Cykelskur hvor cyklerne står på højkant

Udnyt pladsen optimalt og byg et cykelskur, hvor cyklerne kan stå på højkant. Vi bygger her en kompakt skur-konstruktion med et buet tag med trapezplader.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
3 dage
Pris
2.800 kroner

Intro

Er du træt af at slæbe cyklen ned i kælderen, og har du måske lidt dårlig samvittighed over at lade den fine cykel stå udendørs i regn og rusk, var det måske på tide at løse problemet med et skur til cyklerne.

Redaktionen anbefaler: BYG SELV: Lækkert ophæng til din cykel

Kniber det med at finde en fornuftig plads på matriklen, kan cykelskuret, som vi viser byggeopskriften til i artiklen, være oplagt, fordi det ikke optager mere plads end højst nødvendigt, cyklerne parkeres nemlig lodret.

Vejledning

01
Siderammer 9 Trin

1

Siderammen består af: To sider (B og C) og et bundstykke (D) af 45 x 70 mm reglar. Det buede topstykke (A) saves ud af 45 x 245 mm spærtræ. Sørg for, at sidestykket (C) er så langt, at det kan skæres til efter det buede stykke, når det er savet til.

2

Skru de to sider (B og C) sammen med bundstykket (D) med 6 x 120 mm skruer. Placer delene på en arbejds plade med et vinkelret hjørne som vist, når delene skrues sammen.

3

Læg rammen op, og læg et stykke spærtræ på tværs forneden. Slå en 200 cm lang hjælpeliste fast på spærtræet (se også tegningen til venstre). Nu har du en passer på 190 cm, som skal anvendes til at tegne det buede spær (A).

4

Marker med passeren oven på (B) og (C), hvor spær træet til det buede spær (A) skal placeres. Læg spærtræet på plads oven på rammen. Brug passeren til at tegne to cirkelslag på spærtræet, så tykkelsen på det buede spær (A) bliver 7 cm.

5

Sav spæret (A) ud med en stiksav. Du skal bruge en god stiksav for at save i det kraftige spærtræ. Brug det første udsavede spær som skabelon for de to andre spærstykker.

6

Læg det afrundede spær (A) på plads oven på rammedelen (C). Marker, hvor rammedelen skal afkortes, og sav dernæst ud, så du kan lave en pæn samling mellem spær og ramme.

7

Skru det buede spær (A) fast oven på det lange sidestykke (B). Brug 6 x 120 mm skruer. Du vil sikkert opdage, at et par gode lyn tvin ger er uundværlige til denne del af samlearbejdet.

8

Til samlingen, hvor det buede spær (A) møder det korte sidestykke (C), bruges to 5 x 70 mm skruer, der placeres skråt fra hver sin side som vist på billedet. Det giver en stærk samling.

9

Afkort beklædnings brædderne, så de har de rigtige mål jævnfør tegningen. Selve siderammen skal også males nu. Mal alle dele et par gange med heldækkende træbeskyttelse.

02
Sidebeklædning 3 Trin

1

Når malingen er tørret, er de hvide rammer klar til at blive beklædt med sorte brædder, der sømmes på med 2,2 x 45 mm galvaniserede søm.

2

Der er beregnet ca. 5 mm afstand mellem brædderne, der er 95 mm brede. Lav et bræt med 10 cm markeringer til at placere beklædningerne efter. Spænd det på siden af rammen, så brædderne kan stødes ind imod, når der sømmes.

Hjælpebrættet er inddelt i 10 cm felter.

3

De øverste fem brædder skal afkortes. Streg dem til efter det buede spær (A), og sav af med en stiksav. Husk at male alle snitflader. Når brædderne er monteret, er siderammerne færdige.

03
Bagvæg og døre 6 Trin

1

Skurets bagklædning laves i et stykke. De to yderrevler (F) placeres med en afstand fra bræddeenderne, der svarer til de beklædte siderammers tykkelse, så rammerne kan monteres her.

2

Brædderne (H) sømmes på med 2,2 x 45 mm galvaniserede søm. Det er nu, du høster en stor fordel ved at have hjælpe brættet, som du kan støde bræd derne op imod.

3

De to låger samles med 4 x 35 mm skruer. Den ene revle (M) trækkes siderammens tykkelse ind fra lågens side, så der bliver plads til hængslerne. Start med at samle de fire hjørner.

4

Skru derefter beklædningerne (K) fast. Sørg for, at afstanden mellem brædderne er den samme som på siderammerne. Lav eventuelt hjælpestreger på arbejdsbordet, så du får et pænt resultat.

5

Tildan skråstiveren (L) med to skrå snit. Skru den fast med 4 x 35 mm skruer, og skær den til i enderne, så den flugter med dørens endekanter.

6

Sternbrættet (G) skæres til, så det passer med tagets hældning. Vinklen tages fra siderammens forkant. Vi bruger en bordrundsav - men en almindelig rundsav kan sagtens bruges.

04
Cykelstativer 4 Trin

1

Først samles det lodrette og vandrette spor til cykelstativet af brædderne (A) og (B). Delene skrues sammen med 4 x 45 mm skruer.

2

De to dele samles med en sømplade. Sæt en på hver side af stativet. Selv om det hedder sømplader, så bliver de i dette tilfælde skruet fast med 4 x 20 mm skruer.

3

Streg de to skråstivere (E) af ved at holde dem på siden af stativet efter målene på tegningen. Sav dem til, og skru dem fast med 4 x 50 mm skruer. Skru bundbrættet (F) fast med 4 x 50 mm skruer gennem de skrå sidestykker.

4

Tjek, at stativet passer til den cykel, der skal parkeres - og finjuster evt. med hensyn til højde placeringen af hol deren til forhjulet. Holderen, der består af reglarne (C og D), skrues på plads med 4 x 35 mm skruer. Mal til sidst cykelstativet.

Cyklens størrelse afgør, hvor højt oppe forhjuls­ holderen skal monteres.

05
Skuret samles 8 Trin

1

Så gælder det opstillingen af skuret. Sørg for, at beslagene til fundamentet er placeret helt i samme niveau. Hvis du ikke er meget grundig med vaterpasset her, risikerer du problemer siden hen, når skuret skal rejses.

2

Sæt den først sideramme på plads på fundamentbeslagene. Stiv ram men af med et par brædder, og sørg for, at den står helt lodret. Siderne skrues fast til beslagene med 5 x 60 mm skruer.

3

Sæt bagklædningen på plads, og spænd den sammen med side­ rammen med en tvinge. Skru den fast med 5 x 70 mm skruer igennem yder ­ revlerne (F) og videre ind i siderammen.

4

Løft den anden side på plads på fundament beslagene. Spænd siden fast til bagvæggen, og skru den fast på samme måde som før.

5

Skru sternbrættet (G) fast til siderne med 5 x 60 mm skruer, når det er blevet malet.

6

Det midterste spær skæres til ind mod bagvæggen for at gøre plads til stiveren (E). Spæret fastgøres med to styk 6 x 120 mm skruer gennem bagvæggen og to 5 x 70 mm skruer forfra gennem sternbrættet.

7

Så er det blevet tid til at montere de to cykelstativer. Det er en kæmpe fordel at klare denne del af projektet, før du monterer tagpladerne.

8

Cykelstativerne skrues fast til bagvæggen med 4 x 40 mm skruer. Skruerne placeres i bunden af rillerne til cykelhjulene. Sørg for at skrue skruerne helt i, så du ikke punkterer cyklen!!

06
Taget monteres 5 Trin

1

Skær tagpladerne til, så der bliver et udhæng ved siderne på ca. 5 cm. Du skal bruge en stiksav med en meget fintandet klinge til arbejdet. Pladen er meget “levende” at save i, så sørg for, at den er godt understøttet.

2

Skru tagpladerne på spærene på med trapezpladeskruer med skiver - 10-12 skruer pr. kvadrat meter plade. Brug evt. tape til at afmærke med, så er du fri for at tegne på pladerne.

3

Så er det tid til at montere hæng­ slerne. De skrues først fast på de to døre med 4 x 20 mm skruer. Hængslerne placeres på næstnederste og næstøverste beklæd ningsbræt (K).

Skru døren fast til siderammen med 4 x 40 mm skruer.

4

Skru anslagslisten (N) fast til den ene dør indvendigt med 4 x 35 mm skruer. Listen skal sidde oven på den lodrette siderevle (M). Husk efterfølgende at male listen.

5

Monter til sidst de to skudrigler og eventuelt et håndgreb på den ene dør. Til lykke, nu kan du nyde dit nye cykelskur.

De hvide trapez-plader monteres uden stort besvær.

Materialer

Materialer til skuret

45 x 245 mm spærtræ:
• 3 spær (A) a 152 cm

45 x 70 mm reglar:
• 2 rammedele (B) a 193 cm
• 2 rammedele (C) a 150 cm
• 2 rammedele (D) a 116 cm
• 1 stiver (E) til bagklædning, 200 cm

45 x 45 mm lister:
• 2 stivere (F) til bagklædning a 190 cm

28 x 120 mm terrassebrædder:
• 1 sternbræt (G), 148 cm

19 x 95 mm hegnsbrædder:
• 19 beklædninger (H) til bagvæg a 148 cm
• 38 beklædninger (J) til siderammer a 130 cm
• 26 beklædninger (K) til døre a 73,5 cm
• 2 skråstivere (L) til døre a 155 cm
• 4 siderevler (M) til døre a 129,5 cm

19 x 45 mm lister:
• 1 anslagsliste (N), 129,5 cm

110 cm brede trapezplader:
• 1 tagplade (O), 110 x 160 cm
• 1 tagplade (P), 50 x 160 cm

Desuden:
• 5 fundamentklodser (Q), 2 skudrigler, 4 hængsler a 60 x 120 mm (målt oplukket) til døre, 1 dørgreb, 4 x 20 mm, 4 x 35 mm, 4 x 40 mm, 4 x 45 mm, 4 x 50 mm, 5 x 60 mm, 5 x 70 mm og 6 x 120 mm skruer, skruer til trapezplader, 2,2 x 45 mm galvaniserede søm, heldækkende træbeskyttelse

Materialer til et cykelstativ

19 x 95 mm brædder:
• 3 brædder (A) til lodret spor a 190 cm
• 3 brædder (B) til vandret spor a 83,6 cm
• 2 brædder (C) til forhjulsholder a 70 cm
• 1 bræt (D) til forhjulsholder, 9,5 cm
• 2 skråstivere (E) a 83 cm

19 x 57 mm lister:
• 1 bund (F) til skråt spor, 90 cm

Desuden:
• 4 sømplader a 90 x 180 mm, 4 x 20 mm, 4 x 45 mm og 4 x 50 mm skruer, heldækkende træbeskyttelse

Specialværktøj
• Bordrundsav – en almindelig rundsav kan dog også anvendes til opgaven

Tidsforbrug

Projektet kan klares på tre arbejdsdage.

Pris

Skuret kan laves for cirka 2800 kroner.

Sværhedsgrad

De buede stykker til de to gavle er projektets sværeste del, så vær omhyggelig, når de tegnes op på spærtræet.

Tegning

Giv cyklen en lodret parkering

Sådan ser ingredienserne til cykelskuret ud. Først samles siderammerne, der beklædes med hegnsbrædder. Dernæst laves bagvæggen og dørene. Før skuret samles, fremstilles de to særlige cykelholdere, der sikrer, at cyklerne nemt og bekvemt kan parkeres lodret. Til sidst monteres tag og døre.

Giv cyklen en lodret parkering

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Cykelskur