Læg et lamelbræddegulv

Et lamelbræddegulv kan lægges på mange måder fx på strøer eller som et klik-gulv på gulvspånplader. Her har vi valgt at vise, hvordan du kan lægge det som et svømmende gulv på et støbt betonunderlag direkte på terrændæk.

Det absolut første, du skal gøre, er at undersøge, om gulvet er plant. Her er det en fordel at bruge et langt vaterpas eller som her en retskinne. Der må ikke være mere end 2 mm niveauforskel på 2 meter. Her er der hele 7 mm niveauforskel, hvilket er alt for meget. Det vil medføre et gyngende gulv, der er ubehageligt at gå på.

Niveauforskellen her skyldes, at betongulvet er revnet på tværs af rummet, hvilket har skabt en forhøjning omkring revnen. Med retskinnen mærkes der op, hvor gulvet er højest. Den nemmeste måde at gøre det på er ved at slå cirkler, der hvor gulvet er for højt. Hele gulvet undersøges naturligvis på alle ledder og kanter, men det er udelukkende omkring revnen, der er problemer.

Næste skridt er at bestemme, om rummets vægge er vinkelrette på hinanden.Til det bruger fagmanden en såkaldt foldevinkel. I dette hjørne er væggene fint i vinkel. Det samme gentager sig i de øvrige hjørner. I dette rum er der ingen skævheder i væggene. Inden gulvlægningen kan gå i gang, er det nødvendigt at slibe forhøjningerne omkring revnen i betongulvet ned.

Til arbejdet har vi lejet en betonhøvl, der med sin roterende diamantklinge fræser betonlaget af. Arbejdet både støver voldsomt, så det er absolut påkrævet med åndedrætsværn. Til maskinen har vi tilsluttet en værkstedsstøvsuger, hvilket begrænser støvgenerne en smule.

Med jævne mellemrum kontrolleres det, om der er høvlet nok af gulvet. Det er der ikke endnu, så arbejdet fortsætter. Nu hvor gulvet er plant, kontrolleres det, at der er plads til både gulvdug og et gulvbræt under døren. Det kan lige gå, så det bliver altså ikke nødvendigt at skære af døren.

Døren løftes af, så vi kan komme i gang med det første bræt. For at opnå en flot finish omkring panelerne skærer vi et stykke af panelet, så gulvbrættet kommer ind under panelet. Til det formål benyttes der en multi-cutter, men har du ikke sådan en, kan du også benytte en fintandet listesav.

Klingen snurrer fra side til side og skærer på den måde vandret gennem panelet. Når der er skåret gennem panelet, flyttes brættet, og det afskårne stykke fjernes. I den anden side lægges gulvbrættet igen op til panelet, så der skæres i den rigtige højde. Når gulvbrættet skubbes på plads, passer det perfekt.

Arbejdet fortsætter med at måle rummet op. Dets bredde svarer til, at der kan være 13½ bræt. For ikke at slutte med ½ bræt i den ene side fordeles de 12 cm på to brædder. Det betyder, at der skal skæres 6 cm af bredden på både det første og det sidste bræt.

Inden vi kan begynde på selve gulvlægningen, skal der lægges et gulvunderlag. Underlaget skal både være fugtspærre og trinlydsdæmpende, da gulvet lægges på terrændæk. Underlaget består af 3 lag. Nederst et lag tyk filt. I midten en fugtstandsende plastmembran og øverst en kraftig råpap, som tilsammen optager små ujævnheder og giver en god lyddæmpende effekt. I rum hvor der ikke er risiko for optrængende fugt, kan du nøjes med et trindæmpende filtunderlag.

Underlaget skæres til, så det passer med døråbningen. Bemærk, at underlaget skal lægges, så det går op ad væggen. På den måde er du sikker på, at der ikke stiger fugt op i gulvbrædderne. Det første bræt er altafgørende for det samlede resultat, så her skal du være meget omhyggelig med at få det tilpasset korrekt.

Der skal skæres 6 cm af det første bræt, og for at komme helt tæt op til dørtrinnet skal der skæres 2 cm ekstra af i dørtrinnets bredde. Der streges op i begge sider, og med et vaterpas markeres opstregningen på hele brættet. På arbejdsbordet skæres brættet til med en dyksav. Her kan du også bruge en rundsav, en stiksav eller en almindelig fukssvans.

De to korte snit laves med en stiksav, og nu er det første bræt klar til at blive lagt. Brættet lægges op, og der måles og justeres, så brættet holder en afstand på 10 mm til væggen. Så er der plads til at gulvet kan arbejde, hvilket det altid vil gøre. Afstanden varierer fra gulv til gulv, så husk at følge anvisningerne fra producenten.

Når brættet ligger korrekt, måles der op til det næste. Her måles der i begge sider af brættet, så man er sikker på, at væggen ikke er skæv. Fagmanden samler og kontrollerer, at de to brædder passer, inden han smører lim på endesamlingen. Når brædderne først er samlet med lim, skal de presses sammen, så samlingen er helt tæt. Der sættes afstandsklodser bag første række for at holde afstanden til væggen, mens de næste rækker bankes på plads.

Selv om vi ved at rummet er vinkelret, kontrollerer fagmanden med en retskinne, at forkanten på brædderne også er lige. Det er den, så arbejdet kan fortsætte. I anden række starter vi med et kort bræt. På den måde bliver samlingerne jævnt fordelt over hele gulvet, hvilket giver det pæneste resultat. Samlingerne må aldrig ligge lige overfor hinanden. Pænest og mest stabilt bliver gulvet, hvis man holder en afstand på mindst 25 cm.

Der smøres lim på både overkanten af feren og under kanten af noten. Så er du sikker på, at de ikke går fra hinanden. Med en slagklods bankes brættet på plads, så samlingen bliver så tæt som mulig. Specielt i de første to til tre rækker vil du opleve, at brædderne forskubber sig, når du slår på dem. Derfor skal du ofte kontrollere, at afstanden til væggene er rigtig, samt at forkanten er lige.

Når de første tre rækker er lagt, begynder det at gå hurtigt. Nu ligger gulvfladen nemlig så stabilt, at du ikke skal kontrolmåle så ofte. Her har vi nøjes med at lægge en bane gulvunderlag ad gangen, så vi er sikre på, ikke at forskubbe eller beskadige den under lægningen af de første rækker. Gulvunderlaget her er forsynet med overlægskanter med selvklæbende tape, hvilket både gør det tæt og nemt at lægge.

Der er nu gået godt fire timer siden vi startede. Vi er kommet ind i en god rutine og arbejdet skrider rask fremad. På endestykket kan du ikke komme til med en slagklods, så her kan du fx bruge et koben til at presse brættet på plads med. Husk at tørre limen, der presses op, af med en fugtig klud, inden den størkner. Når der ikke længere er plads til slagklodsen, må du bruge et gulvjern.

Fagmanden lægger sin slagklods under gulvjernet. På den måde er han sikker på, at jernet ikke ridser gulvet, når han slå på det.Inden det sidste bræt tilpasses, måler håndværkeren lige efter, at den oprindelige beregning passer. Det gør den så nu streger han op til rørenes placering i det sidste bræt. Brættet lægges først på plads uden lim, og først når vi er helt sikre på, at udskæringen passer, lægges det rigtigt med lim. Udskæringen, der skal bruges bag rørene, lægges op og holdes på plads af en kile indtil limen er tør. Nu er der gået knap 9 timer, siden vi begyndte, og gulvkilerne kan fjernes. Gulvet er færdigt.

    Andre læser lige nu ...