Skift selv vinduerne

Selvgjort er velgjort. Og lige netop at montere vinduer i et træhus er en opgave, du sagtens kan kaste dig over, bare du følger vores anvisninger.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 weekend
Pris
1.000 kroner

Med lidt omhu kan de fleste gør det selv-folk sætte nye vinduer i et træhus. Prøv selv.

Intro

Her skifter vi et enkelt vindue på en weekend, men med lidt øvelse vil du sagtens kunne skifte 3-4 stykker på den samme tid.

Vejledning

01
Ud med det gamle 5 Trin

Hvis dine gamle vinduer er rådne og skal skiftes, kan du bare save dem i stykker, som vi viser her på siden. Men hvis du skifter dem, fordi du hellere vil have nogle moderne vinduer med mere energirigtige glas, så skulle du måske overveje at tage de gamle vinduesrammer ud hele. Måske er der nogen, som lige står og mangler et par vinduer til et haveskur - det koster ikke noget at prøve at sælge dem via Den Blå Avis.

Brug en bajonetsav, og sav sømmene eller skruerne over i mellemrummet mellem karm og hus, så er rammen lige til at løfte ud, og vinduet forbliver intakt.

1

Start med at løfte vinduet af. Det kan sidde fast på flere måder, men som regel kan det bare løftes fri af hængslerne. Husk at stille det væk, så det ikke går i stykker, mens du monterer det nye.

2

Fjern indfatningen om vindueshullet. Det er lettest med et koben, som du stikker ind mellem vindueskarmen og indfatningen.

3

Sav karmene igennem med en stiksav eller en bajonetsav. Sørg for at save på skrå, så du kan slå delene fra hinanden. Sav bare mange snit - det gør det lettere at skille karmen ad.

Sav forsigtigt, og regn med, at der ryger en klinge, hvis du støder på et søm.

4

Brug igen kobenet til at vride karmen fri fra huset. Nogle gange er der brugt meget lange søm, så kan det være en hjælp at lægge en klods under kobenet, så du kan få mere vrid på det.

5

Pas på hovedet. Den øverste vandrette karm skal du holde en hånd på, når du brækker den løs. Ellers risikerer du at få den i hovedet.

02
Klargøring 5 Trin

Vinduer fås i en mængde standardmål, og er man heldig som her, passer et af målene på de gamle vinduer. Så er det lige til at klargøre hullet, hvor det nye vindue skal sidde. Se her hvordan.

Hvis du kan få vinduer i standardmål, som kun er et par cm for store på den ene eller den anden led, kan der være god økonomi i at vælge dem alligevel og så tage det ekstra arbejde med saven for at udvide vindueshullet.

Er vinduerne lidt for små, kan du ofte klare problemet ved at slå et tyndt bræt på indvendigt i hullet. Brættet bliver senere dækket af indfatningen.

1

Fjern alle søm fra karmene. Du kan enten slå dem helt ind eller knække dem af og så slå stumpen ind - der må ikke være noget tilbage, som kan ødelægge isoleringen senere. Er der brugt skruer til monteringen, skal de bare skrues ud.

2

Kanterne på karmen skal være plane, så fugebåndet har noget at holde fast i. Mærk af, hvis der er facadebeklædning, som skal saves rent i kanten.

3

Sav kanten ren med en stiksav. Fjern også sålbænken i bunden af vindueshullet, hvis du ikke allerede har gjort det.

4

Klods op til det nye vindue. Der skal være plads under vinduet til sålbænken, så du skal lave en opklodsning, som du sikrer med et søm, så den ikke kan skubbe sig. Med et vaterpas sikrer du, at opklodsningen er helt vandret.

5

Rens vinduet af på kanterne. Det er nok ikke blevet snavset, siden du fik det hjem, men der sidder højst sandsynligt hæfteklammer på kanten. De skal af, så fugebåndet ikke bliver revet itu.

03
Ind med det nye 5 Trin

Når vindueshullet er passet til og opklodsningen på plads, skal der fugebånd på vinduets overkant og lodrette sider, inden du sætter vinduet ind. Ret vinduet endeligt ind efter facaden, og bor så igennem vinduesfalsene i begge sider med et 6 mm bor, inden du skruer det fast. Selvom skruerne er gemt i vinduesfalsene, bør du dække dem med dækknapper. Her bruger vi 14 mm hvide knapper - det ser pænt ud og holder evt. vand ude af hullerne, så træet ikke rådner.

1

Tjek, at vinduet lige kan gå ind i hullet, at der er plads i siderne til fugebåndet, samt at opklodsningen i bunden stadig er i orden.

2

Sæt fugebåndet på, når du er sikker på, at vinduet kan være der. Tips: Skal du montere vinduet om sommeren, bør du opbevare fugebåndet i køleskabet, så ekspanderer det ikke så hurtigt, at du ikke kan følge med.

3

Skub vinduet ind på plads. Sæt vinduet på opklodsningen i den ene side, og skub det helt ud i siden, før du skubber den anden side ind og justerer vinduet helt på plads.

4

Ret vinduet ind efter facaden. Brug vaterpasset til at kontrollere, at vinduet flugter med facaden. Det er nødvendigt for at få indfatningen til at sidde pænt, når den skal på til sidst.

5

Bor i vindueskarmen 10 cm fra top og bund med et 6 mm sneglebor. Skru så karmen fast til huset. Her bruges 7,5 x 92 mm monteringsskruer.

04
Udvendig finish 5 Trin

Når vinduet er på plads og der er isoleret i bunden, skal der lukkes pænt af hele vejen rundt. Indfatningen består af en vandret overligger, som rager 1,5 cm ud i begge sider over to lodrette lister. I bunden indsættes et skråt bræt - en sålbænk - som skal lede regnvand væk fra underkanten af vinduet og væk fra væggen. Til indfatning og sålbænk bruger vi her 19 x 75 mm brædder, som har fået heldækkende træbeskyttelse, før de saves til og skrues på. Nogle få mm fra sålbænkens forkant har vi savet et spor i undersiden. Sporet fungerer som vandnæse, så regnen kan dryppe af.

1

Stop isolering ind under bundkarmen, så der også er tæt der. Brug en trækile eller en fugepind, og stop isoleringen helt ind i bunden. VIGTIGT! Isoleringen må ikke presses hårdt sammen, så isolerer den ikke.

2

Sav sålbænken til, så den går 1,5 cm længere ud i hver side end de lodrette indfatninger. De er ikke sat på endnu, så her skal du måle og regne lidt. Når du har mærket af i enderne, saver du hakker, så sålbænken kan komme ind i vindueshullet.

3

Skru sålbænken fast i enderne så langt oppe, at skruerne bliver dækket af de lodrette indfatninger. Bor for i sålbænken, før du skruer, så træet ikke flækker i enden. Brug rustfrie skruer, så du ikke får røde pletter med tiden.

4

Tegn på de lodrette indfatninger, hvor de skal skæres af i bunden. Hvis du gør som vist på billedet, får du den rigtige vinkel, så indfatningen kommer til at følge sålbænken nøjagtigt. Skru indfatningerne fast, og slut af med den vandrette overligger.

5

Fug med en hvid silikone mellem bundkarm og sålbænk. Fugen skal ligge 15 mm inde fra karmens forkant, så regnvand kan dryppe ned på sålbænken.

05
Indvendig finish 5 Trin

Der skal naturligvis også en pæn afslutning rundt om vinduet indvendigt. Her er heldet med os, da vægtykkelsen er den samme som vindueskarmens bredde. Havde væggen været tykkere, måtte vi have sat en liste ind (en tilsætning) langs kanten af karmen hele vejen rundt for at udligne forskellen.

1

Mærk af hele vejen rundt, hvor indfatningen skal sidde. Her er den trukket 2 cm væk fra den inderste kant, så den kan nå helt ud og dække hele mellemrummet mellem vindue og væg.

2

Indfatningerne limes sammen i hjørnerne med trælim. Sav først alle fire lister til i 45° med en kap/geringssav. Du kan også bruge en fintandet sav og en skærekasse, men det kræver lidt øvelse.

3

Søm indfatningslisterne fast. Her bruger vi en sømpistol, men ellers kan du bare bruge en hammer og dykkere, som du efterfølgende dykker med en dyknagel.

4

Trick til flotte hjørner. Søm først den venstre lodrette og den nederste vandrette liste fast. Giv så den øverste vandrette liste (A) ét enkelt søm i venstre side og den højre lodrette (B) ét søm i bunden. Skub nu hjørnet i toppen sammen, og søm færdigt.

5

Den sidste finger lægges på værket. Hullerne, hvor du har dykket sømmene, dækker du med lidt akrylspartel på en finger. Slib og mal, når spartelmassen er tør.

Materialer

• Monteringsskruer
• Illmod Trio 88 mm fuge-/ isoleringsbånd fra Dafa
• 19 x 75 mm brædder til indfatning og sålbænk
• 14 mm dækknapper
• Hvid silikonefuge

Specialværktøj
• 6 mm sneglebor
• Kap/geringssav

Tidsforbrug

Færdig på en weekend

Pris

2-300 kroner + vinduet

Tips & Tricks

Vigtige tjekpunkter

Har du et tophængt vindue og vil skifte til et sidehængt - eller vil du hellere sætte en dør i? Så skal du huske at tjekke, om der er plads til at åbne det nye vindue eller døren for tagudhænget.

Du tjekker det let ved at holde et vaterpas på væggen, som vi viser på billederne her. Det er lidt ærgerligt at have monteret et vindue for så at måtte leve med, at det kun kan åbnes på klem. Og det ER sket - selv for professionelle.

En anden ting, du skal huske, er at tjekke, at du har fået den rigtige vare og i de mål, du har bestilt, FØR du piller det gamle vindue ud.

Hold vaterpasset på, og tjek, at der er plads til at åbne det nye vindue eller den nye dør.

Tjek, når du får det nye vindue hjem, at det rent faktisk har det mål, du har bestilt - og som står i ordrebekræftelsen.

Fuge og isolering i ét

Vi bruger et Illmod Trio-bånd. Det er et kombineret fuge- og isoleringsbånd, i dette tilfælde 88 mm bredt, som kan fylde fuger fra 10-20 mm. Det leveres i ruller og klæbes fast på vinduets sider og overkant, før det monteres. Den hvide side skal indad, den mørke skal udad. Stil karmen op på et par klodser, og monter så båndet på siderne først. Det skal sidde ca. 5 mm fra vinduets forkant og rage 5 mm op over overkanten og 15 mm ned under underkanten. Båndet til oversiden skal være 4-5 mm længere end vindueshullet og trykkes godt ned mod sidebåndene, før vinduet skubbes ind.

Tryk fugebåndene godt fast, og vær ekstra omhyggelig i hjørnerne, så det ikke kan trække ind her.

Hjørnerne skal være helt tætte, derfor skal fugebåndene være for lange, så der ikke bliver sprækker.

Fugebåndet her kan fylde op til 20 mm fuge ud.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Vinduer