TO TYPER FRÆSEJERN
FRÆSEJERN MED KUGLESTYR
Funktion: Knivene arbejder sig ind i emnet fra siden og standser, når den lille ring forneden, der ikke roterer med jernet, når kanten af emnet. Hvor langt ned ad kanten jernet arbejder, styrer man ved at indstille overfræserens dybdestop.

Typiske jern: Afrundingsfræsejernet (til højre) runder kanter af på borde og hylder, mens skråtstillede fasfræsejern laver skrå kanter. Dertil kommer et utal af profiljern.

Typiske opgaver: Jern med kuglestyr kaldes også kantfræsejern, og de skaber kanter i alle former og til alle formål.

Kuglestyrets ring: Drejer frit og arbejder sig ikke ind i emnet, men stopper i stedet fræsejernet.
FRÆSEJERN UDEN KUGLESTYR
Funktion: Knivene på det roterende hoved pløjer sig både ned i et emne og rundt i alle retninger. Bevægelsen kan kun styres præcist ved at sætte en grænse for, hvor overfræseren kan bevæge sig hen, fx med kopiring og skabelon.

Typiske jern: Notfræsejernet med rette sider og bund løser langt de fleste opgaver.

Typiske opgaver: Nedfældede hængsler, noter til samlinger, finger- og svalehalesamlinger, riller i skærebrætter og navneskilte.
KRÆVER STYRING: FRÆSEJERN UDEN KUGLESTYR
NOTFRÆSEJERN Laver lodrette udfræsninger og er det mest enkle. Det kan bruges til et utal af opgaver, fx noter, skarpkantede huller og nedfældede beslag. I de fleste fræsejernssæt er der 3-5 notfræsejern. Diametre fra 3 mm og helt op til 25 mm.
V-NOTFRÆSEJERN Laver et spor med tilspidset bund og bruges til skilte og relieffer og til præcise undersænkninger til skruer og propper. Det kendes på de skrå sider. Her er det 45 grader med en smal, flad bund, men det findes i mange variationer.
HULKELFRÆSEJERNLaver riller med en rund bund og bruges bl.a. til saftriller i skærebrætter, forsænkede greb og buede pyntespor. Det runde jern uden kuglestyr dykkes ned i emnet og trækkes langs emnet. Findes i forskellige størrelser.
SINKEFRÆSEJERNLaver spor med bred bund og smal top og kendes først og fremmest fra svalehalesamlinger. Jernet kan ikke sænkes ned i emnet ovenfra, men skal føres ind fra emnets kant, fx til fræsede spor til hylder.
NEM STYRING: FRÆSEJERN MED KUGLESTYR
FASFRÆSEJERNLaver 45 grader affasede kanter – hurtigt og helt ens. Alt efter hvor dybt jernet står i sålen, kan fasen blive fra knap synlig til meget markant. Kan også bruges til smigsamlinger kant mod kant.
RUNDINGSJERNLaver afrundede kanter, fx på borde, hylder og lister. Hvert rundingsjern kan kun fræse én størrelse runding, men rundingsjern findes i mange størrelser med fræseradius fra 3,2 mm til 16 mm.
KVARTSTAFFRÆSEJERN Ligner rundingsjernet, men med den store forskel, at det altid efterlader en vandret fals i profilets bund. Fås med buet skær i mange størrelser og bruges fx til karme, sprosser og paneler.
PROFILFRÆSEJERNFindes med mange forskellige profiler fra det helt enkle til meget detaljerede profiler. Kaldes ofte for almuefræsejern og bruges typisk til skyggelister, paneler og kantlister på møbler.
HULKELFRÆSEJERN MED STYR Bruges til at fræse en indadgående bue i kanter. Større jern fræser hulkellister til køkkenbordets bagkant. Mindre jern er ideelle til skjulte greb i låger og skuffer.
HULKELFRÆSEJERN MED KANTER Laver en bue med en lille ret vinkel på hver side og giver dermed en klassisk almueprofil. Oplagt til sprosser, paneler og pyntelister.
FALSFRÆSEJERN Laver en retvinklet fals, der er 15 mm bred. Falsens dybde afgøres af, hvor dybt fræsejernet placeres ned gennem overfræserens sål. Bruges typisk til false til glas i vindues- og billedrammer.
SKIVENOTFRÆSEJERNFræser et tyndt spor ind i et emnes kant og bruges især til plade- og listesamlinger med løs fer. Fræsedybden låses, så et spor kan fræses lige langt ned i kanten af begge emner. Det giver en præcis samling.
TILBEHØR: TIL STYRING AF OVERFRÆSEREN
PARALLELANSLAGSpændes på overfræserens sål og kan føre fræsejern uden kuglestyr parallelt med en lige kant på emnet.
CENTERSPIDS Sættes på parallelanslaget, så man kan føre fræseren rundt som en passer.
KOPIRING Gøres fast til fræserens sål, så fræsejernet stikker ud igennem det. Herefter kan jernet føres sikkert rundt inden for en skabelon.