Supergarage med hobbyrum og skur - del 2 af 3

Drømmegaragen skal have et tag af shingles.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
5 dage
Pris
25.000 kr./m2

Intro

De er praktiske, fordi de små selvklæbende stykker tagpap ganske enkelt kan monteres på krydsfinerplader eller andre plane og sømfaste flader med et par søm.

De skal lægges med overlæg. Hver shingle har et klæbende felt, som får overlapninger til at smelte sammen, når solen opvarmer taget. Så du har ikke brug for en gasbrænder, som du ellers ville have, hvis du skulle lægge et tag med almindeligt tagpap.

Når shingles lægges direkte på krydsfinerplader som her, skal hældningen på taget være stejlere end 1:2. Det svarer til en hældning på 27 grader. Du kan godt lave et fladere tag med shingles, men det kræver et ekstra lag af underpap mellem krydsfinerplade og tagshingles, for at taget bliver helt tæt. Men vil du undgå det, skal tagspærene på garagen altså have en hældning på min. 27 grader.

Spærene kan du bestille på en spærfabrik, men du kan også sagtens bygge dem selv, som vi gør her.

Serie i 3 dele

Del 1 af 3: Garagens fundering
Du laver garagens fundering: måler ud, banker jordankre i grunden, laver bundrem og de bærende stolper.

Del 2 af 3: Tag med shingles
Garagen får lagt tag af krydsfinerplader og tagshingles, som er nemme at arbejde med. Du får også opskriften på at bygge tagspær.

Del 3 af 3: Beklædning
Så skal der laves vægge. Ude beklædes de med lærketræ “en på to”. Garagens port og døre fremstilles på stedet.

Supergaragen har plads til bilen i den ene ende og et værksted i den anden ende. Midt i bygningen er et skur til cykler og haveredskaber.

Vejledning

01
Byg dine egne spær 9 Trin

Du kan sagtens bestille spærene færdige på en spærfabrik, men ofte er der lang leveringstid - typisk mellem 4 og 6 mdr. Så det blev besluttet selv at bygge spærene, selv om der økonomisk ikke var meget sparet ved at gøre det. Men så fik vi dem, som vi ville have dem. Til tiden.

Hvis du vælger at lave dine egne spær, er det smart at bruge det første spær som skabelon. Så er du sikker på, at de bliver helt ens. Skabelonen laver du blot ved at sætte et par støtteklodser ved de centrale samlinger på det første spær, så du kan lægge de øvrige spærdele ovenpå og samle de følgende spær i samme vinkel som det første.

1

De to spærhoveder (A) bliver skåret i smig foroven i en geringssav, der er indstillet på 27 grader - den hældning, som taget skal have. Og samlingen bliver tæt.

VIGTIGT! Sørg for at finde en god arbejds­ højde. Brug tre bukke eller en arbejdsbænk.

2

Lodposten (C) i midten af spæret skal spidses til med to snit. Lav en streg midt på lodposten foroven, der markerer, hvor spidsen skal være.

3

Spærfodens (B) gering laves med en rundsav, da den ikke kan udføres med en geringssav. Skru en føringsskinne på et stykke lægte, og skru den fast på spærfoden med en skruetvinge, så den sidder i en vinkel på 27 grader.

4

Læg nu de fire dele på bukkene, hvorefter de samles med hulplader og beslagskruer.

VIGTIGT! Husk, at de to spær til gavlene kun skal have hulplader på den ene side.

5

Lav nu det første spær om til en skabelon. Vend spæret med hulpladerne nedad. Skru små styre ­ klodser på kanten ved samlingerne på spærfoden og i begge sider af kippen.

6

Saml nu spæret ved at lægge alle dele til et spær ned oven på skabelonen med styreklodser. Når du samler spærene oven på skabelonen, bliver alle spærene ens.

7

Spæret samles med hulplader. Start med en 180 x 180 mm hulplade i toppen. Samlingerne skal være helt tætte, når beslagskruerne monteres i hulpladen. Her er det passende med 11 skruer.

8

Spærhoved og spærfod samles med en 80 x 340 mm hulplade. Der skal være en skruefri zone midt på hulpladen, fordi der senere skal skrues et vinkelbeslag udenpå. 20 skruer i alt er passende - 10 i hver ende af hulpladen.

9

Så er spæret færdigt - næsten. Der mangler kun hulplader på den anden side. Det er nemmest at løfte de næsten færdige spær ned fra skabelonen og montere hulpladerne på den anden side, efterhånden som du laver spærene. Husk, at to af spærene (til gavlene) kun skal have hulplader på den ene side.

02
Spær og krydsfiner 9 Trin

Spærene monteres med kraftige vinkel­ beslag, som sættes fast på topremmene, inden du løfter spærene op. De kan sag­ tens stå kun fastgjort til vinkelbeslagene, indtil du får dem skruet fast foroven også - til toplægten. Den skal sidde øverst på spærene, som du har skåret spidsen af, så du har noget at gøre krydsfiner­ pladerne fast til. Mål 11,5 cm ned på begge sider af spæret (A), og forbind de to punkter med en streg. Sav så toppen af spæret, og der er præcis plads til, at der kan ligge en lægte, som krydsfiner­ pladerne kan gøres fast til foroven.

Når alle spær er monteret til toplæg­ ten, kan krydsfinerpladerne lægges på. De skal rage 40 cm ud i gavlene.

1

Skru et vinkelbeslag fast på begge topremme, så du kan gøre spæret fast, når det løftes op. Start med at mærke op på begge topremme, hvor spærene skal placeres, og monter et vinkelbeslag ud for hver opmærkning.

2

Skru vinkelbeslaget fast på siden af spæret, når det løftes på plads. Her bruges selvskærende pladeskruer, 5,5 x 25 mm, der borer sig ind i hulpladen.

3

Sæt først et spær op i hver sin ende af bygningen. Spænd en snor ud mellem spærenes ender. Så har du snoren at rette dig efter, når du skal placere de mellemliggende spær.

4

Ret nu spærene ind efter snoren, så de sidder præcist. Bemærk, at toppen er skåret af spærene, så der er plads til at montere en toplægte.

5

Læg toplægten op oven på spærene, hvor du har lavet det vandrette snit. Skru den fast til første spær, og læg lægterne løseligt op, indtil du får rettet hvert spær til og gjort fast.

Når alle spærene er sat op, skal du fiksere gavlspæret. Monter en lægte diagonalt mellem gavlspæret og det femte spær.

6

Stil nu et spær ad gangen lodret, og skru det fast til toplægten. Når alle spærene er fikseret, er du klar til at lægge krydsfinerplader på den ene side af taget. Lad skrålægten blive siddende, til pladerne er monteret på den første side.

7

Læg krydsfinerpladerne (E) på den ene side, når alle spær er gjort fast til toplægten. Pladerne er 244 cm lange og 122 cm brede. De rager her 40 cm ud over gavlene, så der bliver udhæng.

8

Krydsfinerpladerne skæres til, så de samles midt over spærene. Lad pladerne rage 5 cm ud over spærenderne. Gør dem fast til spærene med 4 x 60 mm skruer pr. 15 cm.

9

Nu er spærene på plads og fjkseret til både toprem og toplægte, så nu kan krydsf nerpladerne (E) lægges op på taget. Pladerne skal stikke 40 cm ud i gavlene, så der kommer udhæng på garagen.

03
Stern og vindskeder 6 Trin

Inden du kan komme i gang med at lægge tagbeklædningen på, skal taget først gøres klar med sternbrædder og vindskedebrædder. Når det er på plads, skal du sætte en tagfod af aluminium op på den nederste kant af taget.

Aluprofilet sørger for at lede vandet væk fra taget og ned i tagrenden. Det sikrer samtidig, at den første række tagshingles kommer til at sidde godt fast, og at der ikke trænger fugt op under tagbeklædningen.

1

Et sternbræt (F) monteres på enderne af spærene med 4,2 x 55 mm rustfri skruer. Monter også skruer gennem krydsfinerpladen og ned i sternbrættet.

2

Et vindskedebræt (G) gøres fast gennem krydsfinerpladen med skruer. Spænd det fast med skruetvinger, mens du fastgør det. Skru det også fast til sternbræt og toplægte.

3

Skru et vindskedebræt fast uden på det første. Brættet er 5 cm længere end det inderste og løftes 7 cm, så der bliver en kant på taget i gavlen.

4

Nederst på krydsfnertaget fastgøres en tagfod af aluprofil, der kan lede vandet væk. Skyd profilerne sammen og træk dem derefter et par millimeter fra hinanden. Så er der under overlappet plads til, at profilerne kan udvide sig i varmt vejr.

5

Læg to striber tagklæber på aluprof let til den første række shingles. Så sikrer du, at dine shingles kommer til at sidde godt fast. Tagklæber fås i patroner, der er nemme at arbejde med.

6

Taget er helt dækket med krydsfinerplader, så nu skal vindskedebrædder og sternbrædder lige monteres, inden det går løs med at lægge tagshingles på.

04
Læg tagshingles 8 Trin

Når du lægger shingles, skal du sørge for, at en shinglesamling ikke kommer til at ligge lige over en samling i krydsfinerpladerne. Mål derfor 16,6 cm - det er målet på en halv “tunge” på en shingle - fra en samling på krydsfinerpladerne, så du starter op med god afstand til pladesamlingerne. Det er en god idé at begynde midt på taget, så du har lidt at give af til begge sider.

Den første række shingles forneden på taget skal være en såkaldt tagfod, der ikke har “tunger”. De gøres fast til en tagfod af auprofil, der kan lede vandet væk. Tagfodsshingles er forperforerede, så de kan rives over i halv størrelse, så de også kan bruges over tagets rygning.

1

Mål 16,6 cm fra en lodret samling af pladerne, og tegn en streg parallelt med pladesamlingen. Læg en af de shingles, der er beregnet til foden af taget, op til stregen, og søm den fast med to søm i hver af de mørke klæbende felter.

2

Oven på tagfoden lægges den første række shingles. Læg den til underkant af fodpladen, og søm den fast i begge sider af de klæbende felter.

3

De næste rækker shingles lægges med 16,6 cm’s forskydning. Det er nemt at se, for de mørke klæbende felter markerer, hvor du skal lægge næste række shingles. Søm dem fast i de mørke felter.

4

Du kan lægge shingles ud til den ene side først og så arbejde dig lidt opad i den side. Det er den smarteste fremgangsmåde, hvis du står på et stillads. Flyt så stilladset, og fortsæt til den anden side.

5

Buk shinglesbeklædningen op ad vindskederne, når du når så langt. Søm tagbeklædningen fast langs overkanten af vindskeden, og skær det overskydende af med en hobbykniv.

6

Over rygningen lægges den kombinerede ryg- og fodplade. Den deles til tre rygningsplader, som hver især lægges på plads og sømmes fast.

7

Sæt aluinddækningsprof ler fast på overkanten af vindskedebrædderne. De skydes sammen og trækkes fra hinanden, så de sidder med 2 mm’s afstand, så der er plads til, at de kan udvide sig i varme. Gør dem fast med alusøm.

Med tagshingles op ad vindskederne og en aluinddækning over er taget godt sikret mod fugt.

8

Så er taget næsten færdigt - kun rygningen mangler. Bagefter skal vi i gang med væggene. Den ydre træbeklædning skal være lærk, og port og døre fremstiller vi på stedet.

Materialer

Materialer til spær og tag

45 x 145 mm spærtræ:
• 32 spærhoveder (A) a 290 cm

45 x 120 mm spærtræ:
• 16 spærfødder (B) a 420 cm
• 16 lodposter (C) a 95 cm

38 x 56 mm lægter:
• Toplægte (D)

15 mm krydsfinerplader:
• Tagplader (E) a 122 x 244 cm

Desuden:
• Hulplader: 60 x 140, 80 x 340, 180 x 180 – alle 1,5 mm tykke
• Beslagskruer
• Vinkelbeslag, 90 x 90 mm
• 5,5 x 25 mm pladeskruer
• 4 x 60 mm Climate-skruer
• 5 x 80 mm Climate-skruer

Specialværktøj

• Rundsav m. føringsskinne
• Evt. kap/geringssav

Materialer til taginddækning

25 x 150 mm lærk:
• Sternbrædder (F)
• Vindskedebrædder (G)

Desuden:
• 4,2 x 55 mm rustfri skruer til lærk
• Tagfod i aluprofil
• Bundlægte, 38 x 56 mm lægte

Materialer til tagbelægning

• Tagshingles, type kantet sort
• Kombinerede ryg- og fodplader
• Tagklæber
• 20 mm papsøm
• Aluinddækningsprofil
• Alusøm
Læs mere på www.icopal.dk

Tidsforbrug

3-5 dage for et tag på 65 m2

Pris

Cirka 25.000 kroner for et tag på 65 m2

Sværhedsgrad

Det kræver præcision at bygge sine egne spær, men det er ikke svært. Tagshingles er nemme at arbejde med.

Tegning

Spærets opbygning

Spærhovedet (A) er lavet af 45 x 145 mm spærtræ. Lodpost (C) og spærfod (B) er lavet af 45 x 120 mm spærtræ. Der skal bruges 16 spær i alt til garagen. Spæret samles med hulplader i forskellige størrelser.

Spærets opbygning

Spærenes placering

De 16 spær fordeles jævnt, så de sidder med ca. 67 cm’s afstand. Bemærk, at spæret ved hobbyrummets gavl “ligger uden på” stolperne. Spæret er rykket lidt frem, så det kommer til at passe med, at den udvendige træbeklædning kan gå hele vejen fra top til bund, når den senere skal sættes op.

Spærenes placering

Sådan laves kanten af taget

Det er vigtigt, at der ikke kan trænge fugt op mellem krydsfinerplader og tag-shingles. Derfor skal du montere en tagfod af aluprofil på den nederste kant af taget. Med lidt tagklæber sikrer du, at den første og nederste række shingles kommer til at sidde godt fast. Og at vandet bliver ledt ordentligt væk fra taget ned i tagrenden.

Sådan laves kanten af taget

Garagens konstruktion

Spærene placeres oven på de to topremme. Inden monteringen skæres toppen af spærene, så der er plads til en lægte, som kryds finerpladerne (E) samles over. En bundlægte skrues fast mod lodposten (C) og spærfoden (B) som en ekstra sikring af spærenes stabilitet. På garagens sider monteres vandrette lægter, som den udvendige træbeklædning kan fastgøres til, når du kommer så langt.

Garagens konstruktion

Sådan lægges shingles

Tagshingles skal lægges, så pladerne lapper ind over hinanden. Den første række består af såkaldte tagfodsplader uden tunger. Når den er monteret, lægger du den første række med tunger ovenpå. Den næste række er nem at placere, for de mørke klæbende felter viser, hvor de skal være.

Sådan lægges shingles

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Garage