4 træsamlinger enhver kan lave

Kigger du også med misundelse efter tømmerkonstruktioner og møbler med superlækre samlinger? Det er faktisk ikke så svært, som det ser ud. Med et minimum af værktøj og lidt vejledning kan du lave dem selv.

Intro

Det ser så overlegent ud, når to stykker træ er føjet sammen i en smuk og tæt samling. Klassiske møbler, der oser af kvalitet, er ofte kendetegnet ved netop flotte snedkersamlinger, og der er tilsyneladende ingen øvre grænse for, hvad den type møbler kan koste. Tænk, hvis du kunne lave dem lige så flotte selv.

REDAKTIONEN ANBEFALER: Flotte træsamlinger uden beslag

Tungen lige i munden

Hvis du følger vejledningerne her, så kan du gøre det lige så flot som de professionelle. Det er ikke verdens nemmeste opgave, og særligt arbejdet med stemmejern kan kræve lidt øvelse, før præcisionen er lige i øjet, men har du erfaring med træarbejde - eller blot mod på at prøve dig frem - så er de flotte samlinger absolut inden for rækkevidde.

Du kan bruge de fire samlinger her til møbler, men mange af dem kan også bruges i tømmerkonstruktioner, hvor de vil imponere. Det handler kun om at ændre på målene og finde det rette værktøj til de store dimensioner.

Vejledning

01
Slidssamling 5 Trin

En slidssamling er superstærk, fordi to stykker træ flettes sammen og limes på relativt store flader. Slidssamlinger har typisk lige bredde tappe og taphuller. Listerne her måler 43 x 43 mm, og divideret med fem giver det en tap- og taphuls-bredde på 8,6 mm. Vi laver her en slidssamling af to forskellige farver træ for at gøre det nemmere at se, hvordan vi laver samlingen. De fleste slidssamlinger laves normalt i én træsort. Her viser vi, hvordan du laver taphullerne i den lyse træsort. Når du har gjort det samme i det modstående stykke træ, passer delene sammen.

Slidsamlinger kan anvendes til:

 • stole- og bordben
 • solide og dekorative rammer
1

Streg taphullernes dybde og tappenes længde op. De svarer begge til listens bredde. Med stregmålet ridses spor på begge emnesider og på endetræet. Begge emner opstreges ens. Det træ, der skal fjernes, er markeret med et kryds.

2

Sav præcist langs opstregningerne. Husk at save på den side af stregen, der vender mod træet, der skal fjernes (det med x), så resultatet bliver præcist.

3

Stem først lodret ned i stregen, og rens op efterhånden ved at stemme skråt ind i træet. Stem 2/3 ned, vend træet, og stem den sidste 1/3 væk.

4

Stik ujævnheder og grater væk med stemme­ jernet, så tappe og huller er helt glatte.

5

Tapstykket saves og udstemmes på samme måde, blot kan affaldstræet i begge sider her fjernes med saven. Kom lim på begge flader, og slå dem sammen. Tjek med en tømmervinkel, at samlingen er i en ret vinkel. Slib efter, når limen er tør.

02
Svalehaler 7 Trin

Svalehaler var ikke oprindeligt tænkt som dekoration, men som en stærk måde at samle fx skuffer på. I dag bruges svalehalerne meget ofte af dekorative hensyn.

Der er ikke nogen regler for antallet af svalehaler i en samling. Tap- og taphuller kan være lige store, eller de kan have forskellige bredder. Det er vigtigt, at svalehalerne saves i en vinkel på 12-15 grader, så de danner en solid lås imellem de to stykker træ.

Svalehaler kan anvendes til:

 • reolkasser
 • skuffer
 • vindues- og dørkarme

HULSTYKKET (LYST TRÆ)

1

Tjek, at træet er afsavet præcis vinkelret. Træets tykkelse plus ca. 1 mm streges ind fra endetræet med stregmålet. Streg ind på begge sider af både det lyse og mørke træ.

2

Fordel det ønskede antal svalehaler. Begynd med at afsætte et lille stykke tap i begge sider, og fordel derefter svalehalerne med identiske mål imellem tappene. Ved at mærke op med en spids syl får du en nøjagtig opstregning.

3

Streg vinkelret op på begge sider fra endetræet og ned til opmærkningen, der indikerer emnetykkelsen.

4

Sav lodret ned i opstregningerne. Sav altid på den side af stregen, der vender mod det træ, der skal fjernes (det med x). Når det gøres modsvarende i tapstykket, vil bredden af savsporet elimineres, og samlingen bliver tæt.

5

Hold stemmejernet præcis lodret med skæret ned i opmærkningen, og hug et par millimeter ned. Rens op.

6

Stem 2/3 lodret ned, og rens op efterhånden. Lad ca. 5 mm træ stå i fuld tykkelse helt ude ved endetræet. Det giver støtte, når der stemmes fra modsatte side.

7

Vend emnet, og start med at hugge et par millimeter lodret ned i opstreg-ningen. Frigør affaldstræet, og tjek, at udstemningen er ren og med glatte sider. Stem ujævnheder bort.

03
Tapstykket (Mørkt træ) 4 Trin

1

Tapstykket streges op efter hulstykket. Stil hulstykket vinkelret på tapstykket, og rids tappene op med sylen. Tjek med smigvinklen, som du indstillede før. Streg vinklen over på endetræet, og streg tappen op med smigvinklen på modsatte side. Sav langs opstregningerne.

2

Sav de to små kileformede stykker fri i begge sider, og stem tapstykket ud efter samme metode som hulstykket.

3

Lav en prøvesamling; emnerne bør gå helt stramt sammen. Små ujævnheder må stemmes bort.

4

Kom trælim på begge træstykker, og slå emnerne endeligt sammen. Tjek med vinklen. Puds overskydende lim og udstikkende tappe plant med emnerne.

04
Tap med kiler 5 Trin

En tap giver en god styrke og oser af håndværk. Når kilen efterfølgende slås ind, vil tappen udvide sig og blive presset helt ud mod taphullets top og bund. Samlingen bliver bundsolid. Tappens bredde er maks. 1/3 af emnets tykkelse.

Tap med kiler anvendes:

 • til stoleben og andre møbelsamlinger
 • til stiger
 • til stakitter

TAPPEN (MØRKT TRÆ)

1

Streg op. Tappen skal stikke ca. 1 mm ud af taphullet, når den er slået ind på plads. Det viste emne er 75 mm bredt, så der streges op 76 mm fra endetræet (der er vinkelret). Streg op på alle fire sider.

2

Streg 13 mm ind fra begge sider af tapstykket, så der står en tap tilbage på 17 mm (træet er 47 mm tykt). Ved at save med en håndsav kan du save tappen fri. Vi vælger dog at lade kapsaven udføre jobbet.

3

Indstil kapsavens savedybde, så den saver 13 mm ned i emnet. Sav tætsiddende spor fra endetræet og ind til stregen, der viser tappens længde. Vend emnet, og gør det samme fra den modsatte side.

4

Fjern det tilbagestående affaldstræ med stemmejern, og gør tappens flader plane med en rasp.

5

Sav 7-8 mm ned i tappens top og bund for at lave et bryst (en anslagskant). Igen bruges kapsaven og herefter en rasp.

05
Hulstykket (Lyst træ) 7 Trin

1

Streg tappen op på hulstykket. Med stemmejernet kunne vi nu stemme taphullet ud, men vi vælger at bruge borestanderen og et 16 mm spadebor.

2

Præcis i emnets midte og 8 mm fra tappens totale bredde bores to 16 mm huller og efterfølgende et tredje hul imellem disse. Bor kun ned, så borets centerspids bryder igennem. Vend så træet, og bor fra modsatte side.

3

Stik taphullet rent med stemmejernet. Metoden sikrer, at taphullet er præcis lodret igennem emnet, og at arbejdet går hurtigt.

4

Afrund tappen, så den passer til de borede huller. Form rundingen med rasp og slibepapir. Alternativt kan du stikke taphullet firkantet i top og bund med stemmejernet.

5

Sav to slidser ned i tappen ca. 1 cm fra over- og underside. Sav slidserne helt ned til brystet, og sav de øverste få centimeter let kileformede med et ekstra snit.

6

Tjek, at tappen passer stramt i taphullet, påfør lim, og slå emnerne sammen, til limen pibler ud langs brystets sider. Tjek, at de to emner er placeret vinkelret på hinanden.

7

Kom lim på kilerne, og slå dem ned i de savede slidser. Når limen er tør, saves kilerne af, og tappen planes, så den er i flugt med emnet.

06
Svalehaleblad 4 Trin

Svalehalebladningen ligger halvt ind i det modsvarende emne. Det giver en meget stærk samling, der har samme låsende effekt som svalehalesamlinger, og som er noget stærkere end en almindelig bladsamling.

Svalehalebladningen kan anvendes til:

 • møbelsamlinger
 • tømmersamlinger

SVALEHALEN (MØRKT TRÆ)

1

Mål ind fra endetræet til samlingens bryst, der skal have samme højde som træets bredde.

2

Sav tætsiddende spor med kapsaven. Dybden svarer til halvdelen af træets tykkelse. Sav ikke for dybt, så kommer de to stykker træ ikke i plan. Det er nemmere at stikke lidt gods af end at føje materiale til.

3

Streg svalehalen op. Her har vi målt 8 mm ind fra siden i niveau med brystkanten og streget op herfra og udad til begge sider. Sav ud med den fintandede træksav eller finersav.

4

Sav vinkelret ind fra begge sider, og frigør de to små kileformede stykker affaldstræ.

07
Lejet til svalehalen (Lyst træ) 3 Trin

1

Streg op efter den udsavede svalehale. Der skal dannes et leje, som svalehalen skal passe stramt ind i.

2

Kapsavens klinge vinkelstilles, passende til svalehalens vinkel. Sav ud fra den ene side, og vinkl klingen til modsatte side, og færdiggør lejet.

3

Lav en prøvesamling, og stik emnerne rene, så de ligger i flugt med hinanden. Lim og tvinger afslutter samlingen.

Video

VÆRKTØJ: Sådan bruger du kap-geringssaven

I denne video kan du se, hvordan du indstiller og bruger saven, så du får fuld udnyttelse af den. Kapsaven er genial, når du skal save mange ens, korte snit på tværs af brædder og reglar. Du kan både save lige, vinklede og tiltede snit i bl.a. træ, metal, fibercement og laminat - gennemgående eller i præcis den dybde, du ønsker.

TIPS: Sav nemt i hårdt træ

TIPS: Dybdestop til håndsaven

Materialer

En trækølle A er at foretrække til slagværktøj på stemmejern.

Til møbelsamlinger er japanersaven B genial. Det er en træksav med et ultratyndt blad, der giver fine savspor. Rygskinnen gør den ”stiv” og nem at styre. Rygsav eller fintandet finersav kan også bruges.

Gode, nyslebne stemmejern C i forskellige bredder er et must.

Ridsemålet D er genialt til opstregning af slidser og tappe (valgfrit).

Smigvinklen E er næsten uundværlig til opstregning af svalehaler, men valgfri.

Magasin-artikel

Hent artiklen i PDF-format, som den oprindeligt blev bragt i Gør Det Selv-magasinet.

  Andre læser lige nu ...

  Mere fra kategorien Tømrer