Slip lyset ind i sommerhuset

Sommerhuset mangler dagslys, så vi sætter tre vinduer i en lukket væg. Og når vi alligevel åbner væggen, skifter vi også beklædning og øger isoleringen. Det lyder voldsomt, men er faktisk en enkel opgave.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 uge
Pris
9500 kroner

Intro

Det kan lyde som en kompliceret opgave at sætte vinduer ind i en trævæg, hvor der ingen vinduer er i forvejen – men som du vil se på siderne her, kræver det ud over de nye vinduer og øvrige materialer ikke mere end almindelig erfaring med at arbejde i træ og så den viden, som du får her.

LÆS OGSÅ: Skodder du selv kan lave

Vi sætter tre nye vinduer i væggen, og da den gamle bræddebeklædning er slidt, benytter vi lejligheden til at skifte den – og lægge 50 mm ekstra isolering uden på væggen.

Da det er et sommerhus, er der ikke store krav til isoleringen, men arbejder du med et helårshus, bør du høre kommunen, hvilke krav du skal opfylde, når du ændrer på ydervæggen.

Konstruktionen må styrkes

Nye vinduer vil næsten altid kræve, at du ændrer i det træskelet, der gemmer sig bag beklædningen - og ikke kun danner fæste for beklædningen, men også bærer og afstiver hele huset.

Derfor skal vi ikke bare fjerne de dele af skelettet, der vil være i vejen for de nye vinduer, vi skal også bevare styrken i konstruktionen. Her bygger vi derfor nye vindueshuller op i skelettet, så de passer rundt om de nye vinduer - men samtidig forbinder de afskårne elementer.

Du kan godt klare arbejdet alene, men når du åbner huset på denne måde, er det en god idé at være to om arbejdet.

Det gælder om at blive færdig hurtigst muligt, især hvis der er udsigt til vådt og blæsende vejr. Har du en hjælper med på sidelinjen, kan I uden problemer klare opgaven på en weekend.

Vejledning

01
Væggen åbnes 3 Trin

1

Beklædningen fjernes med et koben. Da vi ikke vil genbruge den, går det hurtigt. Er der ført elkabler i væggen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør, der kan koble kablerne fra og forberede det kommende elarbejde.

2

Vindpappet og afstandslisterne uden på pappet fjernes. Vi nøjes i første omgang med at åbne den øverste del af væggen, hvor vinduerne skal sidde, mens vindpappet beskytter resten af isoleringen mod vind og vejr. Det fjerner vi senere.

3

Isoleringen fjernes forsigtigt i den øverste del af væggen, hvor vinduerne skal sidde. Den er i god stand, og vi pakker den tørt ned, så vi kan bruge den igen.

02
Nyt træ i skelettet 4 Trin

Giv dig god tid, når du måler placeringen af de nye vinduer op. Skelettet af planker skal tilpasses, så der laves tre nye felter, som de nye vinduer kan sidde i.

De nye vindueshullers indre mål skal være 1,5-2 cm større end vinduerne, så du får 8-10 mm fuger omkring rammerne - det giver mulighed for at lukke tæt og rigtigt mellem vindue og væg.

Men de nye planker skal samtidig genoprette konstruktionens styrke, du kan fx ikke lade vinduesrammerne bære vægremmen i toppen. Ved de ret små vinduer her er det enkelt at overføre vægten gennem de indsatte planker, men er du i tvivl, så kontakt en ingeniør.

1

Med en håndsav skærer vi plads i konstruktionen til de nye vinduer. Pas på elkabler, og vær forsigtig, så du ikke saver hul i dampspærren. Sker det alligevel, lukker du hullerne med dampspærretape.

2

De nye vandrette planker (A) i skelettet gøres fast til de lodrette hele stolper med solide vinkelbeslag. Brug som altid rigtige beslagskruer i beslagene, og vær omhyggelig med ikke at sætte dem så tæt eller yderligt, at de flækker træet.

3

De nye lodrette planker (B) gør vi fast med lange stikskruer i de vandrette planker over og under dem. Her klarer vi os uden beslag, for vægten føres direkte fra træ til træ, skruerne holder det bare på plads.

4

De sidste afstandslister og det resterende vindpap fjernes. De indsatte planker (A og B) danner sammen med de gamle stolper og vægremmen foroven de tre felter, de nye vinduer skal sættes i. Men først vil vi øge isoleringen.

03
Isolering og pap 5 Trin

Når vi har fjernet resten af vindpappet og de gamle afstandslister, går vi i gang med at lægge det ekstra lag isolering uden på den oprindelige væg.

Det inderste lag isolering ligger inde mellem lodrette stolper, så for at undgå kuldebroer anbringer vi de supplerende 50 mm isoleringsmåtter mellem et lag vandrette afstandslægter, skruet uden på de lodrette stolper.

Dem sætter vi med en indbyrdes afstand på 30 cm, så der bliver plads til en 60 cm bred mineraluldsmåtte, der flækkes på langs. Laget af afstandslægter lukkes af med lodrette lægter i siderne og med lægter rundt i vindueshullerne.

1

Laget af afstandslægter (C) fastgøres med 5 x 80 mm skruer. Ud over lægter i hele væggens yderkant og omkring vinduerne lægges de vandret med en indbyrdes afstand på 30 cm.

2

De smalle felter fyldes op med 50 mm mineraluldsmåtter (E). De passer så tilpas stramt, at de bliver siddende af sig selv. Da mineraluld ikke er farligt, kan du arbejde uden handsker, men det er en rigtig dum idé, for fibrene klør.

3

Vi fastgør det nye vindpap med kraftige hæfteklammer. Vi starter fra neden, så evt. regndryp ledes ned på ydersiden, og holder mindst 10 cm’s overlap mellem de vandrette baner.

4

Uden på vindpappet skruer vi et lag afstandslister (D) oven på de vandrette lægter (C). De skal sikre ventilation bag beklædningsbrædderne, så de deles i korte stykker, der sættes med lidt afstand imellem.

5

Nederst i vindueshullerne sætter vi en sålbænk (G) i aluminium. Den skal gå ud over beklædningen, og for at sikre et fald udefter lægger vi nogle lag strimler af vindpap under den bageste del.

04
Vinduer og brædder 4 Trin

Nu er det tid til at skære vindpappet fri i de nye vindueshuller - og skære hullet i den indvendige vægbeklædning, som vi har ladet stå lukket.

Hullet skæres indefra. For at se, hvor vi skal skære, borer vi udefra gennem den indvendige beklædning i vindueshullets hjørner med et 10 mm bor.

Vinduet sættes i og tætnes både inde og ude, og så mangler vi kun at sætte brædder uden på væggen og male dem.

1

Vindueshullet skæres ud i den indvendige beklædning. Vi trækker først streger mellem de fire huller, vi udefra borede i hjørnerne, og kan derefter stikke savens klinge ind i et af hullerne og skære fri.

2

Vinduerne kiles op i hullerne og gøres fast med to 130 mm karmskruer i hver side. Større vinduer kræver tre karmskruer. I trækonstruktionen er det en god idé at bruge den type karmskruer, der kan justeres, hvis træet giver sig med tiden.

3

Fugerne lukkes udvendigt og indvendigt. Når kilerne er fjernet, stoppes mineraluld ind i fugen. Indvendigt lukker vi af med en akrylfuge, der lægges oven på et rundt fugebagstop. Udvendigt lukker vi med ekspanderende fugebånd.

4

De nye beklædningsbrædder (H) skrues på med 4,5 x 60 mm skruer gennem afstandslister (D) og videre ind i lægterne (C). De har fer og not, så vi kun skal sætte ét lag. Efter opsætning skæres de forneden samlet til med en rundsav.

Materialer

45 x 95 mm konstruktionstræ:
• Nye planker i skelettet (A og B)

50 x 50 mm gran/fyr:
• Afstandslægter (C) til ekstra isolering

25 x 50 mm gran/fyr:
• Afstandslister (D) på vindpap

Desuden:
• Udeskruer, 4,5 x 60, 5 x 80 og 6 x 120 mm
• Vinkelbeslag, 80 x 60 x 60 mm, m. skruer
• 50 mm mineraluldsmåtter (E)
• Vindpap (F) m. hæfteklammer
• 3 nye vinduer på mål
• 12 karmskruer, 130 mm, m. hætter
• Sålbænk (G) i aluminium
• Ekspanderende fugebånd
• Akrylfugemasse m. fugebagstop
• Beklædningsbrædder (H) m. not og fer

Tidsforbrug

En uges tid.

Pris

Cirka 2000 kroner samt tre vinduer a 2500 kroner.

Sværhedsgrad

Det er i den enklere afdeling, hvis du har erfaring med træ. Især i forhold til, at du faktisk gennemfører en ganske stor fornyelse af dit hus.

Tegning

Nyt vindue i trævæg

Når du har åbnet til trævæggens indre, kan du ændre konstruktionen, så de nye vinduer får hver sit hul.

Nyt vindue i trævæg

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Bygninger