenene billigere – dog er forventningen til tagets levetid halveret til cirka 50 år.

Betontagsten er tunge, men i dag kan du købe betontagsten i en letvægtsudgave, der kan bæres af selv ret simple tagkonstruktioner, fx hvor der tidligere har ligget et eternittag.

Et betontag er slidstærkt, men stenene kan knække eller revne, og de bliver svagere med tiden. Så den bedste måde at forlænge levetiden på er at holde øje med og udbedre skader. Du kan også få renset og malet taget, hvis det ser meget slidt ud. Det ændrer ikke ved tagets holdbarhed eller levetid som sådan, men det kan gøre, at du kan holde ud at se på det gamle tag de kommende ti år, hvis det rent konstruktivt kan holde så længe.

FAKTA:

 • Består af en betonblanding, der er støbt i forme, som får dem til at ligne klassiske lertegl.
 • En del tungere end lertegl. Kan kræve ekstra understøtning af tagkonstruktionen, hvis man skifter fra et lettere tag. Fås dog også i en letvægtsudgave.
 • En stigende del af danske parcelhuse bygges med betontegl.

Sådan skifter du en rygningssten

Rygningsstenene på tagtoppen må holde for, når vinden suser, og regn, sne og hagl slår ned. Derfor er der et stort slid på rygningssten og en risiko for, at de slår revner.

Hvis du kan komme sikkert op på tagtoppen, er de heldigvis ret nemme at skifte. På dette tag er de holdt fast med clips suppleret med tagklæber.

1

Rygningsstenene er meget udsat for vejr og vind, fordi de sidder på toppen af taget. De er samtidig helt afgørende for tagets tæthed, så revner eller knækker de, skal de skiftes med det samme.

2

Læg tagstensklæber på nabostenen. Klæberen skal placeres, så den nye sten kan lægges fast i klæberen.

3

Skub stenen ind under clipsen. I stenens anden ende sidder den fast på lignende vis.

Tagpap

Herunder kan du læse mere om tagpap. Vi viser også, hvordan du lapper huller i tagpapshingels.

Polyesterfibre og asfalt (bitumen) er ingredienserne i tagpap, som er en ofte underkendt tagbelægning. Et korrekt konstrueret tagpaptag med to lag pap kan fint holde i 50 år.

Hvis du synes, at en ens, grå belægning er lidt kedelig, er tagpapshingles et godt alternativ, der giver lidt mere variation i tagbelægningen.

Når der opstår utætheder i et tagpaptag, er det oftest omkring inddækninger til skorstene, ventilationskanaler eller ovenlysvinduer. Her kan pappet slippe sit tag, så der kan sive regn ind. Derfor er det her, du skal holde et særligt godt øje med tagets tilstand.
Huller i selve tagfladen vil typisk opstå ved skader i forbindelse med færdsel eller arbejde på taget, og den slags huller er ret nemme at lappe, uanset om det er ensartet pap eller shingles.

FAKTA:

 • Tagpap er en stærk blanding af en polyesterdug og en asfaltbelægning med små sten.
 • Fås i flere farver, typisk sort, grå og rød, og som hele baner eller shingles.
 • På beboelse skal der af hensyn til tætheden lægges to lag pap: underpap og overpap. Underpap er altid i baner, overpap kan også være shingles.

Sådan lapper du tagpapshingles

Går der hul i en tagpapshingle, må du lave en lappeløsning.

Shingles lægges normalt i sammenhængende baner, men skal du kun erstatte én af tungerne, må du skære den ud og erstatte den med en lap, skåret af tagpap.

Limen på den gamle løsnes med en varmepistol, og den nye lap limes fast med tagklæber.

1

Varm den overliggende lap op med en kraftig varmepistol, så den kan løsnes med en malerpind eller lignende.

2

Læg en ny lap oven på den skadede lap. Skær langs kanten af den nye lap, så du kan trække den skadede lap fri. Skær kun i det øverste lag (shingles-laget).

3

Læg den nye lap på plads. Under den er der lagt tagklæber, og når den er lagt, kommer du tagklæber under kanten af den overliggende lap. Du kan med fordel lægge et bræt ovenpå og slå lidt med en hammer.

Stål

Herunder kan du læse mere om stål. Vi viser også, hvordan du renser og maler et ståltag.

Ståltage i flade, falsede plader er en sjældenhed på huse. Men faktisk findes der masser af ståltage på parcelhuse. De ligner bare noget andet.

Et af de mest velkendte er fra producenten Decra, der bl.a. laver tagplader med “tegl-look”. Andre producenter laver lange plader, der ligner eternit, men som altså reelt er af stål.

Et ståltag kan tåle rigtig meget uden at gå i stykker. Men i modsætning til eternit- og tegltage, så kan ståltage få problemer, hvis der vokser mos og alger på pladerne. Det kan nemlig føre til, at overfladen på pladerne tager skade. Så mens mos og alger på de fleste tagtyper kun er et kosmetisk problem, bør man få det renset af ståltaget jævnligt.

Nogle typer af ståltag kan desuden males, hvis de er blevet meget gamle og trætte at se på.

FAKTA:

 • Ståltage består typisk af stål med en stærk overflade (coating).
 • Kan i princippet laves i en hvilken som helst farve, men ses oftest i klassiske tagfarver som sort og rød.
 • Ståltage bruges ofte oven på eksisterende gamle tage, man ikke ønsker at fjerne.

Sådan renser og maler du et ståltag

Glatte ståltagplader, som efter mange år har mistet hele eller dele af deres overfladebehandling, kan friskes op med ny maling.

Hvis pladerne er begyndt at ruste, bør rusten fjernes, inden du maler.

1

Vask taget grundigt med en børste. I spanden er der en blanding af vand og algefjerner. Følg anvisningerne på emballagen. Nogle produkter skal sidde og virke i nogle minutter.

2

Mal taget med en metalmaling, der er velegnet til stål udendørs. Malingen giver stålpladerne en ny, beskyttende overflade.

Tegl

Herunder kan du læse mere om tegl. Vi viser også, hvordan du skifter en teglsten.

Lertegl har i mange århundreder prydet danske huse og ejendomme. Og tegl har vist sig at være ualmindelig langtidsholdbart i forhold til andre materialer.

Normalt vurderer man, at et tegltag kan holde i 100 år, men eksperter i bygningsbevaring siger, at danskproducerede kvalitetstegl sagtens kan lægges om efter 100 år, hvor de typisk har forskubbet sig og ser skæve ud. Og så kan der godt være 100 års levetid mere i de fleste af de gamle sten.

Sørger du for løbende at udskifte teglsten med revner, sten, der har taget skade i en storm, eller enkelte sten, der forvitrer i overfladen, kan du udskyde det tidspunkt, hvor taget skal lægges om eller skiftes ud. Og for et tegltag kan det være rigtig mange år, du kan redde, alene ved at være opmærksom, særligt efter storme og kraftig regn.

FAKTA:

 • Fremstillet af ler, der formes og brændes.
 • Fås som vingetagsten og falstagsten. Vingetagsten er den ældste type, der har lidt mere “schwung” end falstagsten.
 • Et nylagt tegltag bør have et undertag, da teglene ikke slutter 100 procent tæt i sig selv.

Sådan skifter du en teglsten

Hvis en teglsten er revnet eller knækket, så skal den skiftes hurtigst muligt, inden et kraftigt regnvejr sender vand ind under taget. Dén situation kan nemt ende med store og dyre skader.

Heldigvis kan du med lidt forsigtighed lirke stenen ud og få en ny på plads.

På et gammelt tag er det pænest, hvis du kan finde en brugt tagsten som erstatning.

1

Løft de omkringliggende sten. Typisk vil stenen til venstre for ligge hen over stenen, der skal skiftes. Også rækken ovenover må løftes og kiles op, så du kan komme til at løfte den skadede sten fri.

2

Læg en ny sten ind. Den skal skubbes ind, så den får fat i lægten under rækken ovenover, og den skal lirkes ind under den løftede sten til venstre for.

3

Ryk stenene på plads, når du har fjernet kilerne. Ofte vil de ligge lidt skævt og skal vrikkes, indtil alle samlinger falder pænt på plads igen.

Skifer

Herunder kan du læse mere om skifer. Vi viser også, hvordan du skifter en skiferplade.

Skifertage fås i to varianter: naturskifer og kunstskifer (eternitskifer).

Naturskifer har en meget lang holdbarhed, der nemt kan overstige 100 år. Pladerne har et markant naturligt udseende. Kunstskifer har en levetid, der er under halvt så lang og et langt mere ensartet udtryk.

Begge typer er i princippet vandtætte belægninger, men det er altid klogt at have et undertag for at undgå fygesne og vandindtrængning.

Skifer kan rengøres for alger og mos, men kræver ellers kun udskiftning af knækkede eller revnede plader.

Fakta

 • Naturskifer består af tynde skiver skifer. Skifer deler sig naturligt i tynde lag, når det kløves. Plader af naturskifer vil altid være lidt ujævne.
 • Kunstskifer består af fibercement, der støbes og udstanses i plader. Den mest almindelige type er helt glat.
 • Naturskifer fås i flere farvenuancer. Kunstskifer produceres i flere farver.

Sådan skifter du en skiferplade

Skiferplader ser forholdsvis små ud, når de er lagt, men i virkeligheden er der tale om ret store, overlappende plader.

Derfor er det en udfordring at fjerne en skadet plade, der ligger under de andre. Hemmeligheden er en særlig sømudtrækker, som du må købe. Og så må den nye plade skrues fast, da den ikke kan sømmes.

1

Den knækkede plade ligger her, neden under de omkringliggende plader, som er markeret med gult. Pladen sidder fast med to skjulte søm (gule prikker).

2

Træk sømmene ud. Det kræver en særlig sømudtrækker til skifer.

3

Skub en ny skiferplade ind, hvor den gamle lå. Klods de omkringliggende plader en smule op for at få plads.

4

Bor for, og skru en tagskrue ned midt i pladen. Det er nødvendigt, fordi du ikke kan erstatte de skjulte søm.

Eternit

Herunder kan du læse mere om eternit. Vi viser også, hvordan du skifter en skadet eternittagplade.

Der blev produceret rigtig mange eternittagplader i Danmark fra 1940’erne frem til 1988. De indeholdt asbestfibre, som styrkede pladerne. Fra 1988 blev det forbudt at komme det kræftfremkaldende asbest i pladerne, så siden har eternittagplader været asbestfri.

Pladerne har en lang levetid. Men ligesom med alle andre tagtyper bliver de efterhånden belagt med alger og mos. Det har ingen beviselig betydning for holdbarheden, selvom flere tagmalerfirmaer siger det modsatte. Men bliver du træt af at se på det, kan du forlænge tagpladernes pæne udseende med en afrensning og efterfølgende maling.

En jævnlig gennemgang, fx hvert andet år, hvor du ser hele taget efter for skader, kan til gengæld sikre dig et tæt tag i flere år. Ofte også flere end de estimerede 35 år.

Fakta:

 • Produceret af fibercement (“eternit” er et varemærke, ikke et materiale).
 • Fås i et utal af kulører og forskellige bueformer.
 • Plader produceret før 1988 indeholder asbest og kræver særlig forsigtighed ved rensning og udskiftning. Pladerne er stemplet med et nummer. Starter det med 0 eller 1, er der med sikkerhed asbest i.

Sådan skifter du en skadet eternittagplade

Eternittagplader er lagt, så de overlapper hinanden. Men med lidt forsigtighed kan du sagtens skrue én plade fri og lirke den ud, så du kan komme til at erstatte den med en ny.

Den nye plade skal have fjernet et hjørne, så den bliver magen til den gamle plade. Så kan den lægges korrekt på plads og blive skruet fast.

1

Den gamle tagplade lirkes ud og fjernes. Forinden er skruerne, der holder den på plads, løsnet.

2

Læg den gamle tagplade oven på den nye, som skal erstatte den. Med en kniv eller vinkelsliber skal hjørnet fjernes, da pladen skal bruges midt på taget.

3

Skub den nye tagplade på plads. Du kan evt. bruge en lægte til at løfte den lidt, så den kan komme helt på plads og blive skruet fast.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Tag