Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Elegant cykelskur

Print Gem artikel Du skal være logget ind for at gemme artikler

Det behøver ikke være tidskrævende at få tag over cyklerne. Hvis du har en flink nabo, der vil give et nap med en gang imellem, kan du rejse cykelskuret på en weekend, siger skurets idémand, Lars Dalsgaard. Og så er det oven i købet billigt at bygge.

Pris
3.000 kroner
Den store moderne garage har nu fået en matchende til bygning til familiens cykler.

Den store moderne garage har nu fået en matchende til bygning til familiens cykler.

Intro

Cykler op ad garagen, cykler lænet mod skraldespanden, cykler langs husmuren, cykler overalt! Lars Dalsgaard var efterhånden ved at blive vanvittig af alle de cykler. Årsagen til problemet var indlysende: Hele familien syntes, det var for træls at slæbe dem ned i kælderen efter hver eneste cykeltur, og så endte det næsten altid med, at de stod udenfor i regnen og rustede op.

Desværre havde han ikke noget velegnet sted at placere et fritstående cykelskur, og så var det, at Lars fi k ideen til et lidt carportlignende halvtag ud fra den eksisterende garage. Skuret er åbent, men skærmer alligevel godt for regnen. Den smule fugt, der opstår, forsvinder hurtigt, fordi der er god ventilation.

Man kan naturligvis også lave en dør i cykelskuret og lukke det helt af. Spørgsmålet er så bare, om det vil blive brugt. Med det åbne skur er det lige så nemt at sætte cyklen ind som at lade den stå ude.

Cykelskuret er 120 cm bredt indvendigt og ret rummeligt, men det kan let gøres bredere med de samme trædimensioner, hvis du ønsker et større skur. Byggestilen fra garagen er ført videre i tilbygningen med de samme beklædningsbrædder, stolpedimensioner og de fl otte vindueskryds i hvert stolpefag, så de tilsammen udgør en elegant helhed.

Glas eller gennemtræk

Lars Dalsgaards garage har glas i vinduerne, men da hans nye cykelskur står på læsiden af garagen, var der ingen grund til at sætte glas i de tre vinduesrammer med kryds i. De åbne vinduer er også med til at gøre konstruktionen mere let og luftig at se på.

Sammen med den åbne endevæg og de 10 cm’s luft ned til fl iserne sørger de åbne vinduer desuden for god ventilation i skuret – til gavn for cyklerne.

Står der tit en strid vind og slagregn ind mod det sted, hvor dit cykelskur skal stå, kan det derimod være en god idé at lukke til. Vinduesrammerne kan naturligvis også helt undlades ved at køre bræddebeklædningen helt op til taget, hvis du foretrækker det.

Vejledning

Først graves der og sættes betonklodser

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Udgravning af huller til de fire fun-damentklodser i beton er klart det hårdeste ved hele byggeriet, fordi jorden ofte er fyldt med rødder og sten. Resten er mindre fysisk krævende. For at spare betonklodserne kan man selvfølgelig vælge at grave stolperne ned i jorden, men dels er det altid en god idé at forankre et skur solidt, dels holder stolperne længere, når de ikke er i direkte berøring med jorden.

1

Start med at måle ud fra væggen, hvor stolperne skal placeres. Brug en vinkelret plade, og bank en pind i jorden, dér hvor stolperne skal stå.

2

Grav hullerne med pælebor og spade. De bør være så brede, at beton klodserne kan skubbes lidt frem og tilbage. Sæt betonklodserne i - først den forreste og den bageste.

3

Sørg for, at betonklodsernes beslag sidder præcis lige højt og med samme afstand til væggen. Fyld jord i hullerne, og stamp den hårdt til om kring betonen. Sæt så de midterste betonklodser i flugt med de to første.

4

Grav så meget jord af, at der bliver plads til cirka 10 cm læggegrus. Fugt gruset med vandslange, inden du stamper det hårdt, læg herefter to ledere ned (fx et par solide vandrør - tjek, at de er i vater), og træk det overskydende sand af. Husk, at lederne skal op bagefter. Revnerne fyldes op med grus og stampes.

5

Herefter er det bare at lægge fliserne på. Lars valgte 40 x 40 cm betonfliser, der passede perfekt til skurets bredde.

6

Hæld fugesand ud på fliserne, og fej det diagonalt hen over fugerne, så de bliver fyldt godt ud. Du skal regne med at feje nogle gange i løbet af de næste uger for at fylde fugerne op.

Så rejser du stolper og spær

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Mange vil nok instinktivt begynde fra bunden og arbejde sig op, men skuret er faktisk nemmere at håndtere, hvis man - efter at gulvet er lagt og stolperne sat - starter fra oven, nemlig ved at montere spærene.

1

Find vinklen på spærenes afkortningssnit ind mod muren ved at sætte en lægte for enden af spæret i den rigtige højde med en tvinge (som vi også gør på foto nr. 3). Hold spæret ind mod muren og tegn snittet af. Sav så spæret til efter stregen. Denne vinkel kan nu let overføres til rundsaven, og derefter saves bærebjælken (F) til med to snit, så den passer til spærenes vinkel. Sav også et snit i sternbrættet (G), så overkanten flugter med taghældningen.

2

Stift bjælken fast, og mærk af, hvor spærene skal placeres og den skal kortes af. Tag bjælken ned, afkort den, bor skruehuller, og skru den fast med 5,0 x 70 mm skruer. Skru herefter vinkelbeslagene på bjælken med 4,0 x 40 mm skruer.

3

Ved at holde spærene midlertidigt på plads med tvinger bliver det nemt at opsætte tagkonstruktionen. Sæt det forreste og bageste spær op først, og spænd en lige planke hen over til at støde de to midterste spær op imod. Når spærene er på plads, kan du holde stolperne ind på dem i fred og ro og tegne sammenskæringssnittene op både på stolperne og på spærene.

4

Sav sammenskæringssnittene ud i stolperne, og stem ud med et stemmejern. På samme måde stemmes ud i de to spær, som du allerede har sat op.

5

Afkort de yderste spær endeligt. Skru spær og stolper sammen med 5,0 x 45 mm skruer til de midterste og 5,0 x 90 mm skruer til de to yderste. Skru sternbrættet (G) på stolperne med 5,0 x 60 mm skruer.

6

Det er en god idé at afmærke den nøjagtige afstand mellem stolperne på en liste og spænde denne på forneden, inden de bærende stolper skrues fast.

7

Sørg for, at stolperne står helt, som de skal, og skru dem fast til beslagene i betonklodserne med 10 mm franske skruer.

Sådan samles skurets sider

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Hvorfor arbejde i ubekvemme stillinger for at lave siderne, når du i stedet kan samle dem i store rammer - nærmest som en slags elementbyggeri? På den måde kan du selv vælge, om du vil stå ved et arbejdsbord i haven eller arbejde indendørs i ly for regn og vind. At samle fire store rammer og skrue dem fast på stolperne som sidefyldinger kræver naturligvis en vis præcision under opmålingen, men metoden er væsentlig hurtigere og meget mere rygvenlig end at sidde på hug og sømme brædder på siden.

1

Saml rammerne til sidefyldingerne af listerne H, J og K med 5,0 x 60 mm skruer, og beklæd rammerne med blokhusbrædder, der sømmes på med 1,6 x 35 mm dykkere.

2

Sæt rammen på plads cirka 2 cm fra facaderammernes forkant, og skru den fast med 5,0 x 60 mm skruer.

3

Fastgør tværstiverne (D) til stolperne med 5,0 x 60 mm skruer, der skrues skråt ind i stolperne. Den nederste og mellemste tværstiver (D) sættes også fast med 5,0 x 60 mm skruer gennem rammen.

4

Hold de øverste tværstivere på plads, så de er plane med underkanten af sternbræt-tet (G), med tvinger, og søm dem fast med 2,5 x 55 mm dykkere gennem sternbrættet. Skru dem fast til stolperne med skruer skråt ind i stolperne.

Sådan samler du vinduesrammerne

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Vinduesrammerne med kryds i er prikken over i’et i cykelskuret. Den fine detalje kaster masser af lys ind i skuret og giver samtidig skuret en dejlig lethed. Krydsene skal selvfølgelig samles af lister i perfekte diagonaler fra hjørne til hjørne, hvilket stiller krav til omhyggelig opstreg-ning og koncentration under savning og samling. Det er ikke her, man skal skynde sig.

1

Saml tre vinduesrammer af 21 x 21 mm lister (M og N). Brug 2,5 x 55 mm galvaniserede dykkere til at samle rammerne kant mod kant. Tegn en streg midt på krydslisterne, der skal passe med rammernes hjørner, læg listerne under rammen, og tegn afskæringssnittene af.

2

For at kunne samle krydsene korrekt skal stregen midt på listerne passe præcist i rammernes hjørner. Når de gør det, kan du markere samlingerne med blyant, så de bagefter kan stemmes ud med et stemmejern.

3

Sav først nogle snit i samlingerne, så er det nemmere at stemme de markerede områder ud med et skarpt stemmejern. Søm dem sammen med en 1,6 x 35 mm dykker placeret på hver side af krydset.

4

Sæt krydsene på plads i rammerne, og søm dem fast med 1,6 x 35 mm dykkere.

5

Fastgør krydsrammerne til facadeelementerne med 2,5 x 55 mm dykkere. Placer dem cirka 2 cm fra facaderammens forkanter.

6

Nu er skuret klar til maling og tag.

Til sidst lægges taget på

Låst indhold

Log ind eller køb adgang for at læse dette afsnit

Taget kan dækkes med vandfaste plader og tagpap, men i stedet brugte jeg klinkebeklædningsbrædder, der giver et flot, let og billigt tag. Der kan slippe en dråbe vand igennem her og der, men det har ikke den store praktiske betydning for cyklerne.

Det er smartest at male spærene, inden taget lægges på, så er man sikker på at undgå at plette på tagbrædderne. Det er også en god idé at olie-behandle brædderne to gange, inden de sømmes på.

HUSK! Brædderne skal have olie på begge sider, så de ikke slår sig.

1

Tag det nøjagtige længdemål til tagbrædderne, og kort dem af. Læg evt. afkortnings-stumperne ud på spæret, og få dem til at passe, så det nederste tagbræt stikker cirka 4 cm ud over sternkanten. Sav noten af det nederste bræt, så du får en glat kant, og skær desuden det øverste bræt til, så beklædningen kommer til at passe.

2

Søm brædderne fast til spærene med 2,5 x 55 mm dykkere. Skuret er færdigt, og du mangler nu bare at male.

Materialer

TIL GULVET

• 44 betonfl iser, 40 x 40 cm
• En halv kubikmeter læggegrus
• En pose fugesand

Pris: Cirka 760 kroner

TIL SKURET

90 x 90 mm trykimprægnerede stolper:
• 2 stolper (A) a 185 cm

45 x 95 mm trykimprægnerede reglar:
• 2 stolper (B) a 185 cm
• 4 spær (C) a 140 cm
• 6 tværstivere (D) a 83,3 cm
• 2 tværstivere (E) a 120 cm

28 x 120 mm fyrretræ (terrassebrædder er fint):
• 1 bærebjælke (F), 267,9 cm
• 1 sternbræt (G), 276,9 cm

21 x 43 mm lister:
• 9 rammelister (H) a 114,8 cm
• 6 rammelister (J) a 83,3 cm
• 2 rammelister (K) a 120 cm
• 6 krydslister (L) a 82 cm

21 x 21 mm lister:
• 6 rammelister (M) a 83,3 cm
• 6 rammelister (N) a 25,8 cm

21 x 120 mm klinkebeklædningsbrædder af lærketræ:
• 14 tagbrædder (O) a 276,9 cm

Blokhusbrædder med en dækbredde på 8,5 cm:
• 42 beklædninger (P1) a 83,3 cm
• 14 beklædninger (P2) a 120 cm

Desuden:
• 4 fundamentklodser (R)
• 4,0 x 40 mm, 5,0 x 45 mm, 5,0 x 60 mm, 5,0 x 70 mm og 5,0 x 90 mm skruer
• 10 mm franske skruer
• 1,6 x 35 mm og 2,5 x 55 mm dykkere
• 6 vinkelbeslag a 60 x 60 x 80 mm
• Grundingsolie
• Heldækkende træbeskyttelse

Eventuelt:
• Cykelstativ

Pris: Cirka 2250 kroner

Tegning

Nemt og billigt cykelskur

Alle elementerne til cykelskuret har på denne tegning fået et bogstav, som du også kan finde i materialelisten til højre. Bogstaverne optræder også under trin for trin-billederne, så du let kan bevare overblikket undervejs.

Log ind eller køb adgang

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Din bestilling
Bestilling
Opret Profil
Bestilling
Du er ved at købe adgang til:
Byggevejledning: Elegant cykelskur
Total pris: null kroner
Mere for mindre?
Få over 1000 byggevejledninger og fuld digital adgang for kun 19 kroner
    • Adgang til over 1000 digitale byggevejledninger
    • Du kan opsige dit abonnement når som helt.
    • Efter tilbuddet fortsætter du i løbende abonnement til 79 kr. pr. måned
Kun 19 kr. første måned
Du skal indtaste dit fornavn
Indtast dit efternavn
Ugyldig e-mailadresse
Din adgangskode skal være mindst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Tilbage
Log ind
Ugyldig e-mailadresse
Adgangskode er påkrævet
Vis
Tilbage