Redskabsskur med plads til det hele

Byg et skræddersyet redskabsskur med plads til alt fra hobbyværksted og plantebord, haveredskaber og værktøj til cykler, plæneklipper og havemøbler.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
10 dage
Pris
18.000 kroner

Et stålpladetag er hurtigt lagt - og en rigtig god løsning til et redskabsskur, som det vi bygger her.

Intro

Byg lige et skur til haven. Hvor svært kan det være? Det afhænger selvfølgelig lidt af ambitionsniveauet - men vi vil i hvert fald ikke råde dig til at vælge en af de billigste byggemarkedsløsninger, hvor træet ganske vist kommer skåret ud, men hvor træet ofte er af en ringe kvalitet, og hvor du ikke har mulighed for at justere lidt på målene efter forholdene mens du går og bygger.

I stedet bør du ofre lidt ekstra tid og penge og bygge dit skur selv, helt fra bunden. Det giver dig også en oplagt mulighed for at planlægge lidt.

Som i tilfældet med dette skur, hvor vi stillede nogle af de lodrette stolper i en afstand, så der lige kunne lægges en standard-køkkenbordsplade ind imellem dem. Og straks var der et arbejds/plantebord i værkstedet.

Det viste skur skal du nok bruge et par uger på i en ferie - vores professionelle tømrer brugte cirka 60 timer - men til gengæld sparer du jo også temmelig mange penge. Og det er som bekendt en af de sjoveste ting ved at være gør det selv-håndværker. God fornøjelse med dit byggeprojekt.

Vil du læse mere om, hvordan du bygger et redskabsskur? Her har vi samlet alle vores artikler og byggevejledninger om redskabsskure.

Vejledning

01
Find den rette placering 3 Trin

Når du skal placere et skur, er det en god idé at rette det ind efter forholdene. Ligger det tæt på huset, skal de to bygninger ligge parallelt. Og skal skuret være tæt på en hæk, vil det se bedst ud, hvis det følger hækken.

Dette skur skal stå på en fliseterrasse, hvorfor det er naturligt at orientere det efter belægningen, så det ikke ser ud, som om det står skævt. Ligger fliserne pænt, behøver du ikke tage dem op allesammen når du bygger.

1

Start med at finde en ordentlig placering for dit skur, og ret det ind efter omgivelserne. Her lægger vi skuret, så det følger den eksisterende flisebelægning.

2

Tag belægningssten op, hvor stolperne skal graves ned. Du behøver ikke tage flere op end højst nødvendigt; så er det lettere at stille en stige op, når taget skal laves.

3

Grav stolpehullerne ud med en hulspade eller et pælebor. Det er lettere end med en spade, og du undgår at skulle grave et enormt hul til hver stolpe.

02
Først skal alle stolperne rejses 3 Trin

De lodrette stolper skal ned i 90 cm’s dybde, men de behøver ikke at blive støbt fast.

Lav en målfast arbejdstegning, før du begynder, så kan du afpasse stolpeafstanden efter det, du vil have i skuret.

Her har vi fx sat to af stolperne med 70 cm’s afstand, så der lige kan ligge en bordplade under vinduet. To af de andre stolper står med en afstand på 100 cm, så der er plads til en dør.

LAV EN KÆMPESTOR RET VINKEL: Slå tre brædder sammen, så de indvendige mål har forholdet 3:4:5 (her er det 150 x 200 x 250 cm). Lav den som vist på billedet, og brug den til at rette stolperne ind efter.

1

Rejs den første stolpe, og stamp rundt om den, så den står fuldstændigt i lod. Du behøver ikke at afstive, når du er 90 cm nede, selv om du ikke støber. Sæt herefter den næste hjørnestolpe på samme facade.

2

Spænd en snor ud mellem de to stolper, og læg en masonitbrik (3 mm) ind bag snoren, så den kommer lidt ud fra stolpen. Sæt de næste stolper efter snoren, og sørg for at holde de 3 mm’s afstand.

3

Skru en lægte på tværs hen over stolperne, og sav dem så ned i den ønskede højde. Når du saver stolperne til, skal du huske, at der skal være plads til døren.

03
Tagremmen sættes op 4 Trin

Tagremmen lægges i udskæringer i toppen af stolperne. For at finde remmens nøjagtige placering skal du sætte den midlertidigt op og strege af på alle stolperne, hvor hakkene skal være. Læg remmen løst op på skruetvinger, som du har sat på de yderste stolper, og ret til efter et vaterpas, før du sætter streger.

1

Sæt din tagrem (D) fast på de forreste stolper (A) med skruetvinger, så du kan se, hvor højt den skal sidde. Sæt tvingen under remmen i stedet for at spænde den fast, så er det lettere at justere højden.

2

Sav hak i stolperne til tagremmen, når du har mærket af efter den rem, du satte midlertidigt op med skruetvinger lige før.

3

Hakkene skal være mindre, end du tror. Sav dem ca. 2,5 cm lavere end remmens højde, så taget ikke støder på. Her saves et hak i stolpen på 45 x 120 mm.

4

Gør remmen (D) fast med 10 x 120 mm bræddebolte, som du først har boret hul til gennem stolper (A) og rem. Husk at bruge runde skiver på bagsiden, de kan ikke sidde skævt som firkantede.

04
Tilpas spærene og skru dem på 2 Trin

Spærene er 145 mm høje ligesom tagremmen. Men for at din sternkant ikke skal blive alt for høj, skal du skære spærenderne ned, så de kun er 95 mm høje. Det har betydning for højden af din sternkant; det ser nemlig ikke så pænt ud, at kanten er mere end et enkelt bræt høj, når bygningen ikke er større end den, der bygges her.

MENS SKURET BYGGES, afstives det midlertidigt med lægter på skrå.

1

Skær begge ender på spærene (F) til der, hvor de stikker uden for remmen (D). Så kan du nøjes med et enkelt sternbræt hele vejen rundt.

2

Skru spærene fast til tagremmene med vinkelbeslag. En vinkel pr. spær i hver ende er nok, bare du sørger for, at de sidder på hver sin side af spæret.

05
Bundrem og rottesikring 3 Trin

Mellem stolperne skrues en fodrem (E) af 45 x 95 mm tømmer, som gøres fast med vinkelbeslag. De skal ligge i jordniveau og holde rottesikringen. Den består af 30 cm høje eternitplader, der graves ned og sømmes fast til bundremmen med tagpapsøm.

1

Rejs ekstra stolper af 45 x 95 mm tømmer på fodremmen dér, hvor spændet er for stort. Gør dem fast med vinkelbeslag.

2

Nu skal rottesikringen på. Sav eternitpladerne ud i de rigtige længder med en stiksav. Du kan købe hele plader eller plader, som kun er 30 cm i højden - så skal du kun save dem til i længden.

3

Søm rottesikringen fast på fodremmen hele vejen rundt, så den følger remmens overkant. Bor for i pladerne, og søm dem fast med tagpapsøm.

06
Trækbånd i sider og tag 2 Trin

Skuret skal stabiliseres i sider og tag, så det ikke vrider sig eller lægger sig helt ned i stormvejr. Køb færdige vindafstivningssæt i byggemarkedet, og monter dem efter producentens anvisninger.

1

Mål trækbåndene ud, og sav dem til med en nedstryger. Gør dem hellere lidt for lange end lidt for korte.

2

Monter trækbånd på facaderne, og stram dem op. Det vil her sige forsiden, bagsiden, gavlen med vinduet og gavlen på skuret inde under halvtaget.

07
Spær og taglægter 3 Trin

Når spærene er på plads og al vindafstivning er monteret, skal du til at lægge taget. Skær spærene (F) til i den endelige længde, og skru taglægter (G) på, så de ligger med den afstand, som producenten af tagpladerne anbefaler. I dette tilfælde er der tale om knap 50 cm.

1

Marker med en kridtsnor på spærene (F), hvor stort udhænget skal være. Her skal det være to brædders bredde plus luft, i alt 23 cm.

2

Sav spærene af efter stregen, så er de fuldstændig lige lange. Det ser pænest ud, når man kigger op nedefra bagefter.

3

Skru taglægterne (G) på med lige stor afstand imellem. Afpas afstanden efter den tagbelægning, du vælger. Følg producentens anvisninger, og tag højde for evt. snetryk.

08
Stærk facadebeklædning 4 Trin

Vi har valgt at bruge nogle ret kraftige brædder til beklædningen, nemlig trykimprægnerede mellemsternbrædder, som er 25 mm tykke. De er forsynet med fer og not og af en bedre kvalitet end mange af standardbeklædningsbrædderne, du finder i byggemarkedet.

FACADEBRÆDDERNE er egentlig sternbrædder med fer i toppen og not i bunden. De er kraftigere end normale beklædningsbrædder og holder meget længere.

1

Skru facadebrædderne (X) på. Først skal du fjerne den bageste del af noten på det nederste bræt, så det kan gå ned over rottesikringspladerne og udgøre vandnæse.

2

Fortsæt med at slå brædder på, og kontroller løbende med vaterpasset, at de ligger vandret. Når du kommer dertil, hvor vinduet skal være, monterer du et vandret løsholt af en stump 45 x 95 mm reglar.

3

Skru vinduet fast fra modsatte side af stolpen, så du ikke får synlige skruer i vinduet. Brug 5 x 100 mm skruer igen - det er o.k., da vinduet ikke er så stort.

4

Monter døren med karmskruer ind i de lodrette stolper, hvor dørhullet er sat.

09
Ståltaget lægges hurtigt 8 Trin

Tagpladerne af stål er bestilt i nøjagtige mål, så de ikke skal saves til. Det sparer dig dels for noget arbejde, dels har det den fordel, at pladernes coating ikke ødelægges, og de derfor bedre kan modstå rust.

1

Mærk af på taglægterne (G), hvor taget skal gå til. Læg en plade op, og hold den fast med en tvinge, mens du streger op på lægterne.

2

Tjek udhængene. Læg den første plade op, så den flugter med fronten, og se, om udhænget passer i begge ender og sider.

3

Skru stumper af reglar (H) på taglægterne (G) i begge sider, så du får samme højde på udhænget hele vejen rundt. Klodserne skal måle 230 x 95 mm.

4

Skru tagpladerne på med de skruer, som følger med. De har skruespids, så der skal ikke bores for. Placer skruerne i bunden af bølgerne, og sæt moment på skruemaskinen, så du ikke maser skruen ned i pladen.

5

Slå streger på pladerne, så du ikke kommer til at skrue ved siden af en lægte - og så skruerne sidder helt lige.

6

Skru pladerne fast i hver anden bølge, men forskudt fra lægte til lægte.

Vigtigt! Sæt skruerne i bølgedalen, så pladerne ikke trækkes skæve.

7

Er du nødt til at skære den sidste plade til på langs, skal du leje en speciel skæremaskine - det kan du ikke save pænt med en stiksav. Skær nederst på kanten af en bølge.

8

Læg en silikonestreg 1 cm fra kanten af taget som vist på billedet. Så løber regnvand ikke ind under taget og gør det vådt.

10
Sternbrædder og sternkapsler 5 Trin

Når tagpladerne er på plads, skal du lukke af for regnen med sternbrædder hele vejen rundt. Start med at skrue siderne på ind i taglægterne og sideklodserne (H), og lad brædderne rage ud bagtil. Skru så fronten på ind i side-bræddernes endetræ og til sidst bagsiden. Sav så alle bræddeender af, som rager udenfor, og du har en flot kant hele vejen rundt. Oven på sternbrædderne skrues en sternkapsel, som beskytter brædderne mod regn.

1

Skru sternbrædder (Y) på. Først siderne og så fronten. Siderne skæres i smig, så de følger taghældningen.

2

Skru forreste sternbræt på. Husk at bore for, før du skruer ind i endetræet på sidebrædderne - ellers flækker de, når skruerne kommer i.

3

Bemærk, at tagpladerne stikker 2-3 cm ud over bageste sternbræt - så løber vandet ikke lige ned ad brættet, og der er mulighed for senere at montere en tagrende på konsoljern.

4

Læg bølgeklodser ud på tagpladerne, og læg de specielle sternkaplser ovenpå. Bølgeklodserne af skumgummi sikrer du med en stribe silikone, så de ikke kan arbejde sig ud.

5

Skru sternkapslen på ned i toppen af bølgerne. Kapslen holder vandet væk fra toppen af sternbrættet og leder det ned på taget.

11
Afslutninger og gulv 3 Trin

Lister på hjørnerne samt indfatning om vindue og dør må du ikke glemme. Dels ser det pænt ud, dels beskytter det endetræet på beklædningsbrædderne, så det ikke bliver vådt, og endelig lukker det af, så der ikke kan slå regn ind i konstruktionen.

Gulvet kan du lave på mange måder, fx af den tidligere flisebelægning, evt. med isolering under, eller du kan lægge et trægulv.

1

Stift en hjørneliste på i alle hjørner (33 x 33 mm), så den dækker samlingerne og der ikke kan komme vand ind i endetræet.

2

Skær vinduesindfatningen til, og monter venstre side samt top og bund først. Gør top og bund fast i venstre side, og sæt så højre sideliste på. Så kan listerne skubbes helt tæt sammen.

3

Monter 19 x 100 mm udhængsbrædder (W1) og (W2) med 4,5 x 60 mm skruer op i spærene. Sørg for, at der er 10 mm luft mellem brædderne og i siderne, så der er ventilation.

Materialer

95 x 95 mm trykimprægneret tømmer:
• 5 stolper (A) til forsiden a 330 cm
• 4 stolper (B) til bagsiden a 300 cm

45 x 95 mm trykimprægneret tømmer:
• 5 mellemstolper (C) a 240 cm
• 8 fodremme (E), i alt 1440 cm

45 x 145 mm spærtræ:
• 2 tagremme (D) a 675 cm
• 9 spær (F) a 240 cm
• 10 udhængsklodser (H) a 230 x 95 mm

38 x 73 mm lægte:
• 5 stk. taglægter (G), i alt 4000 cm

Ikke vist på tegning

25 x 200 mm trykimprægneret sternbræt:
• 2 sternbrædder (Y1) på langs a 770 cm
• 2 vindskeder (Y2) på siderne a 240 cm

25 x 125 mm trykimprægneret mellem-sternbræt:
• 110 meter beklædningsbrædder (X)

19 x 100 mm trykimprægneret bræt:
• 3 udhængsbrædder (W1) a 420 cm
• 4 udhængsbrædder (W2) a 240 cm

Desuden:
• 7 stk. 109 cm Lindab tagplader a 238 cm, 5 sternkapsler, 7 skumbølgebånd
• Dør, vindue, skruer, søm, vindtrækbånd (NKT), klar byggesilikone

Tidsforbrug

Regn med 8-10 dage, afhængigt af hvor øvet en gør det selv-håndværker du er.

Pris

Cirka 18.000 kroner for materialer.

Sværhedsgrad

Hvis du kan bruge en sav, et vaterpas og et målebånd, så kan du også bygge dette skur. Bare følg vores anvisninger.

Tegning

Sådan er skuret bygget op

Lodrette stolper, en rem i top og bund, spær og taglægter. Det er såmænd, hvad skuret her består af, når tag og beklædning er pillet væk. Vi har for overskuelighedens skyld ikke tegnet tagplader, vindue og dør.

3D-model

3D-model

Redskabsskur

Skur med plads til det hele

Åbn 3D-model

3D-model

Stolperne rejses

De lodrette stolper er gravet ned i 90 cm’s dybde, men de behøver ikke at blive støbt fast.

Åbn 3D-model

3D-model

Tagremmen sættes op

Tagremmen er lagt i udskæringer på toppen af stolperne.

Åbn 3D-model

3D-model

Bundrem og rottesikring

Fodremme på 45 x 95 mm tømmer, er gjort fast med vinkelbeslag. De ligger i jordniveau og holder rotter ude.

Åbn 3D-model

3D-model

Facadebeklædning

Beklædningen er trykimprægnerede brædder som er 25 mm tykke. De er forsynet med fer og not.

Åbn 3D-model

Video

TEKNIK: Stolper på række

Med en hjælpesnor får du dem til at flugte præcist

TEKNIK: Vinkel til større projekter

Den laver du nemt selv af tre brædder

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TEKNIK: Lige streg over store afstande

Med en kridtsnor går det lynhurtigt

TEKNIK: Montering af vinkelbeslag

Vend beslaget rigtigt og giv samlingen optimal styrke

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Skur