Terrasse på nye smarte kiler

Med en ny type justerbare plastkiler er det ingen sag at lægge en ny træterrasse direkte oven på en gammel, ujævn terrasse af betonsten.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
4 dage
Pris
12.000 kroner

Terrassen er lagt direkte ovenpå den gamle fliseterrasse og justeret i vater ved hjælp af kiler.

Intro

Er du træt af den gamle fliseterrasse og lun på en flot, eksklusivt udseende træterrasse? Så er det heldigvis rimeligt nemt at få din drøm til at gå i opfyldelse; fliseterrassen danner nemlig et glimrende underlag for en træterrasse. Og er den blevet lidt skæv med årene - hvad fliseterrasser ofte bliver - så kan du løse den del af udfordringen med kiler, der kan udjævne selv ret store højdeforskelle.

Kilerne, som vi bruger her, er af mærket Harpun. De består af en kraftig bundkile med riller og en lidt mindre topkile, som kan regulere kilens endelige højde, afhængigt af hvor på bundkilen den placeres. Det giver dig mulighed for nemt at regulere kilerne, så du kan få terrassens bærende bjælker i vater.

Du kan naturligvis bruge en anden form for opklodsning. Du skal blot sikre dig, at opklodsningen ikke skrider, og at den består af sten, plast eller andet, der kan tåle kontakten med et vådt underlag.

Her bygger vi som nævnt oven på en eksisterende fliseterrasse, men du kan bruge samme metode på et hvilket som helst rimeligt plant underlag. Starter du direkte oven på en græsplæne eller lignende, skal du dog grave muldlaget af og sikre dig et fast underlag, fx ved at rette af med et tyndt lag grus og lægge en flise under de steder, hvor terrassens bjælker skal understøttes, så det hele ikke sætter sig og bliver skævt.

Sæt en rem på muren

En rem fastgjort på muren danner udgangspunkt for terrassen,
der skal ligge helt oppe under terrassedørens trin.

Byg skelettet på kiler

Et smart system af kiler sikrer, at bjælkerne, der udgør terrassens skelet, hurtigt og nemt bringes i vater.

Læg brædderne på

TIl sidst kan terrassen beklædes med terrassebrædder. Vi har valgt brunimprægnerede fyrretræsbrædder.

Terrassen er færdig, olieret og klar til hyggelige sommerdage og -aftener. Læg mærke til, at terrassen ligger næsten i forlængelse af stuegulvet med kun et lille trin ned.

Vejledning

01
Forberedelse 2 Trin

Vi lægger terrassen direkte på en gammel fliseterrasse. I dette tilfælde er den gamle stenbelægning blevet slidt og kedelig at se på og også temmelig ujævn.

Men du kan naturligvis komme ud for stenterrasser, der er i betydeligt værre forfatning, med store ujævnheder, men selv ret store ujævnheder kan kilerne her tage højde for. Du kan nemlig købe den nederste del, bundkilen, i forskellige højder, så du kan justere for ujævnheder på helt op til 14 cm.

Vi bygger terrassen så høj, at man kan gå direkte ud på den fra havedøren uden et egentligt trin. Her passer et underlag af 125 mm tømmer til bærende bjælker.

1

Tjek, hvor ujævn fliseterrassen er. Hvis der er tale om meget store ujævnheder, skal du sikre dig, at dine kiler eller anden opklodsning kan klare det.

2

Lav en prøveopstilling. Her vil vi have terrassen tæt på dørtrinet. Det klarer vi med 125 mm tømmer. TIPS: 125 mm tømmer er ofte snarere 130 mm. Så mål lige efter inden køb.

02
Skelettet der bærer 4 Trin

Vi bygger skelettet med en rem langs soklen. Remmen består af en 38 x 56 mm lægte, der bliver skruet ind i soklen og understøttet med små kiler.

Bjælkerne, som terrassebrædderne skal skrues fast i, er 50 x 125 mm bjælker.

For at sikre en stærk samling skærer vi et sadelhak i bjælkerne, så de kan hvile på remmene på muren, så det ikke kun er skruerne, der skal bære.

Antallet af bjælker afhænger af, hvilken tykkelse brædder du vil lægge ovenpå. Her arbejder vi med en afstand på maksimalt 58 cm fra center til center af bjælkerne. Det passer fint til vores 28 mm tykke terrassebrædder.

1

Skru en lægte fast på soklen i vater. Lægten måler 38 x 56 mm og er placeret 10 cm under den endelige højde af terrassen. 7,5 x 112 mm monteringsskruer holder den fast, og kiler understøtter den.

2

Skær et sadelhak i bjælkerne. Her måler vi 72 mm ned fra overkanten og 40 mm ind og skærer det resterende stykke af, så bjælkerne får samme højde, når de hviler på lægten.

3

Overblik. Remmen er sat op på de to vægge, hvor det er muligt, sat i vater og understøttet med kiler.

4

Skru bjælkerne fast. Bor for med et 5 mm bor, og sæt to 5 x 100 mm skruer skråt ned igennem bjælkens side og ned i lægten. En fra hver side.

03
De smarte kiler 5 Trin

Nu skal bjælkerne rettes op, så de er i vater. På det ujævne underlag kræver det en del, og her får vi stor glæde af de specielle kiler, der består af en fod (bundkile) og en topkile, som kan køres op eller ned på bundkilen. Det giver mulighed for at regulere understøtningen ganske meget og ganske hurtigt.

Du kan også blot bruge almindelige kiler, lagt oven på hinanden. Men det er lidt mere besværligt.

Kilerne skal skrues fast på bjælkerne, så de ikke skrider. Og skruen skal gå igennem både top- og bundkile.

Så er vi klar til at strege op til terrassebrædderne. Det er nemt med kridtsnor.

1

Lav en prøveoplægning af brædderne. Beslut dig for, hvor meget luft der skal være imellem. En afstand på 3 til 8 mm er passende. Vi vælger at have 5 mm imellem. Nu kan terrassens endelige længde regnes ud.

2

Kort bjælkerne af. Det er nemmest at mærke af med en kridtsnor. Bjælkerne skal her være 346,5 cm lange, målt fra muren. Det er 3,5 cm mindre end det, brædderne fylder, fordi der skal et lodret bræt til at lukke af for enden.

3

Ret skelettet til. Læg en lægte med den korrekte bjælkeafstand markeret, og ret afstanden til. Start ved pælen, og ret ind til begge sider. Klods så de to yderste bjælker op i vater, og ret de øvrige ind efter en snor, der er spændt ud imellem de to.

4

Lås alle opklodsninger med en skrue. En 4,2 x 75 mm montaf ex-skrue beregnet til forskellige materialer er velegnet til træbjælken og plastkilen. VIGTIGT! Skruen skal gå igennem topkilen og ned i, men ikke igennem bundkilen.

5

Mærk op til terrassebræderne. Marker forkanten af første bræt på hver yderbjælke (en afstand plus brættets bredde). Mål op til de øvrige, men slå kun kridtstreger for hver anden række, så du kan justere de øvrige ind på øjemål.

04
Terrassebrædder 7 Trin

Valget af terrassebrædder er helt op til smag og pengepung. Vi har valgt brunimprægnerede fyrretræsbrædder, som er forholdsvis billige, men som alligevel har et udseende, der minder om de langt dyrere hårdttræsbrædder.

Brædderne vil ofte være flækket i enderne, så dem skærer vi rent først.

Også grimme knaster kan du skære væk, også midt i et bræt. Du bør nemlig forskyde samlingerne af brædderne, så de danner et forbandt, hvor bræddernes ender ikke ender samme sted række efter række. Det gør du ved at veksle mellem brædder på fx 80, 300 og 400 cm, eller hvad der nu går op.

1

Skær bræddernes ender rent og vinkelret. Brædder med grimme knaster midti deler du og bruger til at forskyde forbandtet.

2

Bor for i alle enderne. Cirka to centimeter ind på brættet borer du med et 5 mm bor, lidt skråt ud mod kanten for ikke senere at flække bjælken.

3

Skru første bræt fast. Skru 2 cm inde fra kanten af brættet, og sæt to 5 x 80 mm rustfaste (A4) skruer i. VIGTIGT! I hårdttræsbrædder skal du bore for og lave en undersænkning, inden du kan sætte skruer i.

I fyrretræsbrædderne undersænker skruerne sig selv.

4

Arbejd i felter på 6-8 brædder. Så kan du rette til på øjemål, hvis brædderne er lidt skæve. Skru en skrue i hver ende af brættet og en enkelt i midten.

5

Brug et koben, når du skruer brædderne fast. Ofte er brædderne lidt skæve, men kan vrides på plads, inden skruerne sættes i.

6

Streg op til skruerne. Det er pænest, hvis skruerne sidder på en lige række, streg op med en blyant efter et vaterpas eller en retskinnne. Skru de resterende skruer i, så der er to i hver bjælke pr. bræt.

7

Afslutningen. Højden passer med et lodretstående bræt, der holder 5 mm’s afstand til terrassebrættet ovenover og et par centimeter til græsset. De lodrette brædder skrues ind i bjælkeenderne.

Materialer

38 x 56 mm lægte:
• Remme til mur
• Lægte til opmåling af vinkel

50 x 125 mm bjælker:
• Bjælker til underlag

28 x 125 mm terrassebrædder, brunimprægneret fyrretræ:
• 360 cm brædder
• 420 cm brædder

Desuden:
• Harpun-kilesæt
• 7,5 x 112 mm monteringsskruer
• 5 x 80 mm A4, rustfaste skruer
• 5 x 100 mm A4, rustfaste skruer
• 4,2 x 75 mm A4, rustfaste skruer
• Terrasseolie

Tidsforbrug

Cirka 4 dage

Pris

Cirka 11.000-12.000 kroner. Der kan være store prisforskelle på terrassebrædder.

Sværhedsgrad

Med lidt omhu og den rette opklodsning er det et overkommeligt projekt for de fleste gør det selv’ere.

3D-model

3D-model

Træterrasse på kiler

Med en smart opklodsning på kiler, ligger terrassen klippestabilt.

Åbn 3D-model

3D-model

Smarte kiler

Kilerne kan frit justeres efter højdebehov.

Åbn 3D-model

3D-model

Simpel konstruktion

Under terrassebrædderne er konstruktionen relativt simpel.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Klods terrassestrøer op

Med justerbare kiler bliver det helt præcist

TEKNIK: Montering af terrassebrædder

Læg dem i små "grupper", så er det let at fordele luften

TEKNIK: Samling af terrassebrædder

Lav samlinger ovenpå en strø. Så bliver de stærke

TEKNIK: Lige streg over store afstande

Med en kridtsnor går det lynhurtigt

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tips & Tricks

3-4-5 - et trick der sikrer den rette vinkel

Du skal ikke regne med, at huset er så lige, at alt, du lægger ud fra det, bliver vinkelret. Derfor bør du måle vinklen med metoden 3-4-5: Læg bjælkerne op. Her skal vi bruge 14 bjælker til at lave 13 felter. De 11 er 57,5 cm fra midten af en bjælke til midten af den næste. De sidste to felter er en smule mindre, for at det passer.

Læg en lang lægte ud diagonalt på bjælkerne som vist. De tre mål (“3”, “4” og “5”) skal have netop dette indbyrdes forhold. I dette tilfælde er målene 3 x 70 (210), 4 x 70 (280) og 5 x 70 (350). Nu er vinklen som vist 90°, og du kan rette de øvrige bjælker ind efter bjælken.

Kilerne gør det nemt

Kilerne af mærket Harpun er utroligt nemme at bruge til understøtning af terrassens bjælker. De består af en stor bundkile og en lille topkile. Topkilen kan flyttes op eller ned på bundkilen, så du kan ramme nøjagtig det niveau, der gør, at dine bjælker ligger i vater.

Bundkilerne fås i højderne 50, 70, 90 og 110 mm, og topkilerne i 30, 45 og 85 mm, så du kan komme helt op på 195 mm, hvis du har det behov.

Den øverste kile flyttes frem og tilbage, så højden kan reguleres.

Tilpas terrassen til nedløb og brønd

I terrassens ene hjørne er der et nedløs-rør, der ender i en sandfangsbrønd. Den skal vi have nem adgang til, fordi den en gang eller to årligt skal tømmes for blade mv., så den ikke stopper til. Her bygger vi en lille lem, samlet af nogle af de overskydende brædde-stykker fra terrassen.

Lemmen ligger halvt inde på hver af de to sidste bjælker og bliver blot holdt fast med et par skruer, der kan skrues op den gang eller to om året, hvor sandfangsbrønden skal tømmes for blade og sand mv.

Skru lemmen sammen af brædder. De fire brædder er blot skåret direkte ud af terrassen og samlet på undersiden med to bræddestumper.

Lav hul til nedløbet. Med et kopbor laver vi et 80 mm hul til nedløbsrøret. Det tager fem minutter at afmontere røret og montere det igen.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Træterrasse