Tørt brænde i en fart

Fugten i brændet forsvinder hurtigt, når det ligger til tørre i dette lette og luftige brændeskur, der kan rumme helt op til 4,5 kubikmeter brænde.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
1.800 kroner

Intro

Hvis du fylder det helt, kan det rumme 4,5 kubikmeter brænde. Men hvis du kun fylder det med to stabler i siden – med en midtergang – kan du lægge frisk brænde til tørre, inden du har brugt alt det tørre.
Du kan også vælge at bygge to skure – det fylder kun 164 x 164 cm i udvendige mål. Det er en fordel at placere skuret tæt ved dit hus. Så skal du ikke bære brændet så langt, når brændeovnen har brug for nye varmekalorier. Det er specielt en fordel om vinteren, hvor forbruget af brænde er størst.

Vejledning

01
Siderne 8 Trin

Brændeskuret har tre helt ens, lukkede sider. Den sidste side består af en topramme og to døre. Alle rammerne bygges af 45 x 45 mm fyrretræ, der beklædes øverst med krydsfiner.

I dette afsnit bygger vi alle fire rammer og beklæder derefter de tre faste sider. De to døre venter vi med til senere.

Når du samler rammerne, er det vigtigt, at alt er i vinkel. Ellers får du problemer, når hele brændeskuret skal samles og fastgøres til stolperne.

Inden listerne (K og L) og pladestykkerne (R) sømmes fast på rammerne, grundes og males alle delene to gange med heldækkende træbeskyttelse.

1

Læg alle delene til rammen op. Brug vinklen ofte, og suppler evt. også med et retvinklet stykke plade til at kontrollere vinklerne. En målepind mellem listerne (C og D) sikrer den korrekte afstand. B, C og G er ikke skåret til på længde endnu.

2

Læg topstykket (G) op på de to rammesider (C og D). Så kan du markere præcist, hvor du skal save til på rammesiderne (se også tegningen). Når de er savet til, samles hele rammen med 5 x 100 mm skruer.

Brug en skrue pr. samling - både foroven og forneden som her.

3

Læg midtersprossen (E) på plads, og marker, hvor den skal skæres til. Når den er skåret til, skrues den fast til topstykket (G) og bundstykke (F) med 5 x 100 mm skruer.

Forstærk alle samlinger med sømbeslag, der skrues fast med 4 x 30 mm skruer.

4

Så er første ramme færdig. Den kan du bruge som skabelon til de to næste. Bemærk, at alle sømbeslag sidder på den indvendige side af rammen. Så er de ikke i vejen, når du skal montere lister.

5

Sidebeklædninger (R) saves ud og sømmes på de tre lukkede sider med 2,2 x 45 mm søm øverst på rammen, så de flugter med overkanten af topstykket (G). Inden listerne (K) monteres, skal alle dele grundes og males to gange.

6

Toprammen over dørene samles af listerne F1, G, H og J. Som på de øvrige rammer bruges en skrue pr. samling, og der forstærkes med sømbeslag. Til sidst monteres sidebeklædningen (R). Nu er du klar til beklædningslisterne.

7

Læg listerne (K) op på rammen. Streg først tre målelister op med 7 cm mellem hver streg, og spænd én liste fast på midtersprossen (E) og én på hver side, så de flugter med bunden. Så kan du montere listerne (K) præcist med 2,2 x 45 mm søm.

8

Søm så mange lister på som muligt, inden du fjerner spænde-tvingerne. Så er konstruktionen tilpas afstivet, inden du monterer de sidste lister.

02
Bunden 4 Trin

Vi har valgt at bygge en bund af trykimprægnerede terrassebrædder, der passer til brændeskurets indvendige mål, 150 x 150 cm. Men du kan også vælge at lægge en flisebund i stedet. Vælger du den løsning, skal du blot være opmærksom på, at brændet skal klodses op, så det ikke kommer i direkte kontakt med underlaget. Ellers tørrer det ikke optimalt.

En brændestabel er ret tung, så det er vigtigt, at bunden understøttes godt. Regn med afstivningsbrædder pr. cirka 40-50 cm.

1

Byg bunden af terrassebrædder (S). Til vores skur passer det med 12 gulvbrædder og 4 afstivningsbrædder. Inden samling, der foregår med 4 x 40 mm skruer, skal du tjekke, at bunden er i vinkel. Brug to skruer pr. samling.

2

Skær et stykke kraftig plast eller fiberdug til, hvis skuret stilles på jord eller græs. Det forhindrer græs og ukrudt under skuret i at vokse. Bruger du plast, perforeres det, så vand kan løbe af.

Plasten/dugen gøres fast på bundens underside med hæfteklammer.

3

Bank stolpespyd (V) ned til to af stolperne (A). Bunden er god at måle efter, når spyddene skal bankes i - et spyd i hvert hjørne. Brug en træklods som bankeklods, så du ikke ødelægger spyddene.

Bankeklods

4

Kontroller, at de første to stolpespyd er i vater. Og kontroller også, at afstanden mellem jordspyddene passer til bredden på skurets sider. Bank så de to næste jordspyd i.

03
Siderne monteres 7 Trin

Nu skal de tre faste sider stilles på plads i stolpespyddene. Først starter du med at montere hjørnestolperne (A og B) til de to mod stående sidemoduler. Herefter løftes den tredje side - skurets bagside - på plads og klodses op, hvorpå den skrues fast til de to øvrige sider.

Udvendigt kommer brændeskuret til at måle 164 x 164 cm, mens bunden i skuret måler 150 x 150 cm.

1

Stolperne (A og B) skrues fast på de to modstående sidemoduler. Brug 5 x 70 mm skruer, som du skruer gennem rammen fra den indvendige side og videre ud i stolperne.

2

Sæt de to sider på plads i stolpespyddene. Du behøver ikke at fiksere siderne yderligere - kun hvis arbejdet udføres i kraftig blæst.

3

Løft skurets tredje side - bagsiden - på plads. Det er nødvendigt at klodse den op, så den kommer op i samme højde som de to sidemoduler. Fikser bagsiden med spændetvinger.

4

Skru bagsidemodulet fast til stolperne. Brug 5 x 70 mm skruer, og skru dem i inde fra skuret. Vi anbefaler fem skruer: en skrue tæt på toppen, en skrue tæt på bunden og yderligere tre skruer.

5

På dørsiden løftes den lille forramme på plads. Lav eventuelt en “hylde” af to fastspændte træklodser, som rammen kan hvile på, mens du skruer den fast. Også her bruges 5 x 70 mm skruer.

6

På de to høje hjørnestolper streges op til afsavning, så overfladen bliver helt plan. Brug en vinkel til at strege op efter på hver side af stolpen - i flugt med toppen af siderammen.

7

Sav alle stolperne til i toppen. På de to høje følger du opstregningen. På de to lave stolper kan du blot save i flugt med siderammernes hældning.

04
Taget 8 Trin

Taget består af to trekantede stykker krydsfiner, der er hængslet sammen med fire hængsler i rygningen. Tagpladerne skrues fast til topstykkerne (G), så hængslerne har alene til opgave at holde de to tagplader sammen. Der skal bruges to hele plader til taget.

Når du har streget trekanterne op efter målene på tegningen (122 cm på det højeste sted og 236 cm på det bredeste), skærer du 1 cm fra stregen for at få et par ekstra centimeter udhæng. Det betyder, at tagpladerne ikke bliver helt spidse i enderne, men det har ingen betydning.

Taget beklædes med tagshingles, som sømmes fast med tagpapsøm.

1

Læg de to krydsf nerplader (Q) oven på hinanden. Spænd dem sammen med skruetvinger, og streg op efter målene på tegningen (122 x 236 cm). Bemærk, at pladerne ikke skal være i 90 graders vinkel.

2

Spænd et hjælpebræt fast til at føre saven langs. Sav 1 cm fra din opstregning - det giver lidt større udhæng, når tagpladerne lægges på skuret.

3

Mal de to tagplader på undersiden, og læg dem “ryg mod ryg”. Monter de fire hængsler med 4 x 20 mm skruer.

4

Vend taget, og skub det på plads oven på brændeskuret. Til denne del af arbejdet er det en stor fordel, hvis I er to om arbejdet.

5

Tjek, at taget ligger, som det skal, og skru det fast. Brug 5 x 60 mm skruer, og skru ned i siderammerne.

6

Læg shinglesplader (U) op, og mål, hvordan du skal starte. Da taget ikke er større, end det er, er det nemt at lægge nogle rækker ud for at finde den bedste placering og fordeling.

7

Pladerne sømmes på med tagpapsøm. Placer sømmene i overlappene, så de bliver skjult.

8

Monter en hjælpeliste på siden af tagf aden. Den skal bruges til at skære alle kanter rent efter. Vi har brugt en 19 mm liste, så shinglespladerne danner et udhæng på 19 mm ud over tagpladerne.

05
Dørene 5 Trin

De to døre bygges på næsten samme måde som sidemodulerne. Blandt andet placeres beklædningslisterne med samme afstand, så derfor kan du genbrug e den målepind, du lavede til sidemodulerne.

Rammerne til dørene består af to yderrevler (M), en skråstiver (P) og vandret monterede lister (L). Og endelig er der på den ene af dørene monteret en anslagsliste (N), som den anden dør støder op til, når begge døre er lukkede.

Yderrevler og lister samles først. Men inden du samler dørene, skal alle dele grundes og males to gange.

1

Døren samles på en vinkelret plade. Start med at gøre listerne (L) fast til yderrevlerne (M). Her kan du genbruge målepindene fra side modulerne (med 7 cm mellem hver streg). Listerne skrues på med 4 x 40 mm skruer.

2

Skru en skråstiver (P) fast på døren - diagonalt mellem de to yderrevler (M). Lad skråstiveren stikke lidt ud ved enderne.

3

Sav skråstiveren (P) til i begge ender, så den flugter med dørens over- og underkant. Husk at male alle snitflader til sidst.

4

Skru de to hængsler fast til stolperne. Klods den ene dør op, og fikser den med spændetvinger. Skru hængslerne fast til døren med 4 x 20 mm skruer. Gentag processen med den anden dør.

5

Skru en anslagsliste (N) bag på den ene dør med 4 x 40 mm skruer, så den danner en fals på cirka 2 cm, som den anden dør kan lægge an til.

En skudrigel monteres i flugt med toppen og siden af den ene dør. Skru en stump bræt på som opklodsning.

Materialer

70 x 70 mm trykimprægnerede stolper:
• 2 stolper (A) a 240 cm
• 2 stolper (B) a 210 cm

45 x 45 mm fyr:
• 3 rammesider (C) a 215,5 cm
• 3 rammesider (D) a 188 cm
• 3 midtersprosser (E) a 192,5 cm
• 3 bundstykker (F) a 141 cm, til rammer
• 1 bundstykke (F1), 141 cm,til “dørramme”
• 4 topstykker (G) a 144,5 cm, til rammer
• 1 sidestykke (H), 40,5 cm, til ramme
• 1 sidestykke (J), 12 cm, til ramme over dør

19 x 44 mm lister:
• 75 beklædningslister (K) a 150 cm
• 50 beklædningslister (L) a 74 cm, til døre
• 4 yderrevler (M) a 172,5 cm, til døre
• 1 anslagsliste (N) 172,5 cm, til dør
• 2 skråstivere (P) a 184,5 cm, til døre

19 mm vandfast krydsfiner:
• 2 tagplader (Q) a 122 x 236 cm
• 4 sidebeklædninger (R) a 40,5 x 150 cm

25 x 95 mm terrassebrædder (impr.):
• 16 gulvbrædder (S) a 150 cm

Desuden:
• Kraftig plastfolie (T), 150 x 150 cm
• Shingles-tagpapplader (U), ca. 3 m2
• 4 jordspyd (V) til 70 x 70 mm stolper
• Skruer (4 x 20, 4 x 30, 4 x 40, 5 x 60, 5 x 70 og 5 x 100 mm)
• Galvaniserede søm (2,2 x 45 mm)
• Tagpapsøm
• 2 skudrigler
• 1 dørgreb
• 4 stk. 70 x 140 mm hængsler (målt oplukket)
• 22 sømbeslag, 40 x 120 mm
• Tagpaplim
• Heldækkende træbeskyttelse

Tidsforbrug

Brændeskuret kan bygges og males på en weekend.

Pris

Cirka 1800 kroner

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at bygge skuret, men du skal være omhyggelig og præcis.

Tegning

Sådan bygges skuret

Brændeskuret bygges i moduler, der gøres fast til fire stolper.

Sådan bygges skuret

De tre faste sider

De tre faste sider

Topstykket til dørsiden

Topstykket til dørsiden

Taget

Læg 1 cm til, så taget får et lille udhæng

Taget

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Brændeskure