Skruefast og fugtsikker skillevæg af fibergips

Skal du bygge skillevægge til et badeværelse, er det smart at vælge fibergipsplader. De tåler fugt og er skruefaste, så tunge ting kan skrues direkte op på væggen. Og så limes de sammen, så du kan nøjes med en enkelt gang spartling.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
3.400 kroner
Inden du går i gang med at bygge dine vægge, er det en god idé at lave en arbejdstegning. Så er det langt nemmere at regne ud, hvor mange materialer du skal bruge til projektet.

Inden du går i gang med at bygge dine vægge, er det en god idé at lave en arbejdstegning. Så er det langt nemmere at regne ud, hvor mange materialer du skal bruge til projektet.

Intro

I denne gør det selv-vejledning bygger vi to skillevægge, der står vinkelret på hinanden, til et badeværelse.

Der skal sættes fliser op på væggen bagefter – derfor skal træskelettets lodrette reglar placeres med en afstand på 30 cm og beklædes med 15 mm tykke plader. På en væg uden fliser er afstanden 60 cm mellem reglarne, og pladetykkelsen 12,5 mm.

LÆS OGSÅ: Sådan arbejder du med fibergipsplader

I vejledningen får du en fuld materialeliste og en grundig gennemgang af, hvordan du:

 • bygger træskelettet som gipsvæggen skal bestå af
 • sætter gipsplader op på den hele væg
 • skærer fibergips
 • limer pladerne sammen
 • laver væggen med døråbning
 • isolerer væggene

Inden du går i gang med at bygge dine vægge, er det en god idé at lave en arbejdstegning. Så er det langt nemmere at regne ud, hvor mange materialer du skal bruge til projektet. Her skal vi bygge to vægge, der står vinkelret på hinanden, til et badeværelse. Der skal sættes fliser op på væggen bagefter - derfor skal træskelettets lodrette reglar placeres med en afstand på 30 cm og beklædes med 15 mm tykke plader. På en væg uden fliser er afstanden 60 cm mellem reglarne, og pladetykkelsen 12,5 mm.

Vejledning

01
Træskelettet 7 Trin

Her skal vi lave gipsvægge til et badeværelse, der skal bygges i hjørnet af et større rum. Det betyder, at der kun skal bygges to vinkelrette vægge.

Væggene består af et træskelet bygget af 45 x 70-mm-reglar, der beklædes med fibergips (her Fermacell). Du kan også lave skelettet af stål - princippet er det samme. De uorganiske fibercementplader er ideelle til et badeværelse, da de ikke suger fugt. De er også skruefaste, hvilket gør det meget lettere at montere ting på væggen bagefter.

1

Streg op, hvor på gulvet væggene skal være. Udgangspunktet er ydervæggene, som der måles vinkelret ud fra. Brug fx en kridtsnor eller en linjelaser. Streg også op på væggene og i loftet samt til dørhullet.

2

Sæt murpap fast på bundreglaren, og skær det til, så der ikke kan trænge fugt op i træet fra betongulvet. Forinden er reglaren skåret til på længden med en kap-/geringssav.

3

Skru bundreglaren fast. Her bruges 7,5 x 72-mm-montageskruer, der skrues direkte i et forboret hul ned i gulvet. Skruerne sættes for hver 50 cm. Bemærk, at der er lavet plads til en lodret reglar for enden.

4

Montér de lodrette reglar for enden af bundreglaren, bagerst på ydervæggen og forrest, hvor den anden væg skal støde op til. Det er supervigtigt, at de er 100 pct. i lod. Så er det lettest at montere døren til sidst.

5

Den lodrette reglar ved døren skrues fast med to 5 x 100-mm-skruer til bundremmen. Bemærk, at der er luft til den korte bundreglar, der skal være hen til dørhullet. Så er der plads til gipspladen.

6

Skru topreglarne fast i loftet. Her består loftet af skruefaste fibergipsplader, så reglarne kan skrues fast med almindelige spunskruer. De to ledninger fra loftet er til stikkontakter, der skal være ved døren.

De midterste lodrette reglar fastgøres. Hvis du monterer et bræt midlertidigt på ydersiden af de to endereglar, er det let at sætte de andre op, så de alle holder kant.

02
Sæt gipsplader op på den hele væg 5 Trin

Afstanden mellem de lodrette reglar er tilpasset, så den passer med monteringen af fibergipspladerne, som måler 90 x 120 cm.

Det er vigtigt, at den første plade placeres snorlige, da det er den, resten af pladerne sættes op efter. Der er nemlig ikke meget plads at skrue fast på ved samlingerne.

Pladerne limes sammen. Det har den fordel, at der ikke er spartelkanter, der skal skæres af, så du undgår spild og kan nøjes med at spartle én gang til sidst.

1

Vær omhyggelig med den første plade. Det er supervigtigt, at den sidder helt lige, da den er udgangspunktet for de øvrige plader. Det er en god idé at strege op, hvor skruerne skal sidde.

2

Brug små plastklodser til at finjustere pladen med, så den sidder lige. Skru den så fast - i første omgang først i den side, hvor der ikke skal stødes en ny plade op til.

3

Skru en gipsplade fast ved siden af den første. To plader skal fastgøres i samme reglar. Fastgør du dem samtidig, mindsker du risikoen for at skrue for tæt på kanten, så pladen bliver ødelagt. Husk lim først.

4

Montér den næste række gipsplader efter samme princip. Pladerne sættes op med forskudte samlinger i forbandt. Det giver den stærkeste konstruktion. Afstanden mellem skruerne er ca. 20 cm.

5

Gør plads til fuger langs ydervæggen og ved loftet. Hvis der er ca. 3 mm luft disse steder, er det passende.

03
Sådan limes pladerne sammen 4 Trin

Fibergipsplader findes både med og uden spartelkant, som almindelige gipsplader har. Her har vi valgt de retkantede plader, der skal limes sammen, så vi undgår at skulle skære for meget i pladerne og slipper for at skulle spartle samlingerne med spartelmasse.

Fibergipsplader limes sammen med en speciallim, hvortil der hører en særlig spids, som hjælper dig med at putte limen ordentligt på kanterne. Det er vigtigt, at der kommer rigeligt med lim på. Der skal være så meget, at det pibler frem langs hele samlingen, når du presser pladerne godt ind mod hinanden.

1

Limen til pladerne har en speciel spids, der sikrer, at du får lagt limen rigtigt ind på kanten af pladen.

2

Limen puttes på pladens kant ved at køre spidsen i et jævnt tempo langs kanten. Du skal blot sørge for, at der kommer lim ud af patronen, og at holde tempoet.

3

Når pladerne limes sammen på den vandrette led, holdes den næste plade 2 cm fra den kant, du lige har puttet lim på, og skubbes så ned på plads i limen.

4

Når pladerne limes sammen på den lodrette led, skal du først putte lim på begge kanter og derefter sætte pladen ned på den vandrette kant og presse den op mod den lodrette kant, så limen klemmes ud.

04
Lav væggen med døråbningen 10 Trin

Træskelettet med døråbningen skal nu laves færdig. Når vi venter med at lave skelettet helt færdigt, skyldes det, at vi får et stærkere hjørne på den vinkelrette væg, hvis gipspladerne går ind bag ved væggen med dørhullet.

Husk at tage højde for, at gulvbelægningen kommer til at rage lidt op. Den højde skal lægges oven i dørens højde.

Når pladerne er monteret, skal du spartle huller og fjerne lim i samlinger.

1

Montér de lodrette reglar til væggen med dørhullet. Endereglaren skrues direkte fast til den væg, vi lige har lavet. Det giver et stærkt hjørne. Døren placeres her tæt på den første væg med en afstand på 10 cm.

2

Overliggeren til døren skrues fast med lange skruer - 5 x 100 mm. Husk at medregne gulvbelægningens højde, når du måler op til overliggerens placering.

3

Væggen beklædes med fibergipsplader som på den anden væg - de placeres i forbandt, limes sammen og skrues fast.

4

Den sidste plade sættes fast foroven. Husk ca. 3 mm luft mellem de øverste plader og loftet, så der er plads til en fuge.

5

Bor ud til evt. stikkontakter. Her bruges et 56-mm-hulbor fra ProFit, som er det bedst egnede bor til fibergips. Der bores flere huller ved siden af hinanden, da der skal være plads til en større stikkontakt.

6

Ledningerne trækkes ned på plads i hullet, så de er klar, til elektrikeren kommer. Bagefter kan der monteres gipsplader på bagsiden af væggen.

7

Sæt fibergipsplader op på den anden side af væggen, når du har fyldt den op med isolering. Når alle plader er monteret, skal limen tørre til dagen efter.

8

Fibergipspladerne skal skrabes rene, så begge vægge er helt plane. Der findes en særlig skraber, som er beregnet til opgaven og gør væggene klar til spartling.

9

Alle hullerne spartles først med medium sandspartel, så den er så jævn som muligt, inden væggen skal fuldspartles. Husk at rengøre væggen forinden med en hårdt-opvredet klud, så der ikke er støv.

10

Væggen fuldspartles. Sandspartel trækkes på nedefra og op i ét langt træk. Hvis der skal sættes fliser op nogle steder på væggen, skal du ikke spartle der.

05
Sådan isoleres væggene 3 Trin

Når du har sat fibergipsplader op på den ene side af træskelettet, skal du isolere væggene. Det gør du let og effektivt med mineraluld, som skæres til med en kniv, så det passer mellem reglarne. Mineraluld fås i en tykkelse på 75 mm, som passer præcist til reglarnes mål.

Det er en rigtig god idé at beskytte dine luftveje med en maske og bruge handsker, når du arbejder med mineraluld. Det klør, hvis du får små dele på huden, og det er ubehageligt og usundt at få ned i lungerne. Du kan evt. vælge at bruge isolering af mærket Knauf, der er mere behageligt at arbejde med.

1

Mineralulden skæres til med en kniv, så den passer ind mellem de lodrette reglar. Det er fint, hvis den sidder en smule i spænd.

2

Tag som udgangspunkt så store stykker som muligt, og supplér så med mindre stykker til sidst.

3

Sæt fibergipsplader op på ydersiden, når du har fyldt begge vægge med mineraluld. Det gøres på samme måde som på den indvendige side.

Materialer

 • Fibergipsplader (her Fermacell) Fibergipsskruer, 3,9 x 35 mm
 • Reglar, 45 x 75 mm
 • Montageskruer, 7,5 x 72 mm
 • Skruer, 5 x 100 mm
 • Murpap
 • Lim til fibergips (grøn fra Fermacell)
 • Isolering, 45 mm

Specialværktøj

 • Dyksav med føringsskinne
 • Værktøjsstøvsuger

Tidsforbrug

Ca. 2-3 dage.

Pris

Ca. 3.400 kr.

Sværhedsgrad

Et middelsvært projekt med hurtigt, synligt resultat.

Tips & tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...