Klik dig til vinylgulv

Når vægge fjernes, og rum lægges sammen, efterlader det ofte et virvar af gulvbrædder i forskellige farver og liggeretninger. Vil du kaosset til livs, er der ingen vej udenom. Du skal lægge et nyt og gennemgående gulv.

Sværhedsgrad
Tidsforbrug
1 dag
Pris
400 kr/m2
Vinylkorkgulv

Det er ekstremt nemt at lægge et vinylkorkgulv. I byggevejledningen viser vi, hvordan du klarer de 4 sværeste udfordringer.

Intro

I stedet for små rum og mørke gange vælger mange gør det selv’er at rive en eller flere vægge ned. Det giver nogle store, lækre og lyse rum uden så mange mørke kroge. Men når væggene fjernes, efterlader gulvet ofte et kaos af forskellige liggeretninger, trætyper, brætbredder og lapninger med helt nye gulvbrædder. Selvom du afhøvler gulvet og giver det den samme olie-, lak- eller sæbebehandling overalt, bliver resultatet sjældent optimalt. Vil du dit gulvkaos til livs, må du lægge et nyt.

Redaktionen anbefaler: Stort tema: Alt om at lægge gulv

Vinylgulv med trælook

Her var udgangspunktet et kludetæppe af hele syv forskellige gulve, der blev samlet til ét enkelt gulv. Vi har valgt at lægge et vinylkorkgulv, der ligner et klassisk trægulv. Det er ekstremt nemt både at lægge og vedligeholde. Desuden virker korklaget på gulvets underside støjdæmpende. Mellem det nye gulv og underlaget lægger vi et No Noise-underlag, der virker yderligere lyddæmpende og samtidig absorberer små ujævnheder.

Klikgulvet er et svømmende gulv, der lægges med afstand til alle vægge. Det samme gælder ved køkkenet og kogeøen, der ikke må placeres oven på gulvet og låse det fast.

FØR
Det gamle gulv bestod af syv sammenlagte gulve med forskellige liggeretninger og lapninger.

EFTER
Vinylkorkgulvet ligner et almindeligt trægulv og giver ét sammenhængende gulv, der ligger ens i hele køkken-alrummet.

Vejledning

01
Tjek underlaget 2 Trin

Når du lægger klikgulv, skal du først sikre dig, at undergulvet er plant. Præsis hvor plant det skal være, afgøres af gulvproducentens forskrifter. Sørg desuden for, at gulvet er rent. Ujævnheder som maling skal fjernes, og gulvet skal støvsuges grundigt.

Lægger du det nye gulv oven på et gammelt trægulv, kan det også være en rigtig god idé at tjekke, om der er steder, hvor det knirker, som skal fikses først.

1

Tjek, om underlaget er plant nok, med en 2 meter lang retteskinne. Er det ikke tilfældet, skal gulvet først rettes op, inden du lægger dit nye klikgulv.

2

Fjern limrester, maling og lignende, inden du lægger det nye gulv. Det er vigtigt, at du er omhyggelig. Sørg for at feje og støvsuge grundigt.

02
Mål op til det første bræt 5 Trin

Når du måler ud til det første bræt, er det vigtigt, at du også har fokus på de sidste brædder. Ellers risikerer du at skulle afslutte dit gulv med små stykker, der ikke er til at lave.

Husk samtidig, at gulvet måske ikke kun skal støde op til endevæggene. Der kan være kogeø, pejs og andet, du skal bygge udenom.

Har du brug for at gøre dit første bræt smallere og ikke starte med et helt bræt, gøres det. God opmåling er altafgørende for et godt slutresultat.

1

Afsæt målet for det første bræt med en kridtsnor. Husk, at du skal have luft op til væggen, så gulvet kan “arbejde”. Målet svarer derfor til bredden på det første bræt plus 1 cm’s luft.

2

Lav en prøveoplægning med det første bræt. Brættet skal flugte med kridtstregen hele vejen. Tjek, at luften ind til væggen er 1 cm hele vejen. Er det ikke tilfældet, skærer du brættet til med en stiksav.

3

Underlaget rulles ud, når prøvebrættet er fjernet. Forinden er der sat endnu en kridtstreg på gulvet, 1 m længere ude end den første. Det skyldes, at underlaget dækker for den inderste streg.

4

Det første bræt lægges med opklodsning imellem bræt og væg, så afstanden på 1 cm holdes. Der lægges klodser i alle samlinger samt to steder mere på hvert bræt.

5

Første række klodses op, så der er nøjagtig 100 cm til kridtstregen. Det er vigtigt, at du giver dig god tid og er meget omhyggelig. Det har stor betydning for resten af gulvet, at første række ligger perfekt.

03
Læg de næste rækker i forbandt 2 Trin

Når de næste rækker lægges, er det vigtigt, at det gøres i forbandt. Det vil sige, at samlingerne i de forskellige rækker er forskudte med min. 50 cm. Overlappet er vigtigt for styrken og stabiliteten i gulvet.

For at mindske spild startes anden række med det afskårne fra første række. Giver det ikke det ønskede overlap, startes anden række med en halv længde. Afskæringen fra første bruges så i tredje række. Afskæringen fra anden bruges i fjerde osv.

1

Hele næste række saves til og samles, inden den klikkes sammen med den første række. Husk at sikre et overlap mellem samlingerne på min. 50 cm.

2

Giv rækkerne et slag med slagklodsen, så du er sikker på, at de ligger helt sammen. Slagklodsen fordeler trykket over et større område, så brættet ikke beskadiges.

04
Læg det sidste bræt 3 Trin

Sidste bræt skal skæres til, så det passer til væggen. Husk, at der skal være 1 cm’s luft mellem gulv og væg.

Da det ikke er sikkert, at væggen er helt parallel med dit gulv, er det vigtigt, at du tager målet i begge ender af brættet samt 1-2 steder på midten.

1

Den sidste række måles op. Lægger du brættet op, hvor det skal bruges, kan målene overføres direkte. Herefter skæres til i længden og på langsiden mod væggen, hvis det er nødvendigt.

2

Endesamlingerne i den sidste række skal limes, da samlingerne er skåret til og blevet smallere. Når hele rækken er skåret til, samles den, inden den vippes på plads.

3

Bank den sidste række på plads med et slagjern. Et koben kan lave mærker og ødelægge væggen.

05
Kom rundt om hjørner 2 Trin

Selvom det umiddelbart kan se sådan ud, kan du ikke regne med, at alle vægge er parallelle. Så når du skal rundt om hjørner, skal de næste brædder lægges i forlængelse af gulvet selv og ikke i forhold til væggen. Det gøres ved at slå en kridtstreg i samlingen mellem brædderne på hver side af hjørnet.

1

Slå en streg med en kridtsnor i samlingen, hvor gulvet skal forlænges. Så har du den at rette ind efter.

2

Klik brædderne på det allerede lagte gulv, og tjek, at kridtstregen er sat korrekt, inden du fortsætter.

06
Kom rundt om rørene 5 Trin

Når du skal uden om radiatorrørene, kan du med fordel sørge for at have en samling der, hvor rørene skal gennem gulvet. Så kan rørene skæres fri i kanten af et eller to brædder, og hullerne dækkes af en manchet.

Hvordan du skal gribe opgaven an, afhænger af, hvilken vej gulvet vender i forhold til rørene. Sørg for at have 1 cm’s luft til rørene.

METODE 1: PARALLELT MED RØR

1

Mål op til rørene. Skær ud i brædderne med en stiksav. Husk, at der skal være luft omkring rørene. Sav fra undersiden, så du ikke river kanten op.

2

De tilskårne bræddestykker limes i samlingen og vippes på plads. Samlingen dækkes med en manchet, der også dækker hullet mellem de to rør.

METODE 2: VINKELRET PÅ RØR

1

Mål op til rørene, og overfør målene til brættet. Sørg for at have 1 cm’s luft omkring rørene.

2

Sav indsnittene med en stiksav – fra undersiden, så du ikke river kanten op – og læg brættet på plads.

3

Lim det lille stykke bag rørene fast
med hvid snedkerlim, så det ikke senere kommer til at rasle løs.

07
Kom rundt om køkkenet 3 Trin

Et svømmende klikgulv skal ligge frit og kunne arbejde. Derfor må køkkenelementer og andet ikke monteres oven på et klikgulv, da det ville låse gulvet fast.

1

Underlaget rulles ud og klippes til, så det passer omkring soklen.

Klikgulvet skal lægges rundt om soklen, så gulvet kan “arbejde”.

2

Brædderne lægges rundt om soklen og bankes på plads med en slagklods. Husk 1 cm’s luft til soklen på begge sider.

3

Skær et bræt til, som forbinder/samler gulvet igen, når du kommer til enden af øen.

08
Skær ud i indfatningen 3 Trin

Mens det er nødvendigt at tage fodpanelerne af, når man lægger gulv, lader man tit indfatningen sidde på for at spare reparation af maling m.m. Derfor skæres bunden af indfatningen med en multicutter eller listesav, så det nye gulv kan glide ind under.

1

Skær det nederste af indfatningen, så der er plads til både underlag og gulvbræt nedenunder.

2

“Låsen” i brættets fer fjernes på ca. 30 cm med en hobbykniv, da indfatningen forhindrer, at gulvet kan vippes.

3

Brædderne limes sammen. VIGTIGT Lim kun, hvor låsen er fjernet. Så kan gulvet stadig arbejde.

Materialer

  • Vinylkork-klikgulv (her Parador)
  • Lyddæmpende underlag (her No Noise)

Specialværktøj

  • Slagklods
  • Slagjern
  • Kridtsnor

Tidsforbrug

Det tager ca. en dag at lægge gulv i en stue.

Pris

Ca. 400 kr. pr. m2

Sværhedsgrad

Hvis du er omhyggelig med opmålingen, og underlaget er plant, er selve klikgulvet nemt at lægge.

Tips & Tricks

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

Andre læser lige nu ...