Sådan sparede Kim over 60.000 kroner

Da familien Andersen ville renovere badeværelset i kælderen, dukkede der en grim overraskelse op. Husets fundament var slet ikke dybt nok, så derfor var det nødvendigt at understøbe. Kim Andersen klarede det selv.

Familien Andersen ønskede sig et nyt bad i kælderen. Det gamle støbte badekar skulle udskiftes, og der skulle også være plads til et nyt toilet. Derfor var det også nødvendigt at etablere nye kloakrør. Men kloakmesteren havde dårlige nyheder.

Reglerne i Bygningsreglementet betyder, at der også skal etableres ny isolering, når der laves nye kloakrør - og det betød et stort gravearbejde - 70 centimeter skulle der graves ud i hele rummet, så der kunne lægges isolering og ny frisk beton. Den næste dårlige nyhed var, at fundamentet under væggene stoppede lige under det gamle gulv. Så der skulle også graves ud under væggene og understøbes i etaper. Ellers kunne huset synke i grus. En opgave, som kloakmesteren takserede til 62.500 kroner.

LÆS OGSÅ: Nyt badeværelse

Men vores læser var ikke bange for at gribe skovlen. Først blev loftet understøttet med et teleskoprør, der blev placeret midt i rummet. Derefter gik Kim i gang med at grave ud. 1 meter ad gangen, 70 cm dybt og 60-70 cm bredt. I bunden af hullet blev der hældt et lag beton på 5-6 cm. Efter et døgns tørretid blev der sat to lag fundablokke i forbandt - som så igen blev fyldt med “letløbende” beton. Efter endnu et døgns tørretid blev det sidste mellemrum mellem fundablokkenes overkant og murens underkant fyldt ud med ekspanderende beton, der blev trykket på plads med en lægte-ende. Det blev et kæmpe grave- og støbearbejde, der strakte sig over tre måneder. Men i dag kan Kim glæde sig over, at han har sparet et par månedslønninger.

12 spørgsmål til kim

Var der noget værktøj, du var nødt til at købe?
Ja, en cementblander - en fritfalds-maskine - der blev indkøbt for 1200 kroner - og solgt igen for 600 kroner.

Hvad var det hårdeste arbejde?
Det var gravearbejdet. Det skulle gøres med håndkraft, og alt skulle bæres ud i spande. Det blev til over 7 ton. Og så skulle 2 ½ ton beton og fundablokke den anden vej.

Hvad er du mest stolt af?
Jeg er egentlig mest stolt af, at jeg har sparet 62.500 kroner. Den tanke kan jeg lune mig ved længe.

Hvad er den bedste detalje?
At man bagefter ikke kan se, at jeg har lavet arbejdet. Altså at jeg har undgået at lave skader på huset.

Hvor lang tid tog det?
Arbejdet strakte sig over tre måneder, hvor jeg gravede og støbte 1 meter ad gangen pr. weekend.

Hvem hjalp?
Ingen ... sønnike ville hverken have sved på panden eller ler på skoene! Men kloakmesteren gav uvurderlige råd om fremgangsmåden.

Hvad sagde din kone til det?
Hun sagde, at vi var nødt til at lave arbejdet. Badeværelset skulle jo renoveres, så der var bare slet ingen tvivl om, at opgaven skulle klares.

Blev det dyrere eller billigere, end I havde regnet med?
Vi ramte lige på budgettet.

Hvad ville du gøre anderledes?
Jeg ville teknisk set gøre det samme. Men jeg vil tænke mig grundigt om, før jeg går i gang. Det er et meget stort arbejde.

Hvad er dit råd til andre, der skal i gang med et lignende projekt?
Du må ikke springe over, hvor gærdet er lavest. Spørg en professionel, før du går i gang. Tjek jordbundsforholdene. Du kan komme rigtig galt af sted og skade hele huset.

Hvor ligger du på en skala fra 1 til 10 - hvor 10 er ekspertgør-det-selv’eren?
En 8’er - jeg må indrømme, at jeg godt kan sjuske lidt indimellem.

Hvad er dit næste projekt?
Jeg skal flytte vinduer og døre i et anneks til vores sommerhus.

Understøbning er hårdt arbejde

Kim Andersens kælderbadeværelse er kun på lidt over 6 kvadratmeter. Det betød, at der kun var plads til én arbejdende mand ad gangen. Alt gravearbejde blev udført med skovl og spade - og al lerjord blev båret ud i spande. Til understøbning af de 10 meter væg blev der brugt 40 fundablokke a 16 kg, 1 m3 støbemiks, 12 sække cement og 6 sække ekspanderende beton. Plus en masse knofedt ...

Multimedia

Understøbning og understopning

Hvis du vil understøbe en mur, skal du kende den rigtige rækkefølge og de rigtige metoder.

Understøbning udføres, ved at du i sektioner a ca. 1 meter udgraver til fast bund og herefter støber eller murer et nyt fundament under det gamle. Sektionerne gives numrene 1, 4, 2, 5, 3, og den første dag udgraves alle 1’erne til fast bund. Herefter støbes eller mures til få cm under det gamle fundament. Støbningen får lov til at stå fx et døgn. Andendagen graves og støbes alle 2’erne, og 1’erne understoppes.

Understopning er en grundig udfyldning af hulrummet mellem gammelt og nyt fundament med jordfugtig cementmørtel blandet af skarpkantet grus. Du kan også bruge et færdigblandet produkt, ekspanderende beton, der er velegnet til opgaven.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Fundament