Nyd udelivet på din nye veranda

En veranda er hyggelig og giver dig mulighed for at være ude, selv når det regner, og duggen falder. Det er oplagt at gøre det til et hyggeligt byggeprojekt, hvor du gør lidt ekstra ud af flotte udskæringer, som passer fantastisk godt til en veranda.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 uger
Pris
8.000 kroner

Intro

Bygger du en veranda i forlængelse af dit hus, får du nærmest et ekstra rum, da den giver dig mulighed for at nyde udelivet mere.

Fra hoved- eller terrassedør træder du direkte ud på verandaens lækre trægulv, der er i samme niveau som døren. Over dig kan du kigge op på flotte, hvidmalede profilbrædder, der udgør den underste del af taget.

Stolper med fræsede kanter

Spærene har flotte udskæringer i den ende, der vender væk fra huset. Stolperne har fræsede kanter, og hvis du virkelig vil give den gas med træudskæringer, kan du også lave trekanter, som du sætter op i de øverste hjørner ved stolperne. Det tager ekstra tid, men det gør også projektet rigtig hyggeligt, og så passer det bare fantastisk godt til en veranda.

Skal verandaen males, er det smart at gøre, inden alle delene samles.

Vejledning

01
Udskæringer 5 Trin

Verandaens stolper skal have fræsede kanter, som giver en flot finish. Det skal laves fra starten, inden stolperne sættes op.

Der skal også laves hakker i spærene, hvor de hviler på remmene. Det giver en stærk konstruktion og ser godt ud. I de yderste hjørner på remmen laves bladsamlinger.

Hvis verandaen skal males, er det lettest at gøre nu, inden den samles.

1

Stolpernes kanter fræses. Montér et profiljern på overfræseren, og kør langs stolpernes kant. Dog efterlader vi kanterne skarpe, hvor gelænderet skal være.

2

Du kan evt. sætte en stopklods op, hvis du ønsker, at overgangen mellem de fræsede og ufræsede kanter skal være skarp.

3

I spærene (J) laves hakker, så de kan hvile på remmene (C). Mål op, hvor hakket skal være. Tegn linjer op, så du har dem at save efter. Sav så et skråt snit 3 cm ned i spæret.

4

Stem ud til hakket med et skarpt stemmejern. Placér stemmejernet, hvor hakket skal starte, og skær træet af ned mod savsnittet. Følg linjerne, og stem ud, til fladen er jævn.

5

Sav spor i enderne af den yderste rem (C), og stem ud til bladsamlinger. Tag mindre bidder ad gangen, og efterlad fladen så plan som muligt.

02
Stolper/remme 7 Trin

Verandaen her består af otte stolper, som bliver forankret godt i jorden med stolpesko, der skrues fast under stolperne og placeres i huller i jorden, der fyldes med beton. Du kan evt. også vælge at bruge færdigstøbte stolpesko.

Mellem stolperne skal der monteres remme foroven og forneden. Det betyder, at der i hver ende af verandaen er en ramme. De to rammer og stolperne derimellem bliver stabiliseret af to remme foroven - en langs muren og en på ydersiden. Samlingerne gøres ekstra stærke med fisk og trælim.

1

Mål op til stolperne, og grav ud. Stolperne skal støbes fast til grunden, så der graves huller ca. 60 cm dybt. Her skal stolpeskoene, der fastgøres i bunden af stolperne, placeres, og hullet skal fyldes med beton.

2

Sæt stolpesko fast under stolperne (A og B), så de kan støbes fast i beton. Mål først op til et hul præcis under midten af stolpen, hvor du borer ud, så du kan sætte stolpesko fast med 6 x 160 mm skruer.

3

Lav huller til dyvler i stolper (A og B) og bundremme (D, E, F og G). Hullerne laves med en fiskemaskine, fiskene sættes i, og de to yderste ”gavle” samles. Du kan evt. også bruge almindelige dyvler.

4

Sæt den første gavl op, når du har samlet den med lim, fisk og 8 x 200 mm skruer. Klods den op i den rigtige højde. Det er en god idé at bruge hjælpebrædder midlertidigt til at støtte, indtil alle dele er på plads.

5

De yderste bundremme (E, F og G) skrues fast med 8 x 200 mm skruer, der sættes på skrå ind i stolperne. De holdes på plads i den rigtige position med spændebånd, mens de skrues ind i stolpen.

6

Remmen (C) ved muren fastgøres med 8 x 200 mm skruer oppefra. Den yderste rem, hvor der er lavet et hak i hver ende til bladsamling, sættes også fast med lange skruer og trælim.

7

De inderste bundremme (E, F og G) gøres fast mellem stolperne. Tjek med vaterpas, at de ligger plant. Brug et hjælpebræt til at fastholde delene i den rigtige position. Fyld beton i hullerne, når alle dele er på plads.

03
Spær 3 Trin

For at give spærene en flot afslutning skæres de til i enderne efter en skabelon, så de bliver helt ens.

1

Lav en skabelon, og placér den for enden af spæret (J). Sæt et notjern i overfræseren, og skær spæret til efter skabelonen. Der fræses fra begge sider, og resten af buen saves over med en stiksav og slibes med slibepapir, fx korn 120. Mal spæret, inden du monterer det.

2

Start med at fastgøre et spær (J) i den ene ende. Når det er monteret, er det nemt at måle op til de andre spær, der her er placeret med en afstand på 60 cm. Spærene fastgøres med 8 x 200 mm skruer.

3

Skru de øvrige spær fast med lange skruer. Spænd spæret fast til remmen (C) med en tvinge, mens du skruer det fast, så det kommer til at sidde præcist.

04
Tag 10 Trin

Taget består af flere lag. Nederst består det af langsgående profilbrædder, der giver et flot undertag, når du kigger op inde under taget. Ovenpå lægges et lag tagpap, der beskytter undertaget og gør det tæt. Det kan du godt nøjes med, men fordi det passer godt til huset, lægges brædder på tværs ovenpå, og der monteres lister i samlingerne, så der ikke trænger fugt ned.

Profilbrædderne samles med fer og not og slås sammen med en hammer og en klods, som beskytter kanterne.

1

Skru brædderne (K) fast til spærene (J) med 5 x 50 mm skruer. Start nederst på taget, hvor det første bræt placeres, så det rækker 3 cm ud over spærene.

2

Mål op til det sidste bræt ved muren. Det skal typisk skæres til, så det kan fylde hullet mellem huset og de øvrige brædder. Sørg for, der er lidt luft, så det kan lirkes på plads.

3

Rul tagpap ud på undertaget. Kør banerne ud, så de overlapper hinanden med mindst 10 cm. Start nederst på taget, og søm tagpappet fast med tagpapsøm.

4

Lad tagpappet gå lidt op ad muren, ca. 8 cm. Det skal senere dækkes af en aluliste, der sikrer, at taget slutter tæt ved muren.

5

Tagets øverste lag brædder (L) monteres. De skal lægges på tværs, modsat brædderne til undertaget, og skrues fast med 3 x 35 mm skruer. Det er vigtigt, at skruerne er korte, så de ikke går gennem taget.

6

Tagpappet skæres til i siderne med en skarp hobbykniv langs profilbrædderne (K), så der ikke længere er noget synligt tagpap.

7

Sav tagbrædderne (L) til på længden med en rundsav med føringsskinne. Brædderne skal flugte kanten på undertaget (K).

8

Skru en dækliste (N) fast for enden af taget, så tagets tre lag skjules. Dæklisten fastgøres til spærene med 5 x 70 mm skruer. Du får en flot, usynlig fastgørelse, hvis du forsænker skruerne og spartler hullerne.

9

Montér lister (M) på taget i samlingerne mellem brædderne. Listerne fastgøres med 4 x 40 mm skruer, der placeres lidt ude i siden på listen, så skruen ikke rammer fugen, men får fat i et tagbræt.

10

Samlingerne fuges mellem dækbrættet og tagbrædderne, så der ikke samles vand, der kan trænge ned i konstruktionen. I den anden ende af taget, ved muren, monteres en aluliste.

05
Rækværk 5 Trin

Verandaen skal have et rækværk, der går hele vejen rundt, undtagen mellem de to midterste stolper, hvor der er en åbning til haven.

Rækværket består af to tværgående reglar foroven og forneden med lodrette lister imellem. Både de tværgående og lodrette dele fastgøres med trælim og fisk, der giver ekstra stærke samlinger.

Hullerne til fiskene laves med en fiskemaskine, der sikrer, at alle huller bliver ens.

1

De tværgående stykker (P, Q og R) til rækværket saves til, og der laves huller til fiskene. De får rækværket til at sidde ekstra godt fast til stolperne.

2

Der skal også laves huller i stolperne (A og B) til fiskene. Mærk op, hvor hullerne skal være, og lav dem med fiskemaskinen.

3

Sæt fiskene fast med lim i hullerne, og montér først den underste tværgående del af rækværket (Q, R og P). Den tværgående del monteres ved at presse den ned over fiskene. Lav huller i den til de lodrette lister.

4

Placér de lodrette lister (S) til rækværket. De sættes fast med lim og fisk i huller i de tværgående dele (Q, R og P). Start med at sætte listerne fast i den nederste tværgående del.

5

Montér den øverste tværgående del af rækværket (Q, R og P), så fiskene på listerne (S) sidder i hullerne. Bank forsigtigt den tværgående del på plads ved at slå på en klods med en hammer.

06
Underlag 3 Trin

Hvis der er jord under det sted, hvor du bygger din veranda, er det en god idé at fjerne det øverste lag muldjord, så der ikke kan vokse græs eller ukrudt op mellem gulvbrædderne.

Det undgår du, hvis jorden erstattes med stabilgrus, som hældes over med cementpulver og vandes, så fladen bliver hård, og intet kan vokse.

1

Fjern det øverste lag jord, ca. 10 cm, som graves af og køres væk. Læg i stedet et gruslag ud på underlaget.

2

Hæld cementpulver ud på det øverste lag, når du har fordelt gruset til en jævn flade, fx med en skovl.

3

Cementlaget vandes, så det binder til gruslaget og bliver hårdt og uigennemtrængeligt for græs og ukrudt.

07
Gulv 7 Trin

Så mangler der kun at blive lagt gulv på verandaen. Men først skal du have monteret en lang bjælke under hele terrassegulvet, der kan understøtte gulvbrædderne, så de ikke giver efter, når du går på gulvet.

Fastgør en lang bjælke (H) i midten på langs under hele gulvet. Den fastgøres med vinkelbeslag i enderne til D.

Bjælken (H) skal have en stolpesko på midten, så den kan understøtte gulvet der, hvor der bliver gået allermest - ved udgangen fra huset og ved verandaens åbning til haven. Grav først et hul, som stolpeskoen kan placeres i, og fyld det med beton, når stolpeskoen sidder, hvor den skal.

Sav nu gulvbrædderne (T) til, og skru dem fast med 6 x 80 mm skruer. Start i midten, og arbejd dig ud til hver side. Sæt afstandsklodser mellem brædderne, så der er ens afstand imellem dem, her 5 mm.

Mål op ved stolperne (A og B) til det hak, der skal saves, for at brættet (T) ligger helt tæt op ad stolperne.

Skru en liste (U) fast til bundremmen (F) ved udgangen til haven, så gulvbrædderne (T) bliver understøttet, og der er noget at skrue dem fast til.

Gulvet slibes med slibepapir korn 120. Det er også en god idé et efterbehandle med fx grundingsolie.

Der monteres en liste (V) af lærk ved udgangen til haven, hvor der er et hak mellem bundremmens (F) kant og gulvbrædderne (T). Listen fastgøres med 5 x 70 mm skruer.

Materialer

97 x 97 mm høvlet fyr:

 • 4 stolper (A) a 256 cm
 • 4 stolper (B) a 232 cm
 • 2 remme (C) a 625 cm
 • 4 bund- og topremme (D) a 132 cm
 • 2 bundremme (E) a 273 cm
 • 2 bundremme (F) a 105 cm
 • 2 bundremme (G) a 199 cm
 • 1 afstivende bjælke (H) a 601 cm

50 x 125 mm høvlet fyr:

 • 8 spær (J) a 210 cm

19 x 125 mm profilbrædder (fyr):

 • Brædder (K) til 14,5 kvm undertag

19 x 174 mm tagbrædder (fyr):

 • Brædder (L) til 14,5 kvm tag a 218,5 cm

21 x 43 mm lister (fyr):

 • Lister (M) til taget
 • Lister (S) til rækværk

27 x 68 mm brædder (fyr):

 • Dækbrædder (N)

45 x 95 mm reglar (fyr):

 • 4 tværstivere (P) til rækværk a 132 cm
 • 2 tværstivere (Q) til rækværk a 273 cm
 • 2 tværstivere (R) til rækværk a 199 cm

43 x 142 mm brædder (høvlet fyr):

 • Gulvbrædder (T) a 150 cm

43 x 56 mm liste:

 • 1 liste (U) a 105 cm

43 x 56 mm liste (lærk):

 • 1 fodliste (V) a 105 cm

Desuden:

 • Stolpesko
 • Fisk (dyvler), 8 x 15 mm, 5 x 30 mm
 • Vinkelbeslag, 50 x 35 x 50 mm
 • Skruer: 3 x 35, 4 x 40, 5 x 50, 5 x 70, 8 x 200, 6 x 80 og 6 x 160 mm
 • Trælim, vandfast
 • Tagpap + tagpapsøm, 20 mm
 • Murpap, 11,5 cm bred
 • Aluskinne, 22 mm, til montering på mur
 • Byggefugemasse
 • Stabilgrus og cementpulver
 • Grundingsolie + heldækkende træbeskyttelse

Specialværktøj:

 • Fiskemaskine (også kaldet lamelfræser)

Tidsforbrug

2-3 uger inkl. malearbejde.

Pris

7-8.000 kr. for 8,2 kvm.

Sværhedsgrad

Det er et alsidigt og tidskrævende projekt, fordi der er valgt smukke snedkerløsninger. Vær omhyggelig med opmåling og udskæringer, så bliver resultatet rigtig flot.

Tegning

3D-model

3D-model

Veranda med flotte udskæringer

Zoom ind og se alle de flotte detaljer og udskæringer.

Åbn 3D-model

3D-model

Rækværk med reglar

Rækværket rundt om verandaen består af tværgående reglar med lodrette lister.

Åbn 3D-model

3D-model

Udskæringer pynter

Med fræsede kanter og buede hjørnetrekanter bliver resultatet flot og personligt.

Åbn 3D-model

3D-model

Gulvbrædderne understøttes

På midten, under gulvet, ligger en langsgående og afstivende bjælke.

Åbn 3D-model

3D-model

Hak i spærene

I hver af spærene er lavet to hakker, hvor de skal hvile på remmene.

Åbn 3D-model

3D-model

Støbte stolpesko

Under hver stolpe skrues en stolpesko fast, som støbes ned i beton.

Åbn 3D-model

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du overfræseren

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger overfræseren til lave perfekt finish, når du arbejder med træ. Der findes et utal af forskellige fræsejern, så du kan lave alt fra flotte profilerede forkanter til noter til skjulte pladesamlinger og udfræsninger til hængsler. Vi gennemgår de forskellige typer fræsejern og viser, hvordan du bruger dem.

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

TIPS: Nemt dybdestop med tape

VÆRKTØJ: Sådan bruger du dyksaven

I denne video lærer du tømrerens favoritsav at kende. Dyksaven føres altid langs med en føringsskinne, der sørger for et præcist snit - uanset om det skal være lige eller vinklet, Om det skal være gennemgående eller ej. Eller om det starter ved kanten eller midt på et emne. Det gør saven oplagt til alt fra riller i et bræt til renskæring langs kanten, når terrassebrædderne er lagt.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Veranda