8-kantet pavillon i 45 x 95 mm spærtræ

Denne ottekantede pavillon er utrolig enkel at bygge, og den vil være et dekorativt indslag i enhver have. Selve pavillonen koster cirka 10.000 kroner, hvortil kommer udgiften til fundament og gulvbelægning. Og du kan opføre pavillonen på et par weekender.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
10.000 kroner

Intro

En havepavillon er indbegrebet af romantik. Og så forlænger den sommersæsonen i begge ender, fordi den er praktisk under alle vejrforhold. Den kan også være med til at give skygge for den bagende sommersol, og så skærmer den effektivt af for de regnbyger, som uvilkårligt hører det nordiske klima til. Men en pavillon betyder også, at du kan sidde længere ude om aftenen med familie og venner uden at blive generet af den faldende dug.

Placeringen er vigtig

Det er ikke lige meget, hvor du placerer en pavillon. Derfor skal du sørge for at finde en plads, hvorfra du kan sidde og nyde udsigten i god kontakt med den øvrige have. Men du skal også sikre dig, at pavillonen er tilstrækkelig stor, så der er plads, når der kommer gæster på besøg. Den ottekantede pavillon, som vi har bygget, er så stor, at du snildt kan klemme otte personer ind omkring et bord.

Spærtræ og shingles

Selve opførelsen af pavillonen er forholdsvis enkel. I vores tilfælde valgte vi nemlig at anvende én og samme dimension træ til den bærende konstruktion - 45 x 95 millimeter spærtræ. Spærtræ er høvlet med afrundede kanter. Derfor er de kvadratiske stolper hver samlet af to stykker træ, mens vi andre steder har flækket træet midt igennem. Taget er beklædt med en pandekagelignende shinglesdækning, og de enkelte baner af tagpap er gjort fast ved hjælp af papsøm.

Overlæggene er forklæbede, så de smelter sammen ved solens opvarmning - nemmere kan det ikke være. Shingles kan lægges på tage med hældninger helt ned til 11 grader. Ved hældninger op til 26 grader skal der først udlægges et lag underpap. Selv om taget på vores pavillon har en hældning på 30 grader, besluttede vi for en sikkerheds skyld at lægge et lag underpap først. Det var altså ikke nødvendigt, men vi fandt, at det ikke var nogen skade til.

Byg 8 kantet pavillon

Den bærende konstruktion er færdig og solidt forankret til fundamentet. Og inden længe er også taget på plads. Tilbage resterer så den sidste finish af vores pavillon - dvs. beklædning og adgangsforhold. Men det er også på dette stadie af byggeriet, at du bør overveje, om du vil montere vinduer i pavillonens forskellige fag.

Vejledning

01
Den enkle opbygning 4 Trin

Pavillonen ses her fra siden. Bemærk, at brædderne er fjernet i den ene brystning, du ser underlaget (L) for brædderne. De skrå lægter sørger for at give pavillonen den nødvendige stivhed.

1: Når du har fundet et egnet sted at placere pavillonen, graves ud, og fundamentet støbes.

2: Skær bundremmene (E) ud med skrå snit i enderne, og placér dem på murpap langs kanten af fundamentet. Remmene gøres fast til fundamentet med karmdybler.

3: Saml hver stolpe af to planker (J) med lim og skruer. Rejs en stolpe i hvert hjørne, og skru den fast til bundremmen (E). Hold stolperne midlertidigt i lod med skrå brædder.

4: Skær topremmene (G) til, og skru dem fast på stolperne foroven. Skær fire topremme midt igennem, og skru dem fast uden på de andre.

5: Skær de otte spær (K) til med skrå snit. Spærene skrues fast til topbeslaget foroven. Forneden ligger de oven på enderne af stolperne, hvor de fastholdes med vinkelbeslag til topremmene.

6: Skru de syv underkarme (F) fast mellem stolperne med overkanten 90 cm over gulv.

7: Flæk de otte planker på 300 cm midt igennem til underlag (L) for brædder i brystningerne. Montér først en “ramme” hele vejen rundt i én brystning. Og dernæst to skrå stivere. Pavillonen er nu stabil, og du kan fjerne de skrå brædder fra stolperne.

8: Montér brædderne (P) i brystningerne. Lågen fremstilles ved at montere brædder på et Z-formet underlag (L). Du kan vælge at fremstille lågen i hele åbningen - eller en smallere kombineret med et fast parti. Lågen fastgøres til stolperne med hængsler. Ønsker du en glat side indvendig på brystningerne, skal indersiden også beklædes med profilbrædder.

9: Stryg nu alt træværk med træbeskyttelse - evt. over flere omgange.

Byg 8 kantet pavillon

Brystningerne kan som her beklædes med lodrette profilbrædder (P) - eller du kan vælge at vende brædderne vandret eller i skråmønster.

Fundamentet (D) er støbt, og bundremmene ( E) er på plads ovenpå. Stolperne (J) er rejst og forsynet med underlag for bræddebeklædningen.

I toppen af stolperne forbindes disse med topremmene (G). Spærene (K) monteres oven på stolperne og fastholdes ved hjælp af vinkelbeslag.

I hver brystning (minus faget med lågen) monteres to skråstivere (L). Disse skal sørge for at afstive pavillonen, så den ikke vælter i blæsevejr.

I det ene fag har vi lavet et smalt, fast parti til venstre. Resten af åbningen er en låge, som er hængslet på stolpen.

02
Undertag og shingles 5 Trin

På denne tagplan kan du tydeligt se, hvordan de enkelte tagbrædder (N) er placeret på den venstre sektion. Under hver grat (sammenskæring) ses et spær (K). Spærene er på tegningen angivet med stiplede linjer. Det samme er placeringen af de i alt otte stolper (samlet to og to af 16 stk. spærtræ), som holder hele tagkonstruktionen.

1: Søm tagbrædderne (N) fast på spærene (se beskrivelse under foto).

2: Tagbeklædningen af shingles monteres (se beskrivelse under foto), og samtidig er pavillonen nu beskyttet mod fugt.

3: Montér nu overkarme (H), sternbrædder (M), underlag for udhæng samt udhængsbrædderne (M).

Spærene mødes i toppen i et knudepunkt. Få en smed til at fremstille et topbeslag a la det på billedet med otte flanger til fastgørelse af spærene.

Tagbrædderne (N) sømmes eller skrues på spærene. Hvert bræt skæres i smig i den ene ende og sømmes fast, så den anden ende rager ud over spæret. Når brædderne er sømmet fast på en side, skæres de rent over spæret med en rundsav.

Her er pavillonen forsynet med et vandret udhæng. Det er samtidig med til at give hele tagkanten en pæn og enkel afslutning.

Når tagbrædderne er på plads, er det en god idé at tætne taget med tagpap. Hvis de bliver våde, udvider de sig nemlig og forskubber sig.

Først sømmes og klæbes et lag underpap på hele taget. Dernæst sømmes en alutagfod (S) langs kanten hele vejen rundt. Også de selvklæbende baner af shingles (R) sømmes fast på alle fladerne. Af spildet skar vi “tunger” ud. Disse blev brugt til at dække graterne ind med.

03
Fundament - flere muligheder 1 Trin

Når du skal bygge fundamentet til pavillonen, kan arbejdet udføres på flere måder:

■ Stolperne kan graves en meter ned i jorden

■ Du kan grave én meter dybe huller og støbe punktfundamenter af beton, hvorefter stolperne gøres fast til stolpesko, som er støbt ned i fundamenterne.

■ Der graves en meterdyb rende hele vejen rundt. Der støbes et kantfundament af beton i renden. Stolperne gøres fast til kantfundamentet.

Men da vi gerne ville lægge klinker inde i pavillonen, valgte vi en helt fjerde løsning efter nordisk forbillede: pladefundering.

På den måde kunne vi også slå to fluer med et smæk. Vi fik en betonplade at stille stolperne på og et perfekt underlag til klinkerne.

Genialt princip

Princippet ved pladefundering er ret enkelt. Du støber en armeret betonplade oven på et lag isolering og udnytter det faktum, at jorden altid er syv grader varm nogle få meter nede.

Det er samme princip, håndværkerne bruger om vinteren, når de lægger vintermåtter ud for at optø jorden. Måtterne holder nemlig på varmen, og efter et par dage er frosten væk fra jorden.

Støbning af fundamentet

Start med at fjerne jorden, og grav ned til bæredygtig grund - det vil sige mindst 25 centimeter under terræn.

Læg minimum et 15 centimeter tykt lag singels (A). Det virker som et kapillarbrydende lag og skal hindre fugt i at trænge op i konstruktionen.

Lav nu en ottekantet forskalling til betonen af brædder, og slå en pind i jorden i midten. Skru en liste fast oven i pinden, og sæt 176 centimeter af fra listen. På denne måde har du en passer, som helt nøjagtigt fastlægger hjørnerne af forskallingen. Disse sættes i øvrigt af med en afstand på 135 centimeter.

Læg nu et lag af 50 millimeter terrænbatts (B) oven på singelslaget (terrænbatts er hårde, trædefaste batts af mineraluld).

Armeringen (C) udføres nemmest med et færdigt armeringsnet, hvor armerinsjernene er svejset sammen. En standardstørrelse på nettet er 235 x 500 centimeter. Du kan anvende et net af 6 millimeter kamstål med en maskestørrelse på 15 x 15 centimeter.

Armeringsnettet tildannes med en boltsaks eller vinkelsliber med skæreskive. Sørg for at holde nettet 3 centimeter fra yderside beton, og husk, at ved samlinger skal du binde nettene sammen med ståltråd med mindst 50 centimeters overlap.

Klods nettet op på isoleringen med særlige plastholdere - disse skal være 5-8 centimeter høje - og bland betonen (D) af cement, grus og sten i forholdet 1:3:5.

Når du fylder betonen i forskallingen, er det vigtigt, at dette sker med lidt overhøjde. Det er nemlig altafgørende, at betonen løber helt sammen og slutter tæt om armeringen (du kan evt. leje en elektrisk stavvibrator til at fordele betonen i et jævnt lag).

Betonen skal være 15 centimeter tyk, og med et lige bræt kan du trække den af efter overkanten af forskallingen (husk at lave zigzag-bevægelser med brættet).

Når støbningen er overstået, dækkes betonen med plastfolie, så den kan hærde en uge. Ved for hurtig hærdning er der risiko for, at betonen revner.

Byg 8 kantet pavillon

Det specielle pladefundament ligger oven på jorden som en stor flise. Det er en oplagt mulighed, når du skal støbe dit fundament til pavillonen. Læs mere om princippet bag pladefundamentet på vores hjemmeside

Fundamentet holder også på varmen

Dette principsnit gennem et pladefundament viser den armerede betonflise oven på isoleringen. Selv om det fryser minus 10 grader, er der intet sted frost under fundamentet.

Materialer

50 x 100 mm trykimprægneret fyr:
• 7 bundremme (E) a 150 cm

45 x 95 mm spærtræ:
• 8 underkarme (F) a 135 cm
• 12 topremme (G) a 135 cm
• 8 overkarme (H) a 135 cm
• 16 stolper (J) a 210 cm
• 8 spær (K) a 240 cm
• 8 planker a 300 cm (flækkes til underlag – L)

25 x 100 mm ru fyr:
• 32 stern- og udhængsbrædder (M) a 162 cm
• 24 underlag for udhængsbrædder a 40 cm

21 mm høvlede brædder med fer og not:
• Tagbrædder (N), 16 m2

25 mm profilbrædder:
• Brystningsbrædder (P), i alt 8 m2

Endvidere:
• 16 m2 underpap (base)
• 16 m2 shingles (R)
• 8 alutagfødder (S) a 165 cm
• Climate skruer, 4 x 50 og 5 x 80 mm
• Søm, 2,8 x 65 mm
• 16 vinkelbeslag
• 21 karmdybler (10 x 100 mm)
• Topbeslag (til spær)
• Hængsler og lukkebeslag til låge
• 12 m murpap (10 cm bredt)
• Tagklæber
• Papsøm
• PU-lim
• Træbeskyttelse

Pris: Cirka 10.000 kr.
(prisen er ekskl. fundament og gulvbelægning)

Tegning

Et tværsnit midt igennem pavillonen. Hele fundamentet er udført som én stor armeret betonflise, så du kan lægge klinker eller lignende ovenpå. Læs mere om fundamentet på de følgende sider.

Planen over bundremmene (E) viser, hvordan disse er gjort fast til fundamentet. I venstre side er der en åbning, hvor lågen skal sidde. Målene bruges også til at sætte fundamentet af efter.

Et vandret snit, placeret gennem vinduesåbningerne. Hver stolpe samles ved hjælp af to planker (J).

Video

TEKNIK: Lægning af tagshingles

Med shingles i små moduler er det let at lægge tagpap

TIPS: Skær nemt gennem tagpap

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

Tips & Tricks

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Havepavillon