**AFSLØRING:** I første omgang opdages fordybninger ved, at der samler sig vand i små pytter. Med et vaterpas kan man

AFSLØRING: I første omgang opdages fordybninger ved, at der samler sig vand i små pytter. Med et vaterpas kan man

Smart hjælpeværktøj til afretning af læggegrus

Til afretning af læggegruset er der brug for et hjemmelavet hjælpeværktøj af et bræt. Brættet skal passe ned i det afdækkede hul og have et hak i begge ender, der er 15-20 mm mindre end tykkelsen på belægningsstenene.

Stenene kommer dermed i første omgang til at ligge med en overhøjde på 15-20 mm. Men efter komprimering med pladevibrator kommer de til at ligge i niveau med de øvrige sten.

Redaktionen anbefaler: Få vejens flotteste indkørsel

TIPS: Pladevibrator

For at opnå optimal styrke på belægningen skal sten og fuge- grus vibreres på plads til sidst. Til belægningssten skal man bruge en model på min. 180 kg med en maks. Slagkraft på 200 kN/m2 og en frekvens på 90 Hz. Til store fliser skal pladevibratoren være mindre kraftig: maks. 90 kg med en slagkraft på maks. 70 kN/m2.

Mulige årsager

Kørespor i belægningen skyldes for tung trafik i forhold til bærelagets opbygning. Og det problem kommer man kun til livs ved at fjerne belægningen og opbygge et nyt bærelag med minimum 15 cm stabilgrus. Sætter stenene sig i ét område, kan der være flere årsager. Er fugerne dårligt fyldt, siver regnvand ned og opbløder de underliggende lag. Er lagene ikke komprimeret godt nok, eller er mulden allernederst ikke gravet af, sætter gruset sig ved belastning.

Er afretningslaget for tykt – generelt eller enkelte steder – vil fliserne også synke med tiden. Det skal være 2-4 cm tykt over det hele.