Trappe med loungehjørne

En trappe kan være meget mere end en trappe. Har du pladsen, kan du bygge trinnene så dybe, at de både er behagelige at gå på og sidde på. Lader du det nederste trin af trappen være en del af en terrasse, har du det perfekte loungeområde. Trappe og loungehjørne er bygget i supersolidt egetræ og spækket med lækre detaljer.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
14 dage
Pris
900 kr./m2

Intro

Trappe og terrasse er beklædt med terrassebrædder i egetræ med en stærk, underliggende konstruktion, så loungehjørnet får en lang levetid.

Du får grundig vejledning i, hvordan du bygger terrassen. Der er en stor tegning med relevante mål samt en materialeliste. På en mindre tegning viser dig, hvordan den underliggende konstruktion under trappe og bænk er bygget.

Du får også en forklaring på, hvordan du regner dig frem til en passende trinhøjde, så trappen bliver behagelig både at gå og sidde på.

I byggevejledningen får du:

 • Arbejdstegning
 • Video
 • 3D-modeller
 • Grundig trin for trin-vejledning
 • Komplet materialeliste

Vejledning

01
Opmåling 4 Trin

Når du planlægger en trappe, er det vigtigt, at trappen bliver behagelig at gå på. Derfor er det en god idé at lave en opstilling, som du kan måle på. Vær omhyggelig med at bygge den i lod og vage, så du kan lave helt præcise mål.

Til en trappe skal du bruge målet fra overkanten af den nederste bærende konstruktion til overkanten af den øverste bærende konstruktion. Målet, som her er 125 cm, divideres med 18, der er en ideel trinhøjde. 125/18 = 6,94 - så du kan runde op til 7 trin med en højde på hver 17,9 cm.

1

Trappen skal her føre op til en hævet fliseterrasse, hvor der skal laves en træterrasse. Det er vigtigt at kende højden på den. Lav derfor en prøveopstilling med strøer, så du kan måle op, hvor høj trappen skal være.

2

Lav en prøveopstilling fra overkanten af strøerne på den hævede terrasse til overkanten på den bærende konstruktion, hvor det nederste trin skal være. Sørg for, at delene placeres præcist, og fiksér dem.

3

Lav en opklodsning af den bærende rem, så du har den nøjagtige højde på den. Det har du brug for til opmåling af resten af konstruktionen.

4

Aflæs højdemålet fra trappens overkant til overkanten på den bærende konstruktion til det nederste trin. Nu kan du beregne, hvor mange trin der skal være, og bygge trappens bærende konstruktion.

02
Den bærende konstruktion 7 Trin

Der skal fastgøres bundremme som fundament til trappe og terrasse. De to yderste bundremme består af to reglar, der er skruet sammen til én, så den bliver ekstra stærk. Disse remme monteres til jordskruer, der skrues ned i jorden. Bundremmen på huset har samme dimension som de kraftige strøer og skrues fast til muren.

Normalt er strøer af reglar med en afstand på 60 cm fint til en træterrasse, men her er valgt 50 x 125 mm til strøer, der placeres for hver 45 cm, da terrassebrædderne er lidt tyndere end normalt.

1

Der skal graves ud til remmen forneden, så den bærende konstruktion får den rigtige sluthøjde. Sørg for, at træet ikke er i kontakt med jord, da det nedsætter træets levetid.

2

Remmen klodses op, så den har samme niveau som den inderste rem. Tjek med vaterpasset, at underlaget er helt lige. Remmen består af to reglar, der er samlet til ét stykke for at give ekstra styrke.

3

Skru jordskruer fast i jorden langs bundremmene. Jordskruerne placeres med en afstand på ca. 110 cm langs remmene. Når de alle er på plads, kan remmene fastgøres til dem.

4

Fastgør remmene til jordskruerne, når du har sikret dig, at remmene er helt lige. Har du brug for at finjustere, kan du evt. lægge plastkiler under, så højden passer perfekt.

5

Der fastgøres også en rem på huset til terrassen, der skal bygges ud til den ene side for enden af trappen. Remmen på huset har en kraftigere dimension og fastgøres med lange skruer, som der først bores for til.

6

Der lægges fiberdug ud under konstruktionen, så der ikke kommer lys til evt. spirende ukrudt i jorden, der kan vokse op mellem brædderne på træterrassen.

7

Strøerne til træterrassen monteres i bjælkesko på remmen på huset og med vinkelbeslag til bundremmene yderst. Strøerne består af 50 x 125 mm konstruktionstræ og placeres med en afstand på 45 cm, så terrassebrædderne på 21 mm bliver faste at gå på.

03
Trappen bygges 5 Trin

Når du bygger den bærende konstruktion til en trappe, skal du starte med det nederste trin og bevæge dig opefter.

Det er smart at lave en opstilling, hvor du har højden på de enkelte trin at bygge konstruktionen ud fra. Højden på trinnene her er 17,9 cm.

Afstanden mellem strøerne til trinnene er den samme (45 cm) som på de kraftige strøer til træterrassen, der bygges i forlængelse af trappen. Det giver en god understøtning, så trinnene ikke kommer til at føles gyngende at gå på.

1

Lav en opstilling, hvor du kan fordele alle trappens trin. Her fastgøres reglar i den højde, som de enkelte trin skal have. Når højden på alle trin, her syv, er på plads, har du et godt udgangspunkt at bygge trappens bærende konstruktion ud fra.

2

Byg den bærende konstruktion til de enkelte trin med udgangspunkt i din opstilling. Tjek højden, så strøerne til hvert trin ligger i præcis samme niveau. Trinnenes strøer fastgøres til lodrette reglarstykker, der er monteret til de kraftige strøer på bundremmene.

3

Sæt skråstivere op midlertidigt. De stabiliserer konstruktionen, så den ikke kan vælte til siderne. Tjek med vaterpasset, at alle dele sidder præcist, inden du skruer dem fast.

4

Skru delene fast med karmskruer. Bruger du almindelige skruer, kan de på sigt få trappen til at gynge og i værste fald knække, fordi træet giver sig. Du kan også bruge beslag, men der skal bruges mange.

5

Læg brædder løst på, efterhånden som du bygger trappen, nedefra og opefter. Så er det lettere at bevæge sig rundt på den bærende konstruktion.

04
Terrassebrædderne lægges 6 Trin

Det kan måske virke lidt ulogisk, men det er smart at starte med at lægge brædder på trappen oppefra. Sørg for, at det går op med hele brædder, så du ikke skal til at skære brædder til på langs. Her tilpasses trappen, så hvert trin består af tre hele brædder.

De underliggende strøer skæres til, så de passer i længden. Der skal også være plads til et bræt på stødtrinnet. Det skal flugte med kanten af det yderste bræt på trappetrinnet.

Husk at bore for i træet, inden du skruer terrassebrædderne fast.

1

Start med det øverste trin, og tilpas dybden på trinnet, så det passer med hele brædder, her tre. Strøerne til trappetrinnet skæres til, så det passer i længden til tre terrassebrædder og et bræt på stødtrinnet.

2

Hold et terrassebræt på trappens stødtrin, når du har fastgjort brædderne på det øverste trin, og markér, hvor det første bræt på næste trin skal være. Strøerne saves til på længden, og brædderne fastgøres.

3

Det andetnederste trin skal gå ud forbi trinnet ovenover, så der også er en god siddeplads her. Brædderne lægges op med afstandsbrikker (5 mm) imellem, så afstanden bliver den samme mellem alle brædder. Skru brædderne fast, når de ligger, som de skal.

4

Sæt klodser fast på siderne, hvor der skal monteres terrassebrædder på højkant. Klodserne understøtter brædderne og giver dig noget at skrue brædderne fast i.

5

Der bygges en bænk langs muren i samme niveau som det andetnederste trin, så bænk og trappe flyder sammen til ét stort loungeområde. Bænken har dog en bredde, der svarer til fire brædder, mens trappens trin har en bredde på tre brædder.

6

Sav evt. hjørnerne af reglarne under bænken. Det giver et “lettere” udtryk, så konstruktionen bliver mere elegant at se på.

05
Den sidste finish 6 Trin

Når du har monteret alle terrassebrædderne, skærer du dem til i enderne. Det går langt hurtigere, hvis du fastgør brædderne uden først at skulle måle op til en præcis længde på hvert enkelt bræt, så de kommer til at flugte. Med en dyksav får du et superflot snit, og det er en langt hurtigere løsning.

På stødtrin, under bænken og på hegnet for enden af terrassen monteres lameller - skåret på langs af terrassebrædderne. Det giver et let og elegant udtryk, når du bruger afstandsklodser, der sikrer, at lamellerne sidder med præcis den samme afstand.

1

Sav brædderne til i enderne. Det er lettest og bliver pænest, hvis du gør det med en dyksav med føringsskinne. Det kan være nødvendigt, at du gør det undervejs i byggeprojektet, så du bedre kan komme til at lægge brædder på trinnene.

2

Skru de lodrette stykker fast på siderne, når du har skåret dem til i længden. De placeres med samme afstand som mellem terrassebrædderne og med lidt luft både i top og bund, så vandet ikke samler sig her.

3

På stødtrinnene monteres lameller, der består af et terrassebræt skåret på langs i tre dele. Det giver en flot, mere “let” afslutning, og du kan nemmere skjule, hvis der er små forskelle i højden på trinnene.

4

Der monteres også lameller under bænkens sæde, så det samme lette udtryk bliver gennemgående i byggeriet.

5

For enden af terrassen bygges et hegn, der skaber et lukket, hyggeligt rum på terrassen og giver læ. Hegnet består af tre stolper, der males sorte, inden der monteres lameller af terrassebrædder som på stødtrinnene. Tjek, at de sidder lige og med samme afstand (10 mm).

6

Lamellerne på hegnet sidder med lidt større afstand end lamellerne på stødtrinnene. Placér afstandsklodser med den ønskede størrelse mellem lamellerne, så du er sikker på, at afstanden bliver helt ens.

Materialer

 • 45 x 45 mm mahogni (strøer på fliseterrassen)
 • 45 x 95 mm trykimprægnerede reglar, høvlede (til trappekonstruktionen og bundremmen)
 • 50 x 125 mm trykimprægneret konstruktionstræ, ru (strøer til terrassen og remme)
 • 21 x 145 mm terrassebrædder i egetræ, 3 m lange

Desuden:

 • Terrasseskruer, High-End A4 syrefaste skruer, 4,2 x 55 mm
 • Skruer til mur, 7,5 x 132 mm
 • Jordskruer, 600/750 mm
 • Terrasseolie, transparent

Specialværktøj

 • Dyksav med føringsskinne
 • Afstandsklodser, 5 og 10 mm

Tidsforbrug

Ca. 10-14 dage.

Pris

700-900 kr. pr. kvm inkl. en afsluttende oliebehandling.

Sværhedsgrad

Et projekt, der kræver lidt erfaring.

Tegning

3D-model

3D-model

Stærk konstruktion

Afstanden mellem strøerne er 45 cm – lidt mindre, end der normalt anbefales til en træterrasse (ca. 60 cm). Det skyldes, at terrassebrædderne her kun er 21 mm tykke i modsætning til de fleste, der har en dimension på 28 mm.

Åbn 3D-model

3D-model

Sørg for behagelig trinhøjde

Trinhøjden her bliver 17,9 cm. Højden på trappen er 125 cm, der deles med 18 - den ideelle trinhøjde. Det giver 6,94, der rundes op til 7 trin, som denne trappe har.

Åbn 3D-model

3D-model

Genemgående trappetrin

Det tredje trin løber rundt om trappen og har samme højde som bænken, der bygges langs husmuren.

Åbn 3D-model

3D-model

Stødtrin af tre små lister

Trappens stødtrin består af tre lister skåret ud af et terrassebræt. De monteres med samme afstand både i mellem lister og ud til kanten af brædderne på siden og op til selve stødtrinnet.

Åbn 3D-model

3D-model

Bænken fastgøres til rem på huset

Der er fastgjort en rem på huset, som de understøttende stykker reglar under sædet kan hvile på og fastgøres til. Bænken har en højde på 35,8 cm, der svarer til højden på to trin. Den tværgående reglar under sædet er skåret til med et skråt snit, der giver et lettere udtryk.

Åbn 3D-model

Video

Montering af jordskrue

Brug vaterpasset ofte - så står skruen helt lodret

Samling af terrassebrædder

Lav samlinger ovenpå en strø. Så bliver de stærke

Endesnit på terrassebrædder

Med dyksav og skinne bliver kanten helt lige

Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...