Læg nyt tagpaptag

I dette projekt skal det gamle tag på carporten udskiftes med et nyt. Du vil lære, hvordan du nemmest fjerner den gamle tagpapbelægning og klargør taget til ny tagpap.

Fagmanden vil også vise, hvordan et korrekt tag lægges med under- og overpap, samt hvordan du får holdbare og flotte afslutninger i siderne. Tagpap er et fleksibelt materiale, som findes i flere variationer. Her har vi valgt en traditionel tagpap, som skal svejses fast med en gasbrænder.

Husk dog at kontakte dit forsikringsselskab, før du går i gang, og sørg for, at de accepterer, at du selv udfører arbejdet med åben ild på taget. Den gamle tagpap er begyndt at revne flere steder, og der er huller ind til trækonstruktionen i siderne af taget.

Skiftes taget ikke, vil trækonstruktionen i løbet af kort tid nedbrydes af råd. Går man indenfor, kan man se, at den er gal. Her drypper der vand ned fra taget, når det regner.

Først skal den gamle pap fjernes helt fra taget. Fagmanden starter med at skære et snit i pappen, så han kan få en skovl godt ind under den gamle tagpap og fjerne den fra taget. Det er nemt at fjerne det første lag tagpap. Pappen ligger dog i to lag, og underpappen sidder godt fast til tagbrædderne.

Her kræver det en noget hårdere arbejdsindsats. For ikke at beskadige muren for meget ved overgangen mellem taget og tagkanten fjernes tagpappen her med hånden.

I den ene side af taget opdager fagmanden, at der er nogle løse teglsten. Disse fjernes og lægges til side, indtil taget er færdigt, så kan de senere mures fast.Nogle steder på taget kan underpappen være temmelig svær at fjerne med skovlen.

Her kan du tage en kløftehammer til hjælp. Med den spidse ende bankes pappen fri fra brædderne stykke for stykke. Når al pappen er fjernet, fejes alle rester og al snavset væk fra taget.

Taget er nu rent for gammel tagpap og er parat til at få lagt ny pap på. Da der skal bruges åben ild, er der risiko for, at du kan antænde snavs eller støv i sprækkerne mellem brædderne og muren.

Du skal derfor altid sørge for at montere enten trekantslister eller et stykke underpap med tagpap-klæber langs alle sider af taget. På dette tag sidder de gamle trekantlister stadig, så her behøver vi ikke at gøre mere.

Fagmanden starter for enden af taget og ruller underpappen ud på langs af taget. Underpap skal altid lægges på langs ad brædderne. Pappen skal stikke cirka 2 cm ud over tagkanten. På den måde er der lidt ekstra at arbejde med, hvis pappen skulle forrykke sig.

Når pappen skæres til i enderne, skal den altid være lidt længere end selve taget. Dette løser tagdækkeren ved at skære tagpappen midt på rullen.Når tagpappen ligger præcis, hvor den skal være, sømmes den fast til brædderne med tagpapsøm.

Sømmene skal krydssømmes således, at der er 6 cm mellem hvert søm, og de skal danne to forskudte rækker. Der sømmes hele vejen ned til den anden ende af taget, og der sømmes ligeledes hele vejen langs midten af tagpappen.

Nu skal det næste lag lægges op til. Fagmanden sørger for, at den sorte stribe på underpappen overlapper lige præcis der, hvor den foregående tagpap blev sømmet. Den sorte stribe er en asfaltbelægning, som gør det nemmere at svejse de to lag sammen bagefter.

Det andet lag sømmes fast ligesom det foregående, både langs siden og i midten. Ved enden af taget mangler der et stykke tagpap på ca. 25 cm. Fagmanden skærer et stykke ekstra tagpap på mere end 25 cm og lægger det op til kanten af taget.

Den ekstra pap skal overlappe med minimum 10 cm. For at lave en pæn og solid samling skæres hjørnet af pappen nedenunder. Herefter kan stykket nu sømmes fast.

Når et nyt lag skal rulles ud, kan man med fordel sætte et søm i midten af underpappen i den ene side af taget. På den måde kan man nu rulle pappen ud og stadig rykke rundt på pappen fra side til side, så overlappet kommer til at ligge lige præcis, hvor det skal.

Når det sidste stykke underpap skal sættes fast, måles afstanden op til kanten. Her er den 42 cm.Idet et stykke tagpap er 1 meter bredt, deler fagmanden et stykke pap over på langs.

Han bøjer pappen sammen og laver et knæk i den ved at køre foden hele vejen ned langs pappen. Pappen kan nu nemt foldes ud igen og skæres over med hobbykniven.Før det sidste stykke pap lægges helt op til kanten, kontrolleres det, at der er helt rent.

Nu kan det sidste stykke pap skubbes helt op til kanten. Da pappen ikke er lang nok til hele tagets længde, bruger fagmanden nu den anden del fra før til at dække det sidste.Her gentager fagmanden samme procedure som før.

Der skæres en trekant af den underliggende pap, så det øverste lag kan få fat i begge underliggende lag.Laver man en forlængelse af et stykke tagpap, skal der altid være mindst 10-15 cm i overlap.

De to smalle striber sømmes fast, og fagmanden sørger for, at overlappet ikke sømmes sammen, da det senere skal svejses sammen. Nu skal samlingerne svejses. Hertil bruges en gasbrænder. Husk altid at have en pulverslukker inden for rækkevidde, når du arbejder med åben ild på taget.

Fagmanden løfter op i kanterne på tagpappen, og med rolige bevægelser varmes der mest på asfaltbelægningen, men også på det pap, som belægningen skal svejses sammen med.

Herefter trykkes der let med foden hen over samlingen for at få svejsningen til at tage godt fat. I starten kan det være svært at vide, hvor meget varme der skal til, men som en tommelfingerregel kan mansige, at der skal komme en lille smule flydende asfalt ud, når de to lag trykkes sammen.

De steder, hvor der er brug for det, kan du holde tagpappen med en lille murerske. Ellers kan du sagtens bruge hænderne de fleste steder, hvis du har et par almindelige arbejdshandsker af læder på. De andre lag svejses sammen på samme måde langs hele taget.

Ved overlappet på de to tynde strimler underpap sørger fagmanden for at svejse dem grundigt sammen. Her bruger han murerskeen til at glatte kanterne helt ud.På tagkanten skal der monteres en tagfod.

Denne sørger for, at vandet løber ubesværet ned i tagrenden. For at listen skal passe ude i hjørnet af tagkanten, skærer fagmanden den til med en pladesaks. Tagfoden skal monteres mellem underpap og overpap, så her monteres den direkte oven på underpappen.

Den krydssømmes på samme måde som resten af tagpappen. Listestykkerne er lavet, så de kan sættes sammen i forlængelse af hinanden. Det næste stykke kan skydes ind i det andet og sømmes fast.år listerne sømmes fast, er det et godt trick først at sætte et eller to søm i den ene ende.

Dernæst presses den anden ende af tagfoden helt ind til kanten af taget og sømmes fast i den anden side. Nu kan resten af sømmene let bankes i, uden at man risikerer, at tagfoden rykker sig.

Det sidste stykke af taget har en længde på 44 cm. Fagmanden måler det ud på det næste stykke tagfod og klipper dette til. Listen tilpasses ligesom før, så den passer til hjørnet af taget. Når dette stykke er sat fast, måles afstanden på hjørnet af taget. Her er den 12,5 cm.

Fagmanden laver nu et skråt snit i den ene side af listen og tilpasser derefter listen til den målte længde. Nu kan det lille stykke sømmes fast.Det samme skal gentages på den anden side af taget.

Det stykke, der skæres til, passer dog ikke helt. Ved at lægge det ned til kanten kan man nu nemt markere med en blyant, hvor listen skal skæres til. Nu passer stykket, som det skal. Fagmanden banker lidt på kanten af metallet, for at det ikke skal have nogen skarpe kanter.

I kanterne skal der afsluttes med 30 cm brede strimler tagpap. Har du ikke ruller i 30 cm’s bredde, kan du dog sagtens bruge almindelige ruller på 1 meter. Fagmanden bruger en 30 cm bred strimmel tagpap som skabelon og skærer fire tynde strimler ud af den 1 meter brede rulle.

Den første strimmel lægger fagmanden på overgangen mellem tagfoden og resten af taget. Strimlen holdes oppe med den ene hånd, mens der med gasbrænderen varmes op både på strimlens underside og underpappen.

Det er altid en god idé at give tagpappen lidt ekstra varme ude i enderne, så du er sikker på, at den sidder godt fast. Resten af strimlen glattes med foden.I den ene side skærer fagmanden to snit i den overskydende tagpap.

Nu kan han nemt svejse tagpappen rundt om selve hjørnet. I siderne lægger han en af de tynde strimler op mod væggen således, at halvdelen dækker taget og den anden halvdel dækker væggen. Der svejses først på den øverste del, så strimlen kan sidde fast af sig selv.

Dernæst løfter han op i den resterende del og svejser resten fast.I hjørnerne laves der et snit for enden af strimlen. De to yderstrimler flettes ind over hinanden, og strimlen lægges helt ind til hjørnet, hvor den svejses fast.

Når der er kommet tagpap rundt på alle tagets fire sider, kan man starte med at lægge overpappen på. Overpappen skal i modsætning til underpappen altid lægges i tagets faldretning.

I bunden af den første stribe overpap skærer fagmanden et snit i kanten, for at de forskellige lag pap kan få fat i hinanden, når der svejses. Dette gør han også foroven.Når tagpappen skal svejses, rulles den øverste tredjedel af overpappen sammen og holdes fast med foden.

Fagmanden varmer nu tagpappen op ved at køre en enkelt gang frem og tilbage og skubber så rullen lidt frem med foden, så kører han igen gasbrænderen frem og tilbage, inden han atter skubber tagpappen frem og så videre, indtil han når helt op til tagtoppen.

    Andre læser lige nu ...