Lap revnen i tagpappen

Har du et tagpaptag, kan det være en god idé jævnligt at tjekke for revner. På dette tag er der en revne i en af samlingerne.

Fagmanden starter med at varme den eksisterende tagpap op med en gasbrænder. Herved fordamper det vand, der er i revnen. Overfladen skal være helt tør og fri for snavs, inden du lukker revnen.

Der lægges nu et stykke overpap oven på revnen, og det skæres til, så pappen dækker mindst 10 cm ud til alle sider fra revnen. Foroven skærer taglæggeren hjørnerne af for at få et kileformet stykke pap. På den måde undgår man, at vandet samles på overkanten af reparationen.

Nu løfter fagmanden den ene side af lappen og varmer både den eksisterende tagpap og den nye lap op ved roligt at bevæge flammen op og ned langs reparationen. Herefter gentages det samme på den anden side.

Når pappen trykkes ned til taget, skal den være så varm, at der lige klemmes en smule varm asfalt ud. Det sidste stykke, der svejses, kan med fordel holdes oppe med en hobbykniv eller anden genstand.

Således kan man varme pappen på hele dens overflade. Når der svejses, skal det gøres skiftevis på små områder. Det er aldrig en fordel at varme hele lappen op og sætte den på med det samme. Nu er revnen blevet dækket, og taget er atter tæt.

    Andre læser lige nu ...