Klassisk tag til ethvert hus

Et klassisk bølgeeternit-tag passer til de fleste parcelhuse. Det er nemt at lægge og fås i mange varianter. Og så sparer du en anselig formue, hvis du vælger at bruge et par uger på at lægge taget selv.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 uger
Pris
20.000 kroner

Intro

Det er nok den mest almindelige type tag i Danmark: det bølgede tag af eternit (fibercement). En overgang var det ugleset, fordi nogle producenter fik problemer, da de ikke længere måtte forstærke pladerne med asbestfibre. Men i dag er tagpladerne stærke nok til at afføde 15 års fabriksgaranti – og eksperters forventning om en reel levetid på op mod 50 eller måske endda 60 år.

LÆS OGSÅ: Læg et hurtigt tag med eternitplader

Vejledning

01
Forberedelse 5 Trin

Taglægningen er ikke særlig svær, men den kræver, at du er nøjagtig. Enhver skævhed her vil blive mangedoblet hen ad det lange tag.

Taglægterne er lagt efter tagproducentens anvisninger, og vi er klar.

Vi starter med vindskedeprofiler i begge sider af taget. Det er bekosteligt, men det giver et godt udgangspunkt for oplægningen af taget og sikrer en tæt afslutning langs vindskederne.

Når profilerne er sat fast, skal du tjekke, om dit tag er i vinkel i begge sider.

Mærk op på lægterne, inden du fortsætter, så du kan styre tagpladerne.

1

På vindskeden monterer vi to vindskedeprofiler. Lad bunden af det ene profil gå ud i tagrenden, så vandet kan blive ført væk fra taget. Hvis der ikke er fodblik på din tagfod (som her), skal profilet gå cirka 5,5 cm ud i tagrenden.

2

Det første profil presses ned over vindskeden og skrues fast i hver enkelt lægte. Det efterfølgende profil stødes ind i det første. De er lavet, så de passer sammen. Bemærk, at der skal bruges forskellige profiler til hhv. venstre og højre.

3

Er tagfladen i vinkel? Vindskeden skal helst stå i en 90 graders vinkel på tagfoden i begge sider af taget. Mål tre meter op langs vindskeden og fire meter hen langs tagfoden. Har du nøjagtigt 5 m mellem de to punkter, er huset i vinkel.

4

Sæt kontrolmærker på lægterne. Mål hhv. oppe ved kip (tagryggen) og nede ved tagfoden. Sæt mærker 1/3 og 2/3 inde fra gavlen begge steder. Træk en linje lodret gennem mærkerne med en kridtsnor.

5

Et tætningsbånd oven på vindskedeprofilet sikrer effektivt mod fygesne og slagregn. Båndet skal monteres, så bunden af den første bølge ligger lige oven på båndet.

02
Første række 7 Trin

Endnu en gang: tungen lige i munden. Er du præcis her i første række, går resten næsten af sig selv.

Det er en god idé at lave en prøveoplægning af tagpladerne, inden du går videre, så du ved, hvordan det går op. Det kræver de plader, der er forboret, og hvor hjørnerne er afskåret fra fabrikken.

Læg to plader i højden og fire i længderetningen. Mål så afstanden fra toppen af den første bølge til toppen af den sidste bølge. Divider med 4, så ved du, hvor meget en hel plade fylder i bredden, og kan regne ud, hvor du skal starte og slutte. Sidste plade skal minimum være tre buer bred. Første plade er fuldkantet.

1

Tryk en skumstrimmel på pladen, så det passer med den øverste række anslagsmærker, der er trykt i tagpladen. Sæt den på fra venstre mod højre, og lad den være cirka 20 cm for lang. Fold nu flappen sammen, så den bliver dobbelt.

2

Næste plade skal skæres til, inden den kan lægges op. Den skal nemlig være fuldkantet, men mangle et hjørne ligesom alle de plader, der ikke ligger ud til tagkanten. Mærk op på pladen ved at lægge en af de tilpassede plader ovenpå.

3

Læg pladen op på plads. Underkanten af denne plade skal passe med de nederste anslagsmærker på pladen under. Pas på, at du ikke ødelægger tætningsbåndet på den første plade.

4

Skru pladerne fast. Skruerne skal placeres i toppen af hhv. tredje bølge fra højre og anden bølge fra venstre. Bor et 8 mm hul, og skru så tagskruen med alu- og tætningsskiven i bund, så skiven former sig efter toppen af bølgen og pladen er fikseret.

5

Fortsæt med 3. og 4. plade. Inden hver plade skrues fast, skal nederste mand “kigge retning”: Han stiller sig nede på stilladset og flugter op langs en bølge i rækken. Er noget ikke helt lige, kan et par skruer løsnes og pladen skubbes på plads.

6

Den øverste plade skal typisk saves til, så den passer i toppen. Fordi vi senere skal have en konisk rygning på, skal vi bruge en fuldkantet plade. Pladen skal mangle ca. 1-2 cm i at nå op til kipplanken. Husk at skære det nederste højre hjørne af.

7

Læg øverste plade på, og skru den fast. Nu er første række lagt, og du er klar til den næste række.

03
Anden række 5 Trin

Nu er turen kommet til anden række. Her starter vi igen med en fuldkantet plade nede ved tagfoden. Det betyder, at vi selv må skære øverste venstre hjørne af af hensyn til æstetikken. Når pladerne er malede som her, er det vigtigt at male savsnittet med producentens reparationsmaling. Vær omhyggelig med malingen, for helligdage er meget tydelige, når først taget er lagt.

Det er vigtigt løbende at kontrollere, at tagpladerne ligger pænt; se efter, at de flugter, når du står nede på stilladset og kigger op ad taget, og tag kontrolmål fra tagkanten og ind i tre højder.

1

Første plade er fuldkantet. Øverste venstre hjørne skal skæres af. Brug en af de afskårne plader som skabelon. Fold den lille 10 cm tætningsflap ned i samlingen mellem de to plader.

2

Læg de følgende rækker. Nu skal du bruge de plader, hvor fabrikken i forvejen har skåret to af hjørnerne af og forboret fire huller. Vær igennem hele processen omhyggelig med pladernes retning, skumbånd og fastgørelse.

3

Pas tagpladerne til rundt om skorstenen. De skal mangle 1-2 cm i at nå skorstenens murværk. Sørg for, at pladerne bliver skruet ordentligt fast rundt om skorstenen, selv om det ikke lige passer med skruerne i rækkerne nedad.

4

Vask skærestøv af undervejs. Hvis du lader det ligge, brænder det fast og ødelægger udseendet på de flotte tagplader, så hav en klud med dig.

5

Sørg for at holde en flot flugt i hver række. Vær flittig til at “kigge retning”. Brug den tid, det tager at få samlingerne tætte og alle pladerne til at ligge smukt i flugt op ad taget. Tag indimellem kontrolmål fra tagkanten og ind.

04
Sidste række 2 Trin

I sidste række skal vi igen have fat i de fuldkantede plader, der skal have skåret et hjørne af med rundsaven.

Sidste række skal skæres til i bredden, så den dækker det sidste stykke af taget.

Når du skal måle bredden af den sidste række, skal du altid måle fra toppen af den sidste bølge i foregående række.

Mål fra toppen af bølgen og til dit afslutningspunkt, så har du bredden på den plade, der skal skæres til.

Har taget, som her, høj rejsning, skal der en tagstige til for at montere den sidste række plader, da der ikke er frie lægter at stå og gå på. Du kan leje en rygningsstige til formålet.

1

Mål pladen, og streg op. Pladen skal ligge, så den afslutter taget præcis som i tagets anden side.

2

Skru pladen fast i den næstsidste bølge på den foregående plade. Du må ikke bore ude i vindskedeprofilet. Det fungerer som en slags skotrende og er ikke meget bevendt, hvis der er huller i det.

05
Rygning 7 Trin

Når tagpladerne er lagt, skal der rygning på. Vi har valgt at udstyre taget med en konisk rygning. Det giver en elegant afslutning, synes vi. Du kan også vælge en vinkelrygning eller en særligt bølget variant, hvis du synes bedre om det.

Rygningsbåndet er udstyret med en perforeret gummiside til begge sider af taget. Herved bliver tagrummet ventileret iht. gældende dansk lovgivning.

Besøg Cembrits hjemmeside, og lav en simpel beregning på ventilationskravene på netop dit hus.

Husk, at der skal lægges skumbånd i overlægget mellem rygningspladerne for at sikre mod fygesne og slagregn.

1

Start med et plastendeprofil. Det skal lukke rygningen i gavlen, så det ikke kan fyge ind den vej. Mærk op efter kipplanken, og skær den til med en stiksav.

2

Læg endeprofilet og en rygning op på kipplanken, så det ligger, hvor det skal. Hvis det ikke passer fuldstændigt, har du mulighed for at rette det en smule til. Tag begge dele af igen.

3

Klæb rygningsbånd på. Båndet er 360 mm bredt og består af perforeret gummi, der sikrer ventilation, og pulverlakeret aluplissé langs kanten. Klæb det først på kipplanken, og klæb derefter en side fast ad gangen.

4

Læg endeprofilet og en rygning op igen. Vend rygningen, så den bredeste ende vender ud mod gavlen. Ret det ind, så det flugter hen langs kippen, og skru den yderste ende af rygningen fast.

5

Læg en hel stribe rygninger op, hvis det ikke blæser for meget. Ret dem ind, så de ligger i en flot flugt fra ende til anden. I overlæggene skal du tætne med det samme skumbånd, som du har benyttet mellem tagpladerne.

6

Skær rygninger til omkring skorstenen og ved gavlen. Vær opmærksom på, at du ikke ender med en lille stump rygning; du har mulighed for at justere en smule i overlægget på samtlige rygninger, så du undgår det.

7

Når rygningerne ligger nøjagtigt, som de skal, og med skumbånd i hvert overlæg, skruer du dem fast i overlægget 2 cm fra kanten. Ligesom tagpladerne skal rygningerne skrues fast uden dog at mase dem.

06
Tagtrin 3 Trin

Til sidst skal vi have monteret tagtrin, så skorstensfejeren kan komme op at feje skorstenen uden fremover at være nødt til at bruge en tagstige. Så risikerer vi heller ikke, at han ridser det nye flotte tag på vej op ad taget.

Tagtrinene består blot af en vinkel, der skrues fast gennem tagpladerne og ned i lægterne. Det er en diskret løsning, der giver fin støtte til skorstensfejerens ene eller to årlige ture på taget, samt hvis du selv skal op for at tjekke rygningen.

Trinene skruer du fast med de samme skruer med gummiskive, som du har brugt til tagpladerne.

1

Skru det nederste trin på den nederste lægte. Bor for med et universalbor. Skruerne skal skrues gennem trinet og toppen af bølgen.

2

Der skal sidde et trin i hvert overlæg mellem to tagplader og et i mellemlægten midt på en tagplade.

3

Så holder taget med garanti de næste 15 år - og sandsynligvis også tre til fire gange så længe.

Materialer

• Tagplader B6S 1220 mm FK
• Konisk rygning, 480/190 mm
• Rygningsbånd, rl. a 5 m
• Endeprofil t. konisk rygning, 48/19
• Tagskruer, pk./100 stk.
• EPDM-skiver, 10 x 3,5 x 2 mm, ps. a 50 stk.
• CL-SW 4,5 x 41 mm skruer
• Plastklods B6 m. vent., 16 stk.
• PVC-skumstrimler, 4,5 x 9 mm
• Cembrit tagtrin
• Vindskedeprofil, blankt alu, venstre
• Vindskedeprofil, blankt alu, højre

Desuden:
• Reparationsmaling

Specialværktøj

• Rundsavsklinge til fibercement
• Bore/skrueforsats
• Stillads
• Rygningsstige
• Faldsikringsseler og -liner

Tidsforbrug

Du kan godt sætte 2 ugers sommerferie af - og alliere dig med en makker.

Pris

Cirka 20.000 kroner

Sværhedsgrad

Erfaring med større byggeopgaver er en fordel, men følger du vejledningen og producentens anvisninger, er det faktisk ikke så svært.

Tegning

På denne forsimplede skitse kan du se, hvordan tagpladerne skal tilpasses. De røde (alle dem i midten af taget) er skåret til på fabrikken. De grønne skal have skåret hjørner af som vist. Brug en af midterpladerne som skabelon.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...