Undertaget - husets vigtigste element

Et undertag skal kunne holde lige så længe som det rigtige tag. Derfor skal du sørge for at vælge rigtigt fra starten. Her får du en guide, der viser, hvad de tre almindelige typer undertag kan og koster. Og hvor længe de holder.

Taget på dit hus er vigtigt, men dit undertag er meget vigtigere, fordi det holder din tagkonstruktion tør, selvom der skulle komme vand ind i form af slagregn eller fygesne.

Undertaget opfanger dette vand og leder det ned i tagrenden. Og som noget meget vigtigt opfanger undertaget også eventuel kondens, som dannes på under-siden af taget pga. temperaturforskellen mellem luften uden for taget og inden for. Det er især for tage af metalplader, hvor der kan dannes meget kondens. Tegltage (uglaserede) er mere porøse og i stand til at opsuge en del fugt.

Frem til 1970’erne brugte man ikke undertag i Danmark, men i stedet en understrygning af mørtel, som gav en løsning, der krævede, at man kunne komme til undersiden af taget med et par års mellemrum for at reparere understrygningen. Og helt tæt var det aldrig. Det gjorde ikke så meget i åbne loftrum med rigelig ventilation, men med udnyttelsen af loftrummene kom undertagene også i brug i Danmark.

Flere slags undertag

Man skelner mellem faste undertage og undertage af banevarer. Et fast undertag kan fx bestå af brædder eller krydsfinerplader beklædt med tagpap, men det kan også bestå af træfiber plader. Undertage af banevarer består af en kraftig folie i et eller flere lag kunststof, som leveres i ruller. De fleste undertage af banevarer er billigere end faste undertage. De forskellige typer har forskellige egenskaber og i særdeleshed forskellig holdbarhed, som du vil kunne læse om i artiklen.

Netop holdbarheden har betydning for dit valg af undertag. Når du først har lagt taget, så er det ikke spor sjovt at skulle pille det af igen efter otte år, fordi undertaget er blæst i stykker. Derfor er det vigtigt, at du kigger på, hvor lang tid dit tag forventes at holde. Og først der efter bestemmer du dig for, hvilken type undertag du vil investere i.

I denne gennemgang af undertage fortæller vi om principperne i dem samt om de fordele og ulemper, de hver især har. Selvfølgelig får du også at vide, hvad de forskellige løsninger koster, og hvor lang tid du kan forvente, de holder.

Hvis du vælger en banevare, skal det være, fordi du har valgt en tagtype, som alligevel ikke holder mere end maks. 30 år.

Banevarer

BILLIG men risikabel

Banevarer som undertag har et dårligt ry. Da de kom frem i 1970’erne, var de nemlig af dårlig, tynd plastic, der ikke holdt ret længe. Det har givet en del fugtskader, med råd og svamp til følge. Sådan er det ikke helt mere, men der er nogle ting, du skal holde øje med.

I 1970'erne brugte man bl.a. forskellige typer af armeret plastfolie, der fandtes både som klar og sort, og en del af disse blev ret hurtigt mørnet og værdiløse. Der opstod derfor problemer med tage, hvor levetiden på undertaget var meget kortere end på tagbelægningen. Det var jo ikke smart, når både tagbelægning og lægter skulle demonteres for at udskifte undertaget.

Undertage af banevarer deles op i to typer, som er enten det diffusionsåbne eller det diffusionstætte produkt. Erfaringerne med diffusionsåbne undertage har vist, at de generelt ikke transporterer (diffunderer) så meget fugt væk som ønsket, og derfor er reglen i dag, at hvis der er tagrum, skunkrum eller lignende under et diffusionsåbent undertagsprodukt, skal der ventileres i disse rum, som var det et diffusionstæt produkt.

Et af problemerne med diffusionsåbne undertage er, at de i frostvejr hurtigt iser til, hvorved undertaget mister den diffunderende effekt, og der kan tilmed opstå det problem ved tøbrud, at der bliver frigivet så meget smeltevand fra dugen, at det kan give vandskade på bygningen.

Fordele og ulemper

Fordele:
• Hurtigt og nemt at lægge
• Relativt billigt
• Nemt at tætne i tilslutninger til vægge, rør, tagvinduer osv.

Ulemper:
• Holder højst 30 år
• Visse fabrikater kan ikke tåle UV-lys og holder kun få år.
• Folien er sårbar for fx tabt værktøj.
• Kan blafre itu og støje i stormvejr.

Krav til lægning af banevarer:
Undertaget skal afsluttes i tagrenden med en fodplade af krydsfiner, tagpap og fodblik.

Et undertag af banevarer bør som hoved regel ventileres. Dvs. at den underliggende isolering ikke må ligge helt op til undertaget. Tjek - og følg - producentens anvisninger nøje. Der skal være min. 70 mm luft og ventilationsåbninger i top og bund. Den store afstand skyldes, at dugen buer nedad mellem spærene, og den må ikke røre isoleringen.

Pris for banevarer ligger mellem 30 og 75 kroner pr. m2

Diffusionsåben eller diffusionstæt banevare?

En diffusionsåben banevare kan enten opsuge fugt eller tillade en vis mængde fugt at trænge igennem. Problemet med denne type undertag er, at hvis der kommer mere fugt, end det kan klare, kan der ske en ophobning af fugt på undersiden. Og det kan give alvorlige fugtskader i tagkonstruktionen.

Den diffusionstætte banevare tillader hverken vand eller fugt at passere, den er tæt som gummi. Derfor skal der ventileres på undersiden mellem banevare og isolering, så luften kan tvinge evt. fugt væk fra tagkonstruktionen.

Hvis du vælger træfiberplader, får du en god og billig løsning med en lang holdbarhed på op imod 50 år.

Træfiberplader

FORNUFTIG og billig

Undertaget af disse olierede masonitplader (træf ber plader) er let at lægge, der er næsten intet spild, og så er det ovenikøbet med til at afstive hele taget.
Endnu er det ikke så udbredt i Danmark som i andre dele af Norden, men det er i fremgang.

Denne type undertag er diffusionsåben og i stand til at opsuge en del fugt på undersiden. På oversiden er pladen olieret, så evt. vand, der trænger ind, kan løbe af og ned i tagrenderne. Selve pladerne lægges hurtigt op og holdes sammen i overlæggene med særlige S-kroge. Disse kroge forhindrer, at pladerne åbner sig i samlingerne.

Træfiberundertage kræver, at der bliver anvendt banevarer sammen med dem i visse situationer som f. eks. langs afslutninger i gavle. Andre steder, som i skotrender og ved tagfoden, skal du bruge en kombination af krydsfiner og tagpap for at være sikker på, det er vandtæt.

Den underliggende isolering må ikke ligge helt op til undertaget, der skal være mindst 20 mm luft op til spærenes overkant. Afstanden skyldes, at pladerne buer nedad mellem spærene, og de må ikke røre isoleringen. Hvis en træfiberplade er fugtig på bagsiden og rører ved isoleringen under den, vil der trænge vand fra pladen ned i isoleringen. Dette vand vil kunne opfugte tag konstruktionen og medføre råd og svamp. Ligesom hvis du rører et vådt telt indefra.

Fordele og ulemper

Fordele:
• Hurtigt og nemt at lægge
• Minimalt spild
• Tåler, at man går på det
• Kan ikke blafre og støje

Ulemper:
• Tilslutninger og inddækninger skal udføres med banevarer, metalprofiler og tagpap.
• Pladerne skal afdækkes i byggeperioden, da de ellers risikerer at suge fugt.

Krav til oplægning af træfiberundertag:
Undertaget bør føres helt ud over tagrenden via en fodplade af krydsfiner. Tagpap tætner overgangen mellem træfiberpladerne og fodpladen, og en skinne af metal (fodblik) leder vandet ned i tagrenden.

Pris for træfiberplader ligger på cirka 30 kroner pr. m2

Undertaget fastholdes af klemlister, som sømmes på med sømpistol. Når det er klaret, er undertaget med til at stive hele tagkonstruktionen af. Det kaldes for skivevirkning.

Hvis du vælger den dyre, bundsolide løsning med brædder og tagpap, får du et garanteret tæt undertag, som kan holde lige så længe som dit tegltag.

Fast undertag

SUVERÆN men dyr

Et af de grundlæggende krav er, at et undertag skal have mindst lige så lang levetid som selve tagbelægningen. Dette taler for at anvende de såkaldt faste undertage under langtidsholdbare tagbeklædninger som tegl, kobber og skifer, som holder op til 100 år.

Faste undertage udføres typisk af tagbrædder, OSB-plader eller krydsfiner med tagpap eller en folie ovenpå, og her er der forskellige fordele og ulemper forbundet med de forskellige materialevalg.

Bræddeløsningen giver mindst spild og er næsten lige så hurtig at lægge som undertaget af plader.

Tagbrædderne er ved at blive det foretrukne underlagsmateriale, da de bedst kan optage og afgive den fugt, der til enhver tid vil være i et tagrum. Det er væsentligt, da der ofte sker skimmelsvampeangreb i et eller andet omfang under faste undertage, selvom der tilsyneladende sker en korrekt udluftning af tagrummet. Tætte tagplader af OSB eller krydsfiner er mere udsatte for skimmelangreb end bræddeløsningen, hvorfor man efterhånden går væk fra dem.

Et fast undertag af plader/brædder og tagpap er diffusionstæt og skal derfor ventileres på undersiden. Det vil sige, at den underliggende isolering, hvis der er sådan en, ikke må ligge helt op til undertaget. Der skal være mindst 45 mm luft og ventilations åbninger i top og bund.

Fordele og ulemper

Fordele:
• Kan anvendes til alle tagtyper
• Kan ikke blafre og støje
• Forbedrer tagets lydisolering
• Inddækninger klares med samme tagpap som resten.
• Afstiver tagkonstruktionen

Ulemper:
• Tidskrævende
• Dyr
• Brædderne og pladerne især, skal overdækkes i byggeperioden, indtil de er dækket af tagpap, da de ellers vil suge fugt.

Krav til oplægning af fast undertag af brædder:
• Brædderne skal være med fer og not og maks. 115 mm brede.
• Brædderne lægges med feren opad med 1-2 mm fugeafstand, så de kan udvide sig en smule.
• Brædderne samles på langs over spærene forskudt på hvert 3. bræt.
• Hvert bræt sømmes til spærene med 1 søm pr. spær.

Pris for fast undertag af brædder og pap ligger på ca. 200 kroner pr. m2

Tagpappen lægges vandret og sømmes og klæbes sammen i overlæggene. Ovenpå lægges 2,5 cm klemlister og lægter som på de andre typer undertag.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Undertag