Brændeskur med løse vægge

Du kan altid komme til det rigtige sted i skuret her, både når du lægger friskkløvet træ til tørre, og når du henter tørt brænde til ovnen. Alle fire vægge kan du nemlig løfte helt af – og de er lavet, så tingene bag dem tørrer godt.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
7.500 kroner

Alt synligt træ males, og så er skuret færdigt - lige til at fylde op med brænde og redskaber.

Intro

Her bygger vi et brændeskur, der i en tid med smarte chips og tænkende maskiner overalt på alle måder fortjener betegnelsen intelligent.

Helt på egen hånd holder skuret regn og slud ude, samtidig med at det sikrer, at dit brænde og dine haveredskaber står og tørrer effektivt. Skuret giver dig altid direkte adgang til lige det, du har brug for, om det så er et sted at lægge dit friske brænde, hente tørre brændestykker til ovnen eller stille riven på plads.

Den ene del af forklaringen ligger i, at alle sider er bygget som jalousilåger, hvor brædderne ligger med god afstand. Den anden del er, at siderne alle kan løftes af.

Det er smart, det er smukt - og er du omhyggelig, er det også enkelt at bygge.

Vejledning

01
Bund og skelet 7 Trin

Som ved alt godt byggeri starter vi fra bunden. Vores skur står helt enkelt på fire punktfundamenter, et i hvert hjørne.

Punktfundamenter kan du opbygge på mange måder.

Skelettet, som skal bære taget, og som siderne hænges op på, har nede og oppe en kvadratisk ramme, fodremmen og tagremmen. Imellem remmene stiller vi i alt otte stolper, fire i hjørnerne og fire tyndere stolper, en midt på hver side.

1

Fodremmene (B) skæres til, så de kan blades sammen i hjørnerne. Du blader planker sammen ved at fjerne hhv. øverste og nederste halvdel af plankerne i hjørnet, så de tilsammen fylder hjørnet ud. En række parallelle snit med kapsaven gør det nemt.

2

De fire fodremme (B) skrues fast i punktfundamenterne. Er det et støbt fundament, lægger du et stykke sokkelpap imellem for at undgå fugt nedefra - og er fundamenterne ikke helt i vater, kan du klodse op med ekstra sokkelpap.

3

I hvert hjørne rejses en stolpe (A). Hver stolpe fastgøres til remmene (B) med to vinkelbeslag med forstærkning. TIPS: Du kan lette arbejdet ved at sætte stolpen op på plads, mærke siderne af - og fjerne stolpen, mens beslagene gøres fast.

4

Beslagene skrues fast med 40 mm beslagskruer. Pas på ikke bare at sætte skruer i alle huller - fx bør du undgå skruer for tæt på træets ende, hvor det vil flække træet og skabe adgang for fugt.

5

Midt på hver fodrem (B) sætter vi to vinkelbeslag, som skal holde på en midterstolpe (D). Vi finder midten på hver side, lægger en stolpe (D) over den og skruer et beslag fast tæt på hver side - så er de klar, når tagremmene (C) er oppe.

6

De fire tagremme (C) lægges op. De er identiske med fodremmene (B), og de blades også sammen. Vi samler dem med to 4 x 45 mm skruer i hvert hjørne, inden de lægges op og skrues fast i stolperne (A) med 100 mm skruer. Bor for gennem remmen.

7

Midterstolperne (D) gøres fast. Vi borer to 5 mm huller midt på hver tagrem (C). Så klemmer vi stolpen (D) ind mellem de to beslag nede, gør den fast med to 100 mm skruer gennem hullerne foroven - og slutter af med skruer i beslagene nede.

02
Tagspær 8 Trin

1

Vi tegner tagkonstruktionen op på en plade krydsfiner, så vi kan samle spærene (E) med de trekantede lasker (N) af krydsfiner, inden vi lægger dem op på tagremmen (C). Tegn først tagremmen parallelt med kanten af krydsfineren.

2

Spærenes (E) møde med remmen (C) tegnes op. Spærene (E) skal sadles over remmen. Det vil sige, at vi saver et hak i spæret, så det kan hvile på remmen. Når vi sadler i et spær, saver vi 2/₅ ned og lader 3/₅ stå tilbage. 3/₅ af 95 mm er 57 mm.

3

Brug tommestokken som passer, og slå et cirkeludsnit 120 cm (det er 2 cm mindre end tagpladen) fra spærfoden, hvor cirklen krydser midterlinjen over remmen. Det giver en fin taghældning, som passer til huset og tåler et stort snetryk.

4

Læg spæret (E) på tegningen, og streg remmen (C) af på spæret (E) med hjælp fra din tømmervinkel. Skravér med en blyant det, der skal saves væk. Mærk derefter op til det lodrette snit foroven, hvor spæret mødes med makkeren fra den anden side.

5

Det lodrette snit i kip saver du med kapsaven, mens sadelhakket saves ud med en stiksav eller fukssvans. Skær fem tilsvarende spær til. Sav derefter de tre lasker (N) ud af 18 mm krydsfiner.

6

Læg to spær (E) på tegningen, og skru dem sammen på en laske (N) med 5-6 stk. 4 x 50 mm skruer i hvert spær, så det hele hænger godt sammen. Og mens du har spærene nede, skærer du det lille snit i toppen, hvor kipbjælken skal ligge.

7

Løft de samlede spær op og gør dem fast på remmen (C) med vinkelbeslag - på de midterste på begge sider af spærene. De yderste spær skal sidde glat med yderkanten af skelettet, det tredje sættes i midten. Husk at vende lasken indad.

8

Skelettet er stabilt, og tagpladerne stiver det af, men du kan stive det af med hulbånd, der sættes stramt på skrå, hvor de er mindst i vejen.

03
Vanger til siderne 6 Trin

For at få beklædningsbrædderne på siderne til at sidde, så de både lapper over hinanden og holder god afstand, så der er god ventilation i skuret, sætter vi dem på vanger med en tak til hvert bræt.

Finder du brædder på 16 x 100 mm, kan du bare bruge tegningen her, men vi viser også, hvordan du selv kan tegne vangen op fra bunden.

1

Vi laver en kort model af et stykke jalousiside, som vi bruger, når vi tegner den første af de takkede vanger (P). På et stykke krydsfiner (X) på 14,5 x 50 cm stiller vi 5 cm lange stumper beklædningsbrædder (Y), så de lapper over uden at røre hinanden.

2

Takkerne saves ud med stiksav. Først saver vi den korte model ud efter stregerne, og med den som skabelon streger vi op på en hel vange (P). Så skærer vi den vange ud - og streger de øvrige ni vanger op efter den og skærer dem til.

3

Tegn indsnittene til ophæng (S) op på vangerne. Hver vange skal hænge på to korte stykker vandrør, der er skruet på siden af stolperne. Indsnittene skæres ud med stiksaven. Start eventuelt med at bore rundingen ud med et 22 mm sneglebor.

4

Vangerne (P) tilpasses i top og bund. Når alle hak er skåret ud, og alle indsnit er klar, fjerner vi et stykke i top og bund, så vangen kan glide ind mellem tag-og bundrem. Foroven skal der være plads til, at vangen løftes ind over ophænget.

5

5 Vangerne (P) spændes op og skrues midlertidigt fast på de hjørnestolper (A) og midterstolper (D), hvor de skal hænge. På ydersiden af hver vange skruer vi først to midlertidige afstandsklodser på 4 mm, så de færdige låger vil have lidt luft ud til stolperne.

6

Ophængene (S) skrues på stolperne (A og D), så de passer op i de indsnit, vi har skåret i vangerne. Vi skruer det lille rør fast med en skive og en 50 mm skrue. De 30 mm lange ophæng (S) skærer du ud af et halvtomme vandrør med vinkelsliber.

04
Sidebeklædning 7 Trin

Alt er klar til, at beklædningsbrædderne kan skrues på vangerne. Og ved at skrue dem op, mens vangerne hænger oppe på deres plads, kan du sikre, at brædderne hænger præcis lige højt på alle fire sider.

Det betyder meget for, hvor flot skuret bliver, ligesom det er vigtigt for øjet, at skruerne sidder i lige linjer og lige dybt.

Brædderne skrues fast på vangerne med 4 x 50 mm skruer, to i hver vange. For at undgå, at træet flækker, og sikre, at skruerne flugter, borer vi for til skruerne, inden brædderne løftes op på plads.

På den ene facade deler vi væggen i to. Her er det naturligvis endnu vigtigere at få brædderne til at flugte helt præcist.

1

Beklædnings brædderne (K og L) skæres op. Til de tre hele sider har du brug for 57 brædder 179,5 cm lange, til de to halve sider skæres 38 brædder på 89 cm. Vi skærer fire ad gangen på kapsaven, hvor vi kan støde dem op mod en afstandsklods.

2

Vi begynder med at sætte et enkelt bræt op på alle sider cirka 120 cm over jorden. Du kan nu sætte dem vandret og præcis lige højt hele vejen rundt og til sidst markere på dem alle, præcis hvor skruerne skal sidde.

3

Med de fem første brædder som modeller borer du nu for i alle beklædningsbrædderne (K og L). Hvert af de første brædder bliver altså model for de 18 andre, der skal sidde på samme side, så husk at mærke dem omhyggeligt i hver sin stak.

4

Beklædningen (K og L) skrues fast i vangerne (P) med 4 x 50 mm skruer. Vi begynder med brættet lidt under øjenhøjde og arbejder ud fra det. Ved at støde brædderne op mod et bræt (X) spændt på siden af stolpen får vi dem til at flugte helt præcist.

5

Nu er det så blot at skrue brædder på alle siderne. De forborede huller skulle gerne sikre, at skruerne sidder pænt i snorlige og flotte lodrette rækker. Sæt momentet på skruemaskinen, så skruernes hoved kun lige netop er ½ mm nede.

6

Vi skærer til sidst et vandret snit i foden af alle spær (E) for at skaffe plads til at løfte siderne af. Det kan også være nødvendigt at fjerne et hjørne af det øverste beklædningsbræt. Siderne løsnes naturligvis nu, så du kan se, om de kan komme til.

Skuret tager for alvor form, når brædderne på siderne skrues på vangerne.

05
Kip og tagplader 8 Trin

Nu lægger vi plader på spærene. Øverst lader vi dem mødes i en kipbjælke, der blot er en lægte, som får lov at række lidt op over pladerne. Det er praktisk, og det giver skuret karakter, og det æstetiske får et skud mere ved at give kipbjælken såkaldte pyramidespidser i enderne.

Tagpladerne skæres til, så de måler 120 x 210 cm, så det kun er pyramidespidsen på kipplanken, der titter frem. Streg pladen op efter de originale kanter, så ved du, at den holder en ret vinkel - og så kommer taget også til det.

Ud over at bære tagpappet, der beskytter mod regn, fungerer pladerne også som vindafstivning.

1

Kipbjælken (F) skæres til med pyramidespidser. Kipbjælken mærkes op på alle sider med en længde på 210 cm og et par centimeter ekstra træ på begge sider. Kapsaven vippes 20 grader og føres ned i alle streger ud mod enden, så er spidsen der.

2

Slå en streg midt på kipplanken (F), inden du tager den med op og lægger den på de små flader øverst på spærene (E). Skru den fast i det midterste spær ved midten, mål ud til de andre to spær, ret op i lod, og skru planken fast i de andre spær.

3

Tagpladerne (R) skrues fast i hvert spær med 5 x 60 mm skruer, og dem måler vi op og borer for til, inden vi løfter pladerne op - så kan vi gøre dem fast i det øjeblik, vi har dem på plads. Skruerne sættes for hver 20 cm, så taget sidder godt fast.

4

Som kantafslutning på tagpladen (R) skruer vi en lægte (G). Lægten, der giver en solid stern, spændes op med tvinger og skrues fast gennem tagpladen med 4 x 50 mm skruer for hver 30 cm.

5

Underlaget for gavlbeklædningen sættes op. Som underlag for vores gavlbeklædning sættes en vandret lægte (H) og to skrå lægter (J), der sidder oppe under tagpladen. Den vandrette lægte (H) sættes 4 cm over øverste bræt i jalousisiden (K).

6

Første lag beklædningsbrædder (M) i gavlen sættes op - midlertidigt og lidt for lange. Vi begynder med det midterste bræt, som foroven passes til med to skrå snit. De øvrige skæres med samme vinkel foroven og skrues op, så der er 6,5 cm imellem dem.

7

Nu skal det første lag brædder (M) skæres til i længden. Vi kan ikke komme til under tagpladerne, så med et vaterpas streger vi bunden op på alle brædder. Så skruer vi brædderne af igen, korter af efter stregen og sætter dem tilbage for alvor.

8

Det yderste lag brædder (M) bygges op efter præcis samme teknik. De skal lappe lige meget ind over de to brædder, som de ligger udenpå. I det yderste lag bør skruerne sidde flot ensartet, så vær omhyggelig, når du borer for.

06
Belægning på tag 7 Trin

Som tagbelægning bruger vi en gør det selv-venlig selvklæbende kulsort tagpap. Rullen er 1 m bred, og for at få et stykke på 9 cm til at bukke om og lægge ned over sternen trækker vi en vandret streg 91 cm oppe på tagpladen, som vi kan styre den nederste bane på plads efter.

Når pappen ligger, som den skal, skal du yderligere sømme den del, der dækkes af næste bane. Der skal ikke være mere end 10 cm mellem sømmene, så bliver den liggende, selvom solen bager på taget. Overskydende pap skærer du af med en kraftig hobbykniv. Det skal du gøre både på gavlen og under sternen, hvis pappen er en smule for stor.

1

Vi skærer den nederste bane pap (T) til hver tagflade til nede på jorden. Den skal være i tagfladens længde plus lidt til at bøje ned over pladens kanter, 215 cm. Vi skærer en ridse på bagsiden og fjerner folien, så de øverste 15 cm klæbende flade er fri.

2

Den første bane pap (T) klæbes op i den blottede stribe. Få en makker til at hjælpe med at løfte papstykket op, så det ligger op ad den blyantsstreg, som du har tegnet 91 cm oppe på taget. Det klæber fantastisk godt, det skal ramme i første hug.

3

Resten af papstykket klæbes fast. Når du har sømmet øverste kant forsvarligt fast i hele overlægget, løfter du op i bunden og fjerner resten af folien på bagsiden. Stram pappen ud, og tryk den grundigt ned på tagpladen.

4

Kanterne af pappen (T) bukkes om og sømmes fast med papsøm. Den nederste kant bukkes ind over sternen og sømmes for hver 5 cm, derefter skærer vi et snit ved hjørnet og sømmer tilsvarende hele vejen op i enderne af tagpladen.

5

Den øverste bane (T2) klæbes og sømmes fast. Den har vi skåret til, så den rækker fra kipplanken og så langt ned, at den dækker overlægget på første bane. Her klæber vi fast forneden, fjerner resten af folien - og sømmer oppe ved kippen.

6

Overpappen (U) lægges på til sidst. Den lægges præcist over kipplanken (F). Vi hæfter i kipplanken med et par papsøm, løfter op og trykker en fed stribe tagklæber ud under den, før den trykkes fast. Til sidst sømmes den - pænt - foroven og på siderne.

Alt synligt træ males, og så er skuret færdigt - lige til at fylde op med brænde og redskaber.

Materialer

100 x 100 mm tømmer

 • 4 hjørnestolper (A) a 171 cm

45 x 95 mm reglar

 • 4 fodremme (B) a 180 cm
 • 4 tagremme (C) a 180 cm
 • 4 midterstolper (D) a 171 cm
 • 6 spær (E) a 120 cm

38 x 72 mm lægte

 • 1 kipplanke (F), 214 cm (skæres til)
 • 2 sternbrædder (G) a 210 cm
 • 2 vandrette underlagslister (H) a 180 cm
 • 4 skrå underlagslister (J) a ca 110 cm

16 x 100 mm trykimpr. brædder

 • 57 beklædningsbrædder (K) a 179,5 cm
 • 38 beklædningsbrædder (L) a 89 cm
 • Gavlbeklædning (M) i alt cirka 16 meter

18 mm tagkrydsfiner

 • 3 lasker (N) a 60 x 24 cm til spær
 • 10 vanger (P) a 14,5 x 173 cm til sider
 • 2 tagplader (R) a 120 x 210 cm

Desuden:

 • 20 ophæng (S) af ½” galv. vandrør a 3 cm
 • 1 rulle selvklæbende tagpap (T)
 • 1 rulle rygningspap (U)
 • 1 tube tagklæber
 • 3 l halvdækkende træbeskyttelse
 • Papsøm
 • Skruer, rustfri: 5 x 45, 4 x 50, 5 x 60 og 6 x 100 mm
 • Beslagskruer, 4 x 40 mm
 • 24 vinkelbeslag m. forstærkning
 • Hulbånd til vindafstivning (evt.)
 • 20 skiver, galvaniserede/rustfri, 25 mm
 • 4 punktfundamenter (fx stolpesko)
 • Lidt sokkelpap

Tidsforbrug:

1 uge. For en udlært tømrer vil opgaven tage 3-4 dage.

Pris:

7.500 kroner

Sværhedsgrad:

Skuret kan meget mere end et traditionelt skur med faste vægge, men det betyder også, at du ikke bare kan køre på rutinen. Et godt resultat kræver, at du tager den tid, som du har brug for.

Tegning

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Brændeskure