MULIGHEDER: Den store mængde af forskellige fræsejern og den meget præcise dybdeindstilling gør overfræseren til en af de mest alsidige snedkermaskiner.

MULIGHEDER: Den store mængde af forskellige fræsejern og den meget præcise dybdeindstilling gør overfræseren til en af de mest alsidige snedkermaskiner.

INDSTIL DYBDEN
1. Overfræseren stilles på en plan flade, og fræsejernet sænkes, så det står præcist på fladen. Lås positionen.
2. Vælg en position i revolveranslaget, læg dit emne (her et hængsel) på det, pres dybdestoppet ned til emnets overside, og lås stoppet. Fræsedybden er nu identisk med emnets tykkelse.

STYR PÅ FRÆSERETNINGEN
1. Fræseren føres MOD uret – rundt om emnet. Fræsejernet bider sig ind i træet og giver et flot og glat resultat. Fræses med uret, vil fræsejernet skubbe fræseren bort fra emnet og begynde at “hakke”.
2. På modsatte side af emnet skubbes overfræseren væk fra dig selv for at opnå den korrekte fræseretning.

HJÆLP TIL PRÆCISE SPOR
LIGE BRÆT/ALUSKINNE
Et langt, lige bræt eller en aluskinne, der er spændt fast med skruetvinger, sikrer en lige kant at føre fræseren på.
PARALLELANSLAG
Anslaget fører fræseren parallelt med et emnes kant, fra helt tæt langs kanten til en afstand på op til 20-30 cm.

FRÆSET SPOR TIL SAMLING MED LØS FER
1. Sæt et slidsjern i overfræseren, og indstil dybden, så slidsen kommer til at ligge midt i emnet. Fræs få cm fra forkant, og stop få cm fra bagkant, hvis samlingen skal være skjult.
2. Fræs slidsen på samme side af begge plader, så slidserne kommer til at lægge præcist lige ud for hinanden. Læg en løs fer i slidserne, og spænd pladerne helt sammen. Her bliver samlingen synlig.
3. Lav en prøvesamling, og tjek, at samlingen er fuldstændig plan, inden du kommer lim på. Pres de to emner sammen. Er pladerne (fx til hylder) ikke særlig dybe, kan du klare dig uden tvinger.

UDFORDRING: Sådan styres fræseren på smalle kanter

Det er svært at balancere overfræseren på en smal kant, fx hvis der skal fræses ud til beslag på kanten af en låge eller en dør. Men med et hjemmelavet støtteanlæg, som er lige til at spænde på emnet, får du en stabil flade at føre overfræseren på.

HJÆLP TIL PRÆCISE SPOR
DÅRLIG BALANCE
Uden støtte vil fræseren vippe.
GOD BALANCE
Med støtteanlæg kan du fræse præcist.

Overfræser

To stykker høvlet bræt (A og B) samles til en vinkel. Det nederste (B) er 5 cm længere i hver ende, så det kan spændes fast med tvinger. Skru en listestump (C) fast i hver ende, som kan holde anlægget i niveau med emnet, når det er spændt på.