Byggevejledning
Let
Svær
Med græsarmering i plast, kan du gøre en græsplæne så stærk, at du kan parkere din bil på den, uden at den tager skade. Du kan også bruge græsarmering de steder, hvor der er et stort slid, fx på gangarealer, foran skuret eller ved gyngestativet. Det er let at lægge og overkommeligt rent prismæssigt.

Med græsarmering i plast, kan du gøre en græsplæne så stærk, at du kan parkere din bil på den, uden at den tager skade. Du kan også bruge græsarmering de steder, hvor der er et stort slid, fx på gangarealer, foran skuret eller ved gyngestativet. Det er let at lægge og overkommeligt rent prismæssigt.

Smarte, stærke måtter af plast

Du kan købe armeringsfliser med riller og huller, der giver en “grøn” belægning. Men lægger du armeringsmåtter af plast, vil den grønne belægning som bonus lade min. 70 procent af regnvandet passere ned i jorden.

Måtterne lægges på et bærende underlag og fyldes med sandet muld (30 % sand og 70 % muld). Underlaget skal rettes af, men det behøver ikke at være helt så præcist som til faste betonfliser.

LÆS OGSÅ: Sådan får du en stærk plæne med græsarmering!

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du lægger armeringsmåtter i din indkørsel. Du kan blandt andet se, hvordan du:

  • bygger bærelaget op
  • styrker kanten med støbte sten
  • komprimerer underlaget
  • retter øverste lag præcist af
  • klikker amreringsmåtterne sammen