Sæt tapet op som maleren

Her vil maleren vise, hvordan fagmanden sætter grundpapir og tapet med mønster op.

Først måles der ud på væggen til grundpapiret. Papiret er 56 cm bredt, så her kan der være 3½ bane. Der måles bagefter, hvor lange banerne skal være. På tapetbordet rulles der nu fire baner grundpapir ud, så de er ca. 10 cm længere end væggen.

Hjørnerne rulles sammen og trykkes ned, så der dannes æselører. Dette gøres i alle fire hjørner af hver bane.

De foldede hjørner gør det nemmere at styre tapetet ved opsætningen. Selv om det ser lidt voldsomt ud, forsvinder kanterne, når tapetet først sættes op. Nu vendes grundpapiret, og der smøres klister på hele banen. Fra midten og ud.

Når tapet lægges sammen foldes det der skal være øverst på væggen ca. 2/3 og bunden 1/3, så det vender klister mod klister. Ved bunden kan man lave en ekstra lille fold, som gør at man undgår for meget klister på fodpanelet.

Herefter kan banen foldes yderligere to gange, hvorefter den lægges væk. Det samme gentages på de tre øvrige baner.Grundpapiret sættes op til loftet, så det stikker 2-3 cm længere op end væggen for at have npget at rive af, hvis loftet er skævt.

Når det sættes op holdes venstre kant ud, så papiret flugter med højre kant. Det vil sige, at man altid først passer den ene kant til før banen sættes fast. Først nu børstes papiret fast fra højre mod venstre.

Omkring kontakter klippes der et hul i tapetet ved kontaktens midte, hvorefter der klippes ud til de fire hjørner. På den måde kommer tapetet til at sidde helt op til kontakten. Det sidste af banen foldes ud og den nederste del af grundpapiret børstes ind til væggen.

Ved stikkontakten i bunden benyttes der en spartel til at rive en lige kant af grundpapiret.

På samme måde rives det overskydende grundpapir af langs fodpanelet. Ved kontakten midt på væggen lægges en spartel op til kanten, så der kan skæres rent med en skarp hobbykniv. I toppen benyttes en bred spartel på 60 cm til at rive en lige kant.

Når grundpapiret sidder rigtigt, er det vigtigt at få vasket alt tapetklister af kontakter, fodpaneler og stuk, inden det tørrer. Når anden bane grundpapir sættes op, stødes kanten ind til kanten af første bane. De må ikke overlappe hinanden, og der må heller ikke være luft mellem banerne.

Så man skal være omhyggelig med at få samlingen helt tæt. Efter grundpapiret er sat op på hele væggen, skal det have lov til at tørre i ca. 12 timer, inden det rigtige tapet sættes op.

Tapetet her er med mønster, der bliver gentaget ned ad banen. Derfor skal man først finde mønsterlængde,, der her er på 46 cm. Maleren river tapetet over, hvor mønsteret starter. Det gøres på alle baner. På den måde er hun sikker på, at mønstret passer sammen mellem banerne.

De fire baner skæres af i en højde på 5 mønsterlængder, hvilket svarer til 2,3 meter. Læg mærke til, at maleren forskyder de fire baner tapet, så hele bordet er dækket. På den måde undgår hun, at der kommer klister på bordet, som kan sætte sig på forsiden af tapetet.

Når alle fire baner er skåret, foldes de på samme måde som grundpapiret ved at rulle fra hjørnerne ind mod midten, hvorefter der presses ned med hånden.

Tapetet vendes om, så bagsiden vender op, hvorefter der smøres tapetlister på. Når der er klister på den første bane, foldes den sammen som tidligere forklaret med 2/3 til toppen og 1/3 til bunden, så er det let at se hvad der er op og ned.

Tapetet skal nu ligge og trække 5 – 10 minutter inden det kan sættes op. Dørkarme er sjældent helt i vinkel, så start med at lægge et vaterpas langs panelet for at se, hvor skævt det er. Panelet her hælder ind mod døren, så der er bredest i bunden. Derfor sættes der et mærke på 52 cm i bunden af væggen, hvilket svarer til tapetets bredde.

Med vaterpasset laves der en streg fra punktet og op, hvor den første bane skal sidde. Første bane sættes op, så den flugter med opmærkningen, vi her har markeret med en hvid streg.

Når tapetet flugter hele vejen ned, fejes det ind til væggen med tapetbørsten. Igen klippes der ud til kontakten ved først at klippe et hul i midten og derfra ud til de fire sider.

I bunden, hvor kontakten sidder helt op til panelerne, skæres tapetet af med en skarp hobbykniv. Det overskydende tapet i bunden skæres også af. Her holdes den brede spartel op til fodpanelet, så der bliver en helt lige kant.Ved kontakten midt på væggen holdes en spartel på 23 cm op til kontakten, så snittet bliver lige og tapetet sidder helt tæt til kontakten.

Nu skal det overskydende tapet i toppen og i siden skæres af, og når panelet og kontakten er tørret over med en fugtig svamp, er den første bane færdig.

Når anden bane sættes op, skal man være omhyggelig med, at mønsteret passer til den første bane. Først når de to mønstre passer perfekt, fejes tapetet over fra samlingen og ud til venstre, så tapetet sidder godt fast på væggen.

Det overskydende tapet skæres af i bunden og i toppen, hvorefter samlingen mellem de to baner tørres over, så det tapetklister, der kan være i samlingen, fjernes.

Det samme gentager sig, indtil maleren kommer til hjørnet.Selv om det er nærliggende at lade en bane gå om hjørnet, er det utænkeligt for fagmanden, da tapetet næsten med garanti vil slippe, rynke og bule ud i hjørnet.

Det gør det fordi huset arbejder og samtidig er de færreste hjørner helt vinkelrette. Derfor måles der ud i top og bund, hvor bred striben skal være, hvorefter den klippes ud.

Når striben sættes op skal man sørge for, at mønstret kommer til at passe på tværs af banerne. Den næste bane sættes op til den lille strimmel, men den børstes ikke fast til væggen.

Først sikrer maleren sig ved hjælp af en snor med et lod i bunden, at banen sidder helt lodret. Først nu børstes tapetet fast til væggen. Til sidst mangler der en smal bane på 2 cm, som klippes ud og sættes op. Nu hvor der er tapet på hele væggen, er arbejdet færdigt.

    Andre læser lige nu ...

    Mere fra kategorien Tapetsere