8-kantet havepavillon med åbne sider - del 1

Denne ottekantede havepavillon er enhver haveejers (og hans kones) drøm, da den er et både dekorativt og hyggeligt samlingspunkt. Selv om det ikke er et begynderprojekt, kan du sagtens bygge pavillonen med den flotte tagkonstruktion, hvis du følger vores udførlige trin for trin anvisninger.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
80 timer
Pris
10.000 kroner

Intro

Du kan købe saml selv-havepavilloner i de fleste byggemarkeder og på internettet. Men faktisk løber sådan en pavillon nemt op i 25-30.000 kroner, og så er den høje pris endda ingen garanti for nogen særlig god kvalitet.

Vi har derfor valgt at vise dig, hvordan du bygger pavillonen helt fra bunden, af materialer, du selv køber. Og det sjove er, at prisen på denne bygning ligger på omkring en tredjedel af prisen for byggemarkedets standardpavillon. Vi kom helt ned under 10.000 kroner for denne bundsolide pavillon i et klassisk udseende.

Find blyant, vinkelmåler og smigvinkel frem

Du behøver ikke at frygte, at det kræver en matematisk uddannelse at beregne hældningsvinkler på spærene, samling af taget i toppen og udformning af hjørnestolper, som ikke vrider sig, når de bliver udsat for vejr og vind.

Med hjælp fra en af dem, der til dagligt uddanner tømrere, ved vi nu, at du kan glemme de svære matematiske modeller og i stedet fatte en blyant, en smigvinkel og en vinkelmåler. God fornøjelse med byggeriet.

Læs fortsættelsen i del 2

LÆS OGSÅ: Byg selv et flot lysthus

Bundsolid fra starten. Vi viser, hvordan du bygger pavillonens fundament.

Smart stolpeløsning. Se, hvordan de trekantede stolper og vægremmen samles.

Avanceret tagkonstruktion med veksler og stikspærDet er tømrerarbejde, men vi viser, hvordan du kan gøre det selv.

Selvklæbende tagpap gør det nemt at afslutte det flotte tag.

Autentisk rækværk, som ser ud ligesom “i gamle dage”.

Vejledning

01
Bundkonstruktion 5 Trin

Selve bunden består af en ring af 8 solide (97 x 97 mm) trykimprægnerede stolper, der er skåret af i enderne med et 22,5 graders snit. Stolperne skrues sammen med bygningsbeslag (sømplader) og forbindes på tværs med planker (strøer).

Hele rammen hviler i de otte hjørner på beton og gøres fast hertil med patentbånd, så pavillonen ikke lige letter en dag, det blæser lidt rigeligt.

1

Læg først remmene (A) ud på jorden, og klods dem op, så de ligger så plant som muligt, før du begynder at skrue delene sammen.

2

Pres hver samling tæt sammen, og fikser dem med et bræt og et par skruetvinger. Sømpladen monteres midt over samlingen og fastgøres med beslagskruer (5 x 35 mm). Skru skråt ind i samlingerne fra siden med 5 x 100 mm skruer.

3

Tjek, at ottekanten er præcist konstrueret, ved at måle lige over fra yderpunkt til yderpunkt. Målet skal være 320 cm. Vend rammen med beslagene nedad, og mærk af til de fire gulvstrøer (B og C) med cirka 52 cm’s afstand.

4

Skru først de to yderste gulvstrøer (C) fast til rammen. Mærk dem af i enderne efter rammen, og sav dem til, før du skruer dem fast, skråt ind i rammen med 5 x 100 mm rustfri skruer.

5

De to midterste gulvstrøer (B) fastgøres med bjælkesko, der skrues fast med 5 x 35 mm beslagskruer. Tjek, at strøerne flugter med rammens overside.

02
Bræddegulv 7 Trin

Pavillonens bund er robust og stabil, og den skal forankres, så et kraftigt vindstød ikke kan genere. Bunden hæver du over jorden og sikrer mod fugt nedefra med murpap. Så kan du lægge terrassebrædder på rammen. Her er valgt gulv i lærketræ, men der findes terrassebrædder i adskillige træsorter. Den billigste løsning er underligt nok trykimprægnerede terrassebrædder. Men de er ikke nødvendige, når der ikke er jordkontakt.

For at finde placeringen af betonunderstøtningen løftes rammen på plads, før I sætter pinde i jorden ud for hvert af de otte hjørner. Så er det bare at fjerne rammen og støbe.

1

Hver samling (i hjørnerne) understøttes med et par spande beton og små betonfliser, der rettes op og bringes indbyrdes i vater. Stik en stump patentbånd i betonen til forankring.

2

Løft rammen på plads, når betonen er hærdet efter et døgns tid. Tjek med vaterpasset, inden bundkonstruktionen placeres endeligt og gøres fast.

3

Bundrammen gøres fast til patentbåndene med beslagskruer. Læg mærke til, at betonfliserne er hævet, så rammen ikke har kontakt med jorden. Læg murpap mellem rem og betonflise, så fugt ikke kan stige op i træet.

4

Gulvstrøerne understøttes på midten med nogle gamle havefliser og et stykke terrassebræt (D). Læg murpap under brættet, før det fikseres med skruer.

5

Læg nu terrassebræderne (D) på. Brug 5 x 70 mm rustfri skruer. Lad blot brædderne stikke en smule ud over rammens sider, med så lidt spild som muligt.

6

Sav kanterne rene til sidst med en rundsav. Med en dyksav i en førings-skinne er det en smal sag at få gulvet til at flugte med bundremmens ydersider.

7

Så er du færdig. Altså med en herlig ottekantet terrasse. Og nu begynder det sjove, for nu skal terrassen under tag.

03
Lodrette stolper 2 Trin

For at pavillonens tag kan ligge sikkert, skal det hvile på nogle solide stolper. Vi rejser otte af dem, som vi laver af 45 x 97 mm planker, som vi stiller op to og to, så de danner et V med spidsen ind mod terrassens centrum. Det giver en tilpas stiv konstruktion til at kunne bære tagremmen og taget.

Åbningen ud mod verden lukkes senere af en dækliste, som saves skråt af (22,5º) på siderne, så de passer lige ind i åbningen. Det gør vi til allersidst, når pavillonen er malet.

1

Stil to stumper stolpe (E) op ved et hjørne, vinkelret på forkanten af rammen. Hvor deres bagkanter møder opstregningen, skal hjørnestolperne stå. Skru vinkelbeslag i, som stolperne kan skrues fast til.

2

Gør nu alle stolper (E) fast parvis med 60 x 70 mm vinkelbeslag og 5 x 35 mm beslagskruer. I bagkanten skrues de to stolper sammen på skrå, hjørne mod hjørne, med 3 stk. 5 x 70 mm skruer.

04
Vægrem 5 Trin

Nu hvor stolperne er rejst, skal taget have en ramme at ligge på, en såkaldt vægrem. Den laver vi af 45 x 97 mm planker, der skrues sammen to og to.

Den ene af de to planker skal ligge oven på stolperne, mens den anden skal passe ind mellem stolperne. De planker, som skal ligge oven på stolperne, skæres ud i 122 cm’s længde med et 22,5º snit i hver ende, fuldstændig som de bjælker, vi brugte til bunden.

De nederste planker (G) er 105,3 cm lange, men skåret lige over i et 90º snit. Vi viser her, hvordan du klarer det.

1

Skær de øverste otte planker (F) ud med et 22,5º skråt snit i enderne. Streg op i begge ender efter en stump planke, så har du længden på den korte planke (G), der skal imellem stolperne. Her er det 105,3 cm. Sav også otte af dem.

2

Saml de to plankestykker med vandfast trælim og 5 x 70 mm skruer. Fikser først med et par skruer i hver ende, og vend så det hele om, og skru resten ind fra oversiden, hvor skruerne ikke er synlige, når vægremmene er lagt op.

3

Læg de otte vægremme op, og skru dem fast til stolperne oppefra. Når vægremmene er præcist udsavede og lagt op, vil de danne en ligesidet ottekant, og de lodrette stolper vil stå præcis i lod.

4

Skru vægremmen sammen i hjørnerne. Samlingerne presses helt tæt sammen og fikseres med to stk. 5 x 100 mm skråskruer, én fra hver side.

5

Sav spidserne af hjørnerne. For at spærene senere skal kunne lægges tæt mod vægremmen, må den yderste spids saves af, så der opstår en plan anlægsflade.

05
Toppen 2 Trin

Det er på det nærmeste umuligt at samle otte spær i en spids, så det holder, hvis man ikke er mølle- eller kirkebygger. Men vi klarer os også fint med denne løsning, som består af en kraftig rondel og en ottekantet centerklods, som alle otte spær støder op til.

1

Sav en rund skive (N) (rondel) med 70 cm i diameter ud af 22 mm krydsfiner, og del den op i otte lige store stykker. Spærenes placering opstreges fra centrum og ud til rondellens kant.

2

Sav hjørnerne af en 12 x 12 cm tyk stolpe (Q), som er 30 cm lang. Mærk op 3,5 cm fra hvert hjørne, og sav hjørnerne af efter stregerne. Så er de otte flader alle 5 cm brede og passer til spærene.

06
Spær 5 Trin

Taget udføres med såkaldte gratspær, dvs. spær, som ligger der, hvor tagfladerne mødes. Her er det otte planker, som stilles på højkant og samles ind mod den ottekantede klods (Q). Til yderligere at styre spærenes indbyrdes afstand bruger vi den rondel, vi lige har lavet, som spærene skrues fast til. Det lyder indviklet, men kig på billederne, så forstår du let, hvad der menes.

I stedet for at bøvle med samling af spærene højt til vejrs har vi valgt at gøre de første fire spær fast i rondellen og i den ottekantede stolpe på jorden. Efter samling løftes konstruktionen op, og her er det praktisk at have en hjælper eller to.

1

Start med at lave en skabelon af en hel spånplade. Mål først 159 cm ind fra pladens ene side, og mærk pavillonens midte af. Læg et stykke bræt (P) fra nederste hjørne op mod midten i en 30° vinkel. Lad brættet rage 30 cm ud over pladen.

2

Tegn topstykket (Q) og rondellen (N) ind på skabelonpladen. Streg op, hvor brættet (P) møder topstykket (Q). Bemærk, hvordan P ligger i forhold til N.

3

Mærk af til et hak i brættet (P) dér, hvor det møder rondellen (N). Dette kaldes i fagsprog et sadelhak, og du saver det let ud med en stiksav.

4

Streg også et hak op der, hvor spæret møder vægremmen (F). Det er i det yderste hjørne af spånpladen. Hakket må højst være 1/3 af spærets bredde. Saves også ud med stiksaven.

5

Tjek, om spærmodellen (P) passer, når hakkene er savet ud. Nu kan du strege alle otte spær op efter modellen og save dem ud.

07
Samling af spær 5 Trin

Nu kan du samle spærkonstruktionen. De første fire spær sætter du på rondellen nede på jorden. Klods rondellen op, så du ikke skal bukke dig så meget. Når de fire spær sidder, løfter I hele molevitten op på plads og monterer resten.

Når samtlige otte spær ligger på plads og er fastgjort med skruer og vinkelbeslag, vil du opdage, at konstruktionen er utrolig stærk og selvbærende. Alligevel forstærker vi konstruktionen med kryds af planker lige under rondellen.

Krydset (K på tegningen) er fremstillet som en juletræsfod og samlet “hak i hak”.

1

Rondellen (N) med stolpen (Q) klodses op til en god arbejdshøjde, hvor spærene (J) er fri af jorden. Allier dig med en hjælper, eller klods spærene op, mens de fastgøres til stolpe og rondel.

2

Skru spærene (J) fast præcis i midten af stolpen (Q) s anlægsflader med to stk. 5 x 120 mm skruer. Konstruktionen løftes på plads, og alle spær skrues fast til vægremmen (F og G) med et vinkelbeslag på hver side.

3

Gør de resterende fire spær fast i toppen med to skruer og ved remmen (F og G) med to vinkelbeslag. Læg mærke til, at spærenderne i udhænget står lodret, dvs. at de er afsavet 30° ligesom i toppen.

4

Krydset samles som hak i hak- samling. Det er to identiske udskæringer midt i planken med samme bredde som plankens tykkelse (4,5 cm) og halvt så dybe som dens bredde (4,9 cm).

5

Lav et kryds (K) af planker som en juletræsfod. Krydset er streget op efter spærene. Skru det fast med to 5 x 100 mm skruer i hver samling, samt en enkelt skrue op i stolpen (Q) gennem rondellen (N).

08
Vekselkonstruktion 5 Trin

Før vi kan begynde at lægge tag, skal vi tilføje ekstra understøtning, da afstanden er ret stor mellem spærene helt ude i kanten. Det gør vi med såkaldte stikspær (M), som halverer afstanden mellem spærene.

Men før stikspærene kan gøres fast, skal vi forbinde vores otte spær på tværs med planker - det kaldes for veksler. De skal sidde 105 cm fra stolpen oppe i toppen. Vi bruger ikke så meget tid på at beregne længder og vinkler, men streger op på stedet, ligesom en rigtig tømrer.

1

Mål 105 cm ned fra midterstolpen (Q), og afsæt tydelig opmærkning på oversiden af samtlige spær (J). Fikser et plankestykke med tvinger oven på spærene i flugt med opmærkningerne.

2

Streg den minimale vinkel op, som spæret hælder i forhold til vekslen. Det gør du let ved at holde en vinkel på som vist og strege med en tømmerblyant på siden af vekslen. Gentag i den anden side.

3

Streg nu tilspidsningsvinklen op på vekslens underside, ligeledes i begge ender. Sav de otte veksler (L) ud med en kap/geringssav. Finjuster evt. vinklerne lidt, hvis vekslerne ikke slutter 100 % til.

4

Pres vekslerne (L) ind på plads, og skru dem fast med to stk. 5 x 100 mm skråtstillede skruer i begge sider.

VIGTIGT! Vekslens overkant skal ligge i plan med spærenes overkant.

5

Flot er det! Samtlige otte veksler er tilpasset og fastgjort. De ligger præcis parallelt med vægremmene. De er 70 cm lange, og de halverer hvert trekantede felt.

Læs fortsættelsen i del 2

Materialer

Materialer til bundkonstruktionen

97 x 97 mm trykimprægneret stolpe:
• 8 bundremme (A) a 122 cm

45 x 97 mm trykimprægnerede planker:
• 2 gulvstrøer (B) a 300 cm
• 2 gulvstrøer (C) a 210 cm

28 x 120 mm terrassebrædder:
• 19 gulvbrædder (D) a 300 cm

Desuden:
• 4 stk. 45 x 97 mm bjælkesko
• 8 sømplader,
• 250 cm galv. patentbånd
• Murpap,
• 5 x 35 mm beslagskruer
• 5 x 70 mm og 5 x 100 mm rustfri skruer
• Beton
• Fliser

Materialer til stolper og vægrem

45 x 97 mm trykimprægnerede planker:
• 16 lodrette stolper (E) a 215 cm
• 8 vægremme (F) a 122 cm
• 8 vægremme (G) a 105,3 cm

25 x 150 mm fyrrebrædder:
• 8 dæklister (H) a 6 x 215 cm

Desuden:
• 16 stk. 60 x 70 mm vinkelbeslag
• 5 x 35 mm beslagskruer
• 5 x 70 mm skruer
• 5 x 100 mm skruer

Materialer til spærkonstruktion

45 x 97 mm trykimprægnerede planker:
• 8 spær (J) a 210 cm
• 2 krydsdele til top (K) a 110 cm
• 8 veksler (L) a 70 cm
• 8 stikspær (M) a 110 cm

22 mm krydsfiner:
• 1 rondel (N), diameter 70 cm

120 x 120 mm stolpe:
• 1 topstykke (Q), 30 cm

Spærmodel:
• 1 21 x 95 mm bræt (P), 210 cm (ej vist)
• 1 spånplade, 122 x 244 x 2,2 cm (ej vist)

Desuden:
• 16 vinkelbeslag
• 5 x 35 mm beslagskruer,
• 5 x 100 mm skruer
• 5 x 120 mm skruer

Tidsforbrug

Cirka 80 timer

Pris

Lige under 10.000 kroner

Sværhedsgrad

Opgaven ligger et stykke over midel, men er du omhyggelig hele vejen, får du et superflot resultat.

Tegning

Sådan skal lysthuset samles

Vores bundsolide pavillon bygges af få forskellige dimensioner træ. Størstedelen udgøres af 45 x 97 mm planker. Se her, hvordan det hele hænger sammen.

Sådan skal lysthuset samles

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Havepavillon