Nye plader på utæt tagpap

Har du tagpap, der er blevet utæt, så kan det være en løsning at tætne taget med trapezplader af stål. Det er den nemmeste og ofte billigste måde til at forhindre fugt i at ødelægge carporten.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
7.000 kroner

Intro

Taget på den aldrende carport er beklædt med tagpap. Men taget har med årene “sat sig”, så der er opstået fordybninger, hvor regnvandet samler sig i pytter. I disse områder er der begyndende utætheder med revner, hvor vandet kan trænge ned. Underbrædderne virker fugtige, og det er på høje tid at tætne taget, inden fugten udvikler sig til råd og svamp.

Carporten er ellers solid, og træet stadig sundt. Derfor vælger vi at dække taget med ståltrapezplader, der kan lægges oven på det gamle tagpap. Det er nemmere end at lægge nyt tagpap, især hvis du vil svejse det på, og prisen vil typisk være nogenlunde den samme for stålplader som for to lag tagpap.
Inden du kan komme i gang med at lægge trapezpladerne, skal de gamle sternbrædder og trekantlister tages ned, og tagpap langs siderne på hele taget fjernes ca. 10 cm ind fra kanten.

Herefter skal du tjekke taget for lunker og buler. Dem vil der med stor sandsynlighed være en del af på et ældre tag. Taget rettes op med “lægter”, så du får en helt plan flade at montere trapezpladerne på. Lægterne fastgøres oven på de eksisterende tagstrøer, som ligger med en afstand på under 80 cm. Det er heldigt, da den anbefalede lægte-afstand til de trapezplader, der bruges her, ikke må overstige 90 cm. Det er vigtigt, at du tjekker kravene til de plader, du vælger, inden du går i gang. Taget her måler 330 x 810 cm - det passer med seks ståltrapezplader, som bestilles, så der er et passende overlap mellem pladerne.

Vejledning

01
Forberedelse 2 Trin

Du får brug for et brækjern, når du skal fjerne de gamle sternbrædder og trekantlister rundt i kanten af taget.

1

Tagpappet skæres fri ca. 10 cm ind fra kanten, så du kan fjerne trekantlisten, der sidder hele vejen rundt. Der skal skæres helt igennem, så du kommer ned til underbrædderne.

2

Fjern trekantlister med søm og tagpaprester, gerne i hele længder. Når trekantlisten er væk, har du en jævn flade, som lægterne kan fastgøres til.

02
Taget rettes op 4 Trin

Stålpladerne lægges ikke direkte på den gamle tagflade, men på en række nye vandrette lægter. De gøres fast gennem den gamle tagflades underbrædder og ned i tagstrøerne under dem.

Lægterne klodses op, så det gamle tags lunker og skævheder er rettet op til en plan flade, før stålpladerne lægges ud.

Det enkleste er naturligvis at bruge færdige taglægter fra byggemarkedet, men her sparede vi lidt penge ved at skære nogle brædder, vi havde liggende, igennem på langs.

Det er vigtigt, at lægterne placeres lige over carportens strøer, så den nye konstruktion bliver så stærk som muligt.

1

Fordel lægterne på den gamle tagflade. De skal ligge direkte over strøene på tagets underside - det retter vi her ind efter en snor. Lægterne gøres midlertidigt fast med en skrue i hver ende.

2

Lægterne ved tagets overkant og underkant gøres fast først. Klods dem omhyggeligt op, så de ligger helt vandret, og skru dem derefter fast gennem underbrædderne og ned i de underliggende strøer for hver 50 cm.

3

Spænd murersnor hårdt ud mellem de to lægter i top og i bund. En snor i hver side og to snore med godt en meters mellemrum er passende på taget, der er lidt over tre meter bredt.

4

Alle de mellemliggende lægter klodses op, så de lige netop rører snorene uden at løfte dem, og skrues fast. TIPS: For ikke at skubbe til snorene kan du løfte dem 5 mm i hver ende og holde 5 mm afstand mellem snor og lægte overalt.

03
Profil og lister 2 Trin

I tagfoden skal der sættes et fodblikprofil op. Det sørger for, at vandet bliver ledt ordentligt væk fra taget og ned i en tagrende, som skal monteres senere.

Her er det nødvendigt at sætte et bræt op i hele tagets bredde, som kan understøtte fodblikprofilet, så profilet kan sidde ordentligt fast.

På siden af carporten skal der også sættes hjælpelister op mellem lægterne, fordi den gamle tagflade ikke er tyk nok til, at du kan gøre de nye sternbrædder fast i den alene.

Hjælpelisterne er 25 x 50 mm og skæres til på længden, så de kan ligge mellem lægterne.

1

Monter fodblikprofilet ved tagfoden. Her skal fastgøres et 25 x 125 mm bræt i hele tagets bredde til at understøtte fodblikprofilet. Søm profilet fast med galvaniserede papsøm. Profilet sikrer, at regnvandet bliver ledt ordentligt væk.

2

Hjælpelister monteres mellem lægterne på siden af taget, så der er noget at sætte sternbrædderne fast i. Hjælpelisterne er 25 x 50 mm. De fastgøres nedefra og op gennem underbrædderne. Og når det er gjort, er det fyraften!

04
Pladerne lægges op på taget 2 Trin

Nu kan tagpladerne lægges op og fastgøres til lægterne. Den første plade lægges op ved tagfoden, her er vi startet i højre side. Tagpladen skal stikke et par centimeter ud over fodblikket, så vandet kommer til at dryppe ned i tagrenden. Du skal sørge for, at pladen ligger vinkelret i forhold til tagfod og side, og at pladerne tilpasses i bredden, så afstanden til sternbrædderne bliver ens i begge sider, når alle tre plader er lagt op. Når placeringen af den første plade er justeret, gør du den fast. Den anden plade lægges oven på den første og skubbes helt op til tagets overkant - pladerne er bestilt, så de får et overlæg i længden på 20 cm. I siderne skal pladerne overlappe med en bølgetop.

Inden tagpladerne skrues fast, kan du lave en prøveoplægning og tjekke med vaterpasset, om de ligger helt lige.

1

Pladesamlingerne tætnes med bygningssilikone. Hvor pladerne samles i enderne, lægges en stribe silikone i begge ender af overlægget, som skal være 20 cm. Hvor de samles i siderne, lægger du silikone på bølgetoppen på nederste plade.

2

Pladerne skrues fast i lægterne i begge pladeender med en skrue i hver bølgedal. Hvor de mødes i siderne, samles de i bølgetoppen for hver 40 cm. VIGTIGT! Husk, at overlæg i bredden skal være understøttet af en lægte.

05
Nye sternbrædder 5 Trin

Så skal de nye sternbrædder sættes op. På carporten her skal sternkanten dække en bredde på 29 cm, så vi skal bruge tre brædder. Sternbrædder er forsynet med fer og not, så de kan skubbes ind i hinanden med en lille tap (fer), der skal sidde i en rille (not). På det øverste bræt saves feren af, og på det nederste bræt saves noten væk for at få en flot afslutning.

Sternbrædderne skrues fast til tagstrøernes ender og de hjælpelister, der allerede er monteret mellem lægterne.

Når sternbrædderne er fastgjort, skal der sættes inddækningsprofiler op forrest på carporten og i siderne. De sikrer, at der ikke løber vand ned bag stern kanten, og skåner den mod råd.

Så er taget færdigt! Det ligner en spritny carport, selv om det faktisk kun er tag og sternbrædder, der er helt nye.

1

Skru det øverste sternbræt fast. Overkanten skal flugte med tagets bølgetoppe (når feren er savet af). Læg fx vaterpas og et par lister på tagets bølgetoppe, og lad dem stikke ud over kanten. Så kan du nemt se, hvor brættet skal placeres.

2

Andet og tredje sternbræt monteres. Feren på brædderne skubbes op i de nedadvendte noter på de sternbrædder, der allerede er sat op. I det nederste bræt er noten savet af, da det giver en pænere afslutning.

3

Monter inddækningsprof ler rundt i kanten af taget, så sternkanten bliver rammet ind. De fastgøres til bølgetoppene med 3,8 x 20 mm overlapskruer og til sternkantens overkant med 3,8 x 35 mm selvborende skruer.

4

Læg profilerne ind over hinanden i hjørnerne. Inddækningsprofilerne er her 2 m lange og skal overlappe hinanden med 10 cm. På langsiden gøres profilerne fast med ca. 50 cm’s afstand. For enden gøres de fast med ca. 30 cm’s afstand.

5

Nu er der blot tilbage at male sternbrædderne. De har først fået en gang grundingsolie og skal nu have to gange heldækkende træbeskyttelse.

Materialer

• Lægter (her 25 x 125 mm brædder, der flækkes på langs til 25 x 60 mm)
• Skruer, 5 x 60 mm og 5 x 80 mm
• Plastkiler og masonitklodser
• Trapezplader af stål
• Inddækningsprofiler
• Fodblikprofiler (2 meter lange)
• Selvborende skruer, 3,8 x 35 mm
• Overlapskruer, 3,8 x 20 mm
• Sternbrædder (25 x 125 mm, TGV trykimprægnerede)
• Hjælpelister (25 x 50 mm)

Specialværktøj

• Pladesaks: Til afkortning af fodblik og inddækning
• Stiksav med metalklinge: Kan skære både metalprofiler og plader til

Tidsforbrug

1 weekend

Pris

7.000 kroner

Tegning

Trapezplader af stål

Der findes flere slags ståltrapez-plader, og det er vigtigt, at du tjekker kravene til det produkt, du vælger. Taghældningen her er under 15 grader, og med en pladegodstykkelse på 0,5 mm må lægteafstanden ikke overstige 90 cm. I siderne skal pladerne overlappe med en bølgetop. Når hældningen er forholdsvis lav som her, skal pladerne overlappe med mindst 20 cm, hvor de samles i længden, og overlappet skal placeres over en lægte og tætnes med bygningssilikone. Pladerne kan bestilles på ønsket længde, og her kunne vi have undgået at samle dem i længden, men vi valgte at bruge seks plader, da det er nemmere at håndtere og rette til end tre store.

Den første trapez-plade (1) lægges ved underkanten, derefter lægges pladen (2), der forlænger den op til tagets overkant. De fire resterende plader lægges efter samme princip.

Trapezplader af stål

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...