Grøn indkørsel der suger masser af vand

Vil du gerne have en indkørsel med fast grund under bilen og samtidig slippe nemmere af med de støt stigende regnmængder på din matrikel? Så læg armeringsmåtter i stedet for fliser! Måtterne er både stærke og nemme at lægge. Og som bonus bliver indkørslen frodig grøn og flot.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
125 kr./m²
Med græsarmering i plast, kan du gøre en græsplæne så stærk, at du kan parkere din bil på den, uden at den tager skade. Du kan også bruge græsarmering de steder, hvor der er et stort slid, fx på gangarealer, foran skuret eller ved gyngestativet. Det er let at lægge og overkommeligt rent prismæssigt.

Med græsarmering i plast, kan du gøre en græsplæne så stærk, at du kan parkere din bil på den, uden at den tager skade. Du kan også bruge græsarmering de steder, hvor der er et stort slid, fx på gangarealer, foran skuret eller ved gyngestativet. Det er let at lægge og overkommeligt rent prismæssigt.

Intro

Smarte, stærke måtter af plast

Du kan købe armeringsfliser med riller og huller, der giver en “grøn” belægning. Men lægger du armeringsmåtter af plast, vil den grønne belægning som bonus lade min. 70 procent af regnvandet passere ned i jorden.

Måtterne lægges på et bærende underlag og fyldes med sandet muld (30 % sand og 70 % muld). Underlaget skal rettes af, men det behøver ikke at være helt så præcist som til faste betonfliser.

LÆS OGSÅ: Sådan får du en stærk plæne med græsarmering!

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du lægger armeringsmåtter i din indkørsel.

Du kan blandt andet se, hvordan du:

 • bygger bærelaget op
 • styrker kanten med støbte sten
 • komprimerer underlaget
 • retter øverste lag præcist af
 • klikker amreringsmåtterne sammen

Vejledning

01
Byg bærelaget solidt op 5 Trin

Her skal vi lægge græsarmeringsmåtter ud på et stort område, så det er oplagt at bruge en minigraver til gravearbejdet. Den skåner kroppen og sætter tempoet voldsomt i vejret.

Når gravearbejdet er klaret, markeres området med pløkker og stramt udspændte murersnore. Så får du en lige kant at grave efter, når du skal lave en rende til de kantsten, der skal holde hele belægningen på plads.

1

Mål op, og slå jernpløkker i alle hjørner. Spænd murersnor ud mellem pløkkerne, så du afgrænser indkørslens nøjagtige areal.

2

Grav ca. 40 cm ned i hele det afgrænsede område, så der bliver plads til både bærelag (ca. 30 cm), afretningslag (4-5 cm) og armeringsmåtter (ca. 4 cm).

3

Stik kanten ren med en spade, når minigraveren har gjort det hårde arbejde. Sørg for at grave 10-15 cm af uden for det opmærkede areal, så der er plads til beton, der skal sikre kantstenene på ydersiden.

4

Tjek, at der er gravet mindst 40 cm ned på hele arealet. Riv derefter hele fladen “ren” for rødder, ukrudt m.m., og glat overfladen med en spade.

5

Råjorden komprimeres med en pladevibrator, så den bliver plan og ikke giver efter, når den senere belastes af vægten fra tunge biler. Brug en pladevibrator på min. 200 kg, og kør over hele området en enkelt gang.

02
Styrk kanten med støbte sten 4 Trin

Uanset om en belægning er af sten eller armeringsmåtter i plast, betaler det sig at sikre kanterne, så du undgår, at belægningen skrider ud med tiden.

Det gør du ved at støbe kantsten eller blokke fast i beton hele vejen rundt langs belægningens kanter.

Spænd en snor ud, der markerer kantstenenes færdige højde. Så har du hele tiden noget at styre efter.

1

Fyld op med skærver (32-64 mm) langs kanten, så kantstenene når op i niveau med overfladen. Husk også at lave plads til et ca. 5 cm tykt lag beton under stenene.

2

Kør en tur rundt langs kanten med pladevibratoren, så du får en helt fast og plan bund til kantstenene.

3

Læg et lag beton langs kanten. Det skal være så fast, at stenene ikke synker, og så du kan forme en kant på for- og bagsiden. Brug murersnoren til at kontrollere højden.

4

Kantstenene placeres og justeres, så de ligger i vater på den lange led og i niveau med terræn. Brug en gummihammer, så du ikke beskadiger kanten.

03
Komprimér underlaget 2 Trin

Når kantsikringen er hærdet, kan du fortsætte med det 30 cm tykke bærende lag af skærver. Skærver er knust materiale, der har plane flader og skarpe kanter. Det betyder, at skærverne pakker og “låser” bedre end bundsikringsgrus, der består af sten med afrundede kanter.

Skærverne lægges ud i et lag af ca. 10 cm’s tykkelse og blandes med muldjord (i forholdet 3:1). Riv og vand jorden ned mellem skærverne, og komprimér, til der er fyldt op og ca. 10 cm op til færdig højde.

1

Bærelaget af skærver og muldjord komprimeres med pladevibratoren. Du er nødt til at gøre det af et par gange, da vibratoren ikke kan komprimere hele det 30 cm tykke lag på én gang.

2

Sørg for at måle undervejs, så du ikke får fyldt for meget på. Bærelaget skal stoppe 10 cm under niveau.

04
Ret øverste lag præcist af 4 Trin

Inden afretningslaget af små skærver blandet med muldjord (3:1) fyldes på, kan du med fordel lægge baner af vandgennemtrængelig fiberdug ud. Fiberdugen sørger for, at det øverste “fine” lag ikke blander sig med det grove bærelag.

Hvor du tidligere lagde de store skærver først og derefter blandede muldjord i, er du her nødt til at blande de små skærver med muldjorden, inden du lægger den ud på fiberdugen.

1

Rul baner af fiberdug ud over hele fladen, så de ligger med et overlap på ca. 10 cm. Hold fiberdugen midlertidigt fast med sten, så den ikke flyver væk.

2

Fiberdugen fikseres med fæstningskroge som her eller stålspyd, der bankes ned med passende mellemrum.

3

Nu er det tid til afretningslaget. Det skal være 4-5 cm tykt og bestå af små skærver blandet med muldjord. Når det er fordelt og planet, komprimeres det med pladevibratoren.

4

Ret afretningslaget af, så der er plads til måtter, der skal ligge 1,5 cm’s fald væk fra huset. Her har vi brugt en brolæggerafretningsskinne. Men en vinkel og en klods, der spændes på en retskinne, er en fin erstatning.

05
Klik måtterne nemt sammen 4 Trin

Nu er det endelig tid til det sjove arbejde med at samle armeringsmåtterne. Uanset hvillken slags måtter du vælger, så er samlesystemet grundlæggende ens. Måtterne klikkes nemt sammen ved hjælp af små låsetappe, der trædes eller slås sammen.

Selve læggerækkefølgen varierer fra producent til producent, så kig grundigt på vejledningen, så du undgår at lave et hjørne, som du ikke kan klikke en ny måtte ned i på grund af låsesystemet.

1

Måtterne låses fast til hinanden. Den type, som vi bruger her, trykkes i fra oven og slås fast til den foregående måtte med en gummihammer.

2

Spænd snore ud, så du hele tiden har styr på retningen, og så fliserne kommer til at lægge i helt lige linjer.

3

Måtterne skal have en helt lige kant langs kantstenene. Du skærer dem nemt og præcist til med en bordrundsav. Husk at skære på den rigtige side, så låsesystemet stadig passer.

4

Kør en tur hen over måtterne med pladevibratoren, når hele arealet er fyldt ud.

06
Græs på de store flader 4 Trin

Muldjorden skal ligge en smule under måtternes overflade, så græsset kan vokse sig stærkt og grønt på trods af trafikken.

1

Fyld en blanding af 70 % muldjord og 30 % sand i måtterne over hele arealet.

2

Læg en skinne langs området, hvor der skal være skærver, så du får en skarp grænse.

3

Fordel jorden, så den ligger ca. 5 mm under måtternes overkant.

4

Bland græsfrø med lidt jord eller sand – så er det nemmere at strø frøene jævnt ud. Vælg en robust græssort, der kan tåle trafik.

Materialer

 • Armeringsmåtter
 • Skærver: 32-64 mm til bærelag og 8-11 mm til afretningslag
 • Fiberdug (vægt: 100 g/m²) og fæstningskroge el. spyd
 • Muldjord og sand
 • Græsfrø (slidstærk, fx 30 % engrapgræs, 40 % rødsvingel og 30 % rajgræs)
 • Kantsten (her 10 x 60 x 17,5 cm)
 • Støbebeton

Specialværktøj

 • Pladevibrator
 • Evt. bobcat/minigraver

Tidsforbrug

En dags tid for 4-5 m², hvis du klarer gravearbejdet med håndkraft.

Pris

Måtterne fås fra ca. 125 kr. pr. m². Hertil kommer grus, frø m.m.

Sværhedsgrad

Gravearbejdet er hårdt, men ikke svært. Måtterne er lette at lægge.

Tegning

Stærk støbning

Til indkørsler, hvor belastningen er stor, er det nødvendigt med en støbt kantsikring hele vejen rundt om belægningen. En trekantstøbning af beton på begge sider af kantsten eller kantblokke sørger for, at belægningen ikke begynder at skride.

Stærk støbning

Tips & Tricks

Ét formål - flere typer måtter

Armeringsmåtter i plast findes i mange forskellige udgaver. Men fælles for dem alle er, at små måtter klikkes sammen til en stor flade. Enkelte producenter leverer måtter i flere tykkelser, og her er reglen, at jo tykkere måtten er, jo større tryk fra trafik kan den tåle. Til en almindelig indkørsel er 37-40 mm dog rigeligt.

Enkelte varianter kan også lægges på en skrånende grund, hvis de gøres fast til underlaget med tilhørende spyd.

Ecoblock fås i tre højder, 30, 40 og 50 mm. Set til 200 kr. for 1,33 m².

Måtter fra Jem & Fix er 37 mm høje. Set til 119 kr. for 0,93 m².

Armeringsmåtter fra Plastmo er 38 mm tykke. Set til 70 kr. for en flise på 38,6 x 58,6 cm.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Indkørsel