7 metoder: Stolper der holder!

Når du rejser en stolpe, kan du vælge mellem mange alternativer til blot at grave den ned og stampe jorden fast om den. Alle metoder, også de mest enkle, har styrker, der gør dem til bedste valg på bestemte opgaver.

En ting går igen, når du vil bygge et træhus eller en carport, og når du vil sætte et hegn eller et tørrestativ op. Alt sammen bæres af stolper, der er fæstnet i jorden.

Men projekterne har brug for vidt forskellige stolper. Eller rettere: Stolperne skal forankres i jorden på vidt forskellige måder.

Det gør en kæmpe forskel, om stolpen skal bære et hegn, hvor den skal modstå en sideværts påvirkning fra vind og låge, eller om den skal bære vægten af et udhæng eller vindsuget fra et halvtag, hvor de lodrette påvirkninger er den store udfordring.

Skal stolperne i sand, ler eller klippe?

Også grundens beskaffenhed skal regnes med. I let sandjord kan det være nødvendigt at give stolperne en betonklods til hjælp nede i jorden, men i en kompakt lerjord kan et spyd banket i jorden være nok til at holde det meste, og i klippegrund må du ofte bore og lime beslag fast til stolperne.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du stolpebeton

Klik på overskrifterne for at komme direkte til afsnittet i artiklen.

1. Gravet ned i jorden

Den mest enkle og langt billigste måde at rejse en stolpe er at grave et hul og plante den direkte i jorden. Den metode bruges, når stolpen skal afstive konstruktionen, og når levetiden ikke er afgørende.

Velegnet til: Simple konstruktioner som hegn, tørrestativ og andre steder med behov for afstivning, hvor du ikke kan bygge afstivningen ind andre steder i konstruktionen med skråstivere, plader eller bånd.

Jordtype: Alle faste typer jord og sand, som du kan grave i.

Bæreevne/stabilitet: God sidestabilitet i fast jord. Meget begrænset bæreevne og lodret trækstyrke.

Holdbarhed: Begrænset holdbarhed. Direkte jordkontakt giver en begrænset holdbarhed. Levetiden afhænger af træsort og kvalitet, og af jordens evne til at dræne. Holder typisk 5-15 år.

Arbejde: Enkelt og ligetil. Grav et tilstrækkeligt dybt hul i jorden. Hullet skal være så stort, at du kan komme til at støde eller stampe stolpen fast hele vejen rundt. Stolpen stilles i lod midt i hullet, som fyldes og stødes hele vejen rundt for hver gang, du fylder 10 cm jord på.

Pris: 10-30 kr. Kræver en lang stolpe.


2. Forstærket med ankre

Stolpen graves direkte i jorden, men sideværts stabilitet forstærkes med to par brædder på tværs af stolpen. Anvendes, hvor jorden er let og løs, når du vil sætte stolpen direkte i hullet.

Velegnet til: Simple konstruktioner som hegn, tørrestativ og havelåger, der kræver ekstra god afstivning, og hvor du ikke kan stive af andre steder i konstruktionen. Også som ekstra afstivning i løs jord.

Jordtype: Alle lette, løse og sandede jordtyper.

Bæreevne/stabilitet: Rigtig god sidestabilitet, selv i let og løs sandjord. Moderat bæreevne og lodret trækstyrke.

Holdbarhed: Begrænset holdbarhed. Direkte jordkontakt giver en begrænset holdbarhed. Levetiden afhænger af træsort, kvalitet, og af jordens evne til at dræne. Holder typisk 5-15 år.

Arbejde: Enkelt – men kræver et ret stort hul. Grav hullet så stort, at ankrene kan være der. Stolpen stilles lodret midt i hullet med ankrene sømmet eller skruet på. Fyld hullet med jord, og stamp jorden grundigt om stolpen for hver 10 cm, du fylder på. Vær særlig omhyggelig omkring ankeret.

Pris: 20-50 kr. Kræver lang stolpe og ankre.


3. Forstærket med beton

En enkel måde at øge sidestabiliteten og styrken i forhold til lodrette belastninger på stolper, der graves direkte i jorden. Princippet er at opbygge en eller to ankre af beton rundt om stolpen nede i jorden.

Velegnet til: Simple konstruktioner som hegn, havelåger og små overdækninger, hvor du ikke har afstivning andre steder med skråstivere o.l., og hvor du ønsker en ekstra stabilitet og større lodret tryk- og trækstyrke.

Jordtype: Alle jordtyper.

Bæreevne/stabilitet: Rigtig god sidestabilitet, selv i lette og løse sandede jordtyper. Let forbedret lodret bæreevne og trækstyrke, afhængig af betonklodsernes størrelse.

Holdbarhed: Begrænset holdbarhed. Direkte jordkontakt giver en begrænset holdbarhed. Levetiden afhænger af træsort, kvalitet, og af jordens evne til at dræne. Holder typisk 5-15 år.

Arbejde: Kræver flere processer. Grav dit hul. Stolpen stilles op, og hullet fyldes og stampes – med jorden erstattet af tørbeton først 5 cm fra bunden og næste gang 20 cm under jordoverfladen. Betonblandingen hærder ved kontakten med jorden i løbet af et par uger. Undgå beton under stolpen, det vil holde på vandet.

Pris: 60-100 kr. Kræver lang stolpe og beton.


4. Stolpespyd

Stålspyd med en ramme til stolpen på toppen. Let, hurtig og enkel løsning, når stolpen skal holdes fast ved jorden – og hverken skal modstå vrid eller træk ovenfra.

Velegnet til: Lave hegn og stakitter samt små overdækninger, pergolaer og andre mindre konstruktioner hvor stolperne ikke indgår i afstivningen, og hvor der kun er et lille træk. opad.

Jordtype: Faste jordtyper uden store sten.

Bæreevne/stabilitet: Ringe sidestabilitet. Rimelig bæreevne, men ringe trækstyrke.

Holdbarhed: Lang holdbarhed. Stolpen løftes fri af jorden, så træet kan tørre og typisk kan holde i op til 30 år. Skoens levetid i jorden afhænger af galvanisering.

Arbejde: Særdeles enkelt. Spyddet bankes ned i jorden med en stor mukkert. Stolpen placeres i skoen og skrues eller boltes fast, når den er rettet til lodret.

Pris: 50-150 kr. Afh. af kvalitet og størrelse.

Tips: Køb spyd, der er konstrueret, så vandet kan løbe gennem rammen, og brug spyd i en god kvalitet, så det holder lige så længe som den stolpe, det skal beskytte.

LÆS MERE: Sådan bruger du stolpespyd


5. Stolpesten med sko

Stolpesko med en eller to fløje, købt faststøbt i betonklods. Klodsen graves ned og er en hurtig løsning, hvor du slipper for at rode med beton og vente på, at betonen hærder.

Velegnet til: Fundament under carport, overdækning, haveskur og andre ting hvor du vil løfte stolperne fri af jorden. Især hvor der ikke er brug for frostfri dybde, da de længste er 80 cm.

Jordtype: Alle jordtyper uden for mange store sten.

Bæreevne/stabilitet: Ringe sidestabilitet på grund af skoens ene, tynde ben. God bærevne og høj trækstyrke på grund af den tunge nedgravede betonklods.

Holdbarhed: Meget lang holdbarhed. Både beslag og stolpe løftes fri af jorden. Det giver stolpen en levetid på op til 30 år, og ofte vil beslaget selv holde længere.

Arbejde: Enkelt, men tungt. Stolpestenen graves ned. Hullet til klodsen skal være så dybt, at betonen stikker 10 cm op over terræn. Jorden omkring klodsen stampes grundigt for hver cirka 10 cm, du fylder på.

Pris: 100-150 kr. Afhængig af størrelse.

Tips: Skal du lave en hævet træterrasse eller lignende, hvor kun er bæreevnen er vigtig, kan du stille lave stolpesten oven på jorden og gøre stolper og rem fast i beslagene.


6. En stolpesko støbes fast

Der findes utallige beslag til at støbe fast i beton. De holder stolper i alle slags konstruktioner, især hvor der kræves stor træk- og trykstyrke, men de stiver ikke meget af sideværts.

Velegnet til: Krævende fundamenter for bærende stolper, som både skal modstå tryk og træk, og hvor der er krav til en frostfri fundering. Stolpeskoens svaghed er vrid, som må modstås andre steder.

Jordtype: Alle jordtyper uden for mange store sten.

Bæreevne/stabilitet: Ringe sidestabilitet på grund af skoens ene, tynde ben. Meget god bærevne og høj trækstyrke på grund af den tunge, uregelmæssige, støbte beton der griber godt fast i jorden.

Holdbarhed: Meget lang holdbarhed. Både beslag og stolpe løftes fri af jorden. Det giver stolpen en levetid på op til 30 år, og ofte vil beslaget selv kunne holde længere.

Arbejde: Lidt kompliceret. Grav et hul ned i frostfri dybde. Hæld beton i hullet til 20-30 cm under terræn. Sæt en forskalling af et rør, nogle pladestumper el. l. i den våde beton med kanten mindst 10 cm over terræn. Fyld beton i, sæt beslaget i, og fiksér det, til betonen er hærdet. Skru stolpen fast i skoen.

Pris: 70-300 kr. Afhængig af type af stolpesko.

Tips: Skærer du et rør eller en spand op og holder det sammen med tape, når du sætter den ned i betonen, så er forskallingen let at fjerne, når betonen er hærdet, hvis du ønsker synlig, rå beton.

LÆS OGSÅ: Sådan bruger du stolpesko


7. To beslag støbes fast

Denne løsning giver stolpen to ben at stå på, begge støbt fast på stedet. De to ben sikrer på den ene led langt større sideværts stivhed, end du får med stolpesko med et enkelt ben.

Velegnet til: Hegn i jord med store sten, hvor det er svært at grave, og til konstruktioner hvor du ønsker stabilitet på den ene led og god bæreevne og trækstyrke.

Jordtype: Alle jordtyper, også stenet grund, hvor det er svært at grave.

Bæreevne/stabilitet: Rimelig til god sidestabiltet på langs ad de to beslag, og på langs bygger du så stivheden ind i selve konstruktionen.
Meget god bærevne og høj trækstyrke med den grove blok.

Holdbarhed: Lang holdbarhed. Stolpen løftes fri af jorden, så den lever op til 30 år afhængig af træsort og imprægnering. Hvis beslagene ikke er fri af jorden, kan de rustne før.

Arbejde: Lidt kompliceret. Grav et hul ned i frostfri dybde. Hæld beton i til 20-30 cm under terræn. Sæt en forskalling af et rør el. l. i den våde beton med kanten 10 cm over terræn. Fyld beton i, og stik de to beslag ned, så afstanden passer til stolpen. Fiksér dem, til betonen er hærdet. Skru stolpen fast.

Pris: 70-200 kr. Afhænger af beslagene.

Tips: Til krævende opgaver kan du købe lange beslag med to kraftige fløje, der er svejset sammen med tværstivere og nedstøbes samlet. De modstår vrid i alle retninger effektivt.


Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Haven