Byggevejledning
Let
Svær
Flotte fyldingsdøre – sådan får du perfekt finish, når du maler

Se hvordan du får et perfekt finish, når du maler fyldningsdøren. Du skal holde tungen lige i munden og arbejde effektivt, så malingen ikke tørrer midt i det hele.

Vandbaserede malinger tørrer udefra og ind. Det gør det svært at få et flot og jævnt resultat uden striber – især på en fyldningsdør med mange detaljer og skiftende åreretninger. Men frygt ej. Vores ekspert viser dig, hvordan du skal bære dig ad.

Det er vigtigt, at du arbejder rimelig hurtigt – især når du grunder det tørre træ. Det er desuden en god idé at holde rumtemperaturen nede og luftfugtigheden oppe. Det kan gøres ved at skrue ned for varmen og placere nogle spande med vand i rummet i forvejen.

Du skal male langs med årerne, og det er vigtigt ikke at holde pauser, før hvert lag er malet færdigt.

Til trædøre bør du vælge en maling med glans 40 eller derover. Jo højere glans, jo blankere bliver overfladen, og jo nemmere er den at rengøre – og jo sværere er det at få et pænt resultat.

Tips til store huller

Større huller og revner lukkes med kemisk træ. Det købes i et sæt med en “træ”-masse og en hærder, og når de to dele er blandet, får man en spartelmasse, der hærder på ca. 20 minutter. Massen er nem at slibe og bliver hård som træ.

Kemisk træ består af to komponenter, der skal blandes: en større beholder/tube med selve spartelmassen og en mindre med en hærder.

Kemisk træ består af to komponenter, der skal blandes: en større beholder/tube med selve spartelmassen og en mindre med en hærder.

Vigtigt!

Når man sliber overflader, der skal grundes, spartles eller males, skal alt slibestøv fjernes! Ellers sætter det sig som små “gryn”. Brug støvsuger eller en blød kost, og vask efter med en hårdt opvredet klud.

Se hvordan du maler en fyldningsdør

I videoen herunder kan du se, hvordan man maler en fyldningsdør og længere nede i artiklen får du en beskrivelse af, hvad der foregår i videoen.

Først skal døren slibes

Der er mange kanter på den ternede dør her. De stammer fra malertapen, der har adskilt farverne. Alle disse kanter skal slibes helt væk, så der bliver en glat flade at male på. For at komme godt i bund benyttes der en excentersliber først med sandpapir i korn 80 og til sidst med korn 220, så maskines slibespor slettes.

Dørgreb og nøglehulsbeslag på døren skal afmonteres. På den måde undgår man at male dem over, og den nye maling kommer ind under beslagene, så der kommer en lige kant.

Når alle de store flader er slebet ned med excentersliberen, benytter maleren en lille handy deltasliber, der kan komme ind i fyldningerne på døren. Når man benytter slibemaskiner, skal man være opmærksom på, at man ikke sliber kanterne af fyldningsdøren runde.

På de mindste kanter benyttes et stykket foldet sandpapir. Har man ikke slibemaskine, kan man sagtens slibe døren med håndkraft. Efter slibningen løftes døren på højkant, og alt slibestøvet børstes af med en lille kost. Når støvet er børstet af, lægges døren ned og tørres over med en fugtig svamp.

På trods af aftørringen vil der stadig være lidt sliberester, der tørres af med håndfladen.

Start med at male i midten

Til første lag benyttes en grund- og mellemmaling af en god kvalitet. Grundmaling har den egenskab, at den dels får slutmalingen til at hæfte bedre, og dels vil grunderen dække så godt, at man kan nøjes med et lag slutmaling.

Døren bygges op indefra, det vil sige, man starter med at male i midten af hver fyldning og arbejder sig udefter. Det sidste, der grundes, er derfor de lange lige kanter rundt om døren. Først dem på tværs og så dem på langs, så penselstrøgene følger træets åre.

Husk at mellemslibe inden slutmalingen

Når døren er grundet færdig, skal den tørre i ca 6 timer, inden arbejdet kan fortsætte. Maler man udendørs, bør man bære døren ind natten over. Dagen efter skal døren mellemslibes med et sandpapir korn 220. Det er nødvendigt at mellemslibe, for at slutmalingen hæfter optimalt til grundmalingen.

Herefter børstes døren af. Man starter også indefra med slutmalingen. Først males kanten op til fyldningen. Her skal man huske at følge træets årer, så der males på langs ad træets årer. Det giver det pæneste resultat. På fyldningen i midten fordeles malingen, så der ligger et ensartet lag på hele fladen.

Derefter forslettes der, så sporene efter penslen bliver usynlige. Som det sidste males rammen hele vejen rundt om døren og forkanten af døren. Så er denne side færdig. Den anden side af døren males på samme måde.

Nu er den før så spraglede dør som forvandlet til en ny flot hvid dør.