Slut med fordybninger i belægningen

Små fordybninger i en belægning vokser sig kun større med tiden. Regnvandet siver ned gennem fugerne og svækker bærelaget nedenunder. Så jo før man får rettet belægningen op, jo mindre bliver arbejdet. Med små forskelle er teknikken den samme, uanset om det gælder små betonsten eller store fliser.

I første omgang opdages fordybninger ved, at der samler sig vand i små pytter. Med et vaterpas kan du finde fordybningens præcise omfang.

BELÆGNING MED SMÅ BETONSTEN

1. Først opmærkes fordybningens omrids med kridt, så det kan vaskes af igen. Brug et vaterpas til at bestemme omfanget af fordybningen, og mærk hellere for meget end for lidt op.

2. Når det nødvendige antal sten er pillet op, fjernes afretningsgruset helt ned til bærelaget. Det er let at se forskel, da bærelaget er fyldt med sten. Har bærelaget sat sig, rettes op og stampes.

3. Fyld afretningsgrus i hullet, og ret af med et hjælpebræt (se nedenfor). Brættet sørger for, at gruset går 15-20 mm op ad den eksisterende belægning. Så passer højden, når belægningen er vibreret.

4. Stenene renses for gammelt fugegrus og lægges på plads. Husk at vende den rigtige side op, så reparationen ikke ses. Og husk 2-5 mm luft imellem stenene, så fugegruset kan komme ned.

5. Fej godt med fugegrus ned i fugerne med en stiv kost. Til sidst vibreres stenene ned i niveau med de omkringliggende med en pladevibrator. Fej efter med mere fugegrus.

Smart hjælpeværktøj til afretning af læggegrus

Til afretning af læggegruset er der brug for et hjemmelavet hjælpeværktøj af et bræt. Brættet skal passe ned i det afdækkede hul og have et hak i begge ender, der er 15-20 mm mindre end tykkelsen på belægningsstenene.

Stenene kommer dermed i første omgang til at ligge med en overhøjde på 15-20 mm. Men efter komprimering med pladevibrator kommer de til at ligge i niveau med de øvrige sten.

Redaktionen anbefaler: Få vejens flotteste indkørsel

TIPS: Pladevibrator

For at opnå optimal styrke på belægningen skal sten og fuge- grus vibreres på plads til sidst. Til belægningssten skal man bruge en model på min. 180 kg med en maks. Slagkraft på 200 kN/m2 og en frekvens på 90 Hz. Til store fliser skal pladevibratoren være mindre kraftig: maks. 90 kg med en slagkraft på maks. 70 kN/m2.

BELÆGNING MED STORE FLISER

1. Når store fliser skal fjernes, renses fugen først for fugemateriale med en fugerenser. Så bliver der plads til at lirke et koben ned. Lås flisen med en kile, og hæv den en smule ad gangen.

2. Når flisen er lirket op, skal kanterne rengøres. Både kanterne på den optagne flise og naboflisernes kanter skal renses for fugemateriale og skidt.

3. Læggegrus fyldes i hullet. Stød det godt sammen med et tungt stykke træ, og ret det så af med et hjælpeværktøj (se boks). Er gruset meget tørt, kan det med fordel vandes først.

4. Når gruset er helt plant og fast, kan flisen lempes forsigtigt ned i hullet igen. Pas godt på fingrene!

Mulige årsager

Kørespor i belægningen skyldes for tung trafik i forhold til bærelagets opbygning. Og det problem kommer man kun til livs ved at fjerne belægningen og opbygge et nyt bærelag med minimum 15 cm stabilgrus. Sætter stenene sig i ét område, kan der være flere årsager. Er fugerne dårligt fyldt, siver regnvand ned og opbløder de underliggende lag. Er lagene ikke komprimeret godt nok, eller er mulden allernederst ikke gravet af, sætter gruset sig ved belastning.

Er afretningslaget for tykt – generelt eller enkelte steder – vil fliserne også synke med tiden. Det skal være 2-4 cm tykt over det hele.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Belægning