Byg en skydedør med sporplader

Her vil fagmanden vise, hvordan du bygger en nem og enkel skydedør til dit udhus. Vi har valgt at bygge en ramme af 50 x 100 mm imprægneret tømmer, der er skåret til i et 45 graders smig i enderne.

Her vil fagmanden vise, hvordan du bygger en nem og enkel skydedør til dit udhus. Vi har valgt at bygge en ramme af 50 x 100 mm imprægneret tømmer, der er skåret til i et 45 graders smig i enderne.

Porten skal være 161 cm bred og 244 cm høj og skal beklædes med 12 mm sporplader, der ligeledes er 244 cm høje. Almindelige bukke er ikke brede nok til en ramme i den størrelse, men det problem klarer fagmanden ved at udvide bukkenes bredde med et par lægter.

Når tømmeret er lagt op, afsættes der nogle markeringer, hvor skruerne, der skal holde rammen sammen, skal sidde. Skruerne placeres ca. 4 cm inde og 1,5 cm fra henholdsvis top og bund. Når det er markeret i begge ender på de to korte stykker tømmer, forborer han lodret igennem med et 5 mm bor.

Nu kan rammen skrues sammen med 5 x 100 mm skrue i det hul, der sidder 4 cm inde og med en 5 x 120 mm skrue i det hul, der sidder 7 cm inde. Således samles rammen i alle fire hjørner.

Tømmeret kan være en smule skævt, men ved hjælp af en skruetvinge kan det tvinges på plads, inden skruerne skrues i. Rammen skal forstærkes med en midtersprosse, der ligeledes er af 50 x 100 mm tømmer.

Fagmanden måler op, hvor den skal sidde, og monterer to vinkelbeslag til at holde den. Placer vinkelbeslagene, så den lange side – der, hvor skruehullerne sidder længst væk fra knækket i vinklen – bliver skruet ind i midtersprossen. Derved undgås det, at skruerne kommer for tæt på midtersprossens endetræ, med risiko for at endetræet flækker, når skruerne skrues i.

LÆS OGSÅ: Vinkelbeslag: Byg med vinkelbeslag

Monter nu yderligere to beslag, så midtersprossen sidder stabilt. Det er nok at give beslagene tre beslagskruer i hver vinge. Nu kontrollerer fagmanden, om rammen er helt i vinkel. Det gør han ved at måle rammens to diagonaler – det såkaldte krydsmål. Det gøres nemmest med et lang ret liste fra hjørne til hjørne.

Marker længden ved at slå en streg på listen, der hvor hjørnet er. Flyt så listen til den anden diagonal, Nu skal markeringen fra før meget gerne svarer til samlingen i dette hjørne. Gør den det, betyder det, at krydsmålet er ens, og dermed er rammen også helt i vinkel.

Nu skal rammen beklædes med sporplader. Disse sporplader har vi fået billigt, da de er lidt ødelagte i siderne. Det gør dog ikke så meget, da vi alligevel skal samle to plader.

Når pladen er lagt op på bukkene, bruger fagmanden en dyksav med føringsskinne til at save den beskadigede kant af med. Bemærk, at fagmanden skærer pladen ren, således at samlesporet i den del af pladen, der skal bruges, skæres væk.

På den anden plade skal der skæres tre spor af, for at de to plader kommer til at passe til skydedøren. Igen skæres der med dyksaven. Den første plade lægges op, og det kontrolleres, at den passer langs rammens kanter. Det gør den, så nu kan den skrues fast med 4 x 40 cm climate-skruer.

Sæt først en skrue i det ene hjørne og så en på midtersprossen, så der er godt styr på pladen. Det er pænest, hvis skruerne kommer til at sidde på en ret linje, så derfor markerer håndværkeren samme afstand på hele langsiden, inden der skrues skruer i.

Der, hvor de to plader skal samles, skrues der et stykke 25 x 100 mm imprægneret bræt på bagsiden af den første plade. Det giver et solid og tæt samling. Nu kan den anden sporplade skrues fast på samme måde som den første.

Beklædningen på plads, men da det er en skydedør, vi bygger, mangler der et spor i dørens bund. Det vil håndværkeren fræse ud i midten af bundrammen. Til arbejdet skal der bruges en overfræser med et rabbe-jern. Her bruger vi epå 4 mm, som skærer 2,5 cm ind i rammen.

Efter første tur sænkes jernet et par mm, og så køres der en tur mere. På den måde bliver sporet lidt bredere. Nu er der god plads til, at vi kan bøje et beslag, som kan køre i sporet. Når skydedøren bliver hængt op skal den støttes i bunden i dette spor.

Beslaget, vi bruger, er et helt almindeligt sømbeslag, der bukkes, så det passer til formålet. Jernet skal ikke gå helt op i sporet, derfor skal det ene buk laves på 2 cm. Så er der en halv centimeter mellem sporets bund og beslagets top.

Sømbeslaget skrues fast på rammen, og det første buk laves på 2,5 cm, hvilket svarer til halvdelen af rammes tykkelse. Ved hjælp af en klods, et par skruer og en hammer laves det andet buk på de 2 cm.

Dette hjemmegjorte beslag, der skal monteres på udhusets ene bærende stolpe, er nok til at styre skydedøren i bunden.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Skur