Det er forholdsvis nemt at sætte papirtapet eller glasvæv op, hvis man er lidt omhyggelig. Men et er plane vægflader, noget ganske andet er lysninger, hvor tapetet skal bukkes ind og passes til.