Garage med hobbyrum og skur - del 1 af 3

Her er en garage med skur, der har plads til både bil, cykler og værktøj. Det hele er samlet i en bygning, som du får en grundig vejledning i at bygge selv.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1-2 dage
Pris
9.500 kroner

Intro

Fundament til garage med skur

I denne byggevejledning, viser vi dig, hvordan du bygger en garage med skur, der både fungerer som carport til bilen og redskabsskur til cykler og haveredskaber. Taget på garagen kommer til at bestå af shingles, som er tagpapstykker i mindre stykker, og som er nemme at lægge. Udvendigt skal garagen have en beklædning af lærketræ.

I første del af byggevejledningen er det hele garagen og skurets fundament, som vi laver ved hjælp af jordankre. Vi viser dig, hvordan du måler ud, banker jordankre i, laver bundrem og sætter de bærende stolper op.

Udmåling til fundament

Den garage med skur, vi har valgt at bygge, måler 6 x 4 meter og består af seks moduler, der hver måler 2 x 2 meter. For enden af garagen vil der være plads til fx en barnevogn eller cykler. Derfor skal der være en dør her, så der er nem adgang til den del af garagen. Garagens skur og hobbyrum er lige store, 2 x 4 meter, og består hver af to moduler. De aflange rum har masser af vægplads til hylder og ophæng.

Fundering med jordankre

Til mindre bygninger som denne garage med skur er jordankre et godt valg til fundering. De er lette at slå i jorden, og du slipper for at grave og støbe med beton. For at lave et fundament med jordankre, kræves det, at jorden er fast. Du kan altså ikke bruge jordankre i løst sand, men de fungerer godt i muld- eller lerjord. Det er vigtigt, at du får målt ordentligt op, inden du slår jordankrene i jorden. I byggevejledningen viser vi dig hvordan.

Montering af bundrem

Når du har målt ud og slået jordankrene i jorden, skal bundremmene til garagen monteres. Du skal sikre dig, at garagens bundremme er placeret korrekt, så fundamentet til garagen er lige. Først når du har sikret dette, kan du montere tværremmene, hvor væggene til hobbyrummet og skuret i garagen skal være. Efter du har monteret bundremmene, er det en god idé at give dem en god omgang grundolie, der sikrer træet mod råd og svamp.

Sikring af garagens stabilitet

Når bundremmene er på plads, kan du montere stolper og topremme på garagen. Det er vigtigt, at stolperne bliver afstivet omhyggeligt med skrå lægter. Her er det en god idé at bruge skruetvinger, inden stolperne er rettet ind i lod, herefter kan du skrue de skrå lægter fast og fjerne skruetvingerne.
Da garagen med skur er bygget op med jordankre og ikke stolper, der er gravet ned i jorden, skal du sikre garagens fundament på en række andre måder blandt andet med et afstivende kryds af stålbånd i garagens loft.

Serie i 3 dele

Del 1 af 3: Garagens fundering
Du laver garagens fundering: måler ud, banker jordankre i grunden, laver bundrem og de bærende stolper.

Del 2 af 3: Tag med shingles
Garagen får lagt tag af krydsfinerplader og tagshingles, som er nemme at arbejde med. Du får også opskriften på at bygge tagspær.

Del 3 af 3: Beklædning
Så skal der laves vægge. Ude beklædes de med lærketræ “en på to”. Garagens port og døre fremstilles på stedet.

Vejledning

01
Ankre og bundrem 9 Trin

Det er vigtigt, at du får målt ordentligt op, inden du går i gang med at banke jordspyddene i jorden. Start med at måle op til garagens ene side med to pinde med en snor imellem, der markerer længden. Og sørg for, at snoren sidder i vage, så garagen bliver lige.

Derefter saver du bundremmen til og markerer, hvor på bundremmen stolper og reglar skal være. Det er nemlig også her, jordankrene skal placeres. Hvis du lægger bundremmen på jorden ved snoren, kan du nemt se, hvor jordankrene skal placeres. Nu kan du banke dem i jorden, så de flugter med snoren, og fastgøre bundremmen til jordankrene.

1

Spænd en snor ud til jordankrene (A) mellem to pinde, der markerer garagens ene side. Læg to bundremme (B) sammen, og mærk op til stolper og reglar pr. 100 cm, som også er den afstand, der skal være mellem jordankrene.

2

Placer jordankrene ved opmærkningerne på bundremmen, som ligger på jorden langs snoren. På den måde er det nemt at se, hvor jordankrene skal placeres. Vend ankeret, så adapterens lodrette flange flugter med snoren.

3

Slå det ene jordspyd ned i jorden med en slaghammer. Løft adapteren, hvorpå remmen skal sidde, af jordankeret. Sæt nu ståldornen i enden af jordspyddet, inden du banker løs. En slaghammer er hurtigst, men en mukkert kan også bruges.

4

Sæt adapteren i beslaget igen, og juster jordankeret, så adapteren sidder op ad snoren. Monter nu de to skruer, der fikserer jordankeret til spyddet. Løft adapteren af igen, og monter de to sidste jordspyd, som også skrues fast til adapteren.

Adapteren sættes i beslaget igen, så du kan justere jordankeret. Når ankeret sidder korrekt, skruer du spyddet fast til ankeret.

5

Sørg for, at overkanten af adapterne holder en afstand til hjælpesnoren på et par mm, så denne ikke forskubber sig. Til sidst står alle jordankrene på en lang række langs snoren.

6

Læg nu bundremmen på plads i jordankrenes adaptere. Monter bundremmen med 8 x 80 mm franske skruer gennem hullerne i adapteren. Husk at bore for, så træet ikke flækker.

7

De tre tværgående bundremme skæres til på længden. Bundremmen ved gavlen klodses op og rettes ind, så den ligger vinkelret på bundremmen til den ene langside.

8

Når bundremmen ved gavlen er i vinkel, kan du trække en snor til garagens anden langside. Monter ankrene ud for stregerne på bundremmen efter samme princip som til den første side.

9

Når bundremmen (B) er lagt op på jordankrene (A) på den anden side, er det en god idé at tjekke med diagonalmål, om bygningen er lige. Når de to diagonalmål – fra hjørne til hjørne på hele bygningen – er ens, skrues remmen fast. Og derefter de tre tværremme.

02
Stolper og toprem 6 Trin

Når bundremmene er på plads, kan du montere stolper og topremme. Stolperne skal placeres for hver 200 cm. De stilles på de opmærkninger, der tidligere blev lavet på bundremmene.

Stolperne skal afstives omhyggeligt med skrå lægter. De fastgøres først med skruetvinger, til stolperne er rettet ind i lod. Så kan du montere skruer i stedet og fjerne skruetvingerne.

Inde i garagen er der ikke noget at gøre skrålægterne fast til forneden. Spids et stykke lægte til, og bank det ned i jorden, så du har noget at gøre fast til. Lægterne får du brug for igen senere til fastgørelse af diverse indvendige beklædninger.

1

Lav opstregninger til stolperne (C) på topremmene (D). Læg topremmene oven på bundremmene (A), og overfør de opmærkninger, du allerede har lavet på bundremmene, til topremmene. Så ved du, hvor stolperne skal sidde.

2

Hjørnestolpen er særlig vigtig for konstruktionen, fordi den er afgørende for både facade og gavl. Vær derfor omhyggelig med at få den placeret helt nøjagtigt. Den afstives med to lægter, der gøres fast til bundremmen forneden.

3

Stolperne stilles på de afmærkede felter på bundremmen og gøres fast med et vinkelbeslag på begge sider. Først stolperne i gavlene og en i midten. Resten sættes op, når topremmen er på plads.

4

Topremmen (D) lægges op. Den støttes af de stolper, der foreløbig er sat op ud for afmærkningerne på topog bundrem. De sidste stolper kan nu sættes op uden brug af støttende lægter.

5

Stolpen gøres fast til topremmen med et vinkelbeslag på begge sider. Samlingerne i topremmen placeres så tæt på stolpen som muligt. Den forstærkes, når træbeklædningen senere sættes op.

6

Så er den bærende konstruktion ved at være på plads i den ene side. Stolper (C) og toprem (D) sidder, hvor de skal. Nu mangler kun den anden side, hvor hele proceduren gentages. Stolperne i gavl og midte stives af med lægter, indtil hele den bærende konstruktion er færdig.

Materialer

• 25 jordankre (Mega Anchor) (A)
• 45 x 95 mm spærtræ til bundremme (B)
• 100 x 100 mm ru fyr til stolper (C) og topremme (D)
• 38 x 56 mm lægter til afstivninger

Desuden:
• 8 x 80 mm varmgalv. franske skruer
• 5 x 90 mm Climate-skruer
• Vinkelbeslag/beslagskruer
• Grundingsolie

Specialværktøj

• Evt. slaghammer
• Evt. kap/geringssav

Tidsforbrug

1-2 dage

Pris

Cirka 9500 kroner for fundering, stolper mv. til en bygning på 44 m²

Sværhedsgrad

Det er ikke svært at lave fundering med jordankre. Men for at resultatet bliver godt, skal du sikre dig, at jordbunden egner sig til brug af jordankre, og at opmålingen er korrekt.

Tegning

En plan over garagen

Til venstre den rummelige garage med to store porte i gavlen og en dør i den anden ende, så der er to indgange til garagen. I midten er udhuset med en dør. Og til højre det isolerede hobbyrum med en dør og et vindue. Bygningen er konstrueret ud fra moduler på 2 x 2 meter med 2 meter mellem de bærende stolper. Imellem dem er sat reglar op, så der er noget at fastgøre de indvendige vægge til. Garagen er altså lavet af seks moduler, mens udhus og hobbyrum består af to moduler hver.

Jordankrenes placering

Jordankrene placeres med 1 meters mellemrum på garagens facader. Deres placering er markeret med et kryds (A). Der går altså 11 jordankre til hver facade. Desuden skal der være et jordanker midt under hver af de tre tværvægge. Det giver 25 jordankre i alt. Bundremmene (B) monteres oven på jordankrene.

Sådan sikrer du bygningens stabilitet

Da garagen er bygget med jordankre og ikke stolper, der er gravet ned i jorden, skal du sørge for at sikre bygningens stabilitet på forskellige andre måder. Du må ikke udelade nogen af elementerne.

Oven på spærene lægges krydsfinerplader (1). De stiver spærene af, så de ikke vælter, og giver god stabilitet til hele bygningen. I garagens gavl med de to store porte monteres et par lægter som skråstivere (2). Det giver de bærende stolper, som portene skal sidde på, ekstra styrke. I loftet på garagen monteres et afstivende kryds (3) af stålbånd. Det giver stabiliteten fra de solide krydsfinervægge i udhus og hobbyrum videre til hjørnestolperne. Derfor er væggene (4) i udhus og hobbyrum lavet af krydsfinerplader.

Video

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

VÆRKTØJ: Sådan bruger du skruemaskinen

I videoen her lærer du alt om det mest populære stykke gør det selv-værktøj. Ud over at skrue skruer i og bore huller i en lang række forskellige materialer, findes der masser af tilbehør, der gør dig i stand til at bore store huller, skrue møtrikker og franske skruer i, undersænke skruer, slibe, polere og meget mere.

Tips & Tricks

Jordanker

Jordankre er fremstillet af galvaniseret stål. Hvert anker har tre jordspyd, der bankes skråt ned i jorden - i hver sin retning. Derved får de en relativt stor bæreevne. Når alle tre spyd er banket ned i jorden, fastgøres de til ankeret med selvskærende skruer. Det samme gøres med adapteren, som bundremmen skal gøres fast til. Med ankeret leveres en ståldorn, der passer ned i jordspyddet. Den sættes i jordspyddet, når det skal slås i jorden, for at beskytte røret. Prisen er ca. 250 kroner pr. anker.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Garage