Lap det gamle undertag

En lille revne i en tagsten kan ødelægge hele taget, hvis ikke du skifter stenen ud i tide. Se her, hvordan du udbedrer skaden på et undertag af brædder.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 timer
Pris
350 kroner

Intro

Er der først sket en skade på en tagsten, så varer det ikke længe, før der begynder at trænge vand ind. Og med tiden vil også undertaget blive ødelagt. Ofte er det svært at se, om en tagsten har fået en revne, og så opdager man først problemet, når vandet begynder at løbe ned indenfor.

Du behøver ikke at lægge et helt nyt tag, men før du udskifter den eller de defekte tagsten, skal du have repareret undertaget. Det er ikke spor svært – følg med på de næste sider, hvor vi viser dig, hvordan du gør, trin for trin. Det er nødvendigt at udbedre skaden, så snart du opdager den, for hvis der først går råd og svamp i spærene, bliver arbejdet meget omfattende. Og dyrt!

Vejledning

01
Skadens omfang 5 Trin

På bagsiden af dette værksted fandt vi et par revnede tagsten. Der var kommet fugtskjolder på loftet, så vi var klar over, den var gal, men det var ikke planen at skifte hele det gamle tag før om et par år.

For at begrænse skaderne på undertaget og resten af tagkonstruktionen måtte vi fjerne tagsten og -pap, så vi kunne finde ud af, hvor stor skaden var.

1

Fjern de beskadigede tegl. De skal bare løftes af og kasseres. Fjern også tegl, som er i orden, så du får fritlagt hele det angrebne område på undertaget.

2

Afdæk skadens omfang. Stik med en kniv igennem pappet, og find ud hvor meget af taget der er råddent. Her er opfugtningen let at se som et mørkt skjold.

3

Sav alt dårligt træ væk. Her er det en lægte, som ryger, men også afstandslister, som er begyndt at rådne, skal saves væk. Brug en fukssvans.

4

Skær underpappet væk rundt om skaden. Sørg for at få fritlagt alt det fugtige træ, så du kan bedømme skadens omfang. Her kan du se, hvordan fugten har bredt sig ind under pappet, så undertaget er angrebet af råd.

5

Advarsel: Brug ikke brædder med bark på kanterne til undertag. Det havde man gjort her, skønt barken er et oplagt bosted for insekter og skadedyr, især når der kommer fugt til. Fjern barken, eller køb nogle dyrere brædder.

02
Fjern det rådne træ 3 Trin

1

Fjern evt. flere teglsten og lægter. Du kan blive nødt til at udvide området, da du skal helt ud og save i sundt træ. Pas på teglene, de skal bruges igen.

2

Sav hul i undertaget. Du skal ikke være for nærig, alt det rådne træ skal væk, så du ikke efterlader råd, der kan angribe de nye brædder.

3

Samlingerne skal ligge på spærene. Skær lægter og undertag igennem midt på et spær, så du har noget at sømme i. Fjern også gamle søm, så du kan stikke det nye pap ind under det gamle.

03
Reparer undertaget 7 Trin

Når alt det gamle, rådne træ er skåret væk, og du kun har sundt træ tilbage, er det tid at tilpasse de nye brædder.

Sørg for, at de har samme tykkelse som de gamle brædder. Er de en anelse for tynde, så klods dem op i niveau med et par stykker tagpap eller masonit. Sørg også for, at de passer nøjagtigt i længden, og søm dem så fast til spærene.

1

Sav de nye brædder til. Her er brugt brædder med fer og not, det kunne også have været tagkrydsfiner. Det vigtigste er, at du finder den rigtige tykkelse, svarende til det gamle undertag.

2

Søm brædderne fast i spærene. Passer tykkelsen på brædderne ikke 100 %, må du klodse dem lidt op. Det sidste bræt skæres igennem på langs med en rundsav, så det flugter med resten.

3

Mål tagpappet ud. Læg rullen op, og mål af, så du har store overlapninger til alle sider. Skær så pappet til.

4

Skub pappet ind under det gamle pap. Sørg for, at det kommer så langt ind som muligt, og at det ligger helt glat.

5

Nu skal samlingerne tætnes. Løft det gamle pap, og læg 2-3 tykke striber tagasfalt/tætningsmasse ind mellem de to lag pap. Tryk det godt til.

6

Søm pappet fast med tagpapsøm. Her er brugt 20 mm søm, men de findes i mange forskellige længder, afhængigt af underlaget. Søm i zigzag, så regnvand ikke kan presses op i hårdt vejr.

7

Søm pappet ned over kanten. Det gør vi her, fordi sådan er det gamle tag lavet. Du kan også bruge en tagfods-skinne af aluminium, som du klæber pappet fast på, den leder vandet direkte ned i tagrenden.

04
Gør arbejdet færdigt 4 Trin

Når undertaget er lagt på, tætnet og sømmet, mangler du kun afstandslister og lægter, før du kan lægge tagstenene tilbage på plads. Det er meget vigtigt, at lister og lægter har samme dimensioner som de bestående, da tagstenene ellers ikke vil komme til at ligge rigtigt. Og så er du lige vidt, for enten kan vinden rive dem af, eller også kan regnen slå ind mellem stenene.

Mål de bestående lister nøjagtigt, og køb så nogle, der er en anelse for store, hvis du ikke kan få de præcise mål. En tømrer kan hurtigt rette dem af, så de passer, eller du kan selv tage fat i høvlen.

1

Tjek målet på lægterne. Trædimensioner er ikke, hvad de har været, så tjek målet på de gamle lægter, inden du køber nye. Du kan blive nødt til at høvle dem til, så tykkelsen passer.

2

Søm lægterne på. Her er brugt 28 x 70 mm lægter, som er høvlet ned til 25 x 50 mm, så de svarer til de gamle lægter. Skal du bruge mange lægter, må du nok have fat i en tømrer - det er meget at høvle.

3

Nederste lægte er tykkere. Den skal “skalkes op”, fordi den sidste tagsten jo ikke har nogen anden sten at hvile underkanten på. For at få stenen rettet op lægger du en ekstra, tilpasset lægte på.

4

Undertaget er klart. Nu resterer bare at lægge teglene tilbage. Taget skal fornys om et par år, men indtil videre har vi forhindret yderligere skader på tagkonstruktionen.

Materialer

• Tagpap
• 22 x 95 mm brædder med fer og not
• Tagpapsøm, 20 mm
• 28 x 70 mm lægter, høvlet ned til 25 x 50 mm
• Tagasfalt/tætningsmasse

Tidsforbrug

Et par timer, men regn med en formiddag alt inklusive.

Pris

Cirka 350 kroner - og så har du både pap og søm i overskud.

Sværhedsgrad

Ikke spor svært, bare du følger vores anvisninger.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Undertag