Legehus i luksusudgave 1:2

Drømmer ungerne om deres eget hus i haven – en privat hule til leg og hygge? Her får du første del af byggevejledningen til et legehus i særklasse – en fantasiens højborg med masser af udfordringer for både piger og drenge, små og store.

Intro

Legehus i træ, der kan genbruges

Det er et legehus der kan holde i årevis – og når ungerne en dag vokser fra det, er det lige til at skille ad og samle et andet sted – til glæde for en ny børnefamilie.

Legehus med mange formål

Det flotte legehus i træ virker som en magnet på ungerne – og der er heldigvis plads til mange børn og mange typer leg. Mens én suser ned ad brandmandsstangen, kan andre klatre op ad stubben eller hygge sig indendøre.

Bestem selv højden på legehuset

Dette legehus har plads nedenunder så der er herligt meget plads til leg under platformen og udsigt oppe i selve huset.

Hvis du ikke har mod på at bygge legehuset “til vejrs”, kan du vælge en mere moderat højde på stolperne. Det lavere hulrum under legehuset kan i så fald bruges til brændeskjul eller parkeringskælder for ungernes køretøjer. Et legehus kan naturligvis også bygges direkte på jorden.

Find 2. del af artiklen om legehus i luksusudgave her:
Legehus i luksusudgave 2:2

Butik

Klatretræ

Dukketeater

Udkigspost

Hyggekrog

Vejledning

01
Platformen: solidt fundament på høje ben 7 Trin

Legehuset bæres af en solid platform, der samtidig fungerer som husets gulv. En gammel træstub, der oprindeligt gav hele ideen til det højtliggende legehus, understøtter gulvet i det ene hjørne. I de andre graves trykimprægnerede stolper cirka 90 cm ned i jorden (læs mere om forankring af stolper i artiklen “Kunsten at få en stolpe op at stå” her i bladet). Har du ikke lige en træstub stående midt i plænen, kan den naturligvis nemt erstattes af endnu en trykimprægneret hjørnestolpe.

Vi har valgt at hæve gulvet 165 centimeter over jordplan (gulvstrøernes underkant er 150,5 cm over jordplan). Det giver herligt meget legeplads neden under platformen og både udsigt og privatliv oppe i selve i huset.

1

Den gamle, men solide fyrretræsstub saves af to meter over jorden, og bjælkesko med udadvendte flige gøres fast til stubben 150,5 cm oppe. Stem ud på stubbens sider, så du får to plane flader at montere bjælkeskoene på.

2

Læg strøen (H) i vater i bjælkeskoen, så den flugter med skel, hæk eller lignende, og støt med et hjælpebræt i den anden ende. Mål ud fra stubben til dér, hvor bagkanten af stolpen (B) skal være (se tegning). Lod ned til jorden, og grav ud til stolpen (B).

3

Placér stolpen (B) i lod. Hold strøen (H) i vater, markér dens underkant på stolpen, hvorefter bjælkeskoen med indadvendte flige skrues fast i flugt med opmærkningen. Skru derpå strøen fast i bjælkeskoen.

4

Strøen (K) og stolpen (D) monteres efter samme princip som de første. Placér strøen i en vinkel på præcis 90 grader fra den første strø (H).

5

Mål ud til endnu en stolpe (A). Montér strøen (G) imellem stolperne (A og D). Strøen (J) skrues uden på stolperne (A og B). Tjek, at indvendige hjørner er vinkelrette, og at strøerne er i vater. Sav stolperne (A og B) af i plan med strøerne.

6

Mål 60 cm ind fra strøerne (G og H), og montér strøerne (L). Brug bjælkesko med udvendige flige til montering.

7

Skru støtterne (N og P) fast som underlag for gulvbrædderne (Q), der monteres, så enderne flugter med stolpernes yderside. Beregn 1 cm luft mellem brædderne. Tilpas brædderne omkring stubben og stolpen (D).

02
Vægelementerne: 7 moduler udgør husets vægge 9 Trin

Legehuset er så gedigent, at det holder, længe efter at ungerne er blevet for store til det. Men heldigvis er alle dele konstrueret, så de ret let kan skilles ad og flyttes til en ny have. Det gælder også væggene, der består af i alt syv moduler.

Hvert vægmodul har samme enkle opbygning: Du samler en ramme af 50 mm brede lister og beklæder rammerne med vandrette brædder på 25 x 150 mm. De vandrette brædder skrues fast på smallere lister (ca. 30 mm), der monteres indvendigt på rammens lodrette sider. På den måde kommer beklædningen til at flugte med rammens forkant.

Alle rammelisterne har vi savet ud af 25 x 125 mm terrassebrædder af lærk. De er høvlede og alligevel ret billige.

1

Listerne til vægrammerne saves ud af terrassebrædder. De ydre lister (A, B, C og D) SKAL være 50 mm brede. De indvendige lister kan være lidt smallere end 30 mm, så brædderne udnyttes optimalt.

2

Lim og skru de smalle rammelister (E og F) fast indvendigt på de lodrette rammelister (B og C). Brug trælim til udebrug og 4,5 x 50 mm skruer. De smalle lister skal flugte med bagkanten af de brede.

3

Rammens bundliste (A) og topliste (D) fastgøres til de lodrette lister, der nu er forsynet med indvendige rammelister. Brug 4,5 x 70 mm skruer.

4

Skal vægelementet have dør eller vindue, fastgøres to ekstra lodrette lister (G og H) i vinduets eller døråbningens bredde. Listerne monteres med 4,5 x 70 mm skruer igennem bundliste (A) og top (D).

5

Tjek, at rammens rette hjørner er i vinkel, inden du begynder at montere beklædningsbrædderne. Det betaler sig også at fiksere rammen til arbejdsbordpladen med skruetvinger.

6

Start beklædningen (J) fra rammens bund - brug 4 x 40 mm skruer. Her har vi skåret beklædningsbrædderne til, så de passer omkring døråbningen.

7

Over døren monteres et bræt i hele elementets indvendige bredde. Læg mærke til, at bræddebeklædningen flugter med rammens forkant, når de monteres på de indvendige lister.

8

I elementer med vinduer starter du også fra rammens bund. Op til vinduets underkant monterer du lange brædder, der passer indvendigt i rammen. Fortsæt herefter med små stykker langs vinduets sider.

9

Rammens topliste følger tagets hældning. Streg denne hældning op på de øverste beklædningsbrædder, og sav brædderne til, så de passer i rammen.

03
Afstandsbrædder giver plads til tagets topdrager 2 Trin

Når taget skal lægges på legehuset, har du brug for en topdrager - en bærende bjælke, der ligger i husets kip.Topdrage-ren er 5 cm bred, så for at få plads til den mellem de to væglelementer i hver gavl skal du montere afstandsbrædder, der giver netop dette mellemrum. Afstandsbrædderne fungerer samtidig som støtte for topdrageren.

Afstandsbræt 1 (L3) i gavlen ud mod den lille balkon ligger mellem væg 2 og 3. Det skrues på si-den af væg 3, så den flugter med forkanten af vægrammen.Skru afstandsbrættet fast fra indersiden af rammelisten (B3), inden du monterer beklædningsbrædderne (J3).

Afstandsbræt 2 placeres i gavlen ud mod brand-mandsstangen mellem væg 5 og 6. Afstandsbrættet består af to brædder (L5 og M5), der er henholdsvis10 og 5 cm brede. De to limes sammen, så det bageste bræt stikker 2,5 cm ud fra begge sider af det forreste. Afstandsbrættet skrues fast på bagsiden af element 5 og 6.

04
Huset samles: vægelementerne skrues sammen 4 Trin

Når alle syv vægmoduler er samlet, er du klar til at rejse huset. Det er en god idé at starte med et hjørne - når det første hjørne er skruet sammen og står i vinkel, har du nemlig godt hold på konstruktionen. Vi starter her med væg 4, der vender ud mod haven, og væg 5, der er et gavlstykke med dør mod balkonen med brandstang (se væggenes placering på tegningen her ved siden af).

1

De første to elementer samles til et vinkelret hjørne. Gavlelementet (væg 5) flugter med platformens front, og siderne (her væg 4) trækkes 2,5 cm ind, så de er placeret over gulvstrøerne.

2

Væggene skrues sammen side mod side med tre 4,5 x 70 mm skruer. Husk at bore for. Skru også vægelementerne fast til gulvet. Brug 4,5 x 50 mm skruer, og skru gennem rammens bundliste. Tjek, at husets hjørner er i vinkel.

3

Afstanden mellem gavlelementerne 5 og 6 er 5 cm - en afstand, der svarer til husets topdrager. Elementerne samles med afstandsbræt 2 (se, hvordan det limes sammen, på forrige opslag).

4

I gavlen mod stubben er der ligeledes 5 cm’s afstand mellem væggene. Her lukkes afstanden med afstandsbræt 1, der allerede er monteret på væg 3 (se tegningen af væg 3 tidligere i artiklen).

Materialer

TIL PLATFORMEN

100 x 100 mm stolpe, trykimprægneret:
• 2 stolper (A og B) a 255 cm
• 2 stolper (C og D) a 395 cm
• 1 stolpe (E), 425 cm
• 1 stolpe (F), 385 cm

Målene er inkl. 90 cm til nedgravning
45 x 150 mm reglar:
• 2 strøer (G og H) a 180 cm (H tilpasses mod stub)
• 1 strø (J), 200 cm
• 1 strø (K), ca. 180 cm (tilpasses mod stub)

45 x 125 mm reglar:
• 2 strøer (L) a 190 cm
• 2 strøer (M) a 80 cm
• 1 støtte (N), ca. 50 cm
• 1 støtte (P), ca. 30 cm

25 x 125 mm lærk, høvlede terrassebrædder med afrundede kanter:
• 15-16 gulvbrædder (Q) a 200 cm (tilpasses mod stub)
• 3 stk. (R) a 100 cm
• 3 stk. (S) a 120 cm (savet i facon)

Desuden:
• 6 stk. 47 x 120 mm galvaniserede bjælkesko med udadvendte flige
• 8 stk. 47 x 120 mm galvaniserede bjælkesko med indadvendte flige
• 4 x 40 mm rundhovedede skruer til udendørs brug (til montering af bjælkesko)
• 4 x 50 mm skruer til udendørs brug (til montering af gulvbrædderne)

Pris

Ca. 2200 kroner

VÆG NR. 1

25 x 50 mm liste, lærk:
• 1 rammeliste, bund (A1), 105 cm
• 1 rammeliste, side (B1), 126 cm
• 1 rammeliste, side (C1), 162 cm
• 1 rammeliste, top (D1), 107 cm

25 x 30 mm liste, lærk:
• 1 indvendig rammeliste (E1), 127 cm
• 1 indvendig rammeliste (F1), 162 cm
• 1 liste (G1) omkring vindue, 132 cm
• 1 liste (H1) omkring vindue,154 cm

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 7 brædder (J1) a 100 cm
• 6 brædder (J1) a 17,5 cm
• 1 bræt (J1), 80 cm
• 1 bræt (J1), 50 cm

• 1 bræt (J1), 20 cm*

VÆG NR. 2

25 x 50 mm liste, lærk:
• 2 rammelister, bund og top (A2) og (D2) a 50 cm
• 2 rammelister, sider (B2) og (C2) a 165 cm*

25 x 30 mm liste, lærk:
• 2 indvendige rammelister (E2) og (F2) a 165 cm*

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 13 brædder (J2) a 45 cm
(* skal tilpasses mod taghældning)

VÆG NR. 3

25 x 50 mm liste, lærk:
• 1 rammeliste, bund (A3), 80 cm
• 1 rammeliste, side (B3), 165 cm
• 1 rammeliste, side (C3), 136 cm
• 1 rammeliste, top (D3), 83 cm

25 x 30 mm liste, lærk:
• 1 indvendig rammeliste (E3), 163,5 cm
• 1 indvendig rammeliste (F3), 136 cm
• 1 liste (G3) omkring dør, 160 cm
• 1 liste (H3) omkring dør, 140 cm

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 18 brædder (J3) a 12,5 cm
• 1 bræt (J3), 75 cm
• 1 bræt (J3), 75 cm
• 1 bræt (J3), 50 cm

• 1 bræt (J3), 25 cm
(
skal tilpasses mod taghældning)

VÆG NR. 4

25 x 50 mm liste, lærk:
• 1 rammeliste, bund (A4), 110 cm
• 2 rammelister, sider (B4) og (C4) a 137,5 cm

25 x 30 mm liste, lærk:
• 2 indvendige rammelister (E4) og (F4) a 137,5 cm
• 2 lister omkring vindue (G4) og (H4) a 137,5 cm

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 7 brædder (J4) a 105 cm
• 6 brædder (J4) a 22,5 cm

VÆG NR. 5

25 x 50 mm liste, lærk:
• 1 rammeliste, bund (A5), 80 cm
• 1 rammeliste, side (B5), 136 cm
• 1 rammeliste, side (C5), 165 cm
• 1 rammeliste, top (D5), 83 cm

25 x 30 mm liste, lærk:
• 1 indvendig rammeliste (E5), 136 cm
• 1 indvendig rammeliste (F5), 163,5 cm
• 1 liste (G5) omkring dør, 140 cm
• 1 liste (H5) omkring dør, 160 cm

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 18 brædder (J5) a 12,5 cm
• 1 bræt (J5), 75 cm
• 1 bræt (J5), 75 cm
• 1 bræt (J5), 50 cm

• 1 bræt (J5), 25 cm*

VÆG NR. 6

25 x 50 mm liste:
• 1 rammeliste, bund (A6), 110 cm
• 1 rammeliste, side (B6), 165 cm
• 1 rammeliste, side (C6), 126,5 cm
• 1 rammeliste, top (D6), 113 cm

25 x 30 mm liste, lærk:
• 1 indvendig rammeliste (E6), 165 cm
• 1 indvendig rammeliste (F6), 126,5 cm
• 1 liste (G6) omkring vindue, 160 cm
• 1 liste (H6) omkring vindue, 135 cm

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 7 brædder (J6) a 105 cm
• 6 brædder (J6) a 22,5 cm
• 1 bræt (J6), 85 cm
• 1 bræt (J6), 55 cm

• 1 bræt (J6), 25 cm
(
skal tilpasses mod taghældning)

VÆG NR. 7

25 x 50 mm liste, lærk:
• 1 rammeliste, bund (A7), 160 cm
• 2 rammelister, sider (B7) og (C7), a 127,5 cm

25 x 30 mm liste, lærk:
• 2 indvendige rammelister (E7) og (F7) a 127,5 cm
• 1 ekstra liste til montering af beklædning (K7), 127,5 cm

25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning:
• 10 brædder (J7) a 155 cm

Til de 7 vægelementer har du alt i alt brug for:
25 x 50 mm liste: ca. 30 m
25 x 30 mm liste: ca. 27 m
25 x 150 mm lærk med fer og not – til beklædning: ca. 52 m

Pris

Cirka 1700 kr.

AFSTANDSBRÆDDER

25 x 100 mm liste, lærk:
• 1 afstandsbræt (L3), 160 cm
• 1 afstandsbræt (L5), 160 cm

25 x 50 mm liste, lærk:
• 1 afstandsbræt (M5), 160 cm

Alle afstandsbrædder kan saves ud af terrassebrædder på 25 x 125 mm

Tegning

Vent med at save hak i toppen af stolperne (C og D), til du skal montere vægremmene (se hvordan i artikel 2). Så er du sikker på, at de kommer til at passe.

Stolperne (C, E og F) placeres først senere, når væggene er rejst, og vægremme og topdrager er på plads. Herefter monteres også de sidste strøer (M) og gulvbrædderne (R og S).

Stolper i forskellig højde: Stolperne (A og B) saves af i plan med overkanten af strøerne. Stolpen (D) skal derimod have ekstra længde, da den også skal kunne understøtte taget.

Strøen (J) behøver ikke bjælkesko - den kan blot skrues uden på stolperne (A og B). Strøen bliver nemlig ikke synlig til slut, og du kan lettere bygge videre på platformen, når strøen er skruet udenpå.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Legehus