Opbevaring under den høje terrasse

Har du en hævet terrasse, er det oplagt at udnytte pladsen under den. Sætter du en listebeklædning op rundt om terrassen og laver en døråbning i den, får du adgang til pladsen. Døren er usynlig, når den er lukket, så du bevarer det flotte helhedsindtryk.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
9 dage
Pris
800 kroner/m2

Intro

I forlængelse af en eksisterende høj terrasse bygges en trækonstruktion, så terrassen kan bliver større, og der bliver plads til et opbevaringsrum under terrassen.

Rundt om terrassen sættes en listebeklædning op med en låge i, så der er nem adgang til rummet. Når lågen er lukket, kan den næsten ikke ses.

Vi viser dig, hvordan du kan bygge en solid konstruktion. Der er trin-billeder med forklarende billedtekster til hele arbejds-processen, der er op i overskuelige kapitler:

 • Den bærende konstruktion
 • Underlaget
 • Siderne
 • Lågen
 • Listebeklædningen

Du får også en arbejdstegning, der viser opbygningen af den bærende konstruktion samt en detaljeret materialeliste. Og oveni får du en lille håndfuld 3D-tegninger, som du kan bruge til at gå på opdagelse i konstruktionens detaljer.

Vejledning

01
Den bærende konstruktion 5 Trin

Har du en høj terrasse, er det oplagt at udnytte pladsen under den til fx haveredskaber. Her er udgangspunktet en høj terrasse på et betonfundament med en trappe. Det kunne også være en træterrasse. Terrassen forlænges, så der bliver plads til opbevaring under den. Det er en kæmpe fordel, hvis du kan bygge hen over eller omkring eksisterende ting, så du ikke skal bruge tid og kræfter på at fjerne det først.

Højden på den bærende konstruktion er den samme som betonfundamentet til den eksisterende høje terrasse.

1

Mål op til terrassen. Her lægges to bjælker ud fra hver mur, så de danner en ret vinkel. Måler du 120 cm ud på den ene bjælke og 160 cm på den anden, får du en ret vinkel, når der er 200 cm mellem de to punkter.

2

Montér en reglar (A) lodret på muren, hvor du ønsker, terrassen skal slutte. Her er det for enden af trappen. Den lodrette reglar på muren er et godt sted at fastgøre den bærende konstruktion til terrassen.

3

Byg den bærende konstruktion. Placér stolpen (B) i hjørnet, så punkterne kan forbindes med tværstivere/strøer. Stolpen er midlertidigt placeret oven på fliser og forankres senere med fundamentskruer.

4

Sørg for, at konstruktionen er i vater. Er der brug for finjustering, kan du fx klodse op med tynde plastbrikker. De øverste bjælker vil både fungere som strøer til terrassegulv og spær til opbevaringsrummet under.

5

Konstruktionen forankres med fundamentskruer, der fastgøres til de tværgående reglar (C) på stolperne (B). Så kan du nøjes med at fjerne få fliser. Stolperne placeres på plastbrikker, så der ikke trænger fugt op.

02
Underlaget 5 Trin

Højden på den eksisterende terrasse og den nye trækonstruktion er ens, så strøer blot kan placeres ovenpå.

Strøerne til terrassen er af mahogni, som tåler fugt rigtig godt. Det er nødvendigt her, da strøerne blot skal ligge oven på den eksisterende fliseterrasse, for at undgå at terrassen bliver for høj (og terrassedøren ikke kan åbne). På den nye udvidede del af terrassen skrues strøerne fast til trækonstruktionen.

Oven på strøerne skal der fastgøres undertag i baner, der sikrer, at der bliver tørt i opbevaringsrummet under terrassen.

1

Montér strøerne (F) til den høje terrasse. Her er de af mahogni, da de kan tåle at ligge direkte oven på den eksisterende fliseterrasse uden at rådne. Højden på strøerne bliver højden på rummet under terrassen.

2

Læg undertagsdug ud over strøerne (F), så vandet bliver ledt væk fra konstruktionen. Undertagsbanerne sørger for, at rummet under terrassen bliver tørt. Strøerne (F og E) placeres med en afstand på 50 cm.

3

Undertagsbanerne rulles ud oven på strøerne (F og E). Banerne ligger plant oppe ved huset, men buer ned mellem strøerne i enden, der vender ud mod haven, så vandet kan løbe væk. De lægges med overlap og fastgøres med klammer, da de ellers er svære at styre.

4

Sæt en murersnor op, som du kan styre efter, når du lægger terrassebrædderne (L). Snoren sættes op, så det passer med, at der kan være et helt bræt ved muren.

5

Skru terrassebrædderne (L) fast. Brug afstandsbrikker mellem brædderne, så de lægges med samme afstand, her 8 mm. Der bores for, men da terrasseskruerne er uden hoved, skal de ikke forsænkes.

03
Siderne 4 Trin

Rummet under den høje terrasse skal være tørt. Derfor beklædes siderne på den bærende konstruktion med undertagsbaner, så der er lukket af for både vind og vand.

Undertagsbanerne fastgøres med klammer og en hæftemaskine. Du kan evt. også bruge tagpapsøm, men det går langt hurtigere med hæftemaskinen.

Når undertagsbanerne er på plads, sættes der stolper op til listebeklædningen. De males sorte, inden de monteres - det er langt det letteste at male dem først. Den sorte farve giver en elegant baggrund til det lyse egetræ.

1

Siderne beklædes med undertagsdug, så de er sikret mod vind og vand. Har du brug for at skære undertagsbaner til, kan du gøre det med en hobbykniv eller saks.

2

Undertagsbaner fastgøres med klammer. Det er nemt og hurtigt, hvis du har en god hæftemaskine. Vær især omhyggelig der, hvor vandet løber af. Sørg for, at det ikke løber ned til den bærende konstruktion.

3

Sæt stolper (K) op til montering af listebeklædningen. De fastgøres med lange skruer til den øverste del af den bærende konstruktion - uden på undertagsbanerne.

4

Ret stolperne (K) op, så de står i lod, med præcis samme afstand imellem dem. Det er vigtigt, at du gør det, inden listebeklædningen monteres. Fiksér fx stolperne midlertidigt med et par hjælpebrædder.

04
Lågen 6 Trin

Der er lavet en åbning i den bærende konstruktion, hvor der skal være en låge, så der er nem adgang til rummet under den høje terrasse.

Lågen består af en ramme, der er bygget af reglar. Den beklædes med en krydsfinerplade, der stiver lågen godt af, så den ikke kommer til at hænge.

Når lågen skal monteres, klodses den op, så den er fri af jorden og i vater. Den fastgøres først med én skrue i hængslet, så der er mulighed for at finjustere, inden alle skruer fastgøres.

Lågen beklædes med undertagsdug som siderne.

1

Montér forstærkninger (B), hvor lågen skal være. På begge sider af åbningen fastgøres reglar lodret, som lågens hængsler kan skrues fast til. Det er vigtigt, at lågen hængsles til et solidt underlag.

2

Byg en låge. Her laves der en ramme af reg lar (G og H), som beklædes med et stykke krydsfinerplade. Du har en fin arbejdshøjde, hvis du placerer krydsfinerpladen oven på to bukke og bygger rammen der.

3

Skær krydsfinerpladen (J) til, så den passer til lågens ramme. Her bruges en dyksav med føringsskinne, der giver et flot, lige snit. Du kan også bruge en rundsav med skinne.

4

Klods lågen op, så den er fri af jorden. Placér hængsler mellem lågen og den forstærkende reglar (B). Når placeringen er fin, klemmer du med en tvinge, så der kommer mærker i træet, hvor beslaget skal sidde.

5

Hængslerne skrues fast til lågen og den forstærkende reglar (B). Åbn lågen helt, og klods den op med et par plastbrikker i den modsatte ende. Start med én skrue; tjek, om lågen er lige, inden du fastgør resten.

6

Sæt også undertagsdug på lågen, når den er monteret. Så har du den samme flade over det hele at sætte lister op på.

05
Listebeklædningen 6 Trin

I den ende, hvor opbevaringsrummet under den høje terrasse er, skal der sættes en listebeklædning op. Den skærmer for indkig til terrassen og giver opbevaringsrummet nogle flotte sider.

Det hele går ud i ét, så det virker meget harmonisk, og lågen kan næsten ikke ses, fordi den først saves fri i lister, der allerede er monteret på lågen.

Når du skal montere en listebeklædning, er det supervigtigt, at alle lister har samme afstand. Gør du dig umage med at placere den første liste helt lige, har du et rigtig godt udgangspunkt at montere de andre efter.

1

Den første liste (M) sættes op, så den flugter med terrassedækket. Vær omhyggelig med at placere den helt lige. Så bliver arbejdet med at montere de næste meget lettere.

2

Listen (M) skrues fast til stolperne (K), når den sidder præcist. Fastgør evt. en liste oven på terrassedækket, så den stikker lidt ud over kanten og bliver et godt pejlemærke for den første liste.

3

Sæt afstandsklodser imellem listerne (M), så de bliver monteret med præcis samme afstand. Her er afstanden 6 mm mellem listerne og 3 mm mellem listerne på det udvendige hjørne, hvor listerne mødes.

4

Mål op til lågen fra hængslerne og ud mod hjørnet. Snittet skal placeres ca. 2 mm fra lågens lodrette side. Tjek med vaterpasset, at snittet er i lod og følger lågens side.

5

Lågen saves fri, så der kan åbnes op til rummet under terrassen. Her bruges en dyksav og et langt, lige bræt. Snittet i de gennemgående lister er næsten usynligt. Bagefter monteres de resterende lister.

6

Sav stolperne (K) til i længden, når du er færdig med at montere listebeklædningen (M). Det kan du fint gøre med en fukssvans. Læg en afstandsklods på kanten af den øverste liste, så du ikke laver mærker i den.

Materialer

Reglar, 45 x 95 mm:

 • Korte stolper på muren (A)
 • Korte stolper under terrasse (B)
 • Tværstivere (C)
 • Ramme til låge (G og H)
 • Lange stolper til beklædning (K)

Konstruktionstræ, 50 x 125 mm:

 • Tværstivere mellem stolperne (D)
 • Strøer/spær (E)

Lægter, 32 x 57 mm (her mahogni):

 • Til strøer (F)

Egetræsbrædder, 21 x 145 mm:

 • Terrassebrædder (L)

Egetræslister, 12 x 30 mm:

 • Til vandret listebeklædning (M)

Krydsf inerplade, 9 mm (J)
Desuden:

 • Bjælkesko
 • Hængsler til lågen
 • Fundamentskruer, 10 x 10 x 57 cm
 • Undertagsdug
 • Hæfteklammer, 18 x 35 mm
 • Terrasseskruer, A4 syrefaste, 6 x 60 mm
 • Skruer, 5 x 40, 80 og 120 mm.

Specialværktøj

 • Hæftemaskine

Tidsforbrug

Ca. 5-6 dage til konstruktionen og 2-3 dage til slibning og oliering.

Pris

Ca. 600-800 kr. pr. kvm.

Sværhedsgrad

En opgave, hvor de fleste med lidt erfaring kan være med.

Tegning

Sådan bygges den bærende konstruktion

En eksisterende høj terrasse forlænges her med en trækonstruktion, så træterrassen bliver større, og der bliver et opbevaringsrum under terrassen.

Sådan bygges den bærende konstruktion

3D-model

3D-model

Den bærende konstruktion

I forlængelse af en eksisterende høj terrasse bygges en trækonstruktion, så terrassen bliver større, og der kan laves et opbevaringsrum under terrassen.

Åbn 3D-model

3D-model

Lodret stolpe på muren

På muren er fastgjort en lodret stolpe, som den bærende konstruktion bygges ud fra. De tværgående strøer er monteret med bjælkesko.

Åbn 3D-model

3D-model

Forankring med jordskuer

Jordskruer fastgjort til de nederste tværstivere på stolperne giver en god forankring til jorden.

Åbn 3D-model

3D-model

Lågen stives af med en plade

Lågen bygges som en ramme, der beklædes med en krydsfinerplade på bagsiden, så den er godt stivet af.

Åbn 3D-model

Video

Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Endesnit på terrassebrædder

Med dyksav og skinne bliver kanten helt lige

Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Træterrasse