Geniale beslag – perfekt hældning på overdækningen

Ikke alle steder er der plads under udhænget på huset til fastgørelse af en overdækning. I hvert fald ikke hvis taget skal have hældning nok. Men med disse smarte beslag kan du sikre dig, at taget på overdækningen får præcis den hældning, du ønsker.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
16.000 kroner
De smarte beslag løser det evindelige problem med for lav højde på overdækkede terrasser.

De smarte beslag løser det evindelige problem med for lav højde på overdækkede terrasser.

Intro

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du bygger en overdækning med de smarte beslag. Du skal være forsigtig, når du løsner tagstenene, og omhyggelig med solid fastgørelse af beslagene. Vi gennemgår, hvordan du:

 • fjerner tagsten
 • monterer tagbeslagene
 • monterer tværholdere og stolper
 • sætter spærene op
 • monterer tagpladerne

Vejledning

01
Klargøring 2 Trin

Når du har besluttet dig for, hvilken hældning taget på din overdækning skal have, skal du have fjernet nogle tagsten. To rækker i alt, så der bliver plads til at fastgøre et tværgående bræt, som beslagene kan monteres til.

Vær forsigtig, når du skal lirke tagstenene fri, så de ikke bliver beskadiget eller går helt i stykker, for de skal lægges tilbage igen.

Har du en anden type tag end tagsten, må du undersøge med producenten, om det kan lade sig gøre at bruge tagbeslagene hos dig.

1

To rækker tagsten fjernes, så der bliver plads til at montere tagbeslagene. Tagsten fjernes lettest med en kløfthammer og en stump lægte, så du kan løfte stenen op og lirke den fri.

2

Fastgør et bræt til tagspærene, så du har et solidt underlag til beslagene. Brættet placeres, så der er luft nok til, at tagstenene kan lirkes på plads, når beslagene er monteret. Brug lange skruer, fx 6 x 90 mm.

02
Tagbeslagene monteres 6 Trin

Det er vigtigt, at tagbeslagene kommer til at sidde ordentligt fast til tagkonstruktionen. Det er også vigtigt, at de sidder præcist på linje og med lige lang afstand imellem, da der skal fastgøres en tværholder til beslagene.

Beslagene skal også placeres bedst muligt i forhold til tagstenene, så det kræver så lidt tilpasning af stenene som muligt. Det kan dog ikke undgås, at tagstenene skal tilpasses lidt. Her skal der fx saves et lille hak i den ene række sten, for at de kan lægges på plads.

1

Tagbeslagene fastgøres. Start med de yderste i hver ende, og spænd en snor op imellem. De øvrige beslag rettes ind efter snoren, så de placeres på en lige linje.

2

Tagstenene skal tilpasses, inden de kan lægges på plads igen under beslagene. Der skal skæres et lille hak med en vinkelsliber og slibes en smule, for at stenene kan ligge ordentligt på taget igen.

3

Læg tagstenen på plads under beslaget. Pas på, at du ikke kommer til at beskadige den. Har du ikke fået skåret nok af i første omgang, må du fjerne lidt mere.

4

Tagstenen fastgøres med lange skruer, 6 x 90 mm, når den ligger på sin plads. Bor først et hul til skruen. Og pas på ikke at stramme skruen for meget.

5

Læg tagstenene over beslaget på plads. Tagstenens opadgående bue placeres præcis over beslaget, så her er det ikke nødvendigt at tilpasse stenene.

6

Beslagene har alle fået topstykker monteret og er placeret på en lige linje, klar til, at overdækningens spær bliver monteret.

03
Tværholdere og stolper monteres 5 Trin

I dette samlesæt skal der monteres to tværholdere til taget - en bagerst til tagbeslagene og en forrest som en slags rem oven på stolperne. Tværholderne består af flere dele, som først skal samles efter anvisningerne med de medfølgende bolte og skruer.

Også stolperne skal samles først, inden de kan sættes op. De skal boltes fast til underlaget, så de har en solid befæstelse, og overdækningen ikke risikerer at løfte sig i kraftig blæst.

1

Den bagerste tværholder samles og monteres til taget. Sæt den først midlertidigt fast med tvinger, og giv dig så god tid til at finjustere, så du er sikker på, at den sidder helt lige.

2

Bor for med et metalbor, når tværholderen sidder helt lige. Fastgør den så til tagbeslagene med de skruer, der følger med.

3

Den forreste tværholder samles. Den består af to dele, der skal boltes sammen med medfølgende skruer.

4

Der sættes fod på stolperne. Foden med fire skruehuller fastgøres med medfølgende skruer, og bagefter monteres stolperne til den forreste tværholder.

5

Stolperne gøres fast. Der skal først bores huller i underlaget til de medfølgende bolte, som derefter spændes fast.

04
Spærene sættes op 6 Trin

Nu skal spærene fastgøres til tværhol-derne. Først i den bagerste, der har en slags kappe foroven. I den anden ende skal spæret blot placeres oven på tværholderen.

Spæret har en rille på undersiden. Heri skal placeres gevindskruer, som kan føres frem og tilbage i rillen. Skruerne skal placeres i rillen og stikkes ud gennem huller i begge tværholdere, som de gøres fast til med møtrikker.

Det er vigtigt, at spærene placeres vinkelret, så det bliver let at lægge tag.

1

Spærene lægges op. Start i den ene ende. Spæret placeres først i den bagerste tværholder og lægges derefter på den forre forreste tværholder. Skru spærene løseligt fast.

2

Spæret fastgøres bagerst Spæret fastgøres bagerst til tværholde -ren med en møtrik, der spændes fast til gevindskruen, som stikker ud gennem et hul i tværholderen. Spænd den foreløbig kun løseligt fast.

3

Spæret fastgøres til den forreste tvær-holder på samme måde nedefra - med en møtrik, der skrues fast til gevindskruen, som placeres i hullet i tværholderen. Spænd den ikke helt fast endnu.

4

Tjek, at spæret ligger vinkelret. Det er vigtigt, da du ellers får problemer med tagpladerne. Brug fx en tømmervinkel, som spæret let justeres på plads efter. Spænd skruerne godt fast, når alt er perfekt.

5

Sæt de øvrige spær op. Afstanden mellem spærene skal være 60 cm, som passer til bredden på tagpladerne. Det er en stor hjælp at være to, når spærene skal monteres.

6

Alle spærene er på plads, finjusteret og efterspændt, så du har et solidt og præcist underlag for tagpladerne.

05
Tagpladerne monteres 5 Trin

Taget består af 10 mm tykke termoplastplader. Spærenes placering er tilpasset bredden på tagpladerne, så de er nemme at placere. Pladerne skal blot klikkes på plads mellem skinner på spærenes top. Der er en beskyttende folie på pladerne, som det er en god idé at lade sidde på, indtil du er helt færdig med taget.

Til sidst mangler du kun at montere en skinne forrest, hvortil der kan fastgøres en tagrende.

1

Tagpladerne monteres. De skal klikkes på plads mellem skinnerne øverst på spærene. Det gøres lettest ved at banke dem forsigtigt på plads.

2

Efterspænd møtrikkerne, når alle tag­ plader er på plads. Bagefter kan du tage den beskyttende folie af.

3

Montér beslag til tagrenden for enden af spærene. De skal stikke en smule op over spærene og fastgøres med skruer, der følger med.

4

Tagrenden sættes fast. Den monteres til beslagene foroven og skrues fast til den forreste tværholder forneden med gevind­ skruer og møtrikker.

5

Tagrenden lukkes af i enderne, og der sættes en kæde op, der kan lede vandet væk. I jorden er der sat et drænrør ned, så vandet kommer helt ned i undergrunden.

Materialer

 • Tagbeslag
 • Overdækning i samlesæt inkl. skruer og møtrikker
 • 1 bræt, 25 x 200 mm, 4,3 m langt
 • Skruer, 6 x 90 mm

Tidsforbrug

Ca. 2-3 dage.

Pris

Ca. 16.000 kr. (ekskl. forsendelse)

Sværhedsgrad

Du skal være forsigtig, når du løsner tagstenene, og omhyggelig med solid fastgørelse af beslagene.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Overdækket terrasse