Nyt tag oven på det gamle - nemt, hurtigt og flot!

Du skal tæt på for at se, at det ikke er tegl. De store, lette plader gør arbejdet lynhurtigt. Og det bedste er, at taget kan lægges direkte oven på det gamle. Du sparer både tid og penge, og du skal ikke være bange for, om det begynder at regne undervejs.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
En uge
Pris
300 kroner/m2

Pladerne er designet, så de ligner teglsten. Man skal tæt på for at se, at det ikke er tegl.

Intro

I byggevejledningen hjælper vi dig gennem alle faserne, så du får et flot resultat.

Vi viser dig, hvordan du:

 • bygger et skelet direkte på det gamle tag
 • fastgør vindskeder og sternbræt til taget
 • retter skelettet op, så det ligger plant
 • laver inddækninger langs tagets kanter
 • lægger tagplader på og skruer dem fast
 • lægger rygning på og gør taget tæt

Vejledning

01
Byg et skelet direkte på det gamle tag 7 Trin

Direkte oven på det gamle tag lægger du et skelet af lægter, der skrues fast ned igennem taget og ned i det gamle tags lægter.

På eternittaget her kan de nye lægter ligge nede i bølgedalene i den ene retning og så på tværs ovenpå, så der opstår et stærkt “gitter”.

1

Læg lægterne (A) på langs af taget med knap én meters mellemrum. Sæt én skrue (6 x 120 mm) i bunden ned igennem tagets gamle lægter.

2

De nederste tagplader er løsnet og skubbet op, så de går fri af sternbrættet. Så rager de ikke længere ud end de nye tagplader, der skal lægges senere.

3

Slå en streg med en kridtsnor langs sternbrættet, og sav alle lægterne (A) til, så de alle flugter sternen.

4

Spænd en snor ud mellem de to yderste lægter. Læg en lille klods under i hver ende. Med en tilsvarende klods tjekker du, at alle lægter ligger i samme højde.

5

Læg lægterne (B) på tværs. Den nederste skal flugte med sternbrættet; den næste lægtes overkant skal ligge 34 cm fra nederste lægtes bund.

6

Gør lægterne (B) fast. Det er nemmest at skyde dem fast med en sømpistol. De skal blot gøres fast til lægterne (A).

7

Kom rundt om ventilationshætter som vist. Lægterne (B) hviler på hhv. en bølgetop og en underliggende lægte (A).

02
Ret skelettet op, så det ligger plant 3 Trin

Det gamle tag ligger ikke helt plant længere. Derfor skal skelettet rettes op, så det danner en plan flade. Her hjælper de særlige skruer, der hører til taget. De skrues ned igennem begge lag lægter og trækker lægterne sammen, så det er nemt at justere højden og herefter rette hele skelettet op efter snore.

Det færdige skelet er et stort gitter af lægter. Det er rettet op og klar til tagplader.

1

Få skelettet til at ligge plant. Snoren er spændt ud med en klods under i hver ende. Når vi skruer en lægte fast, kan vi se, at den kommer for langt ned.

2

Nu skruer vi skruen lidt tilbage. Lægten (A) hæver sig, og når klodsen rører snoren, ligger lægten i samme plan som de to yderste lægter på taget.

3

Ret skelettet op langs vindskederne. Her og langs tagryggen følger du samme opskrift som i punkt 1 og 2. Midt på taget rettes til på øjemål.

03
Gør vindskeder og sternbræt fast til taget 11 Trin

Da vi har bygget taget højere ved at lægge et nyt ovenpå, skal vindskeder og sternbrædder forhøjes.

Vindskederne skal have to brædder på, så de passer til de kommende inddækningsprofiler. Sternbrædderne langs husets langsider skal blot hæves med et enkelt bræt.

1

Sæt vindskeder på. De bygges op i to lag brædder oven på den eksisterende vindskede for at nå op over det nye tag.

2

Første del stødes op under lægterne (B) og skydes på med sømpistol. Den vil også være en stor hjælp til skelettet, så køb, eller lej en.

3

Sav vindskederne til. Det højre er savet lodret, men med saven vinklet en smule, så brættet spidser til i fronten. Nu saves andet bræt på samme måde.

4

Så tæt bliver samlingen. Fordi saven blev drejet lidt, lukker de to brædder pænt sammen på forsiden. Her er de set ovenfra.

5

Søm de to brædder sammen. Søm fra begge sider, så snittet bliver samlet endnu tættere.

6

Pas brædderne i næste (øverste) lag til. Stregen markerer, hvor langt brættet skal rage op over lægternes overkant.

7

Sådan ser det ud indefra. Vindskedens øverste bræt rager 7 cm op over lægterne. Så passer det til det kommende inddækningsprofil.

8

Søm sternbrættet på. Dets overkant skal flugte med lægte-skelettets overkant.

9

Skær vindskederne til. Brug en rundsav med stor forsigtighed, eller grib fukssvansen.

10

Så passer vindskeder og sternbrædder sammen. Vindskederne er opbygget af tre brædder i alt, sternbrædderne af to brædder.

11

Sæt konsoljern på sternbræd-derne. De skal bære tagrenderne og skal derfor sættes op med fald mod nedløbsrøret.

04
Inddækninger langs tagets kanter 3 Trin

Langs husets langsider, altså over sternbrædderne, skal der sidde fodblik, som kan lede tagvandet ned i tagrenden.

Oven på og lige bag ved vindskederne dækker siderender ind, så der ikke kan løbe vand ned ovenfra.

Vi har sat tagrenderne op for at gøre arbejdet lettere.

1

Siderenden trykkes op mod vindskeden og gøres fast. Siderenden når ned til knækket på fodblikket.

2

Mærk op til inddæknings-profilet. Den skal følge samlingen mellem de to vindskeder og beskytte dem mod vand.

3

Inddækningsprofilerne lapper ind over hinanden. De skrues fast i vindskederne med special skruer.

05
Læg tagplader på, og skru dem fast 5 Trin

Nu bliver det for alvor sjovt, for nu kan du se, hvor det hele skal ende; pladerne skal lægges på.

De er bestilt på mål i tagets fulde højde, så der skal kun laves lodrette samlinger.

Den første plade sættes fast med én skrue, og så samles den med de to næste. Herefter kan hele fladen rettes ind efter tagets kanter: sternen og vindskederne.

Her lægger vi pladerne fra højre mod venstre. Det er den retning, producenten, Lindab, anbefaler.

Sådan skal skruerne placeres. Læg mærke til, at der i næstnederste lægte sættes skruer i alle bølgedale. Langs samlingerne mellem to plader sidder skruerne tættere, end de gør midt på en plade.

1

De første tre plader lægges op. Den første får en skrue ned i anden række lægter. 2. plade skrues fast til den første i top og bund, 3. plade skrues til 2.

2

De tre plader rettes ind efter stern og rygning som én samlet plade. Nu er udgangspunktet for et lige tag lagt.

3

Stigen er tilpasset formålet. En lægte på vinkeljern i stigens bund lader den hvile i tagrenden. Undersiden af vangerne er foret med skumplast.

4

Tredje plade skrues endeligt fast først. Der skal skrues i alle bølgedale ned i 2. lægte fra tagfoden. Følg så skrueplanen som vist på tegningen til venstre.

5

Fra fjerde plade er retningen bestemt. Den lægges blot ind over tredje plade med en bølgetops overlæg.

06
Læg rygning på, og gør taget tæt 8 Trin

Selvom der ligger et tag neden under det nye, skal det nye tag være tæt.

Der er tætte samlinger mellem pladerne, men langs tagryggen og ved gennemføringer af skorsten og taghætter skal der tætnes.

Langs rygningen sikrer rygningsbånd og rygningsplader tætheden. Ved skorstenen kræver det en inddækning.

1

Rygningsbåndet rulles ud. Det skal dække hele rygningen og sikre, at den er tæt.

2

Rygningsbåndet lægges på. Det bløde bånd trækkes over bølgetoppene og trykkes ned i dalene.

3

Første rygningsplade skal have et endestykke. Pladen skal sidde ude i en af enderne på tagryggen.

4

Rygningspladen skrues ned i vindskeden og herefter ned i hver anden bølgetop hele vejen hen langs tagryggen.

5

Når to rygningsplader mødes, må der ikke skrues lige i samlingen, men gerne tæt på som her.

6

Der måles op til skorstenen. En tagplade skal have skåret et hul, som passer ned over skorstenen.

7

Hullet skæres med pladesaks og nipler. Pladenipleren er et særligt værktøj til metal. Den kan lejes.

8

Den tilpassede plade lægges ned over skorstenen. Pladen er så let, at det kan klares af en mand, men man må gerne være to, hvis man vil. Et blødt inddækningsmateriale, fx Wakaflex, sikrer et tæt tag omkring skorstenen.

Materialer

 • Lindab Topline 40-tagstensprofil med inddækninger, skruer mv.
 • Trykimprægnerede lægter
 • Høvlede taglægter
 • Wakaflex-inddækning

Specialværktøj

 • Pladesaks
 • Pladenipler
 • Evt. sømpistol

Tidsforbrug

To mand kan lægge tag på et parcelhus på 150 kvm på en uge.

Pris

Ca. 300 kr. pr. kvm.

Sværhedsgrad

Opgaven kræver en del byggeerfaring. Du kan overveje at alliere dig med en tømrer, der kan hjælpe til på de svære steder.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dykkerpistolen

I videoen her lærer du om dykkerpistolens funktioner og indstillingsmuligheder. Pistolen er en stor hjælp til en lang række opgaver, hvor du gerne vil sømme hurtigt og med en hånd fri til at holde på emnet, fx ved montering af fodpaneler, gerigter, skyggelister, forskallingsbrædder og udhængsbrædder.

TEKNIK: Montering af vindskeder

Få en tæt samling - uanset hvilken hældning taget har

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Tag