Let
Svær

Man kunne nemt tro, at jo større klinker man køber, jo nemmere er det at lægge et flot gulv med dem. Sådan er det ikke helt. Store klinker er ganske vist nemme og hurtige at lægge – men først når underlaget er helt plant og i orden. For jo større klinkerne er, jo mindre må skævhederne i underlaget være.