Monter ny dør på en formiddag

Skal de gamle døre og karme skiftes? Eller vil du have en ny dør mellem to stuer? Så følg med her og se, hvor let monteringen går. Følg vores anvisninger‚ så undgår du at skulle bore og skrue i karmens pæne side. Starter du om morgenen, er du klar til at lukke døren inden frokost.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
4.500 kroner

Intro

Uanset om du har brudt et hul i væggen, fordi du vil have en dør der, eller du bare vil skifte en gammel, skæv dør ud, så er det rigtigt gør det selv-arbejde. Og det tager ikke ret lang tid. Heller ikke selv om du ikke har prøvet det før.

Sørg for at måle dørhullet omhyggeligt op, inden du bestiller døren. Dørene findes i standardmål, og du skal regne med, at karmen skal være mindst 40 mm mindre i bredden og 20 mm mindre i højden end dørhullet, hvis du vil anvende vores monteringsmetode, hvor skruerne ikke kan ses i karmen. Tag mål flere steder, da hullet kan være skævt. Husk at oplyse leverandøren om, hvilken vej døren skal vende, altså om hængslerne skal sidde i højre eller venstre side, når du åbner døren ind mod dig selv. Du kan også bestille en vendbar dør, som den viste.

Vejledning

01
Montering af karm 5 Trin

Afhængigt af dørfabrikatet får du karmen leveret samlet eller i fire stykker. Den samlede karm kan du bare gå i gang med at montere - den usamlede skal du lige have sat rigtigt sammen.

Sørg for at finde ud af, i hvilken side dørhængslerne skal sidde, og hvilken vej døren skal åbne. Det gør du lettest ved at lægge de fire stumper ud som en ramme på gulvet ud for dørhullet og flytte dem rundt, til du kan se, de vender rigtigt.

Bor så for til skruerne, der skal gå ind dørtrinet; det er hårdere træ end resten og kan nemt flække, når du skruer. Saml delene med skruer og uden lim, da de godt må kunne arbejde en smule.

1

Først samles dørkarmen (A). Ofte leveres karmen samlet med døren isat, men skal du selv samle den, så husk at placere hængslerne i den rigtige side.

VIGTIGT! Bor for i dørtrinet, da det ellers risikerer at flække.

2

Monter mdf-brikker (B) hele vejen rundt. Af 19 mm mdf-plade skærer du 11 brikker, som du skruer fast på karmen (A) med 5 x 50 mm skruer. Så har du noget at gøre karmen fast i uden at skulle skrue i karmen fra den pæne side.

3

Sæt karmen fast i dørhullet. Bank en trækile ind øverst i hængselsiden, så karmen ikke vælter. Juster med plastbrikker, så siderne er i lod og bunden i vater.

VIGTIGT! Placer karmen, så døren kommer i plan med væggen.

4

Skru karmen fast med to skruer foroven og to forneden. Bor først 6 mm huller i mdf-brikkerne (ikke ud for en fuge!) og dernæst 6 mm huller i væggen. Skru så fast (her bruges betonskruer) direkte ind i væggen.

5

Sæt døren i, og slå en kile ind over karmen i siden, hvor låsen sidder. Juster karmen, til der er lige meget luft hele vejen rundt mellem karm og dør, og skru så karmen fast gennem alle mdf-brikker.

02
Indfatninger 8 Trin

1

Isoler mellem dørkarm (A) og væg (F). Stop mineraluld (C) godt ind i åbningen mellem karm og væg, så du undgår træk mellem rummene.

TIPS: Det er lettest at bruge en almindelig vinkel til at pakke isoleringen med.

2

Mærk op på karmen til indfatninger. Streg op med en blyant i de øverste hjørner og ned langs siderne. Her er mærket op 10 mm fra kanten, så indfatningen kan dække hullet ud til væggen.

3

Streg op på indfatningen (D), hvor du skal save. Start med at holde indfatningen ind på plads, og mærk af, hvor du skal save. Lav så en huskestreg, der viser, hvilken vej vinklen skal skæres.

4

Sav snittet på 45° efter opstregningen. Hvis du har en kap/ geringssav, går det let. Ellers skal du bruge en fintandet finersav og en skærekasse for at få snittet i den rigtige vinkel.

5

Søm indfatningen fast til karmen med 1,6 x 40 mm dykkere, og dyk sømhovederne. Dernæst spartler du dem ud med en anelse fin snedkerspartel, så sømmet ikke kan ses.

6

Til sidst mærkes overliggeren af, når du har monteret begge de lodrette indfatninger. Læg overliggeren uden på de lodrette, og sæt et mærke, hvor spidsen kommer op på bagsiden.

7

Lim overliggeren fast med trælim, men afprøv først, om den passer nøjagtigt uden lim, så du har mulighed for at finjustere. Søm overliggeren fast med dykkere - først i siderne og så på midten.

8

Ret overliggeren til, og giv den en dykker i toppen af samlingen. På den måde sikrer du dig, at den ikke forskyder sig, mens limen tørrer.

03
Tilsætninger 5 Trin

Gamle murede vægge kan være vidt forskellige i tykkelsen. Det eneste, der er sikkert, er, at vægtykkelsen stort set aldrig svarer til dørkarmens bredde. Forskellen klarer du med en såkaldt tilsætning, som du laver af mdf-plade.

Start med at måle afstanden fra hjørnet af væggen og ind til karmen. Tag målet både foroven og forneden (i begge sider) for det tilfælde, at væggen ikke er 100 % lodret. Overfør målene til en mdf-plade, og sav den ud med en rundsav, så snittet bliver helt rent og lige.

1

Sav tilsætningerne (E) ud med en rundsav. Her bruger vi en dyksav med føringsskinne - men har du ikke det, kan du spænde et bræt fast på tilsætningspladen og save efter den med en rundsav.

2

Fastgør tilsætningen (E) i toppen først. Kom lim på den kant, som skal vende ind mod karmen, og skru så tilsætningen fast med 4 x 30 mm skruer ind i mdf-brikkerne.

3

Fortsæt med at montere tilsætning i siderne. Igen skal du lime og skrue. Husk at tørre overskydende lim af med en fugtig klud med det samme.

4

Kom isolering i hulrummet mel-lem tilsætning og væg. Du har ganske vist lukket af på den anden side, men hulrummet kan give resonans, når du smækker med døren.

5

Slut af med at montere indfatninger (D), som du gjorde på den anden side af døren. Her var det kun nødvendigt at trække indfatningen 5 tilbage, så kunne den dække hulrummet.

Materialer

 • 1 fyldingsdør, hvidmalet fyrretræ
 • 1 karmsæt (A), hvidmalet
 • 11 brikker (B), 19 mm mdf-plade
 • 10 m indfatninger (D), 15 x 92 mm
 • 5 m tilsætning (E), 16 mm hvid plade

Desuden:

 • Snedkerlim
 • Mineraluld (C)
 • Skruer, 5 x 50 mm og 4 x 30 mm
 • 1,6 x 40 mm dykkere
 • 7,5 x 112 mm betonskruer uden hoved
 • Plastbrikker
 • Spartel og maling

Specialværktøj

 • Evt. kap/geringssav og rundsav med føringsskinne

Tidsforbrug

En formiddag, hvis du er øvet - ellers skal du regne med at bruge hele dagen på det.

Pris

Fra 1500 til 4500 kroner, afhængigt af dørtype.

Sværhedsgrad

Der er ikke nogen problemer i at montere en dør i et eksisterende dørhul, bare du følger vores anvisninger.

Tegning

Sådan er dørkarmen bygget op

A: Dørkarm

B: Mdf-brikker

C: Isolering

D: Indfatning

E: Tilsætning

F: Væg**

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...