Læg terrassen helt frit

Somme tider er havens bedste plads et lunt hjørne, andre steder ved en storslået udsigt. Her bygger vi en flot træterrasse, der kan ligge helt fri af huset.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
8.500 kroner

Uden olie får terrassen hurtigt en grålig kulør, der passer fint ind i landskabet. Så passer tingene sammen, lige ned til egetræet, der rejser sig gennem dækket.

Intro

Når udsigten ikke vil komme ind til huset, så må vi lægge terrassen ude ved udsigten. Selv om det kan være fint at gå direkte fra sine stuer ud på terrassen, er der jo også noget fint ved at lægge terrassen for sig selv, at placere det lille stykke orden ude i naturen: i et lunt hjørne, i skyggen af den store blodbøg – eller som i historien her med udsigt til en fjord. Det ændrer ikke på terrassen, der her er bygget på et let skrånende terræn, så en del af soklen hviler på fliser lagt på grus, og en del er løftet op fra store sten med stolpesko.

Terrassens dæk er af den mørke træsort bangkirai med bort og kant af egetræ. For at sikre det gode træ mod fugt på en nem måde lægger vi det med terrassefleksbeslag, som skrues i bræddernes underside og løfter dem fri af soklen.

Vejledning

01
Soklen samles 6 Trin

Soklen er en enkel konstruktion af trykimprægneret fyrretræ, en klassiker, som du med små variationer kan lægge stort set alle terrasser af træ på.

Her indretter vi alle målene efter bangkiraibræddernes længde på 240 cm og egeplankernes bredde på 145 mm - og arbejder overalt med en afstand på 6 mm mellem træet. De 6 mm luft giver regnen mulighed for at løbe af, hvor en smallere fuge kan fange vandet, så det har alt for god tid til at blive trukket ind i træet.

Afstanden mellem strøerne på godt 40 cm giver et godt og fast dæk med de 25 mm tykke brædder i bangkirai og eg.

1

Jorden under terrassen graves af. Det handler om at få mulden væk og nå en stabil råjord, som du kan fylde grus ud på. Det er flot at fjerne de 2,5 kubikmeter med spade og skovl, men kan du få en maskine ind, kan du prale af at have brugt hovedet.

2

Alle stykker til soklen kortes af til de rigtige længder. De lange stykker vil du typisk skære af efter en opstregning, men de mange korte tværstrøer (D) får du skåret hurtigst og mest præcist ved at sætte en stopklods 25 cm fra savklingen.

Kap/geringssaven kan du næsten ikke undvære, for træet er hårdt – og det fortjener flotte rene snit.

3

Soklens hjørner skal samles med vinkelbeslag (J). Husk, at du ikke skal fylde skruer i alle huller - de anbringes, så de ikke flækker træet. Brug altid beslagskruer i beslagene, her i rustfrit stål, der holder længst i det trykimprægnerede træ.

4

Soklen skrues sammen. Først samles rammen (A og B) med vinkelbeslagene (J), så sættes de lange strøer (C) ind med bjælkesko (K), og endelig sættes de korte tværstrøer (D) og hjørnestrøer (E) ind med 120 mm skruer.

5

Så lægges soklen på plads på det stampede stabilgrus, hvor vi har lagt fliser ud, som strøerne kan ligge på. Soklen presses i vinkel - når diagonalerne er lige lange, er vinklerne i soklen helt rette.

6

Mellem strøerne og fliserne lægger vi asfaltpap mod opstigende fugt. Højden justeres evt. med flere lag asfaltpap eller kiler, og begge fikseres, når soklen ligger helt vandret og understøttet overalt. Vores terrasse kræver dog mere end pap.

02
Soklen forankres 7 Trin

De fleste steder i Danmark vil terrassens sokkel ligge på så jævnt et underlag, at det er nok at rette soklen op til vandret med murpap og plastkiler, og nu ville vi være klar til at lægge dækket. På grunden her lægger terrænet op til at hæve den ene langside over omgivelserne.

Inspireret af vore nordiske naboer borer vi hul i stenene, så vi kan forankre fire solide stolpesko i - nå ja, om ikke grundfjeldet, så i hvert fald i en stribe flotte marksten.

Det er lettere, end det umiddelbart ser ud til - hvis du vel at mærke lejer en kraftig borehammer med 22 mm stenbor og ikke tror, du kan klare dig med din gamle boremaskines hammerfunktion.

1

Vi borer hul i stenene med en borehammer med 22 mm bor, som du låner eller lejer. Du kan godt indrette dig lidt efter stenene, når du placerer hullerne, bare de sidder 5 cm eller lidt mere ind fra lægtens inderside og pænt fordelt på den anden led.

2

Hullet blæses grundigt fri for støv. Ellers bliver der problemer med at få limen til at hæfte og holde bjælkeskoen.

TIPS: En gang trykluft fra en kompressor er helt rigtig til det arbejde.

3

Hullet fyldes halvt med klæbemasse. Derefter har du 5-10 minutter til at sætte stolpeskoen på plads, afhængigt af temperaturen. Vi bruger Fischer FIS VS 300; limen skal være beregnet til formålet.

4

Stolpeskoen (L) presses ned i hullet, til klæbemassen kommer ovenud.

TIPS: Som du kan se, fikserede vi terrassens kant på lægter, da vi klodsede andre dele af den op på fliserne. Den skal være i vater og balance, når den samles med stolpeskoene.

5

Bjælken (H1) under soklen skrues fast i stolpeskoen (L), mens limen er blød - hvor stolpeskoen rækker højt nok op. Bjælken spændes til soklen, mens limen hærder. Efter tre timer fjernes skruetvingen og den midlertidige understøtning.

6

Hvor stolpeskoen ikke når op til den bærende bjælke (H1), sætter vi en lodret stolpe (H2) ind mellem stolpesko og bjælke. Med geringssaven saver vi et hak i stolpen (H2), som bjælken placeres i, inden de skrues sammen. Stolpen skrues så fast i skoen (L).

7

Til sidst samles soklen og de bærende bjælker med vinkelbeslag - samme type, som vi samlede rammen med, eller nogle lidt mindre - de skal ikke holde meget. Så fjerner vi de sidste støtter og tvinger og er klar til at lægge dækket.

03
Dækket bygges op 8 Trin

Nu kommer du til det, familien og jeres gæster vil bemærke: terrassens dæk.

Kanten bygges af tysk egetræ, det øvrige dæk af bangkirai. Både det mørke træ fra Sydøstasien og det lysere egetræ fra Europa er fra naturen begavet med meget lang holdbarhed, men levetiden øges markant, hvis træet står tørt.

Du kan ikke undgå, at en terrasse bliver våd, men du kan lede regnvandet hurtigt væk, og du kan give træet gode muligheder for at tørre.

Derfor bygger vi med brede fuger, så der ikke står vand mellem to træflader. Og vi bruger terrassefleksbeslag, der løfter dækket fri af skelettet, og som ikke giver skruehuller på overfladen.

1

Egeplankerne til kanterne (F) skæres til i den rigtige længde. Du skal sikre 5-6 mm luft mellem brædderne, så der ikke samles fugt. Er træet meget tørt, giver du lidt mere luft, så de kan vokse uden at ligge for tæt. Kanten lægges 3 cm ud over soklen.

2

En ekstra tværstrø (D) sættes op, hvor kantbrædderne ikke rækker hele vejen, men må lægges i forlængelse af hinanden. På den måde får du støtte under enden af begge brædder og fristes ikke til at lægge dem for tæt sammen.

3

Beslaget skrues på undersiden af terrassebrædderne. Du bruger to skruer, og den fleksible del af beslaget gør, at beslag og skruer følger træet, når veddet arbejder ved skiftende fugt. Beslaget sættes, så det vil sidde i kanten af en strø.

4

Det yderste bræt skrues fast først. Beslagene er savet af, så de ikke rækker ud over kanten. Brættet skrues fast gennem beslagene i den ene side. Da det har slået sig lidt, gør vi enderne fast og presser resten på plads, før de sidste skruer sættes i.

5

Brædderne skrues kun fast i den ene side - i den anden side presses beslaget bare ind under nabo brættet. Det betyder ikke alene, at du undgår skruer på træets overside, men også at træet kan arbejde i bredden uden at rive i skruerne.

6

Beslagene sættes forskudt i forhold til nabobrættet, så beslagene kan deles om pladsen på strøen. Hvis du får sat et beslag lidt skævt, gør den fleksible del af beslaget det normalt ret nemt at flytte det lidt i den ene ende.

7

Terrassebrædderne må presses på plads, før du skruer dem fast, de holder sig sjældent rette over tre meter. Den faste luft på 6 mm sikres dels med afstands klodser - eller som her en skruetrækker - dels ved fx at presse træet ind med et stemmejern.

8

Afstanden til kantbrædderne skal også holdes. Selv om bangkirai-brædderne er savet i samme længde, kan det blive nødvendigt at korte dem en smule af. Det gør du heldigvis helt uden problemer med kap/geringssaven.

04
Siderne sættes op 3 Trin

1

De lodrette sider (F2) sættes op til sidst. I første omgang fæstner vi dem med 60 mm skruer ovenfra gennem det yderste bræt (F1). Her accepterer vi altså en skrue fra oversiden, ideelt bør du forsænke den og lukke hullet med en træprop.

2

Derefter skrues siderne på soklen, også med 5,0 x 60 mm rustfri skruer.

TIPS: Som du ser, har vi lagt fiberdug ud under terrassen for at stoppe ukrudt. Det er kun for at give ro i sjælen, for der trænger så lidt lys ned, at ukrudtet ikke begynder at gro.

3

Fugebredden mellem brædderne i hjørnerne kan trænge til en justering. Det klares elegant med et 6 mm notjern i overfræseren, som føres langs et land. Men fugerne vil altid variere lidt i bredden med årstiderne og den skiftende luftfugtighed.

05
Rækværk af vandrør 2 Trin

På terrassen her har vi rejst et rækværk af galvaniserede vandrør, som vi fik smeden til at skære til og skære gevind i for os. Det giver ingen sikkerhed, men er hyggeligt at stå og læne sig op ad.

1

Smeden samler rækværket med fittings og bolter det midlertidigt op på soklens inderside.

2

Når første kantbræt er lagt, rejser vi igen rækværket, mens vi stadig kan komme til at bolte det fast.

Materialer

45 x 120 mm trykimprægneret fyr:
• 2 langsider (A) a 371,5 cm
• 2 kortsider (B) a 286 cm
• 6 strøer (C) a 362,5 cm
• 22 tværstrøer (D) a 25 cm
• 4 hjørnestrøer (E) a 40 cm

25 x 145 mm eg:
• Kantbrædder (F), i alt 40 m

25 x 145 mm bangkirai:
• 21 dækbrædder (G) a 240 cm

100 x 100 mm trykimpr. fyr:
• Bjælkelag (H) (evt.)

Desuden:
• 4 vinkelbeslag (J) a 100 x 100 mm (evt. flere)
• 12 bjælkesko (K) a 45 x 97 mm, udadvendte
• 200-300 beslagskruer, rustfri, a 5,0 x 40 mm
• Cirka 190 terrassefleksbeslag med rustfri specialskruer
• Rustfri A4 skruer, ca. 300 stk. a 5,0 x 120 mm og 100 stk. a 5,0 x 60 mm
• Murpap
• 4 stolpesko (L) (evt.)
• Lim til forankring i sten (evt.)

Tidsforbrug

En uges tid

Pris

Cirka 8500 kroner, heraf cirka 3600 kroner til terrassefleksbeslagene

Sværhedsgrad

Det er et pænt stort arbejde, og lidt erfaring hjælper.

Tegning

3D-model

3D-model

Fritliggende terrasse

Den fritliggende terrasse kan bygges på en skrånende bund.

Åbn 3D-model

3D-model

Stolpesko i sten

Tæt på, kan du se, hvordan stolpeskoene er boret ned i nogle store sten.

Åbn 3D-model

3D-model

Fundering med fliser

Hvor der er mulighed for det, er konstruktionen klodset op på fliser.

Åbn 3D-model

3D-model

Plads til detaljer

Du kan også nemt gøre plads til et træ eller en plante i grundkonstruktionen.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Stopklods til kapsaven

TEKNIK: Klods terrassestrøer op

Med justerbare kiler bliver det helt præcist

TEKNIK: Proppede skruer på terrasse

Med et propborsæt får du et perfekt resultat

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træterrasse