Byg dine egne fyldningsdøre

Nogle gange er det bare helt umuligt at finde en dør, der passer. Enten er det stilen, eller også er det målene, den er gal med. Heldigvis kan du sagtens bygge døren selv. Det er langt billigere end at bestille på specialmål.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
2 dage
Pris
1.800 kroner

Intro

Nogle gange er det bare helt umuligt at finde en dør, der passer.

Enten er det stilen, eller også er det målene den er gal med. Heldigvis kan du sagtens selv bygge døren. Det er langt billigere end at bestille den på specialmål.

I denne artikel får du:

 • Grundige trin for trin-vejledninger
 • En komplet materialeliste
 • Udførlig arbejdstegning

Vejledning

01
Opmåling og tilskæring af ramme 7 Trin

I gamle huse som dette kan man ikke gå ud fra, at alting er lige og i vinkel. Derfor har vi valgt at lave dørene, så de passer stramt på mål i dørhullet – i forventning om at der evt. skal skæres en smule af omkring.

Men for at kunne gøre denne tilskæring mulig er det nødvendigt at under- sænke alle skruer et par centimeter, når rammen skal samles. Så er der noget at høvle/save af.

1

Vær omhyggelig, når du måler op. Start med at afmærke midten af top, bund og sider vha. et vaterpas (de røde streger). Så måler du ud fra mærkerne på alle sider og overfører målene til en arbejdstegning.

2

Rammen saves til. Kort alle rammedele (A, B1 og B2) af på længden. Brug en rundsav (eller en bordrundsav som her) til at save falsene. De skal være 3 cm dybe og 1,5 cm brede.

3

Falsene saves. De mellemste tværstivere (B1) skal have fals på begge sider, mens dem, der skal sidde i top og bund (B2), kun skal have fals på en side. De lodrette sider (A) skal også kun have en fals.

4

Tværstykkerne (B1) skal også have fals i enderne. Når de lange false er savet, vendes tværstykkerne og forsynes med en fals i begge ender. Den skal være 1,5 x 1,5 cm, så den passer ind over falsen i sidestykkerne.

5

Har du ikke en bordrundsav, så brug i ste- det en fintandet sav, fx en japansav, når du skal save i endetræet. Der kan en håndholdt rundsav ikke anbefales. På bordrundsaven går det dog – med forsigtighed.

6

Sådan skal det se ud, når tværstiverne (B1) er savet til. Hakket passer nøjagtigt ind i falsen på siderne (A). Vær omhyggelig med tilpasningen – delene skal passe nøjagtigt sammen for at give stabilitet til døren.

7

Klar til at samle. Læg alle delene til dør- rammerne op på en helt plan flade, og tjek, at samlingerne passer, og at ydermålene svarer til din opmåling.

02
Montering af låsekasse og -blik 7 Trin

1

Start med hullet til låsekassen. Tegn låsekassen op på den ene rammeside (A). Bor så en række huller i låsekassens dybde, og brug et stemmejern til at fjerne det resterende træ i hullet.

2

Streg op til undersænkning af låsekassen. Den frontplade, der sidder på låsekassen, skal undersænkes i plan med rammen, så sæt låsen i hullet, og streg op langs forpladens kant.

3

Stem forsigtigt ud efter opstregningen. Det er en god idé først at stemme lodret ned med et lille stemmejern hele vejen rundt i stregen, så du ikke kommer til at fjerne for meget træ.

4

Læg låsekassen i igen, og tjek, at frontpladen flugter nøjagtigt med rammesiden.
Den må ikke ligge for dybt, så kan låsen ikke holde grebet, og ikke for højt, så går låsen på, når døren lukkes.

5

Mærk af til håndtag og låsecylinder.
Låsekassen lægges oven på rammesiden med frontpladen i plan med rammen. Brug et platbor eller en syl til at mærke af, hvor der skal bores huller til håndtag og lås.

6

Bor hullerne til håndtag og låsecylinder.
Brug helt skarpe træbor – først fra den ene side. Vend rammen, når spidsen af boret er igennem, og bor resten af hullet. Ellers risikerer du, at træet flosser.

7

Mærk op til låseblik. Sæt låsekassen i det hul, du lige har lavet, og læg så den rammeside, som låseblikket skal sidde i, ved siden af. Så er det let at mærke op, nøjagtig hvor låseblikket skal sidde. Bor og stem ud på samme måde, som da låsekassen skulle monteres.

03
Samling af rammerne 7 Trin

Du kan godt samle det hele på en gang, som vi gør her, men er du lidt usikker, så start med at samle rammerne, skrue fyldinger i og spænde hele molevitten fast til et plant underlag.

Brug lange tvinger på tværs over dør- rammen og korte til at holde den nede mod det plane underlag. Så slår døren sig ikke, mens limen tørrer.

Vi undersænker skruerne 15 mm – så er der plads til at save/høvle/slibe kanterne til efterfølgende.

1

Læg alle delene op, og mærk af på rammesiderne, hvor de lange skruer skal i.
Tjek, at underlaget er helt plant, og hav tvinger, skruemaskine, lim og skruer klar.

2

Bor for til alle skruerne. Rammen skal samles med 6 x 200 mm skruer, så bor for midt i siderammen (A) med et langt 6-mm- træbor.

Har du ikke en borestander, går det også med en skruemaskine.

3

Undersænk med et 10-mm-bor. For at få skruerne langt ind bores 15 mm dybe huller oven i de huller, du allerede har boret.

Hullerne lukkes senere med propper af 10 mm rundstok, der limes i.

4

Kom godt med lim i samlingen. Den lim, der presses ud, når du skruer skruerne i, fjernes let med en fugtig klud, mens limen stadig er våd.

5

Hold samlingen sammen med en tvinge, når limen er påført. Så er du sikker på, at delene ikke skrider, når skruerne skrues i. Tag en side ad gangen, og vent med at skrue helt til, til fyldingerne er på plads.

6

Fyldingerne monteres. Bor 4-mm-huller i kanten af fyldingerne (C og D) – 4 huller pr. side. Kom lim i falsene, og skru fyldingerne fast med 4 x 30 mm skruer. Tjek, at døren er i vinkel, og efterspænd alle skruer.

7

Pynt med lister og plader på begge sider af døren. Vi har monteret almuelister (E, F og G) langs kanterne, lagt en 10 mm plade (H og J) i hver fylding og sat en lille firkant af almueliste (M) i midten.

04
Montering 7 Trin

Før dørene monteres, skal de males. Denne proces starter med slibning og grunding med en spærregrunder, så harpiksen fra træets knaster ikke slår igennem med tiden.

Herefter skal dørene slibes igen og forsynes med et lag mellemmaling. Til sidst får de to lag slutmaling, og først når de er gennemtørre, er du klar til at montere dørene.

1

Start med at fjerne de gamle døre. Hvis de gamle hængsler (og karmene) ikke fejler noget, så lad dem endelig sidde.

Her er det i øvrigt en god idé med en hjælper. Yderdøre er tungere, end de ser ud til.

2

Mærk op til hængslerne på de nye døre. Det gør du ved at sætte begge døre ind i dørhullet og klodse op hele vejen rundt, så der er lige meget luft overalt. Tegn op langs yderkanten, hvor hængslerne skal være.

3

Færdiggør opmærkning til hængsler. Kig på de gamle døre for at se, hvor dybt der skal stemmes ud, og streg op efter hængslet. Markér kanterne med stemmejernet på indersiden langs stregerne.

4

Stem ud efter markeringerne. Her er det vigtigt at være meget forsigtig, så du kun fjerner det nødvendige. Sørg for et plant underlag, og skub stemmejernet gennem træet uden at bruge en hammer.

5

Bor for til skruer og skru hængslerne fast. Ligesom med låsekassen og låseblikket skal hængslernes plade flugte med dørrammen. Lim ikke hængslerne fast, men læg gerne en klat linoliekit under.

6

Hæng dørene på, og justér. Det spændende øjeblik er nu, hvor du skal prøve, om dørene går op og i helt frit. Måske skal der tages lidt af et sted? Hvis det er tilfældet, så husk ny maling på evt. rent træ.

7

Færdig – næsten. Når dørene kører, som de skal, mangler du bare at montere lås og håndtag samt bund- og anslagslister (L og K) på yderside og inderside. Husk tætningslister i dørfalsene og på anslagslisterne.

Materialer

MATERIALER TIL 2 DØRE
45 x 95-mm-reglar:

 • 4 rammesider (A) a 200 cm
 • 8 tværstivere (B1) og (B2) a 49 cm

15-mm vandfast krydsfiner:

 • 2 fyldinger (C) a 49 x 88,5 cm
 • 4 fyldinger (D) a 49 x 41,5 cm

15 x 70-mm-almuegerigter (forside):

 • 4 lister (E) a 88,5 cm
 • 12 lister (F) a 49 cm
 • 8 lister (G) a 41,5 cm

Bagside (mindre, fordi falsen er på forsiden):

 • 4 lister (E2) a 85,5 cm
 • 8 lister (F2) a 46 cm
 • 8 lister (G2) a 38,5 cm

9-mm vandfast krydsfiner:

 • 2 spejle (H) a 29 x 68,5 cm, affases på kanterne
 • 4 spejle (J) a 29 x 21,5 cm, affases på kanterne

15 x 45-mm-almuelister:

 • 2 anslagslister (K) a 200 cm

30 x 30-mm-almuelister:

 • 2 bundlister (L) a 65 cm

15 x 30-mm-almuelister:

 • 8 lister (M) a 20 cm, til parallelogram

Desuden:

 • Trælim (udendørs)
 • 4 x 30-mm- og 6 x 200-mm-skruer
 • 1,2 x 25-mm- og 1,8 x 35-mm galv. dykkere
 • 10-mm-rundstok
 • 2 stk. skudrigler
 • Dørhåndtag
 • Lås
 • Låsekasse
 • Grunder
 • Maling

Specialværktøj

 • Bordrundsav
 • Borestander

Tidsforbrug

Et par dage eksklusive tørretider.

Pris

1.800 kroner for en dobbeltdør.

Sværhedsgrad

Det er ikke svært, men du skal være omhyggelig. Især skal du sikre, at dørene holdes helt plane, mens limen tørrer. Ellers vrider de sig.

Tegning

På tegningerne viser vi, hvordan en enkelt dør er konstrueret.

Skal du have en dobbeltdør som her, bygges den anden dør efter samme principper – bare spejlvendt.

Tegning 1: I alle de lodrette og vandrette rammedele (A, B1 og B2) saves false. Falsenes dybde er 3 cm, og bredden er 1,5 cm.

Tegning 2: I rammen lægges fyldinger (C og D).

Tegning 3: Fyldingerne holdes fast af lister på begge sider. Listerne E, F og G sidder på forsiden, mens listerne E2, F2 og G2 sidder på bagsiden (ikke vist her).

Tegning 4: Døren pyntes med lister (M) og spejle (H og J), der består af 9 mm tynde firkantede plader, der høvles skrå (affases) på kanterne.

Til slut males døren, slibes, spartles og males igen. Flere gange.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du bordrundsaven

I videoen her lærer du, hvordan du arbejder med saven. Savebordet og de mange indstillingsmuligheder giver mulighed for at save lange, præcise snit - både lige og i vinkel og i forskellige dybder og bredder - så du kan flække lister og brædder på langs, lave riller i brædder, skære mindre plader præcist til og meget mere.

Tips: Rigtig længde på søm og skruer

Teknik: Maling af fyldingsdør

Følg træets åreretning hele vejen rundt

Tips: Undgå fnug fra malerrullen

Tips: Luk for varmen når du maler

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...