Læg et hurtigt tag med eternitplader

Eternitplader er bølgede plader af fibercement, som især bruges til tagbeklædning. Eternitplader vejer ikke ret meget, men de er utroligt holdbare. Eternitplader egner sig godt til tagbeklædning, da de virker brandhæmmende og kan modstå alger, råd og svamp.

Eternitplader har flere navne

Eternitplader, der bruges til tagbeklædning kendes også som eternitbølgeplader, bølgeeternitplader eller fibercementtag. Det er også de bølgeformede eternitplader, som de fleste forbinder med tagbeklædning bestående af eternitplader.

Eternitplader er populære

Eternitplader er fremstillet af fibercement, og det betyder, at eternitplader både er lette og samtidig utroligt holdbare. Eternitplade indeholder nemlig fibre, der giver pladerne en utrolig høj styrke. Af disse grunde er eternitplader utrolige populære til anlægning af tage.

Eternitplader er med til at sikre et godt indeklima

Da eternitplader er fremstillet af fibercement, er de resistente overfor både alger, råd og svamp. På den måde er eternitplader med til at sikre et sundere indeklima i boligen. En anden fordel ved eternitplader er, at materialesammensætningen i pladerne har en brandhæmmende virkning i boligen.

Eternitplader og asbest

Når det kommer til eternitplader, skal man være særligt opmærksom på, at de kan indeholde asbest. Asbest er et problem, da asbeststøv kan forårsage flere typer af lungekræft. Derfor må man aldrig bore, skære, slibe eller brække eternitplader, der indeholder asbest.

Eternitpladers alder og asbest

Alle eternitplader fra før 1984 indeholder asbest, mens eternitplader fra mellem 1984 og 1988 kan indeholde asbest. Først i 1988 indførte man et lovkrav om, at man ikke måtte fremstille eternitplader, der indeholdt asbest, og derfor er det kun eternitplader fra efter 1988, man kan være sikker på, ikke indeholder asbest.

Tjek om dine eternitplader indeholder asbest

På eternitplader er der påtrykt en talrække på mellem 5 og 10 cifre. Hvis du kan finde dette tal, og det første tal i rækken er 0 eller 1, så indeholder eternitpladen asbest. Hvis tallet derimod er 4 eller 5, så er der ikke asbest i eternitpladen.

Dit tag af eternitplader er ikke farligt

Har du et tag af eternitplader fra før 1984, og eternitpladerne derfor indeholder asbest, er der dog ingen grund til at gå i panik. Det er først, når man begynder at bore, save eller slibe i eternitpladerne, at asbeststøvet bliver et problem. Hvis du derfor skal have sat eksempelvist et ovenlysvindue i et tag af eternitaplader, der indeholder asbest, skal du derfor rådføre dig med fagfolk, der har tilladelse til at arbejde med asbest.

Herunder kan du se en video, og læse en beskrivelse af, hvordan du selv lægger eternitplader:Eternitpladerne her hedder B7, og de vejer kun 9 kg. De fås i flere farver som fx sortblå, rødbrun og teglrød.

Vil man imidlertid være helt sikker på, at regnvandet ikke løber baglæns ind på loftet, er det en god idé at montere et selvklæbende tætningsbånd øverst på eternitpladerne.

Der startes i bunden, hvor pladen rettes til, så den stikker 6 cm ned i begge sider. Nu kan pladen skrues fast til lægten i bunden. Den næste plade lægges op, så den overlapper med 1 bølge. Og igen kontrolleres det, at afstanden passer, inden den skrues fast.

Det er vigtigt, at eternitpladerne lægges nøjagtigt op – ikke mindst når man bruger eternitplader med forborede huller som her. Hullerne skal ligge direkte over lægterne. Når man skal videre opad, er det næsten umuligt at lægge eternitpladen forkert.

De to skråtskårne hak skal bare passe sammen. Overlappet er 15 cm, og håndværkeren kan nu skrue endnu en skrue i. Det er ikke svært, fordi hullet i toppen af den underste plade er en smule større.

For at lette arbejdet har håndværkeren monteret en topbit på sin skruemaskine, men du kan naturligvis også benytte et topnøglesæt. Skruerne til eternitplader kan fås med skiverne på, så man ikke selv behøver at bruge tid på at samle dem.

Når først du er kommet ind i rytmen, skrider arbejdet ganske hurtigt frem. Blot skal du huske jævnligt at tage kontrolmål, så det ikke skrider for dig. Vær opmærksom på, at du ikke skruer så hårdt, at skiven bøjer, da det øger risikoen for et utæt tag.

Når de første nederste plader er lagt, går det hurtigt opad og henad. Skruerne kan holde til mange års vind og vejr, men vil man sikre dem lidt og få dem til at falde bedre sammen med taget, kan man montere nogle passende plasticdæksler, som nemt slås på med en hammer.

LÆS OGSÅ: Læg et eksklusivt tag med tagshingles

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tagplader