8-kantet havepavillon med åbne sider - del 2

Vores fantastiske lysthus tog form i Gør Det Selv nr. 7/2013. Nu fortsætter vi, hvor vi slap, med at lægge et flot tag og sætte rækværk op. Læs, hvordan vi gør, og bliv inspireret til at bygge dit eget.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
80 timer
Pris
10.000 kroner

Intro

Nu er tiden så kommet til at gøre arbejdet færdigt. Vi skal indsætte stikspærene mellem de rigtige spær, og vi skal lægge brædder på taget, før der kommer tagpap på.

For at undgå at brænde eller smelte pappet på har vi ofret lidt ekstra og bruger en selvklæbende tagpap. Den er let at arbejde med, og til et lysthus som dette behøver vi ikke at bekymre os om den underpap, man normalt skal lægge under selvklæbende tagpap. Se i artiklen, hvor flot resultatet bliver.

Byg en drøm af et lysthus - del 1

LÆS OGSÅ: Byg selv et flot lysthus

Vejledning

01
Så langt kom vi 2 Trin

I foregående nummer sluttede vi byggeriet af med at montere tværstykker mellem spærene, såkaldte veksler. Dem skal vi arbejde med nu, da de skal bruges til fastgøre små spærstykker til - det er det, man kalder stikspær.

Stikspærene (M) halverer afstanden mellem de lange spær (J), og det er nødvendigt, da afstanden mellem dem er næsten 150 cm ude i enden.

1

Streg op, hvor vekslen (L) skal placeres - 105 cm fra topstolpen (Q). Mens du streger op, er det smart at holde vekslen på plads med skruetvinger.

2

Vekslerne (L) gøres fast til spærene (J) med 5 x 100 mm skruer. Nu har du noget at gøre de korte spær, stikspærene (M), fast til.

02
Stikspær 5 Trin

Vi bruger igen metoden “lav en prøveoplægning, streg op, og sav til”, når vi går i gang med stikspærene (M). Tilpas først et enkelt af stikspærene, og brug det som model for de resterende syv.

Stikspærene er placeret midt på vekslen, de er cirka 110 cm lange, men fremstil det første i en smule overlængde, så der er materiale til tilpasning. Spærenden saves af i en 30 graders vinkel efter tilpasning, så enden bliver lodret, når spæret er på plads.

1

Placer stikspæret (M) mod vekslen (L), og streg sadelhakket op der, hvor det skal hvile på vægremmen. Sav sadelhakket ud, og tjek, at det passer.

2

Brug nu det første stikspær som model for de øvrige syv. Ingen hovedbrud, rent kopiarbejde.

3

Tjek med en retskinne, at stikspærene (M) flugter i højden med de øvrige spær (J). Tjek også længden, de må ikke rage længere ud, når der kommer vindskeder på om lidt.

4

Skru stikspæret (M) fast til vekslen (L) med to 5 x 100 mm skruer igennem vekslen og en enkelt 5 x 120 mm skrue igennem sadelhakket, ned i vægremmen (F).

5

Nu er tagkonstruktionen færdig med spær (J), veksler (L) og stikspær (M). Flot ser det ud, og det er et bomstærkt underlag for det tag, du nu skal lægge.

03
Tag og tagfod 5 Trin

Før vi begynder at lægge taget på, skal vi have sat lodrette kantbrædder (stern-brædder) på. Vi bruger otte brædder, som vi gør fast til spærenderne hele vejen omkring lysthuset.

Sternbrædderne (R) saves af i en 30° vinkel langs den kant, der vender opad, så flugter de nemlig med tagets hældning. Der, hvor sternbrædderne mødes, saves de i et snit på 22,5°, og til slut skrues alle sternbrædderne på.

Herefter skal du i gang med at lægge taget. Her bruger vi såkaldt rupløjede brædder, som lægges med den ru side opad og den glatte nedad. Så sidder tagpappet bedre fast.

1

Hæng det første sternbræt (R) op midlertidigt, og streg op på brættet, så du ved, hvor du skal save. Sav enderne af i 22,5°, og og sav overkanten af i 30°. Skru brættet fast, og gentag med næste bræt.

2

Tilpas det nederste bræt (S), og skru det fast. Læg nu 7-8 brædder opad, og slå dem midlertidigt sammen i fer og not. Streg op fra det nederste bræt, midt over spærene, før du saver brædderne til og skruer dem på med 4 x 60 mm skruer.

3

Tilpas det øverste bræddestykke (S) mod stolpen (Q) ved at save feren af, så bræddestykket kan komme på plads.

4

Nu skal du klippe tagfoden (T) til. De fås som L-formede aluminiumsskinner i længder af 1 m og er lette at klippe til med en pladesaks. Du skal klippe et snit i profilets lange side dér, hvor du skal bukke det ved lysthusets hjørner.

5

Læg tagfoden (T) på langs kanten af taget, og buk den om hjørnet. Søm fast med 20 mm galvaniserede papsøm. Sørg for at sømme forskudt med 10 cm’s afstand mellem sømmene.

04
Tagpap 5 Trin

Tagpap er det hyppigst anvendte tagbeklædningsmateriale til pavilloner. Der findes flere typer, fx dekorative shingles, pap, der skal svejses på, og metoder med et lag under- og et lag overpap. Til beboelse er der krav om underpap, men til en pavillon er der ingen restriktioner, blot ønsket om, at taget er tæt i regnvejr.

Her har vi valgt en enkel løsning med kun et lag selvklæbende tagpap. Vi har anvendt Icopal “Selvklæber” TOP, der fås i ruller på 1 x 5 meter. Vi har delt de meter lange baner på langs, så vi får baner på 50 cm’s bredde. Når disse lægges med overlap på 9 cm, ser det flot ud.

1

Tegn de nederste 50 cm af taget op på den første bane tagpap. Skær de skrå kanter af med en hobbykniv. Marker de 9 cm’s overlap i toppen af banen med kridt, og skær pappet til med kniven.

2

Kantlim tagpappet. Løft banen opad mod den påsømmede kant, og træk en stribe klæber i begge sider ud mod siderne og ligeledes et par striber klæber på alutagfoden. Fjern folien fra pappet.

3

Søm nu tagpapbanen fast inden for markeringen til overlæg. Sømmene placeres med 10 cm’s afstand forskudt for hinanden. Bank hele fladen fast til taget vha. en træklods og en hammer.

4

Fikser et hjælpebræt 9 cm fra første banes overkant, og stød næste bane mod brættets kant. Fjern bagsidefolien, søm i toppen, og lim i kanterne, før du banker efter med klods og hammer.

5

Fortsæt bane efter bane med samme fremgangsmåde. Fire lige brede baner og en lidt mindre i toppen, hvor pappet føres op ad midterstolpen (Q)

05
Finish på taget 2 Trin

Samlingerne på taget skal naturligvis lukkes. Det gør vi med 15 cm brede strimler, som er 215 cm lange, ligeledes selvklæbende.

Strimlerne ligger midt over samlingerne og stikker således 7,5 cm ud til begge sider. Ekstra tagklæber er ikke nødvendigt, for når der først har været en lun sommerdag, bider strimlerne sig godt fast i det underliggende tagpap.

For at dække midterstolpens endetræ har vi fremstillet en topklods af to lag 22 mm krydsfiner, som måler 20 x 20 cm. Vi har savet hjørnerne af, så klodsen bliver ottekantet. Den får også tagpap, når den er skruet fast i toppen.

1

Brug en retskinne til at styre de lange dækstrimler med, og bank dem fast med en træklods og en hammer. Søm og lim er ikke nødvendigt. Skær rent ved tagfoden (T).

2

Skru en ottekantet topklods på taget, og klæb tagpap på kanten og toppen. Overgangen mellem tag og “hatten” tætner du med lidt tagklæber.

06
Rækværk 5 Trin

Der er utallige måder at lukke pavillonens sider på. Den kan fx lukkes helt med klinkbrædder i nogle felter og med vinduer og dør (e) i andre. Vi har valgt en åben konstruktion med et rækværk.

Rækværket med kryds er fremstillet af to vandrette planker (V) og to lodrette (X). For at danne en kvadratisk ramme har vi trukket de to sider 8 cm ind fra pavillonens lodrette stolper. På den måde får vi også et harmonisk kryds (Y) i midten. Den ekstra ramme består af fire plankestykker (Z) og er ren dekoration.

1

Rammen samles af de to vandrette planker (V) og en lodret (X). Brug 5 x 100 mm skruer og vandfast snedkerlim. Imprægner endetræet med snedkerlim overalt, det forhindrer indtrængende fugt.

2

Streg krydsets tømmer (Y) op diagonalt mellem rammens indvendige hjørner. Sav enderne til med to 45° snit, så de kan passe ind i hjørnerne.

3

Gelænderets kryds (Y) samles hak i hak (det kaldes en lige over-skramning). Sav to indsnit midtpå, og stem ud med stemmejern. Krydset samles, og den sidste lodrette planke (X) fastgøres.

4

Den indvendige ramme skrues på. Rammen er mindre plankestykker (Z), der er savet af i 45° i begge ender. De gøres fast med lim og 4 x 60 mm skruer.

5

Rækværket fastgøres i toppen til pavillonens lodrette stolper med vinkelbeslag og 5 x 35 mm beslagskruer. Rækværket er monteret 10 cm over gulv.

07
De sidste lister 2 Trin

For at dække de bærende stolpers gaben sætter vi dæklister hen over gabene. Listerne laves af 25 x 150 mm brædder (215 cm lange), som er skåret med et 22,5° snit langs de to langsider.

Inden dæklisterne (H) kommer på, maler vi alt træværk undtagen gulvet med grundingsolie og hvid træbeskyttelse. Dæklisterne får en grå træbeskyttelse for at give lidt kontrast.

1

Før dæklisterne kommer på, skal rækværkets nederste vandrette planke (V) fastgøres med en 5 x 100 mm skrue i hver side ind i endetræet, igennem de lodrette stolper (E).

2

Sæt dæklisterne (H) på, så de skjuler gabet mellem de lodrette stolper (E) og skruerne til rækværket. Vi har malet dæklisterne med en kontrastfarve.

Materialer

Materialer til spærkonstruktion

45 x 97 mm trykimprægnerede planker:
• 8 spær (J) a 208 cm
• 8 veksler (L) a 70 cm
• 8 stikspær (M) a 110 cm

22 mm krydsfiner:
• 1 rondel (N), diameter 70 cm

120 x 120 mm stolpe:
• 1 topstykke (Q), 30 cm

Desuden:
• 5 x 100 mm skruer, 5 x 120 mm skruer

Materialer til taget

25 x 150 mm fyrrebrædder:
• 8 sternbrædder (R) a 150 cm

25 x 125 mm rupløjede forskallingsbrædder med fer og not:
• Ca. 100 m undertag (S)

Selvklæbende tagpap, TOP fra Icopal:
• 4 ruller a 1 x 5 meter (U)

Desuden:
• 12 alutagfødder (T) a 100 cm, 4 x 60 mm skruer, 20 mm galv. papsøm, tagklæber

Materialer til rækværk

45 x 97 mm trykimprægnerede planker:
• 14 vandrette (V) a 105,3 cm
• 14 lodrette (X) a 80 cm
• 14 krydsdele (Y) a 114 cm
• 28 indv. rammer (Z) a 38 cm

Desuden:
• Lim, 14 vinkelbeslag, 5 x 35 mm beslagskruer, 4 x 60 mm skruer, 5 x 100 mm skruer, 5 l grundingsolie, 5 l træbesk.

Tidsforbrug

Cirka 80 timer

Pris

Lige under 10.000 kroner

Sværhedsgrad

Opgaven ligger et stykke over midel, men er du omhyggelig hele vejen, får du et superflot resultat.

Tegning

Tag og rækværk

Når spærene er lagt op og gjort fast, er det ikke svært at lægge resten af taget. Se her, hvordan det hænger sammen.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Havepavillon