Lav et holdbart træskelet til udhuset

Her skal bygges udhus på 2,8 x 4,5 m. Huset skal opdeles i to rum. Et lille på 4 m2 og et større på ca. 9 m2. De seks bærende stolper af 100 x 100 mm imprægneret fyr er gravet ned i 100 cm’s dybde og sat i beton. Konstruktionen her kan benyttes til alt fra udhuse, cykelskure garager og til carporte.

Her skal bygges udhus på 2,8 x 4,5 m. Huset skal opdeles i to rum. Et lille på 4 m2 og et større på ca. 9 m2. De seks bærende stolper af 100 x 100 mm imprægneret fyr er gravet ned i 100 cm’s dybde og sat i beton.

Konstruktionen her kan benyttes til alt fra udhuse, cykelskure garager og til carporte. Stolperne er med vilje noget højere, end de skal være til slut, dermed er der nemlig mulighed for en pæn og præcis afskæring, når tagremmene senere er lagt på plads.

Håndværkeren starter med at finde det højeste punkt. Det gør han med et langt ret stykke tømmer og vaterpasset. Her er nogenlunde plant, så håndværkeren beslutter, at udhusets bundremme skal placeres 5 cm over terræn, målt ud fra den yderste bagerste hjørnestolpe.

Han måler op til længden på den første bundrem. Det gøres nemmest ved at lægge tømmeret op mellem stolperne og strege direkte op på remmen. Remmen skal skæres af 50 x 100 mm imprægneret tømmer.

Når remmen er skåret til, kontrolleres det lige, at den passer præcis i længden. Det gør den, så nu skal der skrues et par vinkelbeslag i bunden af remmen. Alle remmene skal monteres med vinkelbeslag, der er 82 x 62 x 2 x 40 mm og med forstærkning – en såkaldt rib.

LÆS OGSÅ: Vinkelbeslag: Byg med vinkelbeslag

De monteres i hver ende af remmen med 5 x 40 mm beslagskruer. Remmene skal placeres, så der er plads til beklædning, og da udhuset skal beklædes med 19 mm brædder i to lag, skal afstanden fra remmen til stolpens yderside være 38 mm.

Beslagskruer holder bedre end andre skruer, fordi den specielle ovale hals får skruen til at kile sig ned i hullerne på beslaget. Beslagene skal vendes således, at den lange vinge skrues på remmen og den korte på stolpen.

Derved kommer skruerne til at sidde længst væk fra remmens endetræ, og det mindsker risikoen for, at endetræet flækker. Nu skal remmen vendes, så beslagene kommer nedad og dermed giver den bedste støtte.

For at opnå samme høje på remmene kan du lægge et vaterpas tværs over den næste stolpe og på den måde få den rigtige højde. Kan højden ikke kontrolleres med et vaterpas, er det nødvendig at tegne placeringen op, så man stadig er sikker på, at remmene flugter. Bruger du en vinkel, bliver målene helt præcise.

Når de fire bundremme er monteret, skal de midterste revler sættes op. Det sker på nøjagtig samme måde som bundremmen. Altså med vinkelbeslag, der forbinder revler og stolper.

Vi har valgt, at midterrevlen skal placeres 90 cm over bundremmen, hvilket håndværkeren markerer på alle stolper. Samtidig måler han op til de to øverste remme, der skal placeres 180 cm fra bundremmen.

De har samme dimension som bundremmene og placeres midt på stolperne på nøjagtig samme måde som bundremmene og altså også 38 mm inde på stolperne, så der er plads til bræddebeklædning.

Nu kan der måles op, skæres til og monteres vinkler, inden revlerne fastgøres til trækonstruktionen. Den øverste og bageste tagrem skal fældes ind i stolperne.

Derfor streges der op på 180 cm, hvor stolpen i første omgang skal kortes ned til. Her bruges en håndsav til at save stolpen over med. Man kan også bruge en stiksav, men den er lidt svær at styre, når man skal save en så kraftig stolpe vandret over.

Nu er de to yderste stolper savet i rette længde .For at være helt sikker på, at den midterste stolpe også bliver skåret af i rigtig højde, vælger håndværkeren at bruge et langt lige stykke tømmer som måleredskab.

Ved at placere tømmeret, så det støtter på de to yderste stolper, sikrer han sig det præcise mål på midterstolpen, hvor tagremmen skal fældes ind. Efterfølgende kan der streges rigtigt op med en vinkel, så stolpen kan kortes af på de 180 cm. Nu skal der skæres ud i stolperne til tagremmen.

LÆS OGSÅ: Hvilke bjælkesko skal jeg vælge?

Da remmen er 50 x 100 mm, skal den ligge i et hak, der er 5 cm bredt og 10 cm højt. Det markeres og tegnes rundt om stolpen, og for en sikkerheds skyld også på toppen. På samme måde streges der op på de tre bageste stolper.

Nu kan håndværkeren starte med at save ovenfra, hvor han uden besvær kan se alle stregerne og save helt nøjagtigt. Han saver ikke helt i bund, før han saver vandret ind, dermed får han et pænt rent snit, når han til slut saver oppefra igen.

Når alle tre stolper er savet til, kan tagremmen lægges op. Den er skåret af to stykker tømmer, der samles over den midterste stolpe. Remmen fastgøres med 5 x 90 mm rustfrie skruer.Nu er udhusets skelet færdigt og klart til, at tagspær og taglægter kan monteres.

Andre læser lige nu ...

Mere fra kategorien Bygninger