Sådan deles en brosten

Selv en brosten af massiv granit kan nemt deles til mindre stykker. Til arbejdet bruges et sætjern eller kantjern og en mukkert.

Med et stykke kridt slås der en streg, hvor granitstenen skal deles. Jernets spids er skrå. Den side med den mindste vinkel, der her er markeret med rødt, skal vende ind mod stykket, der skal bruges.

Det er vigtigt, at stenen lægges på et underlag som fx grus, der kan give sig og optage slaget fra hammeren. Med et par hårde slag deles en chaussesten nemt. Jernet placeres skråt på stregen og rejses op. Nu dækker hånden for huggelinjen og dermed også for granitsplinter, der evt. springer op under arbejdet.

Der er også grunden til, at man altid sidder på langs af den streg, der skal hugges efter. Den hånd, som hammeren holdes i, lægges på den side af stenen, der efter hugning skal bruges.

Den side, som jernet holdes i, er den side, der ikke skal bruges. Det skyldes, at slaget naturligt kommer en smule skråt fra hammersiden. Det handler om at slå tilpas hårdt. Først spores der langs opstregningen med lette slag. Herefter deles stenen med et par hårde velplacerede hug.

LÆS OGSÅ: Mukkert: Det skal du vide

Granitsten kan deles efter behag. Både på tværs, langs og diagonalt. Slås der på langs af stenens årer, flækker stenen nemt, mens det er noget sværere, hvis den skal deles på tværs af årerne. Endelig er det på grund af jernets større kontakflade nemmere at hugge i en glat sten frem for en ru sten.

    Andre læser lige nu ...