Tæt med tagpap

Med forklæbede baner af tagpap er det en let sag at lægge nyt tag. Banerne lægges i et enkelt lag og helt uden gasbrænder.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
600 kr/m2

Med forklæbet tagpap går det fantastisk let at lave det flotteste tagpaptag. Du trækker bare folien af de forklæbede striber og presser banerne sammen, så er samlingen tæt med garanti.

Intro

Du behøver ikke længere at stå og fægte med en gasbrænder for at lægge et tæt og flot tagpaptag. Både det uvante arbejde med brænderen og risikoen for, at du efterlader nogle gløder, der ender med en brand, slipper du for med de selvklæbende baner af tagpap, som vi her lægger på en lille tilbygning.

Selv overlæggene mellem banerne bliver tætte uden brænder eller koldasfalt. Banerne er forlimede i overlægget på både oversiden og på undersiden med limen beskyttet af en tynd folie. Når banerne er på plads over hinanden, trækker du plastfolien af begge baner på én gang, presser klæbefladerne ned mod underlaget, så har du en helt tæt samling. Så tæt, at du kan nøjes med et enkelt lag tagpap.

Det kan lægges direkte oven på alle sømfaste underlag som finer og brædder, bare hældningen er mindst 11 grader (20 cm pr. meter). Lægger du det oven på et eksisterende tagpaptag, skal taget blot hælde 3 grader eller 5 cm pr. meter. Og prisen er omkring 200 kroner pr. kvadratmeter mod 150 kroner for traditionel tagpapbeklædning.

Vejledning

01
Et godt underlag 4 Trin

Inden vi begynder at lege med vores selvklæbende tagpap, skal vi sikre et solidt og sømfast underlag. Her arbejder vi på en ældre tilbygning, hvor det gamle bølge tag er blevet slemt utæt, så kryds finerpladerne under det er meget medtagne og må skiftes ud.

Det er nu ikke kun skidt, for det giver os lejlighed til at øge isoleringen over rummet, der i perioder varmes op. Det kræver blot, at vi lægger et nyt lag “spær” oven på de gamle spær, der heldigvis var i god stand. Det er ekstra nemt her, fordi de gamle spær vender på tværs af tagets fald, men ellers ville vi lægge de nye spær direkte oven på hver sit gamle spær.

1

Et nyt lag spær (B) skrues fast oven på de gamle spær (A), efter at vi har fjernet de gamle hullede tagplader og de rådskadede krydsf nerplader under dem. De nye spær sætter vi med en afstand på 60 cm, målt fra midte til midte.

2

Så lægger vi mere isolering (L) i taget. De to lag spær ligger på kryds, så vi må arbejde i to etaper. Først fylder vi op til overkanten af de gamle spær (A). Så lægger vi et nyt lag mellem de nye spær (B), men ikke mere, end at der er 5 cm luft over.

Da spærene sidder for hver 60 cm, passer 56 cm brede isoleringsmåtter i bredden.

3

Kanterne på taget lukkes af med et sternbræt (N) forneden og det nederste vindskedebræt i hver side (D). Sternbrædderne og første vindskedebræt flugter med overkanten på de nye spær, næste vindskede sættes siden 7 cm højere.

4

Krydsfinerpladerne (E) gøres fast. Nu belønnes vi for at lægge spær for hver 60 cm, for vi kan lægge de 240 cm lange plader på tværs af spærene med kortsiderne samlet midt over et spær. Samlingerne forskydes for hver plade.

02
Tagpap og profiler 8 Trin

Så er vi klar til tagpappet - eller rettere tagpappet og de mange andre elementer, der leder vandet væk fra konstruktionen.

Vi begynder nede ved tagfoden, hvor vi skruer konsoljern på sternbrædderne og lægger tagfodsprofilet ned over dem.

Ude i siderne skruer vi først det yderste vindskedebræt uden på det inderste, skudt opad, så tagpappet kan fortsætte op ad vindskeden og samlingen mellem pap og træ dækkes af et vindskedeprofil.

For at tagpappet ikke skal knækkes hårdt opad, sætter vi en trekantliste i overgangen fra tagfladen til vindskeden.

Og så er vi for alvor fremme ved pap, søm og tagklæber. Og så går det hurtigt.

1

Ved tagfoden skruer vi konsoljern på sternbrættet. De fordeles jævnt, så der højst er 90 cm mellem dem, med et fald på 2 mm pr. meter. Langs hele kanten gøres alutagfoden (M) fast med papsøm. Yderste vindskede (F) og trekantliste (G) skrues på.

2

Vi skærer flere baner tagpap (H) op fra start, så vi kan lægge dem ud og klæbe dem sammen uden for mange stop. Banen rulles ud og skæres på mål med en stor hobbykniv. Skær efter en metalskinne, der placeres efter en vinkel.

3

Og så er det tid at sætte tagpap op. Begynd til højre, set nedefra, og rul første bane ud, så du har en klæbende kant på undersiden ved vindskeden. Krydssøm banen langs tagryggen med et papsøm for hver 6 cm. Klæb banen på vindskeden.

4

Fortsæt med de to sidste kanter på første bane. Ved tagfoden skærer du et skråt snit i overlægget, trykker to striber tagklæber ud på aluskinnen og presser banen ned over dem. Træk folien på den frie kant af, skråsøm kanten, læg folien tilbage.

5

Næste bane placeres, så den kant, der er forklæbet på undersiden, ligger over nabobanens sømmede kant. Når de tre andre kanter er gjort fast som ved første bane, klæber du overlægget sammen ved at trække begge foliestrimler af på én gang.

Folien på begge baner trækkes ud af samlingen på én gang, så de to forklæbede flader mødes.

6

I begge sider sikres taget ekstra med en stribe fuldklæbet tagpap (J), efter at første lag pap er sømmet i kanten. Træk folien halvt til side på den smalle strimmel, og søm den blottede kant fast på vindskeden. Træk en kridtstreg langs kanten.

7

Fold strimlen (J) op over vindskeden, og læg tre striber klæber på det nederste lag tagpap (H) inden for kridtstregen. Træk derefter folien af, og tryk strimlen fast i klæberen. Når begge sider er klar, klæbes en tredje strimmel på foroven.

8

Bank inddækningsprofilet (K) ned over vindskedebrættet (F), og gør det fast med alusøm. Profilerne er ret korte, og du begynder nedefra, hvor du lader det første profil rage 1 cm ud over enden af vindskedebrættet for at holde det tørt.

Med aluprofilet har du nu dækket de sidste af de mange søm, der holder tagpappet.

03
Tagrenden 6 Trin

De flotte zinktagrender fik for flere år tilbage en skarp konkurrent i de billigere og nemt opsatte tagrender af plast, men siden er der kommet flere bud på render i metal, der er billigere end de rene zinkrender, men omtrent lige så flotte og holdbare - og til selv at sætte op.

Et rigtig godt eksempel er de render af stål beskyttet af en aluzinkoverflade, vi her sætter op under vores nye tagpap.

Aluzinktagrenderne er meget lette at sætte op, og man behøver absolut ikke at være håndværker for at opnå et flot resultat. Du skærer render og nedløbsrør til med en almindelig nedstryger, og alt spændes sammen eller samles med en speciel fugemasse.

1

Tagrenden kortes af i den ønskede længde med en almindelig nedstryger med fintandet klinge. Du må ikke skære i hverken render eller rør med vinkelsliber; metallet bliver så varmt, at zinkoverfladen ødelægges permanent, og stålet ruster.

2

Hullet i bunden af tagrenden tegner du gennem tudstykket, så du sætter det rigtigt - helst lige over din brønd. Tudstykket stikkes ind i tagrendens vulst og vippes helt på plads, og med en spritpen kan du nu mærke hullet op på tagrenden.

3

Du skærer hullet i tagrenden med to skrå snit, et fra hver side. Også her bruger du din nedstryger. Med en fladtang bukker du de yderste 5 mm af kanten udad, så regnvandet ikke vil løbe ud ad rendens underside, men ned i nedløbsrøret.

4

Sæt tudstykket på plads på renden. Tryk det ned mod renden, mens du presser figene rundt omkring rendens bagkant - så lidt skal der til.

5

Renden lukkes med endebunde. Læg en stribe fugemasse indvendigt i tagrenden langs endekanten. Skub endebunden ind i vulsten på rendens forkant, pres den ned i fugemassen, og lås den ved at vride dens fig om bagkanten.

6

Tagrenden lægges op i konsoljernene, drejes, til den griber fat i bagkanten, og vrides så ned, til den også fanger jernene i forkanten.

04
Nedløbsrøret 3 Trin

Når tagrenden er færdig og lagt på plads i konsoljernene, mangler du kun at sætte nedløbsrøret op med de bøjninger og knæk, det får brug for.

Vi begynder med at sætte to rørholdere på væggen ret neden for tudstykket - og oven for brønden. Sæt altid to eller flere holdere, så røret sidder stabilt.

Røret samles - foroven med to ens bøjninger og gerne et mellemstykke, som fører ind fra udhænget, og forneden med et sokkelknæ, der fører ud til brøndkraven og altså også brønden.

1

Tudstykkets placering fører du ind på væggen med en tømmervinkel. Slå en lodret streg i punktet, og skru to rørholdere på væggen i stregen. Brug rundhovedede eller panhovedede skruer, der sidder pænt på beslaget.

2

Delene til nedløbsrøret stikkes ind i hinanden, så vandet hele tiden ledes ind i næste rør. Oppe bruger du to bøjninger og et mellemstykke skåret ud af nedløbsrøret, nede et sokkelknæ og en brøndkrave.

TIPS: Prøv alt af, før du skærer længden til.

3

Sæt nedløbsrøret i rørholderne, der trykkes sammen om røret. Lås rørholderne om rørene med de låsekiler, der følger med dem.

TIPS: Skal vandet bare føres ud på jorden, slutter du i stedet af med et udskud.

Materialer

Tagpap og inddækning fra Icopal:
• Topsafe (1 x 7 m), sort (H)
• Topsafe strimmel (0,3 x 7 m), sort (J)
• Tagklæber
• Papsøm
• Tagfod af aluminium (M)
• Inddækningsprofiler i aluminium (K)
• Aluminiumsøm til aluprofilerne

Tagrende, Aluzink fra Icopal:
• Tagrende m. endebunde (100 mm)
• Konsoljern (rendejern) (100 mm)
• Tudstykke og nedløbsrør (75 mm)
• To bøjninger (75 mm)
• Sokkelknæ og brøndkrave (75 mm)
• Rørholdere med 5 x 25 mm skruer
• Fugemasse (fx Sikaflex 11FC)

Desuden:
• 45 x 95 mm spærtræ (B)
• Isoleringsmåtter, her 56 cm brede (L)
• 15 mm tagkrydsfiner (E)
• 25 x 150 mm trykimprægneret fyr til vindskeder og sternbrædder (D, N)
• 25 x 100 mm trykimprægneret fyr til de yderste vindskeder (F)
• Trekantlister (G)
• Skruer: 5 x 50, 5 x 80 og 6 x 150 mm

Specialværktøj

• Pladesaks (til at klippe alu-profiler)
• Hobbykniv med krumt blad (evt.)

Tidsforbrug

1 god lang weekend

Pris

Tagpap m.m.: Cirka 200 kroner pr. m2. Spær, krydsfiner, isolering m.m. : Cirka 300 kroner pr. m2 Tagrende (5 m) m. nedløbsrør: Cirka 1300 kroner

Tegning

Tæt med tagpap og aluprofiler

Den store tagflade klarer tagpappet alene, men langs kanterne skal pappet arbejde sammen med vindskeder og aluminiumsprof ler for at sikre, at der ikke kan løbe vand ind under tagpapfladen.

Tæt med tagpap og aluprofiler

Sådan lægges tagpap - bane for bane

Princippet med Topsafe er, at banerne klæbes og sømmes fast, og at alle sømmede kanter dækkes af tagpap, som alene klæbes. Når alle de hele baner (1-5) er lagt, er sømmene i overlæggene dækket. Tilbage er der blottede søm ved vindskederne og langs tagryggen, og de dækkes nu med smalle strimler fuldklæbet tagpap (6-8).

Sådan lægges tagpap - bane for bane

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...